GŁÓWNA   O NAS   SUKCES   AUKCJE   HISTORIA   WYSTAWY   OFERTA   KONTAKT  
 
AUKCJE
Aukcja nr 18

odbyła się
23 marca 2002 r.

w Galerii Zachęta w Warszawie
Pl. Małachowskiego 3
Pod poniższymi adresami można uzyskać
bliższe informacje o naszych aukcjach oraz
składać zamówienia na katalogi:

Polski Dom Aukcyjny 'SZTUKA'

pl. Matejki 7/8
31-157 Kraków
tel: (012) 429 14 13

Krakowskie Przedmieście 33
00-071 Warszawa
tel: (022) 827-00-50
fax: (022) 827-00-59

tel. kom. (czynne podczas aukcji):
(0691) 83 81 41, (0691) 85 71 95
e-mail: sztuka@sztuka.com.pl
 

Zapraszamy do współpracy kolekcjonerów i antykwariuszy. Przedmioty na aukcje przyjmujemy w naszej siedzibie na ul. Szczepańskiej 9 w Krakowie, oraz w naszej galerii na ul.Krakowskie Przedmieście 33 w Warszawie

Dane dotyczące aukcji można zobaczyć również pod adresem www.artinfo.pl

 

NASZA OFERTA

1. JAN CHEŁMIŃSKI
(Brzustów 1851 - Nowy Jork 1925)

PRZEJAŻDŻKA

1876 r.
Olej na desce 21,5 x 31 cm
Sygnowany p.d. - "Jan Chełmiński / 1876"
Na odwrocie znajduje się znak firmy Richarda Wurm z Monachium, produkującej akcesoria malarskie. W latach 1866-1868 był uczniem J. Kossaka w warszawskiej Szkole Rysunkowej. Następnie wyjechał do Monachium, gdzie studiował w pracowniach A. Straehubera i A. Wagnera. Od 1882 r. podróżował po Europie, mieszkał w Anglii, Londynie Petersburgu i Paryżu, gdzie jego obrazy wystawiano w Salonie Société des Artistes Francâais. Od 1915 r. przebywał w Nowym Jorku. Początkowo kopiował obrazy swego mistrza - J. Kossaka. W trakcie pobytu w Monachium zaczął malować sceny z polowań inspirowane twórczością J. Brandta oraz sceny rodzajowe w kostiumach historycznych.


Cena wywoławcza PLN 41 600,-
Cena uzyskana PLN 41 000,-

 

 


2. JAN RUSTEM
(Pera (Stambuł) 1762 - Wilno 1835)

PORTRET TADEUSZA KOŚCIUSZKI (miniatura)

1794 r.
Akwarela na papierze (owal) 4,2 x 3,4 cm (w świetle ramy)
Sygnowany p.śr. - "J. Rustem"
Na odwrocie odręczny napis piórem na papierze nałożonym - "Ofiarowany przez Kościuszkę Mich. Kochanowskiemu" Rustem był z pochodzenia Ormianinem, osiadłym w Polsce zapewne około roku 1774/75 (od 10 roku życia miał przebywać pod opieką Adama Kazimierza Czartoryskiego). Od około 1792 r. mieszkał w Warszawie, gdzie uczył się rysunku u Jana Piotra Norblina, możliwe, że pracował też wtedy w atelier królewskim Marcellego Bacciarellego. Wiele podróżował po Rzeczypospolitej, bywał chętnie goszczony w dworach szlacheckich. W roku 1798 został powołany jako adiunkt do Uniwersytetu Wileńskiego, gdzie później uzyskał stanowisko profesora rysunku (1811). Położył wielkie zasługi w zakresie działalności pedagogicznej, jak również na polu reorganizacji uczelni. Rustem był przede wszystkim twórcą portretów polskiego ziemiaństwa i profesorów macierzystego uniwersytetu. Były to najczęściej popiersia o prostej kompozycji, na neutralnym tle, bez głębszej charakterystyki psychologicznej modela. Dobrze oddawały podobieństwo, były poprawne technicznie; ponadto odznaczały się bardzo dobrze opracowanym modelunkiem światłocieniowym. Portret przedstawia Tadeusza Kościuszkę (1746-1817), ujętego w popiersiu, w profilu z lewej strony, w cywilnym ubraniu, bez nakrycia głowy, na szarym, cieniowanym tle. Miniatura ta jest wyjątkowa zarówno ze względu na stosunkowo wczesny czas powstania (zapewne 1792 r., zgodnie z inskrypcją na odwrocie), jak i na jej prywatny charakter. Większość bowiem bardzo licznych, także miniaturowych, portretów Naczelnika, rozpowszechnionych zwłaszcza od początku wieku XIX, przedstawiała go jako bohatera narodowego - Polski, bądź Stanów Zjednoczonych, a czasem - z odwołaniami do zasług dla walk o niepodległość obu krajów (w amerykańskim mundurze wojskowym, albo ze wzniesionym w górę pałaszem, w czamarze na głowie). Stanowiły cenną pamiątkę i świadczyły o patriotyzmie właścicieli, bowiem portrety takie zazwyczaj dopełniała odpowiednia inskrypcja, informująca (mimo szeroko upowszechnionego typu fizjonomicznego Kościuszki) o tożsamości portretowanego. Michał Kochanowski (1757-1832) - jak głosi napis na odwrocie miniatury, adresat portretu - był przyjacielem Kościuszki zapewne jeszcze z czasów jego nauki w Szkole Rycerskiej Stanisława Augusta w Warszawie (wspólnie uczęszczali tam w latach 1767-1769). Zważywszy na "patriotyczny" życiorys Kochanowskiego, obaj potem jeszcze wielokrotnie musieli zetknąć się ze sobą. Michał Kochanowski był posłem na Sejm Czteroletni i zwolennikiem Konstytucji 3 Maja, działaczem powstania kościuszkowskiego, a w końcu - senatorem. Jakkolwiek nigdy nie brał czynnego udziału w walkach powstańczych, angażował się w jego sprawę na platformie politycznej, m.in. jako członek Rady Zastępczej Tymczasowej, a następnie Rady Najwyższej Narodowej.

Cena wywoławcza PLN 10 000,-
Cena uzyskana PLN 12 000,-

 


 


3. JÓZEF KASPER POCHWALSKI
(Brzezie 1816 - Kraków 1875)

PORTRET KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO

1865 r.
Olej na płótnie 72 x 60 cm
Nie sygnowany
Na odwrocie podpis - "Józef Pochwalski / mal. D.8/2 1865"
Do obrazu dołączone orzeczenie L. Ludwikowskiego z 1973 r. Józef Kasper Pochwalski należał do wielopokoleniowego rodu malarzy. Studiował w Szkole Technicznej w Krakowie, był członkiem krakowskiego cechu malarzy. Za udział w rewolucji krakowskiej w 1846 r. został uwięziony w Wiśniczu. Obraz oferowany na aukcji jest wzorowany na portrecie ks. Józefa Poniatowskiego, namalowanym przez wybitnego malarza Marcello Bacciarellego w 1813 r.

Cena wywoławcza PLN 10 000,-
 

 


4. WALERY ELJASZ-RADZIKOWSKI
(Kraków 1841 - Kraków 1905)

ALEGORIA POLSKI
1892 r.

Tusz lawowany, ołówek na papierze 27,5 x 20,5 cm
Sygnowany l.d. - "26/11 1892 WE"
Walery Eljasz-Radzikowski był uczniem Władysława Łuszczkiewicza w krakowskiej SSP (1856-1862). Pod wpływem jego twórczości zaczął malować kompozycje historyczne. Naukę kontynuował w Monachium, gdzie specjalizował się w malarstwie akwarelowym w pracowni T. Horschelta (1862-1865). Twórczość Walerego Eljasza- Radzikowskiego rozwijała się w dwóch nurtach tematycznych. Do pierwszego należały kompozycje historyczne inspirowane przeszłością narodową oraz literaturą piękną. Do drugiego nurtu należało malarstwo pejzażowe, zwłaszcza widoki tatrzańskie.

Cena wywoławcza PLN 1 800,-
Cena uzyskana PLN 1 800,-

 

 


5. FRANCISZEK ŻMURKO
(Lwów 1859 - Warszawa 1910)

AUTOPORTRET W STROJU STAŃCZYKA

Olej na tekturze 33 x 24 cm
Sygnowany p.d. - "F. Żmurko"
Artystyczną edukację odbył w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych oraz w Monachium, gdzie był uczniem A. Wagnera. Wykształcenie uzupełniał w Rzymie i w Paryżu. Od 1882 r. mieszkał w Warszawie, posiadał tu grono stałych odbiorców ceniących malarstwo akademickie.

Cena wywoławcza PLN 3 200,-
Cena uzyskana PLN 3 400,-

 

 


6. WŁADYSŁAW CZACHÓRSKI
(Lublin 1850 - Monachium 1911)

AKTORZY PRZED HAMLETEM
1872-1875 r.

Olej na płótnie 116 x 226 cm
Sygnowany l.d. - "Czachórski 1875"
Obraz odznaczony złotym medalem II klasy na Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Monachium w 1879 r.
Wystawiany
- Kunstverein, Monachium, 1875 r.
- Internationale Kunstausstellung, Glaspalast, Monachium, 1879 r.
- Salon Sztuk Pięknych Józefa Ungra, Warszawa, 1879/80 r.
- Wystawa Sztuki Polskiej od roku 1764-1886, Lwów, 1894 r.
- Ausstellung GrŠfliche J. Milewski'sche Sammlung, Kunstlerhaus, Wiedeń, 1895 r.
- Powszechna Wystawa Krajowa, Poznań, 1929 r.
- Bedeutende GemŠlde Polnischer Meister, C. Bednarczyk, Wiedeń, 1969 r.
Reprodukowany
- H. Piątkowski, Władysław Czachórski, Tygodnik Ilustrowany, 1911, I, nr 22, s. 423.
- K. Klein, Kolekcja Ignacego Korwin Milewskiego, Sztuki Piękne, 1927/28, t. IV, s. 434.
- H. Piątkowski, Władysław Czachórski, Warszawa 1927, repr. 5 nlb.
- Katalog Działu Sztuki, Powszechna Wystawa Krajowa, Poznań 1929, nr kat. 33, il. 5.
- A. Ryszkiewicz, J. Dąbrowski, Szekspir w plastyce polskiej, Wrocław 1965, il. 14.
- J. Sienkiewicz, Bedeutende GemŠlde Polnischer Meister, C. Bednarczyk, Wiedeń 1969, nr 58, il. s. 115.
- A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Romantyzm. Historyzm. Realizm, Warszawa 1989, nr kat. i il. 92.
- E. Charazińska, Teatr w teatrze - dzieje obrazu Władysława Czachórskiego Aktorowie przed Hamletem, Gazeta Antykwaryczna, 2001, nr 6, s. 12-16.
Pochodzenie
- Kolekcja Ignacego Korwin Milewskiego (1879 - 1923) - Zbiory dr Emila Merwina w Wiedniu i jego spadkobierców (1923-1968) - Antykwariat Czesława Bednarczyka w Wiedniu (1968 - do lat 80-tych XX w.) - Kolekcja prywatna w Londynie (lata 80 XX w.) - Kolekcja prywatna w USA (1983 - do lat 90-tych XX w.) - Antykwariat Czesława Bednarczyka w Wiedniu
Wśród dzieł malarzy polskich z dawnej, świetnej kolekcji hr. Ignacego Karola Korwin Milewskiego, które w ostatnim okresie pojawiły się na rynku antykwarycznym, szczególne zainteresowanie wzbudza obraz Aktorowie przed Hamletem pędzla Władysława Czachórskiego. Jest to monumentalna, wielopostaciowa scena kostiumowa we wnętrzu oparta na motywie z II aktu najbardziej znanej tragedii Szekspira, Hamlet. Przez uczonych została zaliczona do dość wyjątkowego w malarstwie polskim nurtu renesansyzmu, szczególnie modnego w środowisku monachijskim w latach 70. XIX w.
Tradycja ta stała się bliska dwóm wybitnym polskim uczniom Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, Aleksandrowi Gierymskiemu (1850-1901) i Władysławowi Czachórskiemu (1850-1911), rówieśnikom z Warszawskiej Klasy Rysunkowej. U progu kariery artystycznej, w 1872 r. obaj podjęli scenę wg Kupca weneckiego Szekspira jako temat pracy dyplomowej w klasie Karola Piloty'ego. Gierymski otrzymał za swój szkic główną nagrodę, a Czachórskiemu przyznano srebrny medal. Sukces Kupca weneckiego stał się impulsem do rzucenia wyzwania innym wątkom szekspirowskim.
Czachórski wybrał scenę z II aktu Hamleta, w której królewicz w towarzystwie szambelana Poloniusza i w asyście swych dworzan, Rozenkranca i Gildensterna, wysłuchuje aktora deklamującego fragment o żalu Hekuby na wieść o okrutnej śmierci Priama. Pamiętajmy, że jest to kulminacyjny moment dramatu, w którym w Hamlecie dojrzewa misterny plan zdemaskowania przed dworem zabójców ojca. Nieszczęsny młodzieniec pragnie posłużyć się zaimprowizowaną przez aktorów, pełną aluzji sceną ze starej sztuki "Zabójstwo Gonzagi", dodajac do niej własny tekst. Tą przewrotną intrygę Hamleta i jego myśli, rodzące się w trakcie sugestywnej deklamacji, chciał ukazać Czachórski w swym obrazie.

Czachórski nie dotrzymał zasady "prawdy historycznej" i wnętrze sali audiencjonalnej zamku w Elsynorze wystylizował w duchu umownie rozumianego renesansu z elementami romańskimi. Swego bohatera w czarnej szacie usadził na tle złotogłowiu, w otoczeniu stojących po lewej młodzieńców i statecznego Poloniusza. W prawej partii obrazu umieścił trupę aktorską, wysuwając ku przodowi sylwetkę deklamatora, sugestywnym gestem wyciągniętych rąk podkreślającego wagę wygłaszanych słów. Tym zabiegiem ustawił go na pierwszym planie, jakby w jednej linii ze stojącym po lewej dworzaninem i karłowatym błaznem po prawej. W głębi na tle kolumny, ukazał trzech aktorów - mężczyznę w kobiecej sukni, rycerza ze sztandarem i poetę-grajka z lutnią i księgą. Patrzącego oszałamia bogactwo szczegółów: duża partia marmurowej posadzki o geometrycznym wzorze, rozmaitość architektonicznych detali, a wreszcie gama lśniących i matowych tkanin - atłasów, adamaszków, jedwabi, brokatów, welurów. Scena rozgrywa się wczesnym wieczorem i komnata ma być oświetlona ostatnim blaskiem zachodzącego słońca. Ostro żarzy się szeroka paleta czerwieni, zdecydowanie dominujących w tonacji całego obrazu, a ich mocne akcenty wertykalne równoważy rozciągnięty na posadzce, znakomicie udrapowany, niedbale rzucony płaszcz. Równie istotne są partie zieleni - od głębokiej na tronie do spłowiałej w stroju błazna, jak też przydatne dla balansu błękity - od gołębioszarych po szafirowe. Podkreśleniu barwności służą głębokie czernie, mocno kontrastujące z pozostałymi, nasyconymi kolorami. Barwą, którą artysta misternie inkrustuje całą kompozycję jest kolor złota, dyskretnie lśniącego w łańcuchach, pasach, sztyletach, a w ornamencie nadproża układającego się w imię "Hamlet". Widoczny w tym wczesnym dziele popis warsztatowy zapowiada późniejszą doskonałość Czachórskiego - mistrza iluzji w kameralnych scenach we wnętrzach.
Czachórski, obierając za temat motyw literacki, w swej złożoności tak trudny do przekazania sposobami malarskimi, stworzył oszczędnymi środkami, dozując napięcie, kompozycje niezwykle wyważoną. Zdołał w indywidualnej charakterystyce postaci oddać rozpiętość uczuć i nastroju. Dzisiejszego odbiorcę zadziwia nowoczesność rozwiązania tej sceny z wydobyciem jej psychologicznego aspektu. Czachórski wnikając w swej interpretacji w głąb dramatu, tworząc na płótnie "tetatr w teatrze", wyraźnie ukazał dwie postawy - aktywną i bierną, myślącego sprawcy i biernego odtwórcy. W rozciągniętym ujeciu panoramicznym przedstawił jednocześnie świadomego złożoności zamysłu inspiratora, w osobie Hamleta, oraz aktorów, całkowicie poddanych jego woli. Dodał postronnych obserwatorów, Rozenkranca i Gildensterna, oraz niezorientowanego w narastającej intrydze Poloniusza. Indywidualizm psychologiczny wszystkich postaci, podkreślony wystudiowanymi pozami, oszczędnymi gestami i mimiką, przy jednoczesnej dbałości o stylizację, jest niezwykłym osiągnięciem młodego malarza.

Elżbieta Charazińska, Teatr w teatrze - dzieje obrazu Władysława Czachórskiego Aktorowie przed Hamletem, Gazeta Antykwaryczna, 2001, nr 6, s. 12-16.

Cena wywoławcza PLN 1 200 000,-
Cena uzyskana PLN 1 270 000,-

 

 


7. CARL WIELAND
(notowany w Wiedniu w 1840 r.)

PORTRET DZIEWCZYNKI W BIAŁEJ SUKNI
1840 r.

Olej na płótnie 82 x 66 cm
Sygnowany l.d. - "C. Wieland / p. 1840"
Artysta uczestniczył w wystawie w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu w 1840 r., gdzie pokazał trzy obrazy olejne o tematyce mitologicznej, rodzajowej oraz portret, a także pastelowe studium głowy. Obraz oferowany na aukcji wykazuje cechy typowe dla malarstwa okresu biedermeieru.

Cena wywoławcza PLN 12 000,-
 

 


8. MICHAŁ STACHOWICZ
(Kraków 1768 - Kraków 1825)

TADEUSZ KOŚCIUSZKO NA KONIU

Olej na płótnie 46 x 42,5 cm
Nie sygnowany
Wystawiany
- Michał Stachowicz - malarz Insurekcji, malarz Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, III-IV. 1994 r.
Malarstwa uczył się od 1782 r. w cechu krakowskim u Molitora, a następnie K. Młodzińskiego. W 1787 r. został mistrzem cechowym. W początkowym okresie twórczości malował głównie kompozycje religijne na zamówienie kościołów diecezji krakowskiej. Zasłynął także jako portrecista i malarz scen rodzajowych. Na zamówienie bpa Jana Pawła Woronicza wykonał dekoracje Pałacu Biskupiego w Krakowie (zniszczone w pożarze w 1850 r.). Dekorował także salę Jagiellońską Collegium Maius. Głównym nurtem twórczości artysty była Insurekcja Kościuszkowska i towarzyszące jej wydarzenia, osobiście oglądane przez Stachowicza.

Cena wywoławcza PLN 9 800,-
 

 


9. KUNISADA (UTAGAWA TOYOKUNI III)
(1786-1864)

AKTOR Z CZASZKĄ PRZY BALUSTRADZIE
Japonia, ok. 1859 r.

Drzeworyt barwny na papierze 36 x 24 cm
pieczęć wydawcy: Kiyaso-jiro-

Cena wywoławcza PLN 1 800,-
Cena uzyskana PLN 1 800,-

 

 


10. UTAGAWA HIROSHIGE
(1797-1858)

AKTORZY JAKO DWAJ WALCZĄCY SAMURAJOWIE
(Scena zemsty z dramatu Soga Monogatari - Opowieść o braciach Soga)

Japonia, ok. 1843-46 r.
Drzeworyt barwny na papierze
pieczęć wydawcy: Ibaya Senzaburo-, pieczęć cenzora: Muramatsu

Cena wywoławcza PLN 1 800,-
Cena uzyskana PLN 1 800,-

 

 


11. YANAGAWA SHIGENOBU ?
(1787-1832)

KOBIETA Z NIEBIESKIM PAKUNKIEM

Japonia, ok. 1830
Drzeworyt barwny na papierze 21,5 x 14,5 cm
ślepe tłoczenie karazuri, kartka z albumu

Cena wywoławcza PLN 300,-
Cena uzyskana PLN 300,-

 

 


12. KUNISADA (UTAGAWA TOYOKUNI III)
(1786-1864)

KOBIETA WYCHODZąCA Z WNĘTRZA DOMU

Japonia, 1852 r.
Drzeworyt barwny na papierze 36 x 24 cm
ślepe tłoczenie karazuri, pieczęcie cenzorów: Fukushima Gi'emon i Muramatsu Genroku

Cena wywoławcza PLN 1 800,-
Cena uzyskana PLN 1 900,-

 

 


13. KUNISADA (UTAGAWA TOYOKUNI III)
(1786-1864)

AKTOR POD GAŁĘZIĄ KWITNĄCEJ ŚLIWY

Japonia, 1847-1853 r.
Drzeworyt barwny na papierze 36 x 25 cm
ślepe tłoczenie karazuri, pieczęć wydawcy: Minato-ya Kohei, pieczęcie cenzorów: Kinugasa Fusajiro- (druga nieczytelna)

Cena wywoławcza PLN 1 800,-
Cena uzyskana PLN 1 900,-

 

 


14. SHUNKĎ HOKUSHí
(tworzył ok. 1808-1832)

AKTOR NAKAMURA JAKO SAMURAJ Z ROZWINIĘTYM MAKIMONO
Japonia, 1832 r.

Drzeworyt barwny na papierze 35 x 24,5 cm
pieczęć wydawcy: Toshikura-ya Shinbei

Cena wywoławcza PLN 1 800,-
Cena uzyskana PLN 1 900,-

 

 


15. Szkoła UTAGAWA

POPIERSIE KOBIETY
Japonia, ok. 1890 r.

Tusz i farby wodne na jedwabiu 18 x 14,5 cm

Cena wywoławcza PLN 300,-
Cena uzyskana PLN 300,-

 

 


16. UTAGAWA KUNIYOSHI
(1797-1861)

MĘŻCZYŹNI NIOSĄCY W LEKTYCE BOGA SZCZĘŚCIA FUKUROKUJU

Japonia, 1843-45 r.
Drzeworyt barwny na papierze 18,5 x 25 cm
pieczęć wydawcy: Kobayashi. pieczęć cenzora: Fukatsu Ihei

Cena wywoławcza PLN 800,-
Cena uzyskana PLN 1 000,-

 

 


17. ARTYSTA NIEZIDENTYFIKOWANY
(druga część nazwiska -haru względnie -shun)


CZARNY PTAK NA GAŁĘZI ŚLIWY

Japonia, ok. poł. XIX w.
Drzeworyt barwny na papierze 17 x 11,5 cm
kartka z albumu

Cena wywoławcza PLN 800,-
Cena uzyskana PLN 1 100,-

 

 


18. ARTYSTA NIEZIDENTYFIKOWANY
(druga część nazwiska -haru względnie -shun)p>

PTAK STOJĄCY POD PIWONIĄ
Japonia, ok. poł. XIX w.


Drzeworyt barwny na papierze 17 x 11,5 cm
kartka z albumu, ilustracja nr. XII

Cena wywoławcza PLN 800,-
Cena uzyskana PLN 900,-

 

 


19. Szkoła UTAGAWA

DWIE KOBIETY NA TLE PEJZAŻU Z KAMIENNĄ LATARNIĄ
Japonia, odbitka z ok. 1890 r.

Drzeworyt barwny na papierze 35 x 24 cm
ślepe tłoczenie karazuri

Cena wywoławcza PLN 1 800,-
Cena uzyskana PLN 1 900,-

 

 


20. PHILIPP PETER ROOS (zw. Rosa da Tivoli)
(Frankfurt nad Menem 1655/57 - Rzym 1706)

PEJZAŻ ZE STADEM I PASTERZAMI

Olej na płótnie 94 x 128,5 cm
Nie sygnowany
Literatura - U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Kźnstler, t. XXVIII, s. 581-582. - G. Adriani, Deutsche Malerei im 17. Jahrhundert, Kolonia 1977. Pochodzenie - kolekcja prywatna
Philipp Peter Roos urodził się jako syn malarza, Johanna Heinricha Roosa, pomiedzy rokiem 1655 i 1657. W roku 1677 dzięki wsparciu księcia von Hessen-Kassel, Philipp Peter udał się do Rzymu. Po drodze zatrzymał się w Bolonii, gdzie pracował z Giacinto Brandi, przyjacielem ojca. W roku 1683, Philipp Peter został członkiem rzymskiej Congregazione dei Virtuosi al Pantheon.
Krowy, owce i kozy stoją lub leżą na łące, na brzegu strumienia, strzeżone przez dwóch pasterzy i psa. W oddali widać pasmo zielonych wzgórz, a na jednym z nich, po prawej stronie obrazu, stoją ruiny zamku. Słońce, częściowo ukryte za jednym ze wzgórz w tle, podświetla chmury - w ten sposób jaśniejące blaskiem niewidocznego słońca. Silne kontrasty kolorów, podkreślone grą światła i mistrzowskim rozłożeniem cieni, czynią pejzaż Roosa wyjątkowo dramatycznym. Skłębione chmury dodają jeszcze więcej siły do tej dynamicznej kompozycji.
Zarówno przedmiot, kompozycja, jak i atmosfera tego obrazu są bardzo typowe dla twórczości Roosa, który był mistrzem idealizowanych pejzaży bukolicznych. Z upodobaniem malował krowy, owce, kozy i konie na tle pejzażu rzymskiej Kampanii. To zainteresowanie odzwierciedlało jego zamiłowanie do zwierząt. W czasie, gdy mieszkał nieopodal Tivoli, trzymał stadko owiec i kóz, które wykorzystywał jako modele w swoich obrazach.
Roos używał szczególnej techniki malarskiej, która pozwalała mu osiągać swoistą przejrzystość w obrazach. Główne elementy kompozycji malował kolorami podstawowymi, szerokimi pociągnięciami pędzla, nie troszcząc się zbytnio o szczegóły.

Cena wywoławcza PLN 120 000,-
Cena uzyskana PLN 125 000,-

 

 


21. EDUARD ZETSCHE
(Wiedeń 1844 - Wiedeń 1927)

PEJZAŻ

1885 r.
Olej na papierze naklejonym na tekturę 22 x 33 cm
Sygnowany p.d. - "Ed. Zetsche 85"
W latach 1874-1879 studiował w Akademii Wiedeńskiej w pracowni Eduarda von Lichtenfels. Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w Dźsseldorfie pod opieką E. Dźckera (1879-1881). Od 1881 r. mieszkał i pracował w Wiedniu. Obrazy artysty często pojawiają się na międzynarodowych aukcjach dzieł sztuki, gdzie cieszą się uznaniem odbiorców.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
Cena uzyskana PLN 11 000,-

 

 


22. VLASTIMIL HOFMAN
(Praga 1881 - Szklarska Poręba 1970)

NASZ ŚWIAT

1926 r.
Olej na płótnie 32 x 63,5 cm
Sygnowany p.d. - "Wlastimil / Hofman / 1926"
Na odwrocie autorska dedykacja - "Nasz Świat. Kochanej mojej Adzi jako spóźniony podarek na Boże Narodzenie Wlasta / Z mego świata."
Literatura - B. Czajkowski, Portret z pamięci, Wrocław 1971, poz. 24 (reprodukcja).
Malarz pokolenia Młodej Polski. Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1895-1899 i od 1901) pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, Józefa Unierzyskiego, Jana Stanisławskiego i Leona Wyczółkowskiego oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u Jeana Leona Gérme'a. Był członkiem T.A.P. "Sztuka" oraz Towarzystwa Artystów Czeskich "Manes".

Cena wywoławcza PLN 31 000,-
 

 


23. KASPER ŻELECHOWSKI
(Klecza Dolna 1863 - Kraków 1942)

PORTRET HELENY OŻEGALSKIEJ
1912 r.

Pastel na kartonie 63 x 48 cm
Sygnowany l.d. - "K. Żelechowski"
Na odwrocie nalepka wystawowa TPSP w Krakowie z 1937 r. Prezentowany portret Heleny Ożegalskiej był wystawiany na indywidualnej wystawie Kaspra Żelechowskiego, obejmującej 40 dzieł, w TPSP w Krakowie w 1937 r.

Cena wywoławcza PLN 12 000,-
 

 


24. JACEK MALCZEWSKI
(Radom 1854 - Kraków 1929)

Z CYKLU "ANIOŁY"

Olej na płótnie naklejonym na tekturę 62 x 47 cm
Sygnowany p.d. - "J. Malczewski"
Jeden z najwybitniejszych artystów okresu Młodej Polski. Od 1872 r. studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Wł. Łuszczkiewicza, F. Szynalewskiego i H. Grabińskiego, a w latach 1975-1879 u J. Matejki. Pełnił funkcję profesora, a w latach 1912-1914, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był współzałożycielem i członkiem wielu ugrupowań artystycznych: Powszechnego Stowarzyszenia Artystów Polskich, T.A.P. "Sztuka", Stowarzyszenia Artystów Polskich, Grupy "Zero".
Wyobrażenie anioła pojawiło się w twórczości Malczewskiego jako refleksja nad życiem i śmiercią. Do najbardziej znanych kompozycji z tego cyklu należały obrazy z Tobiaszem np. "Anioł z Tobiaszem"(1902), "Tobiasz z aniołami" (1907), a także w personifikacji anioła śmierci Thanatosa np. "Thanatos I" (1898), "Thanatos II" (1899), "Wyjście w świat" (1915). Postaci anioła nadawał artysta kobiece kształty, podobnie jak na prezentowanym dziele.

Cena wywoławcza PLN 22 000,-
Cena uzyskana PLN 22 000,-

 

 


25. KASPER ŻELECHOWSKI
(Klecza Dolna 1863 - Kraków 1942)

NOC KSIĘŻYCOWA

Olej na tekturze 30,5 x 21 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany l.d. - "K. Żelech"
Na odwrocie nalepka TPSP w Krakowie
Ukończył krakowską SSP i kurs kompozycyjny pod kierunkiem J. Matejki. Od 1890 r. kontynuował naukę w Monachium. Po studiach zamieszkał w Krakowie, gdzie wystawiał w tutejszym TPSP od 1887 r.

Cena wywoławcza PLN 2 800,-
 

 


26. HENRYK SZCZYGLIŃSKI
(Łódź 1881 - Warszawa 1944)

PRZYSTAŃ NAD WISŁĄ

Olej na tekturze 18,5 x 24 cm
Sygnowany p.d. - Szczygliński H. (sygnatura słabo czytelna)
Malarz i grafik, kontynuator krakowskiej szkoły pejzażu. Malarstwa uczył się w Szkole Rysunkowej W. Wołczaskiego w Łodzi. Następnie kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1898-1905), pod kierunkiem J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego i J. Malczewskiego. Był uczniem A. Aěbégo w akademii monachijskiej. Należał do T.A.P. "Sztuka".

Cena wywoławcza PLN 1 500,-
Cena uzyskana PLN 2 000,-

 

 


27. ZYGMUNT ACEDAŃSKI
(Przemyśl 1909 - Gliwice 1991)

LWOWSKI ZAUŁEK

1936 r.
Olej na sklejce 30,5 x 36 cm
Malarz, grafik. Kształcił się na Wydziale Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego przy Państwowej Szkole Technicznej we Lwowie (1928-1932). Ukończył kurs grafiki pod kierunkiem L. Tyrowicza (1929-1930). Dorobek artystyczny Acedańskiego poza malarstwem i grafiką obejmuje plakaty, polichromie, projekty witraży i kostiumów teatralnych. W latach 1932-1939 uczestniczył w 65 wystawach. Prace artysty znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Cena wywoławcza PLN 2 800,-
Cena uzyskana PLN 4 400,-

 

 


28. ABRAHAM NEUMAN
(Sierpc na Mazowszu 1873 - Kraków 1924)

KAZIMIERZ DOLNY NAD WISŁĄ

Olej na płótnie 44 x 51,5 cm
Sygnowany l.d. - "A. Neuman"
Malarz, grafik. W 1897 r. rozpoczął studia w ASP w Krakowie pod kierunkiem J. Malczewskiego. Ukończył je w 1902 r. w pracowniach L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W 1900 r. wyjechał na kilka miesięcy do Paryża, gdzie kontynuował naukę w Académie Julian. Zapoznał się wówczas ze zbiorami tamtejszych muzeów, a także zwiedził Wystawę Światową. Po studiach osiadł w Krakowie, skąd wyjeżdżał na plenery do Tyńca i w Tatry. Neuman zdobył uznanie jako pejzażysta. Najbardziej cenił twórczość J. Stanisławskiego, któremu zawdzięczał nie tylko dobrą znajomość warsztatu, ale przede wszystkim emocjonalny stosunek do przyrody.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
Cena uzyskana PLN 6 000,-

 

 


29. ERWIN CZERWENKA
(Czerniowce 1887 - Kraków 1970)

PEJZAŻ POŁUDNIOWY

1929 r.
Akwarela na papierze 32 x 31 cm
Sygnowana l.d. - "Erwin Czerwenka / Rab 1929

Cena wywoławcza PLN 2 200,-
Cena uzyskana PLN 3 400,-

 

 


30. ERWIN CZERWENKA
(Czerniowce 1887 - Kraków 1970)

PORTRET CÓRKI ZOSI Z PARASOLKĄ

Olej na płótnie 74 x 63 cm
Nie sygnowany
Pochodzenie - Kolekcja rodziny artysty
Studiował w krakowskiej ASP w latach 1905/06-10. Był uczniem L. Wyczółkowskiego, którego twórczość - podobnie jak malarstwo J. Stanisławskiego - wywarła na niego duży wpływ. Odbywał częste podróże do Włoch i Francji. Malował pejzaże i portrety, w późniejszym okresie projektował witraże. W latach 1913-1930 był profesorem rysunków w krakowskich gimnazjach. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Plastyków (ok. 1915). Uczestniczył w wielu wystawach m.in.: Wystawa E. Czerwenki i Z. Stryjeńskiej, Kraków (1928), Wystawa w TPSP, Kraków (1921, 1929, 1934), "Wojciech Weiss i jego uczniowie", TPSP Kraków (1934), Wystawa TZSP w Warszawie z "Grupą Czterech". Obrazy artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Cena wywoławcza PLN 5 500,-
Cena uzyskana PLN 6 000,-

 

 


31. ZYGMUNT JÓZEFCZYK
(Kraków 1881 - Kraków 1966)

PEJZAŻ Z TOPOLAMI

Olej na sklejce 60 x 120,5 cm
Sygnowany l.d. - "Z. Józefczyk"
Zygmunt Józefczyk od 1909 r. studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni L. Wyczółkowskiego. Równocześnie kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1933 r. należał do ZZPAP. Wystawiał w TZSP w Warszawie oraz w "Domu Artysty" i TPSP w Krakowie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego mieszkał w Krakowie. Malował sceny rodzajowe i pejzaże ukazujące piękno rodzimej przyrody.

Cena wywoławcza PLN 15 000,-
 

 


32. STANISŁAW BORYSOWSKI
(Lwów 1906 - Sopot 1988)

PEJZAŻ ZIMOWY
1936 r.

Olej na sklejce 48 x 58 cm
Sygnowany p.d. - "Borysowski 1936"
Studia artystyczne odbył w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem S. Kamockiego i W. Jarockiego (1926-1931). Naukę kontynuował w paryskim oddziale tejże uczelni pod opieką J. Pankiewicza (1933-1934). Był członkiem T.A.P. "Sztuka". Od 1946 r. pełnił funkcję profesora i kierownika na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Cena wywoławcza PLN 4 400,-
Cena uzyskana PLN 4 400,-

 

 


33. JAN BOHUSZEWICZ
(Osowiec k. Mławy 1878 - Santa Margerita Ligure, Włochy 1935)

W PORCIE PORTOFINO AL MARE
1933 r.

Olej na tekturze 34,5 x 39 cm
Sygnowany p.d. - "Jan Bohuszewicz 933"
Był znanym pejzażystą malującym w manierze postimpresjonistycznej. Studia malarskie odbył u J. Rapackiego w Warszawie. Po rewolucji w 1905 r., w której brał czynny udział, wyjechał do Włoch. Mieszkał w Genui, skąd podróżował do Nervi, Wenecji, Piemontu, Ligurii. W 1920 r. miała miejsce indywidualna wystawa artysty w Zachęcie. W 1922 r. Bohuszewicz przebywał w Paryżu, gdzie wystawiał w Association "France-Pologne". Znaczącą kolekcję obrazów olejnych i rysunków artysty posiada Muzeum Narodowe w Warszawie.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
Cena uzyskana PLN 3 000,-

 

 


34. MARIAN SZCZERBIŃSKI
(pocz. XX w. - 1981)

MIMOZY

Pastel na kartonie 23 x 33 cm
Sygnowany l.d. - "M. Szczerbiński"

Cena wywoławcza PLN 2 500,-
Cena uzyskana PLN 3 200,-

 

 


35. JÓZEF PANKIEWICZ
(Lublin 1866 - La Ciotat, Francja 1940)

KWIATY

Akwarela, ołówek na papierze 58 x 43,5 cm
Sygnowany p.śr. - "Pankiewicz"
Jeden z najwybitniejszych malarzy kolorystów. Studiował w Szkole Rysunkowej pod kierunkiem W. Gersona (1884- 1885) oraz w akademii petersburskiej. Po przyjeŸdzie do Warszawy związał się z grupą malarzy skupionych wokół Aleksandra Gierymskiego. W 1889 r. wyjechał z Władysławem Podkowińskim do Paryża, gdzie poznał sztukę impresjonistów, pod wpływem której zaczął tworzyć. W 1906 r. został mianowany profesorem ASP w Krakowie, od 1925 r. kierował założoną przez siebie filią krakowskiej uczelni w Paryżu. Uprawiał malarstwo i grafikę, najczęściej podejmował motywy pejzażu, martwej natury, scen rodzajowych.

Cena wywoławcza PLN 12 000,-
Cena uzyskana PLN 12 000,-

 

 


36. MELA MUTER (Maria Melania Mutermilch)
(Warszawa 1876 - Paryż 1967)

MOST NA RODANIE W AWINIONIE (III)


Olej na sklejce 45,5 x 55 cm
Sygnowany p.g. - "Muter"
Wystawiany - École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, TPSP, Kraków 1998 r.
Literatura - École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wystawy pod red. J. Grabskiego, Kraków 1998, s. 217 (reprodukcja).
Artystka związana z grupą École de Paris. Malarstwa uczyła się w Szkole Rysunku i Malarstwa dla Kobiet M. Kotarbińskiego w Warszawie. W 1901 r. wyjechała do Paryża, gdzie wstąpiła do Académie Colarossi i Académie de la Grande Chaumiere. Debiutowała w 1912 r. wystawą indywidualną w Galerii José Dalmau w Barcelonie, wielokrotnie wystawiała na paryskich Salonach. Odbywała liczne podróże artystyczne m.in. do Bretanii i Hiszpanii, gdzie malowała w plenerze. Jej twórczość w początkowym okresie pozostawała pod wpływem malarstwa szkoły Pont-Aven, później uległa fascynacji sztuką E. Vuillarda, V. Van Gogha i P. Cézanne'a.

Cena wywoławcza PLN 75 000,-
 

 


37. JAN RUBCZAK
(Stanisławów 1882 - Oświęcim 1942)

PEJZAŻ Z SAINT TROPEZ

Ok. 1920 r.
Olej na płótnie 73,5 x 60,5 cm
Sygnowany p.d. - "Rubczak"
Wystawiany - Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, Muzeum Narodowe w Szczecinie, XII. 1999 - III. 2000 r.
Literatura - Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, katalog wystawy, Szczecin 1999, s. 67 (reprodukcja).
W latach 1904-1909 studiował malarstwo i grafikę w ASP w Krakowie; na dalsze studia wyjechał do Lipska, Monachium, a następnie do Paryża, gdzie osiadł na dłużej. Stamtąd odbywał podróże artystyczne do Włoch, Hiszpanii i Anglii. Jego malarstwo - najpierw pod wpływem Pankiewicza, później na podstawie własnych obserwacji - nawiązywało do Cézanne'a. Najczęściej malował pejzaże. W 1917 podjął pracę pedagogiczną w szkole malarstwa w Paryżu. Od 1925 r. należał do Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg". W 1926 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie. Pracował w Wolnej Szkole Malarstwa Ludwiki Mehofferowej, był także asystentem w katedrze grafiki w ASP. Podczas wojny został aresztowany w Krakowie i zginął w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.

Cena wywoławcza PLN 87 000,-
Cena uzyskana PLN 88 000,-

 

 


38. EUGENIUSZ ZAK
(Mogilno na Mińszczyźnie 1884 - Paryż 1926)

MŁODZIENIEC Z MANDOLINĄ
1924 r.

Olej, papier naklejony na płótno 60,5 x 50,4 cm
Sygnowany p.d. - "Eug. Zak"
Na odwrocie papierowa nalepka z napisem pismem maszynowym - "Bildersammlung / Franz Pariser, Berlin / Fam. Pariser, Tel-Aviv / - 135999"; napis na płótnie: "135999".
Na dolnej listwie blejtramu - odręczny napis tuszem - "JEUNE HOMME A LA MANDOLINE" oraz nalepka Muzeum Narodowego w Warszawie o treści: "Poza muz. 24/98"
Literatura - S. Zahorska, Eugeniusz Zak, Warszawa 1927 (Monografje artystyczne, red. M. Treter, XV), il. 20 [nlb.], s. 24 (spis prac artysty), wymieniony pod rokiem 1924 jako "Muzyk (właśc. Franz Pariser, Berlin)". Pochodzenie - Do roku 1939 - w kolekcji Franza Parisera w Berlinie, następnie w kolekcji rodziny Pariserów w Tel-Avivie. W roku 1997 zakupiony w Izraelu i przywieziony do Polski. Od roku 1998 w kolekcji prywatnej w Polsce.
Ekspertyzy - Barbara Brus-Malinowska, 23 lipca 2001 r.,
Jacek Wybodowski, 7 marca 1998 r. (ekspertyza konserwatorska)
W latach 1892-1902 Eugeniusz Zak mieszkał w Warszawie. Od 1902 r. studiował w Paryżu (Académie des Beaux- Arts, Académie Colarossi), a następnie w Rzymie i we Florencji. Studia uzupełniał także w Akademii monachijskiej. W latach 1916-1921 artysta przebywał w Polsce. W 1923 r. powrócił do Paryża.
Już od 1904 r. Zak wystawiał w Paryżu w Salonach: Jesiennym, Niezależnych, Tuileries. Pomimo, że na stałe mieszkał za granicą, brał czynny udział w polskim życiu artystycznym. Wystawy indywidualne artysty miały miejsce w Warszawie (1917, 1918), w Paryżu (Galerie Devambez, 1925) oraz pośmiertnie w Galerie Zak, należącej do żony artysty (1936, 1938). Był członkiem T.A.P. "Sztuka", "Formistów", "Rytmu".
Wczesne prace Zaka noszą znamiona fascynacji sztuką włoskiego Quattrocenta. Z lat 1910-1920 pochodzą idylliczne kompozycje, przedstawiające postacie ludzkie, pary kochanków, na tle sielankowych pejzaży emanujących atmosferą tajemnicy i melancholii. Widać w nich ślady fascynacji twórczością Pierre'a Puvis de Chavannesa, jak również Paula Cézanne'a - zwłaszcza w geometryzacji form architektury.
W ostatnim etapie twórczości (z którego pochodzi prezentowany obraz) artysta malował kompozycje z postaciami ujętymi w teatralnych, opartych na kontrapoście pozach, umieszczonymi zazwyczaj w pustych wnętrzach. Charakterystyczny był w nich kanon ludzkich sylwetek: wydłużonych, "giętkich", z twarzami o klasycznych profilach i zwężonych oczach.
Płótno przedstawia młodego mężczyznę ujętego w całej postaci, który stoi w pustym wnętrzu, oparty plecami o ścianę, w lekkim kontrapoście. Lewą rękę ma ułożoną nad czołem; w prawej - trzyma mandolinę. Po lewej stronie obrazu otwiera się wejście na klatkę schodową.
Mężczyzna ma na sobie białą koszulę oraz malinoworóżowe spodnie i kamizelkę takiej samej barwy, a wokół szyi - zawiązaną jasnoróżową chustkę; nosi białe buty ze spiczastymi nosami. Tło obrazu jest jednolite, brunatne. Kolorystyka całości jest stonowana, chłodna, ożywiona tylko lokalnie ciepłymi akcentami.
Obraz powstał w roku 1924 i należy do ostatniego, paryskiego okresu twórczości artysty. Znane są jego dwie wersje. Druga (z krzesełkiem i bukietem kwiatów) była reprodukowana w monografii Zaka, pióra Stefanii Zahorskiej (por. BIBLIOGRAFIA, il. 22 nlb.)
Około 1920 r. w malarstwie Zaka zaczyna przeważać nowa tematyka i nowe ujęcie postaci - we wnętrzach. Zamiast lirycznych bohaterów sielanek na łonie natury pojawia się świat nierzeczywisty, świat "na opak", którego mieszkańcami są ludzie "wolni": komedianci, tancerze, muzycy, aktorzy kukiełkowi, pijacy i włóczędzy. Te idealizowane postaci, bierne wobec rzeczywistości, egzystują na marginesie życia, znajdując ukojenie bólu istnienia w muzyce, tańcu, teatrze i - alkoholu. Ich świat jest nierzeczywisty, fantastyczny, a je same cechuje sielankowa łagodność połączona z melancholią i życiowym zagubieniem.
Po okresie tradycjonalizmu we wczesnej twórczości, Zak zerwał z realistycznym ujęciem rzeczywistości. Zainteresował się problematyką kompozycji obrazu, rytmiką linii, równowagą brył i harmonią barw. Postaci i przedmioty łączyły się z tłem w jedną strukturę barwną. W doborze barw Zak nie kierował się kolorem rzeczywistym. "Abstrakcyjny" kolor tworzył nastrój, wzmagał dekoracyjność i harmonijny układ obrazu. Wpływ Cézanne'a, widoczny w konstrukcji obrazów Zaka, jest tu złagodzony, wyciszony, a ostra geometria linii - zastąpiona łagodnym konturem i falowaniem kształtów. Kolorystyka jego prac, zwłaszcza w ostatnim okresie twórczości, odznacza się subtelnością i wibracją tonów, wykonanie zaś - finezją i technicznym mistrzostwem.
Zak zazwyczaj opracowywał pojedyncze motywy figuralne, łącząc je potem w większe kompozycje. Motywy Młodzieńca z mandoliną oraz Tancerki (znane także dwie wersje) zostały połączone w obrazie Tancerka i muzyk.

Cena wywoławcza PLN 175 000,-
Cena uzyskana PLN 300 000,-

 

 


39. LEOPOLD GOTTLIEB
(Drohobycz 1879 - Paryż 1934)


PORTRET ERICHA COHNA
1928 r.

Olej na płótnie 92 x 72,5 cm
Sygnowany l.g. - "leopold gottlieb. 28."
Młodszy brat Maurycego Gottlieba. Studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1896-1902) w pracowniach J. Unierzyskiego, J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował w Monachium pod kierunkiem A. Aěbégo. Przebywał w Wiedniu, gdzie należał do "Hagenbundu" i w Paryżu. Od 1910 r. mieszkał w Jerozolimie, gdzie uczył malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych "Bezalel". Wystawiał indywidualnie w krakowskim TPSP, z "Grupą Pięciu" w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Wiedniu, Berlinie oraz na paryskich Salonach (1904- 1934).
Erich Cohn był znanym kolekcjonerem obrazów malarzy École de Paris. Wysoko cenił zwłaszcza twórczość Leopolda Gottlieba; posiadał ponad 100 prac tego artysty, w tym 40 obrazów olejnych.

Cena wywoławcza PLN 22 000,-
Cena uzyskana PLN 22 000,-

 

 


40. HENRYK EPSTEIN
(Łódź 1892 - Oświęcim 1944?)

PORTRET KOBIETY W CZERWONYM BERECIE
I poł. lat 20-tych XX w.

Olej na płótnie 35 x 27 cm
Sygnowany p.d. - "H. Epstein"
Ekspertyza - prof. dr hab. Jerzy Malinowski, 1999 r.
Młodość spędził w Łodzi. W 1919 r. wyjechał na stałe do Paryża, gdzie uczęszczał do jednej z pracowni artystycznych Montparnasse'u oraz związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Często wyjeżdżał na plenery do Bretanii i na południe Francji. Początkowo nawiązywał do twórczości Cézanne'a, później do ekspresjonizmu i fowizmu, co uwidocznia się w bogatej fakturze i palecie barw.

Cena wywoławcza PLN 16 000,-
 

 


41. HENRYK KUNA
(Warszawa 1879 - Toruń 1945)

ZAKOCHANI

1926 r.
Technika mieszana, papier naklejony na płótno 62 x 46 cm
Sygnowany l.d. - "HKuna / 1926"
Rzeźbiarz, malarz. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1902-1904) w pracowni K. Laszczki. Dzięki nagrodzie artystycznej w 1903 r. wyjechał do Paryża. Powrócił tam w 1910 r., doskonaląc warsztat u Pellecota. Od 1921 r. Kuna był członkiem ugrupowania "Rytm". Należał do jego założycieli i czołowych reprezentantów. Malarstwo Kuny, stylistycznie odpowiadało dwudziestowiecznemu klasycyzmowi. Wyróżniały go: zrównoważona kompozycja, harmonia układów, stylizowane, dekoracyjne formy, wdzięczne, taneczne pozy postaci.

Cena wywoławcza PLN 40 000,-
Cena uzyskana PLN 115 000,-

 

 


42. MELA MUTER (Maria Melania Mutermilch)
(Warszawa 1876 - Paryż 1967)

SOLITUDE

Olej na płótnie 80 x 65 cm
Sygnowany p.g. - "MUTER"
Wystawiany - École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, TPSP, Kraków 1998 r.
Literatura - École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wystawy pod red. J. Grabskiego, Kraków 1998, s. 147 (reprodukcja).
Mela Muter należy do najbardziej ceninych portrecistek swej epoki. Cenione są jej kameralne portrety dzieci i ludzi w podeszłym wieku. Malując je, potrafiła oddać intymny nastrój oraz psychologiczną sytuację postaci.

Cena wywoławcza PLN 96 500,-
 

 


43. ROMAN KRAMSZTYK
(Warszawa 1885 - getto w Warszawie 1942)

MIASTECZKO NAD ZATOKĄ (PEJZAŻ Z PROWANSJI)
Ok. 1914 r.

Olej na płótnie 81 x 100 cm
Sygnowany l.d. - "Kramstyk"
Wystawiany - École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, TPSP, Kraków 1998 r.
Literatura - École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wystawy pod red. J. Grabskiego, Kraków 1998, s. 95 (reprodukcja).
Absolwent szkół artystycznych Krakowa, Monachium i Berlina, od 1922 r. osiadły we Francji, skąd przyjeżdżał do kraju. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu, Polskiego Towarzystwa Artystyczno-Literackiego w Paryżu, "Grupy Pięciu" (1918) oraz grupy "Rytm" (1921). Uczestniczył w wystawach T.A.P. "Sztuka". "Miasteczko nad zatoką" należy do grupy tych dzieł Kramsztyka, które powstawały pod wpływem estetyki malarstwa P. Cézanne'a.

Cena wywoławcza PLN 85 000,-

Cena uzyskana PLN 140 000,-

 

 


44. ALFRED ABERDAM
(Lwów 1894 - Paryż 1963)

PRZY STOLE
1938 r.

Olej na płótnie 60 x 45,5 cm
Sygnowany p.d. - "Aberdam / 38"
Wystawiany - École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, TPSP, Kraków 1998 r.
Literatura - École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wystawy pod red. J. Grabskiego, Kraków 1998, s. 25 (reprodukcja).
Studia artystyczne, przerywane wydarzeniami I wojny i pobytem w rosyjskiej niewoli na Syberii, odbył w Akademiach Sztuk Pięknych w Monachium i w Krakowie. Następnie wyjechał do Berlina, gdzie w latach 1922-1923 studiował w pracowni A. Archipenki. Od 1923 r. mieszkał w Paryżu, uczestnicząc w wielu wystawach polskiej sztuki we Francji i w Polsce. W 1970 r. w Petit Palais w Genewie miała miejsce retrospektywna wystawa dzieł artysty.

Cena wywoławcza PLN 57 000,-
 

 


45. STANISŁAW ELESZKIEWICZ
(Warszawa 1900 - Paryż 1963)

SZERMIERZ

Po 1930 r.
Olej na kartonie 80,5 x 65 cm
Sygnowany l.d. - "S. Eleszkiewicz"
Wystawiany - Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, Muzeum Narodowe w Szczecinie, XII. 1999 - III. 2000 r.
Literatura - Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, katalog wystawy, Szczecin 1999, s. 217 (reprodukcja).
Malarz, rysownik. Studiował w SSP w Mirhorodzie (1914 r.), a następnie w Atenach (1919-1921). Podróżował do Rzymu i Neapolu, gdzie w 1922 r. miał pierwszą indywidualną wystawę. Od 1923 r. przebywał w Paryżu, gdzie doskonalił warsztat w pracowni projektanta witraży J. Gaudina. Eleszkiewicz jest autorem scen rodzajowych z małych miasteczek, portretów i pejzaży. Posługując się techniką olejną stosował silne kontrasty kolorystyczne, określając postaci i przedmioty czarnym konturem. Dla późniejszej twórczości artysty charakterystyczne były obrazy malowane gwaszem i temperą na szarym kartonie.

Cena wywoławcza PLN 87 000,-
Cena uzyskana PLN 95 000,-

 

 


46. WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI
(Poraj k. Łodzi 1873 - Paryż 1951)

RÓŻE W WAZONIE
1922 r.

Olej na płótnie 60 x 73 cm
Sygnowany p.d. - "1922 / W. Terlikowski"
Na odwrocie - Portret kobiety
Około 1900 r. studiował w Monachium, a następnie w Paryżu w pracowni J. P. Laurensa. Od 1911 r. mieszkał w Paryżu - wiele wystawiał w tamtejszych galeriach, uczestniczył w Salonach: Jesiennym (1912) i Société Nationale des Beaux-Arts (1930). Malarstwo Terlikowskiego charakteryzowało się bogatymi efektami fakturalnymi i dynamicznymi kontrastami barw. Stylistycznie nawiązywało do impresjonizmu i fowizmu.

Cena wywoławcza PLN 30 000,-
 

 


47. WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI
(Poraj k. Łodzi 1873 - Paryż 1951)

MARTWA NATURA
1944 r.

Olej na płótnie 50 x 65 cm
Sygnowany p.g. - "1944 Terlikowski"
Powtórnie sygnowany śr.d. - "Terlikowski"

Cena wywoławcza PLN 21 000,-
 

 


48. STANISŁAW KOPYSTYŃSKI
(Jarosław 1893 - Wrocław 1969)

PEJZAŻ GÓRSKI

Olej na tekturze 47 x 66 cm
Sygnowany p.d. - "S. Kopystyński"
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1912-1914) w pracowni J. Malczewskiego, a następnie pod kierunkiem St. Dębickiego (1917-1921). Debiutował w 1917 r. na wystawie TZSP w Warszawie. Poza malarstwem uprawiał grafikę. W 1933 r. eksponował swoje prace na Międzynarodowej Wystawie Drzeworytu. W latach 1938, 1939 uczestniczył w wystawach pejzażu górskiego w Zakopanem.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
Cena uzyskana PLN 3 200,-

 

 


49. MARIA JAREMA
(Stary Sambor 1908 - Kraków 1958)

PEJZAŻ MIEJSKI
1942 r.

Olej na płótnie 75 x 100 cm
Sygnowany p.d. - "1942 / Maria Jarema "
Ekspertyza - prof. Jan Świderski, 2001 r.
Malarka, rzeźbiarka, scenograf. W latach 1929-1935 studiowała w krakowskiej ASP. Była współorganizatorką założonej ok. 1932 r. Grupy Krakowskiej, reprezentującej radykalną postawę artystyczną. Od 1934 r. współpracowała jako scenograf z eksperymentalnym teatrem "Cricot", a w latach 1956-1957 z teatrem "Cricot 2". Od 1946 r. była członkiem Grupy Młodych Plastyków. Działalność artystyczną rozpoczęła od rzeźby, później zwróciła się ku malarstwu, początkowo przedstawiającemu, później abstrakcyjnemu, tworząc kompozycje malowane temperą, akwarelą, gwaszem. W latach 40-tych pojawiły się w nich typowe dla twórczości artystki układy przestrzenne, w których linia i barwa traktowane były jako czynniki współtworzące strukturę obrazu. Stopniowo w obrazach coraz silniejsze stawało się dążenie do precyzji formy i przejrzystości kompozycji. W latach 1950-1958 Maria Jarema osiągnęła pełną dojrzałość i samodzielność artystyczną. W tym okresie najczęściej łączyła techniki monotypii i tempery. Powstałe po 1954 r. cykle np. "Formy", "Znaki", "Rytmy" zawierają sumę doświadczeń twórczych artystki, która zbliżyła się w nich ku formom abstrakcyjnym, a czynnikami decydującymi stają się ruch i rytm. "Chcę zwrócić uwagę na zaistniałe w Pejzażu miejskim wszystkie charakterystyczne cechy, które obserwowałem w przedwojennych obrazach Jaremianki - jest tam architektura, która tworzy zdecydowane podziały na formacie płótna, są faliste linie gałęzi, piony i skosy utworzone przez pnie drzew, są zróżnicowane trójkąty dachów - z jednej strony jest to dążenie do abstrakcji - z drugiej przejecie się motywem, jego atrakcyjnością kolorystyczną; kontraście złotych ugrów na fasadach domów z niebieską bielą świeżego śniegu." fragment ekspertyzy prof. Jana Świderskiego

Cena wywoławcza PLN 30 000,-
Cena uzyskana PLN 30 000,-

 

 


50. WACŁAW ZAWADOWSKI
(Skobiełka na Wołyniu 1891 - Aix-en-Provence 1982)

PEJZAŻ Z DRZEWAMI

Olej na płótnie 50 x 64 cm
Sygnowany p.d. - "Zawado"
Był uczniem J. Pankiewicza w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po ukończeniu studiów wyjechał do Paryża, gdzie związał się bohemą artystyczną Montmartre'u - G. Apollinaire'm, A. Modiglianim, M. Jacobem. Wystawiał na Salonach: Niezależnych (1914, 1920, 1921) i Jesiennym (1920). W okresie dwudziestolecia międzywojennego wielokrotnie wystawiał w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Lwowie, brał także udział w pokazach sztuki polskiej w paryskich galeriach "du Musée Crillon", "des Beaux-Arts", "Bernheim". W 1938 r. przejął po J. Pankiewiczu kierownictwo filii krakowskiej ASP w Paryżu, którą prowadził do 1940 r. W. Zawadowski stworzył typ, syntetycznego, dekoracyjnego malarstwa pejzażowego. Od 1918 r. sygnował swoje dzieła pseudonimem "Zawado".

Cena wywoławcza PLN 20 000,-
  


51. SIMONE POTTIER
(Fontenay s/Bois 1925 - Paryż 1997)

FARMA OPACTWA ST. OMER

1959 r.
Olej na płótnie 50,5 x 73 cm
Sygnowany l.d. - "SIM. POTTIER"
Malarka, rzeźbiarka. Miała ponad trzydzieści wystaw indywidualnych i zbiorowych w Paryżu, Monachium, Biarritz, Lille. Uhonorowana Srebrnym Medalem Miasta Paryża, Srebrnym Medalem Wielkiej Rady Sekwany, Nagrodą Towarzystwa Historycznego Paryża, Wielką Nagrodą Wiosny 1980 roku. Artystka biegle posługiwała się kilkoma technikami; malarstwem olejnym, akwarelą, pastelą, piórkiem. Farbę olejną nakładała na płótno wyłącznie szpachlą. Ulubionym tematem twórczości Simone Pottier był pejzaż. Obrazy artystki znajdują się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu i w Watykanie.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
Cena uzyskana PLN 3 000,-

 

 


52. MIESZKO (MIECZYSŁAW) JABŁOŃSKI
(Lublin 1892 - Kraków 1965)

RYBACY

Olej na płótnie 64,5 x 68 cm
Sygnowany l.d. - "Jabł"
Na odwrocie nalepki wystawowe Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg"
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1912-1914, 1918-1920) w pracowni J. Malczewskiego. W 1925 r. wyjechał na prywatne stypendium do Francji, a następnie na stypendium rządowe do Włoch. Był członkiem Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg" (1932-1934). Wystawiał w TPSP w Krakowie i Lwowie. Od 1950 r. pełnił funkcję adiunkta w macierzystej uczelni. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu, Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Okręgowego w Lublinie.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
Cena uzyskana PLN 7 500,-

 

 


53. ADAM BUNSCH
(Kraków 1896 - Kraków 1969)p>

SIKORKI NA KWITNĄCEJ JABŁONI

Drzeworyt barwny na papierze 22,3 x 33,5 cm
Sygnowany l.d. - "Adam Bunsch"
Malarz, dramaturg, pedagog. Studia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu (1914-1915) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1917-1921) w pracowni J. Mehoffera. Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne. Biegle posługiwał się akwarelą, pastelą oraz technikami graficznymi, wśród, których najbardziej lubił drzeworyt. Bunsch jest autorem witraży (250 okien) m.in. do Kościoła Niepokalanego Poczęcia Marii Panny w Katowicach (1936-1939), Kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipniku (1948-1957), Kościoła OO. Paulinów na Skałce w Krakowie (1949-1951). W latach 1921-1969 brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą, z których ważniejsze to: Wystawa Światowa w Nowym Jorku (1939), "The Art of five Polish Soldiers" Szkocja i Anglia (1941-1943), "Exhibition of Polish Art" Londyn, Ottawa (1945), "Espozicione Internationale di Arte Sacra MCM-MCML" Rzym (1950). Artysta miał około czterdziestu wystaw indywidualnych w Krakowie, Warszawie, Lwowie. Za działalność artystyczną został odznaczony medalami Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie: brązowym (1929), srebrnym (1930), złotym (1936) oraz dyplomem honorowym (1935).

Cena wywoławcza PLN 1 500,-
Cena uzyskana PLN 1 500,-

 

 


54. JERZY SKARŻYŃSKI
ur. Kraków 1924 r

KOMPOZYCJA
1942 r.

Tempera na papierze 27,5 x 37 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - "Skarżyński 1942"
Wystawiany - Jerzy Skarżyński, Pół wieku metafory, Galeria Anna Iglińska, Kraków III-IV. 2001 r. Malarz, scenograf, rysownik, autor plakatów filmowych i teatralnych. Studiował w Kunstgewerbeschule, a po 1945 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był związany z Teatrem Podziemnym T. Kantora. Należał do Grupy Młodych Plastyków (1942-1947), Klubu Artystów (1948-1949). Jest członkiem II Grupy Krakowskiej. W latach 1948-1958 razem z żoną Lidią Minticz-Skarżyńską współpracowali z Teatrem "Groteska", a od 1958 r. z Teatrem Starym w Krakowie. Obecnie pełni funkcję profesora w Podyplomowym Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej w krakowskiej ASP.

Cena wywoławcza PLN 2 200,-
Cena uzyskana PLN 2 200,-

 

 


55. JAN HRYNKOWSKI
(Żelechów k. Lwowa 1891 - Kraków 1971)

MARTWA NATURA Z KWIATAMI I OWOCAMI

Olej na płótnie 50 x 60 cm
Sygnowany l.d. - "j. hrynkowski"
Na odwrocie autorska dedykacja z 1954 r. Studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych malarstwo i rzeźbę w pracowniach J. Pankiewicza i K. Laszczki (1909-1914). Wykształcenie uzupełniał w paryskiej Académie Lhote w dziedzinie malarstwa dekoracyjnego. W 1917 r. współtworzył grupę Ekspresjonistów Polskich, przemianowaną później na Formistów. Do 1922 r. uczestniczył we wszystkich jej wystawach. Był jednym z założycieli Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg", gdzie działał wspólnie z F.S. Kowarskim, W. Zawadowskim, J. Rubczakiem. Pracował jako scenograf w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie oraz Teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach. Hrynkowski uprawiał wiele gatunków artystycznych: malarstwo olejne, akwarelę, grafikę, rzeźbę, projektował kostiumy teatralne.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
Cena uzyskana PLN 7 000,-

 

 


56. EUGENIUSZ GEPPERT
(Lwów 1890 - Wrocław 1979)

AKT Z TACĄ OWOCÓW
1960 r.

Olej na płótnie 92 x 72 cm
Sygnowany p.d. - "Eugeniusz Geppert 1960"
Malarz, rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 1925-1927 przebywał w Paryżu, gdzie zainteresował się sztuką H. Matisse'a i R. Dufy. Po powrocie do kraju osiedlił się w Krakowie; wstąpił do ugrupowania "Zwornik", któremu bliskie było podejmowanie problemów związanych z zagadnieniami formy, zwłaszcza koloru i faktury. Po 1945 r. przeniósł się do Wrocławia; podjął pracę w tamtejszej PWSSP gdzie objął funkcję rektora.

Cena wywoławcza PLN 27 000,-
 

 


57. JERZY PANEK
(Tarnów 1918 - Kraków 2001)

AUTOPORTRET

1995 r.
Pastel, tusz na papierze 44,5 x 32,5 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - "Panek 95"
Jeden z najwybitniejszych polskich grafików. Edukację artystyczną rozpoczął w 1937 r. w ISP w Krakowie pod kierunkiem A. Jurkiewicza i W. Jarockiego. W latach 1945-1947 kontynuował naukę w krakowskiej ASP w pracowni E. Eibischa. Dyplom otrzymał w 1955 r. Był założycielem klubu MARG. W latach 60-tych został przyjęty do Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów drzeworytu XYLON. Stworzył kilkanaście cykli graficznych, między innymi: "Autoportrety", "Kobiety obłąkane", "Próby portretu Józefa Gielniaka", "Próby portretu Mikołaja Kopernika", "Portrety jarmarczne". Jerzy Panek przez całe swoje twórcze życie tworzył cykle autoportretów. Wykonywał je w różnych technikach, najczęściej graficznych. Kiedy nie mógł wykonywać drzeworytów, zwłaszcza w ostatnim okresie życia, posługiwał się pastelą.

Cena wywoławcza PLN 2 000,-
Cena uzyskana PLN 2 000,-

 

 58. NIKIFOR KRYNICKI (Epifaniusz Drowniak)
(1895 - Krynica 1968)

PEJZAŻ Z KOŚCIOŁEM

Kredka na papierze 17,5 x 11,5 cm
Nie sygnowany
Wzdłuż dolnej krawędzi podpis - "TARNOWIEWIESSŁŁO"
Na odwrocie autorska pieczęć - "Nikifor Matejko/ Artysta Malarz/ Krynica Wieś"
Jeden z najbardziej znanych malarzy naiwnych. Tworzył obrazy niewielkich formatów - pejzaże, cerkwie, stacje kolejowe, portrety, w których łączył realistyczne obserwacje z własnymi przeżyciami. Przekonany o ważnej roli swej sztuki niektóre prace podpisywał "Matejko". W 1932 r. obrazy artysty zostały wystawione w "Galerie Lén Marseille" w Paryżu. Od lat 30-tych, do dziś twórczość Nikifora jest wysoko ceniona przez kolekcjonerów.

Cena wywoławcza PLN 1 000,-
Cena uzyskana PLN 1 000,-

 

 


59. JANINA KRAUPE-ŚWIDERSKA
ur. Sosnowiec 1921 r.

DRZEWO
1961 r

Monotypia na płótnie 50 x 24 cm
Sygnowany p.d. - "J. Kraupe"
Studia artystyczne odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne oraz grafikę. Profesor ASP w Krakowie. Od 1958 r. jest członkiem Grupy Krakowskiej. Uhonorowana licznymi nagrodami m.in.: Nagrodą Specjalną II Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie (1968), I Nagrodą "Temat muzyczny w grafice" (1975), Nagrodą I stopnia MKiS (1984), Medal "Amici Pomero" - Mediolan (1994), Nagrodą im. Witolda Wojtkiewicza i Nagrodą Miasta Krakowa (1997). Prace artystki znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym w Pradze, Albertiny w Wiedniu, Zbiorach Villan'y w Zwickau, Museum Junge Kunst we Frankfurcie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Cena wywoławcza PLN 1 800,-
Cena uzyskana PLN 1 800,-

 

 


60. RYSZARD WINIARSKI
ur. Lwów 1936 r.

AREA 161
1973 r.

Akryl na płótnie 100 x 100 cm
Sygnowany na odwrocie - "Winiarski 1973 AREA 161"
Na odwrocie nalepka "Barney Weinger Gallery" z Nowego Jorku
Studiował na Politechnice Warszawskiej i ASP w Warszawie. W 1965 r. powstały pierwsze obrazy z serii "Prób wizualnej prezentacji układów statycznych", gdzie podstawową jednostką struktury był czarny i biały kwadrat, a ich układ wynikał z przypadku - rzutu kostką lub monetą. Z czasem rozmieszczenie kwadratów stało się coraz bardziej skomplikowane i wynikało ze złożonych obliczeń matematycznych. W latach 70-tych powstały pierwsze kompozycje przestrzenne. Artysta brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Brazylii.

Cena wywoławcza PLN 35 000,-
 

 


61. STANISŁAW KRZYSZTAŁOWSKI
(Łanczyn 1903 - Kraków 1990)

CZERWONA ZIEMIA

1986 r.
Olej na płótnie 60 x 80 cm
Sygnowany l.d. - "S. Krzyształowski 986"
Na odwrocie nalepka BWA w Krakowie z 1986 r
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Budapeszcie. Do połowy lat 50-tych uprawiał malarstwo realistyczne. W latach 1956-1957 stworzył cykl pejzaży albańskich. Zaczął wówczas syntetyzować formę, by wkrótce porzucić realizm na rzecz sztuki bezprzedmiotowej. Początkowo była ona bliska jej lirycznej odmianie, gdzie zasadnicze znaczenie miał kolor. W latach 60-tych eksperymentował z malarstwem materii.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
 

 


62. HENRYK STAŻEWSKI
(Warszawa 1894 - Warszawa 1988)

KOMPOZYCJA ABSTRAKCYJNA

1982 r.
Serigrafia na papierze 59 x 59 cm
Sygnowany p.d. - "H. Stażewski 1982"
EA 17/20
Członek ugrupowań "Blok", "Praesens" i "a. r.". Był jednym z pionierów abstrakcji geometrycznej w Polsce. Początkowo nawiązywał do kubizmu, był zwolennikiem suprematyzmu i neoplastycyzmu. Tworzył w przekonaniu, że geometria łączy sztukę wszystkich epok. Po 1945 r. zbliżył się do nurtu figuratywnego, malował pejzaże, martwe natury. Od lat 60-tych tworzył abstrakcyjne, przestrzenne obrazy - reliefy, poprzez które podjął zagadnienia zmienności obrazu i ruchu. Henryk Stażewski był jednym ze współzałożycieli Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi (1931). Po II wojnie światowej był związany z "Galerią Krzywe Koło", w 1965 r. współtworzył "Galerię Foksal".

Cena wywoławcza PLN 8 500,-
 

 


63. HENRYK STAŻEWSKI
(Warszawa 1894 - Warszawa 1988)


RELIEF GRANATOWY

1978 r.
Akryl na płycie 39 x 39 cm
Sygnowany na odwrocie - "1978 / H. Stażewski"


Cena wywoławcza PLN 15 000,-
Cena uzyskana PLN 15 000,-

 

 


64. KAZIMIERZ MIKULSKI
(Kraków 1918 - Kraków 1998)

SZEPTY

1991 r.
Tusz na papierze 29 x 22 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - "K.Mikulski 91"
Malarz, rysownik, scenograf, poeta. Od 1938 r. studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem P. Dadleza, K. Sichulskiego. Naukę kontynuował w Kunstgewerbeschule w pracowni F. Pautscha. Był członkiem Grupy Młodych Plastyków, a od 1957 r. reaktywowanej Grupy Krakowskiej. Uczestniczył w Wystawach Sztuki Nowoczesnej w 1948 r.,1957 r. i 1959 r. Był aktorem w okupacyjnym teatrze T. Kantora, a później teatrze Cricot 2. W latach 1948-1979 był scenografem i kierownikiem plastycznym teatru "Groteska" w Krakowie. Przestrzeń swoich obrazów wypełniał artysta sylwetkami zmysłowych kobiet, kotów i ptaków. Stylistyka jego dzieł odwołuje się do surrealizmu, sennego marzenia, erotyki.

Cena wywoławcza PLN 7 000,-
 

 


65. KAZIMIERZ MIKULSKI
(Kraków 1918 - Kraków 1998)

PORTRET Z ZASŁONĄ

Akwarela, ołówek, tusz na papierze 23 x 15,5 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - "K M B"

Cena wywoławcza PLN 7 000,-
Cena uzyskana PLN 7 000,-

 

 


66. FRANCISZEK STAROWIEYSKI
ur. Kraków 1930 r.

Z SERII "THEATRUM VITAE ET MORTIS"

1979 r.
Pastel, wosk na papierze 200 x 150 cm
Sygnowany p.śr. - "Starowieyski / N Y / 1681"
Wystawiany - Obrazy nowojorskie (1979-1981) Franciszka Starowieyskiego, Galeria Piano Nobile, Kraków XI. 1999 r.
Literatura - Franciszek Starowieyski. Rok 1699, Kraków 1999, s. 153 (reprodukcja).
W latach 1949-1952 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem W. Weissa i A. Marczyńskiego, a następnie, w latach 1952-1955 w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w kraju i za granicą. Retrospektywne ekspozycje dzieł artysty odbyły się w Poznaniu (1975), Krakowie (1985), na Zamku w Reszlu (1992). W 1985 r. jako jedyny Polak miał indywidualną wystawę w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej (1974-1975) w Stanach Zjednoczonych.
Starowieyski jest artystą interdyscyplinarnym, uprawia plakat, malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę, scenografię. Od 1980 r. prowadzi Teatr Rysowania - spektakle, w trakcie których tworzy wielkie obrazy przy udziale publiczności. Obraz oferowany na aukcji należy do cyklu powstałego w Nowym Jorku w latach 1979-1981.

Cena wywoławcza PLN 55 000,-
Cena uzyskana PLN 60 000,-

 

 


67. WŁODZIMIERZ KUNZ
ur. Dąbrowa Tarnowska 1926 r.

ŚNIADANIE W ANTIBES
1990 r.

Technika mieszana na płótnie 65 x 81 cm
Sygnowany p.d. - "Wł. Kunz"
Malarz, grafik. W latach 1948-1955 odbył studia w krakowskiej ASP w pracowniach Z. Pronaszki, A. Marczyńskiego, H. Rudzkiej-Cybisowej. Od 1953 r. jest pracownikiem naukowym ASP w Krakowie. W latach 1972-1980 Dziekan Wydziału Grafiki. W latach 1980 - 1987 rektor ASP. Jest członkiem AIAD od 1984 r. Odbył wiele podróży artystycznych, między innymi do Egiptu, Włoch, Grecji, Finlandii, Szwajcarii. Od wielu lat sztukę artysty inspiruje pejzaż i tradycja obszaru kultury śródziemnomorskiej.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
Cena uzyskana PLN 9 500,-

 

 


68. JANUSZ ORBITOWSKI
ur. Kraków 1940 r.

Z CYKLU "ŚLADY"

1997 r.
Akryl na kartonie 100 x 70 cm
Sygnowany p.d. - "Janusz Orbitowski 1997"
Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni A. Marczyńskiego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1967 r. Jest profesorem zwyczajnym macierzystej uczelni; obecnie pełni funkcje kierownika Katedry Rysunku. Miał dwadzieścia wystaw indywidualnych w kraju i za granicą; uczestniczył w ponad stu wystawach zbiorowych reprezentujących nurt abstrakcji geometrycznej. Głównym obiektem zainteresowań J. Orbitowskiego są: przestrzeń, światło, ruch i ich wzajemne relacje. Od 1970 r. istotnym środkiem wyrazu jest dla malarza relief. Obrazy J. Orbitowskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz wielu kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Szwecji. Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Janusz Orbitowski jest tegorocznym stypendystą Fundacji Pollock-Krasner z Nowego Jorku.

Cena wywoławcza PLN 4 500,-
 

 


69. ERZY NOWOSIELSKI
(ur. Kraków 1923 r.

PORTRET NIEZNAJOMEJ
1995 r.

Tusz na papierze 40 x 30 cm
Sygnowany l.g. - "Jerzy Nowosielski 95"
Malarz, rysownik, autor monumentalnych kompozycji ściennych. Edukację artystyczną rozpoczął w 1940 r. w krakowskiej Kunstgewerbeschule w pracowni S. Kamockiego. Wychowany w tradycji prawosławnej wstąpił w 1942 r. do nowicjatu Ławry Św. Jana Chrzciciela pod Lwowem, gdzie przyswoił sobie zasady sztuki malowania ikon, a także poznał zbiory Muzeum Ikon we Lwowie. Wydarzenia te miały zasadniczy wpływ na dalszą drogę artystyczną Nowosielskiego. Po wojnie podjął naukę na ASP w Krakowie w pracowni E. Eibischa. W 1945 r. jako członek Grupy Młodych (lub Nowoczesnych) wziął udział w wystawie w lokalu Związku Literatów. Obok niego wystawiali: T. Kantor, T. Brzozowski, B. Szwacz, J. Skarżyński, K. Mikulski. J. Nowosielski uczestniczył w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 r. W latach 50-tych utrzymywał się głównie z polichromowania cerkwi i kościołów (cerkiew Św. Eliasza Proroka w Białymstoku), do czego powrócił w latach 80-tych (kościół Opatrzności Bożej w Wesołej). W latach 1957-1962 pełnił funkcje pedagoga w PWSSP w Łodzi. W latach 1962-1993 wykładał malarstwo na ASP w Krakowie. Od 1957 r. jest członkiem II Grupy Krakowskiej. W 1985 r. otrzymał prestiżowa nagrodę im. J. Cybisa.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 


70. ANDRZEJ NOWACKI
ur. Rabka 1953 r.

ur. Rabka 1953 r.

2000 r.
Relief, akryl na płycie 45 x 45 cm
Sygnowany na odwrocie - "A. Nowacki / 26.11.00.-2"
Andrzej Nowacki od 1977 roku przebywa poza Polską, od kilkunastu lat mieszka i pracuje w Berlinie. Od 1982 r. prowadził w Dźsseldorfie Agencję Malarstwa Współczesnego "Advance", z której ramienia współpracował między innymi przy organizacji "Documenta 7" w Kassel. Decydujący wpływ na ukształtowanie postawy twórczej Andrzeja Nowackiego miało spotkanie z Henrykiem Stażewskim (1982). Artysta tworzy obrazy i reliefy, operując podstawowymi formami geometrycznymi zestawiając je w dynamiczne układy o kontrastowych barwach. Andrzej Nowacki miał kilkanaście wystaw indywidualnych m.in. w: Lederman Fine Art Gallery, Nowy Jork (1994), Galerie Henryk Berinson, Berlin (1995), Galerie Heinz Teufel, Berlin (2000), Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków (2002); uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych reprezentujących nurt abstrakcji geometrycznej. W 2001 r. malarz został stypendystą Fundacji Pollock-Krasner z Nowego Jorku. Prace artysty znajdują się w znanych kolekcjach m.in.: Muzeum Gropius-Bau w Berlinie, SPD Willy Brand-Haus w Berlinie, Risop Collection w Nowym Jorku, Berlinische Galerie w Berlinie, Dieter-Rickert Collection w Grunwald (Niemcy).

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 


71. ANDRZEJ NOWACKI
ur. Rabka 1953 r.

23.10.01. - 11

2001 r.
Grafit, pastel, kredka na papierze 36 x 36 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - "A. Nowacki 01"

Cena wywoławcza PLN 1 800,-
 

 


72. ANDRZEJ NOWACKI
ur. Rabka 1953 r.

20.10.01. - 1

2001 r.
Grafit, pastel na papierze 36 x 36 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - "A. Nowacki 2001"


Cena wywoławcza PLN 1 800,-
 

 


73. GRZEGORZ MORYCIŃSKI
ur. Augustów 1936 r.

TANCERKA I PIERROT
2001 r.

Olej na płótnie 46 x 38 cm
Sygnowany p.d. - "G. Moryciński"
Obraz opisany na odwrocie
Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1956-1961). Był uczniem A. Nachta-Samborskiego i S. Szczepańskiego. W latach 1977-1978 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1988 r. otrzymał Nagrodę Komitetu Kultury Niezależnej "Solidarności". Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Prace artysty znajdują się między innymi w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie, Galerii Zachęta w Warszawie. Ważną rolę w twórczości artysty odgrywa symbolika rekwizytów - masek, wachlarzy, kostiumów teatralnych.

Cena wywoławcza PLN 3 100,-
Cena uzyskana PLN 3 100,-

 

 


74. ZBYSŁAW M. MACIEJEWSKI
(Pohulanka k. Zawiercia 1946 - Kraków 1999)

MAKI

1985 r.
Tempera, akryl na płótnie 40 x 50 cm
Sygnowany śr.d. - "Zb. Maciejewski"
Obraz opisany na odwrocie
Studiował w ASP w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego. Był profesorem macierzystej uczelni oraz Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody im. W. Wojtkiewicza oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt twórczości. Miał 60 wystaw indywidualnych, uczestniczył w 105 wystawach zbiorowych i malarstwa i rysunku w kraju i za granicą. W ostatnim okresie twórczości głównym środkiem wyrazu stał się dla artysty pastel. W tej technice próbował analizować wzajemne relacje pomiędzy światłem, cieniem i kolorem. Przestrzeń jego obrazów wypełniały dziecięce korowody, kwieciste ogrody, studia drzew i krzewów.

Cena wywoławcza PLN 12 000,-
 

 


75. WACŁAW TARANCZEWSKI
(Czarnków 1903 - Kraków 1987)

PORTRET PANI W FOTELU
Lata 40-te XX w.

Olej na płótnie 80 x 70 cm
Nie sygnowany
Wystawiany - Pokolenia. Wystawa malarstwa Wacława i Pawła Taranczewskich, Centrum Kultury "Zamek", Poznań 18.III.-5.IV.2001, "Rostworowski Gallery", Kraków 9.IV.-21.IV.2001.
Literatura Literatura - Pokolenia. Wystawa malarstwa Wacława i Pawła Taranczewskich, katalog wystawy, Kraków 2001, poz. 7.
Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1925- 1929) pod kierunkiem F. Pautscha i F. Kowarskiego. Należał do grupy Pryzmat, z artystami której wielokrotnie wystawiał od 1933 r. W 1935 r. odbył podróż do Paryża; w 1937 r. wspólnie z P. Potworowskim zwiedził Grecję i Włochy. Był twórcą PWSSP w Poznaniu (1945); od 1947 r. pełnił funkcję profesora malarstwa w krakowskiej ASP.

Cena wywoławcza PLN 11 000,-
 

 


76. PAWEŁ TARANCZEWSKI
ur. Kraków 1940 r.

PLANTY

Pocz. lat 90-tych XX w.
Olej na płótnie 98 x 114 cm
Sygnowany l.d. - "P. Taranczewski"
Malarz, filozof. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych malarstwo sztalugowe, ścienne i grafikę; dyplom uzyskał w 1963 r. W roku akademickim 1965/66 studiował rzeźbę w pracowni Wandy Śleńdzińskiej. Współpracował z J. Nowosielskim przy polichromii Kościoła na Jelonkach w Warszawie.

Cena wywoławcza PLN 4 200,-
 

 


77. EUGENIUSZ TUKAN-WOLSKI
ur. Pińsk w Rosji

MARTWA NATURA Z KIELISZKIEM I OWOCAMI
2001 r.

Technika mieszana na kartonie 22 x 17,5 cm
Sygnowany l.d. - "tukan"
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom otrzymał w 1957 r. w pracowni prof. T. Łakomskiego. Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą m. in.: w Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych (1965), Nowym Jorku (1987, 1988), Kolonii (1984), Kilonii (1985). Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w Szwecji, Włoszech - kolekcja Vittorio Matery, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W 1998 r. obraz pt. "Martwa natura z portretem w tle" został przyjęty do Zbiorów Centrum Dokumentacji Jana Pawła II w Watykanie.
Obrazy artysty cechują się wysublimowanym kolorem oraz oryginalną, liryczną poetyką form.

Cena wywoławcza PLN 3 500,-
Cena uzyskana PLN 3 700,-

 

 


78. EUGENIUSZ TUKAN-WOLSKI
ur. Pińsk w Rosji

MARTWA NATURA Z CZERWONYM GARNUSZKIEM
2002 r.

Technika mieszana na papierze 15 x 18 cm
Sygnowany śr.g. - "tukan"

Cena wywoławcza PLN 3 500,-
  


79. DANUTA BOGUSZEWSKA-CHLEBOWSKA
ur. Chełm Lubelski 1921 r.

BIAŁA POKRZYWA

1982 r.
Olej na płycie 25 x 25,5 cm
Sygnowany l.d. - "D. Boguszewska-Chlebowska"
Studia artystyczne odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Cz. Rzepińskiego, Z. Pronaszki i L. Gardowskiego, pod którego kierunkiem uzyskała dyplom w 1953 r. W czasie studiów rozpoczęła współpracę z redakcją "Dziennika Polskiego" i "Życia Literackiego", gdzie zamieszczała swoje rysunki. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę.

Cena wywoławcza PLN 2 500,-
 

 


80. DANUTA BOGUSZEWSKA-CHLEBOWSKA
ur. Chełm Lubelski 1921 r.

KWIATY

Olej na płycie 20 x 19,5 cm
Sygnowany l.d. - "D. Boguszewska-Chlebowska"
"Niektóre obrazy artystki przywodzą na myśl nastroje japońskich minipoematów haiku czy szkicowy naturalizm starej sztuki chińskiej i japońskiej, z upodobaniem odtwarzającej gałązkę sosny, kwiat wiśni, kępę trawy na piasku. Analogie takie istnieją raczej tylko w warstwie filozoficznej, w motywach twórczości, a ich źródłem jest zapewne podobne tu i tam umiłowanie przyrody, umiejętność wypreparowania z niej metaforycznego obrazu o uniwersalnym sensie."
Teresa Sowińska, Zwierciadło, 1978 r.

Cena wywoławcza PLN 2 000,-
 

 


81. WITOLD PAŁKA
ur. Katowice 1928 r.

UCZTA

2001 r.
Olej na płótnie 50 x 70 cm
Sygnowany p.g. - "Pałka W./ 2001"
Studiował w krakowskiej ASP w pracowniach E. Eibischa, J. Fedkowicza i W. Taranczewskiego. Dyplom otrzymał w 1953 r. Brał udział w Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale w 1955 r.. Był członkiem stowarzyszenia "Arkat" w Katowicach. W 1997 r. otrzymał pierwsze miejsce za obraz "Teatr" w Ogólnopolskim Konkursie na Dzieło Malarskie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Śląskim w Katowicach, Galerii Zachęta w Warszawie oraz kolekcjach prywatnych w Niemczech, Anglii, Szwecji, Holandii, USA, Francji.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
Cena uzyskana PLN 6 000,-

 

 


82. ALLAN RZEPKA
ur. Kraków 1940 r.

NIEPRAWDOPODOBNIE DYNIOWATE

1999 r.
Olej na płótnie 100 x 81 cm
Sygnowany l.g. - "allan Rzepka XI/1999"
Wystawiany - Malarstwo w teatr uwikłane, Muzeum Historyczne - Galeria Teatralna, Kraków, 2000 r.
- Allan Rzepka, malarstwo i rysunek, BWA Ostrowiec Świętokrzyski, 2001 r.
Studiował w Krakowskiej ASP na Wydziale Malarstwa u prof. Cz. Rzepińskiego i na Wydziale Scenografii u prof. A. Stopki. Dyplom uzyskał w 1963 r. Od 1976 r. jest pracownikiem macierzystej uczelni. Obecnie pełni funkcję profesora. Dwukrotnie uczestniczył w Biennale Młodych w Paryżu w 1965 i 1967 roku. Uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne, grafikę, rzeźbę oraz scenografię. Obecnie ograniczył twórczość do dwóch dyscyplin - malarstwa i rysunku. Swoje dzieła łączy w cykle liczące od kilku do kilkudziesięciu obrazów. Artysta uczestniczył w wielu wystawach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Ważniejsze to: XIV, XV, XVI Konkurs na rysunek J. Miro - Hiszpania, III Biennale Grafiki - Kraków, Malarstwo Polskie - Dźsseldorf, Ystadt, Tokyo, Artyści ASP wobec Wyspiańskiego - Kraków. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Ministerstwie Kultury i Sztuki, Zbiorach Sztuki na Wawelu, Zbiorach TPSP w Krakowie (nagrodzone medalem), BWA we Wrocławiu, Olsztynie i wielu innych. Uhonorowany Nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Sztuki.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
Cena uzyskana PLN 3 000,-

 

 


83. STASYS EIDRIGEVICIUS
ur. Miediniäkiai 1949 r.

DOM NA UBOCZU

1996 r.
Pastel na papierze 64 x 49 cm
Sygnowany p.d. - "1996 / Stasys"
Obraz opisany na odwrocie
Malarz, grafik i ilustrator. Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie. W 1980 przeniósł się do Polski. Jego twórczość nawiązuje do tradycji surrealizmu. Malarz porusza się w świecie przesyconych tajemnicą metafor, czasem pełnych pogody, innym razem - smutku. Zdołał przy tym stworzyć swój własny, niepowtarzalny styl. Poetyka jego dzieł zyskała duże uznanie, czego miarą dziesiątki wystaw na całym świecie i nagrody artystyczne. Stasys sięgnął po pastel dopiero w 1985, w czasie pobytu w Berlinie; od tego czasu pastel stał się jedną z jego podstawowych technik. Motyw twarzy stylizowanej, sprowadzonej do roli maski teatralnej przewija się przez całą twórczość artysty.

Cena wywoławcza PLN 13 000,-
Cena uzyskana PLN 13 000,-

 

 


84. BOLESŁAW BIEGAS
(Koziczyn 1877 - Paryż 1954)

ŚWIAT (LE MONDE)

1902 r.
Brąz 87 x 28 x 22 cm
Sygnowany u dołu z lewej strony - "B. Biegas / Paryż / r. 1902", p.d. - "Świat"
Wystawiany
- Salon des Indépendants, Paryż, 1902 r.
- Salon de La Plume, Paryż, 1902 r.
- Galeria Newski Passage, Petersburg, 1903 r.
- Wystawa Biegasa, Salon Krywulta, Warszawa, 1904 r.
- Boleslas Biegas. Sculptures - peintures, Trianon de Bagatelle, Paryż, 1992 r.
- Bolesław Biegas 1877-1954. Rzeźba - malarstwo, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1997 r.
- Koniec wieku. Sztuka polskiego modernizmu 1890-1914, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie 1996/1997 r.
Literatura
- Xavier Deryng, Boleslas Biegas. Sculptures - Peintures, kat. wystawy, Trianon de Bagatelle, Paryż 1992, s. 65 (reprodukcja).
- Xavier Deryng, Les variations Popoffsky (Strindberg - Reja - Biegas), Artibus et Historiae, 1998, nr 37, s. 103-123.
- Bolesław Biegas 1877-1954. Rzeźba - malarstwo, oprac. E. Bobrowska-Jakubowska,T. Zaremba, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Płock 1997, s. 71.
Rzeźbiarz, malarz, literat. W 1897 r. rozpoczął studia w SSP w Krakowie pod kierunkiem A. Dauna i K. Laszczki. W 1901 r. wyjechał do Paryża, gdzie pozostał do końca życia. Wystawiał na Salonach: Jesiennym i Niezależnych, w Paryżu oraz w TPSP w Krakowie. Był członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 90-tych XX w. przypomniano twórczość Biegasa wystawami w Trianon de Bagatelle w Paryżu, Chicago i Muzeum Mazowieckim w Płocku, gdzie znajduje się stała kolekcja dzieł artysty obejmująca obrazy i rzeźby.

Cena wywoławcza PLN 25 000,-