GŁÓWNA   O NAS   SUKCES   AUKCJE   HISTORIA   WYSTAWY   OFERTA   KONTAKT  
 
AUKCJE
Aukcja nr 19

odbyła się
18 maja 2002 r.

w Galerii Zachęta w Warszawie
Pl. Małachowskiego 3
Pod poniższymi adresami można uzyskać
bliższe informacje o naszych aukcjach oraz
składać zamówienia na katalogi:

Polski Dom Aukcyjny 'SZTUKA'

pl. Matejki 7/8
31-157 Kraków
tel: (012) 429 14 13

Krakowskie Przedmieście 33
00-071 Warszawa
tel: (022) 827-00-50
fax: (022) 827-00-59

tel. kom. (czynne podczas aukcji):
(0691) 83 81 41, (0691) 85 71 95
e-mail: sztuka@sztuka.com.pl
 

Zapraszamy do współpracy kolekcjonerów i antykwariuszy. Przedmioty na aukcje przyjmujemy w naszej siedzibie na ul. Szczepańskiej 9 w Krakowie, oraz w naszej galerii na ul.Krakowskie Przedmieście 33 w Warszawie

Dane dotyczące aukcji można zobaczyć również pod adresem www.artinfo.pl

 

NASZA OFERTA

1. ALBRECHT DÜRER
(Norymberga 1471 - Norymberga 1528)

ŚW. WERONIKA MIĘDZY ŚW. PIOTREM I ŚW. PAWŁEM
z cyklu MAŁA PASJA


Drzeworyt na papierze 126 x 97 mm
Sygnowany monogramem śr.d. - "A.D."
Literatura
- A. Bartsch, Le peintre-graveur, VIII, Würzburg 1920, poz. kat. 38.
- C. Dodgson, Albrecht Dürer.The masters of engraving and etching, London - Boston 1926, poz. kat. 82.
- K. Knoppe, Dürer. Das graphishe Werk, Wien - München 1964, poz. kat. 276.
Ekspertyza
- Krzysztof Krużel, 2002 r.
Mała Pasja Albrechta Dürera składa się z 37 rycin wykonanych w latach 1509-1510. Po raz pierwszy została wydana w 1511 r. Drzeworyt proponowany do sprzedaży został odbity po 1612 r.


Cena wywoławcza PLN 2 800,-
Cena wylicytowana PLN 2 800,-

 

 


2. FELIKS STANISŁAW JASIŃSKI
(Ząbkowo na Podlasiu 1862 - Pateaux we Francji 1901)

DAMA Z BIEDRONKĄ

Miedzioryt na papierze 27 x 18 cm
Sygnowany p.g. - "A. Stevens 1881" oraz p.d. ołówkiem - "Feliks Jasiński"
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s.65 (reprodukcja).
Grafik, rysownik. W latach 1863-1871 przebywał w Belgii, a następnie od 1871 r. w Krakowie, gdzie uczył się rysunku u E. Lepszego. Od 1880 r. lub 1881 r. studiował malarstwo w Brukseli pod kierunkiem M. van Alphena. Po roku wyjechał do Paryża, gdzie wstąpił do Academie Julian. W 1889 r. został uhonorowany złotym medalem I klasy na wystawie Blanc et Noir w Paryżu. W 1900 r. otrzymał złoty medal na Wystawie Powszechnej w Paryżu. Według J. Jaworskiej Jasiński należał do najwybitniejszych odtwórczych grafików w Europie. Sygnatura "Stevens" na oferowanej pracy świadczy o tym, że pierwowzorem dla tej grafiki był obraz malarza A. Stevensa (1828-1906), z którego twórczością Jasiński mógł się zetknąć w Brukseli lub w Paryżu.

Cena wywoławcza PLN 400,-
Cena wylicytowana PLN 600,-
 

 


3. SZKOŁA HOLENDERSKA
Holandia XVII/XVIII w

PO BITWIE

Olej na desce 34,2 x 53,5 cm
Sygnowany śladowo l.d.
Ślady sygnatury, a także temat i sposób malowania oferowanego na aukcji dzieła wskazują, że jego autorem może być Jan Frans van Bredael (Antwerpia 1686 - Antwerpia 1750) - malarz scen historycznych, bitew, polowań i jarmarków, najstarszy syn i uczeń Alexandra van Bredaela (też malarza, 1663-1720), uczeń Jakoba de Witte w Antwerpii, pod którego okiem kopiował Brueghela i Wouwermana. Następnie wraz z rzeźbiarzem Ruysbrockiem wyjechał do Anglii, gdzie zyskał sławę, pracując na zlecenie tamtejszej szlachty. W 1725 r. powrócił do Antwerpii, gdzie od 1726 r. był wielokrotnie dziekanem gildii Św. Łukasza. Jego dzieła były cenione przez współczesnych - cztery obrazy zakupił w 1746 r. w Antwerpii Ludwik XIV.

Cena wywoławcza PLN 70 000,-
 

 


4. KAZIMIERZ MIRECKI
(Genua 1830 - Kraków 1911)

PORTRET WINCENTEGO GROBICKIEGO
1856 r.

Olej na płótnie (owal) 32,5 x 26 cm
Sygnowany p.d. - "K. Mirecki Krynica"
Na odwrocie podpis - "1856 r. / Grobicki / Wincenty"
Malarstwa i rysunku uczył się w krakowskiej SSP w pracowni W.K. Stattlera (1839-1852). Przed 1866 r. kształcił się u J.F. Portalesa w Brukseli. Wiele lat spędził we Włoszech. Od 1871 r. przebywał w Mediolanie, gdzie utrzymywał przyjacielskie kontakty z malarką O. Kraszewską. Następnie przez Genuę udał się do Florencji, gdzie łączyła go bliska przyjaźń z T. Lenartowiczem. W 1879 r. osiadł w Warszawie. Należał tu do Spółki Artystów Malarzy, Rzeźbiarzy i Budowniczych. Pod koniec życia wycofał się z działalności artystycznej i przeniósł do Krakowa, gdzie był bardzo popularną postacią. K. Mirecki malował obrazy o tematyce historycznej, religijnej, sceny rodzajowe, portrety, krajobrazy oraz przedstawienia inspirowane utworami literackimi. Wśród portretów zwracają uwagę przede wszystkim liczne wizerunki Heleny Modrzejewskiej.

Cena wywoławcza PLN 5 000,-
 

 


5. GEORG FISCHER-ELPONS
(Berlin 1866 - ?)

MARTWA NATURA Z KRABEM

Olej na płótnie 82 x 131 cm
Sygnowany p.d. - "G. Fischer-Elpons"
Studiował w Akademii monachijskiej. W 1912 r. wyjechał do Brazylii, gdzie w Sa~o Paulo założył szkołę malarstwa i rysunku. Wystawiał w Monachium w Glaspalast w 1904, 1907, 1908 i 1912 r. Jeden z obrazów artysty pt. Langusta i homar należał do księcia Henryka Bawarskiego.

Cena wywoławcza PLN 12 000,-
Cena wylicytowana PLN 12 000,-
 

 


6. MAURYCY GOTTLIEB
(Drohobycz 1856 - Kraków 1879)

ZYGMUNT AUGUST
Ok. 1874 r.

Olej na płótnie 36,5 x 30,5 cm
Sygnowany monogramem l.d. - "MG"
Na odwrocie orzeczenie z 1944 r. potwierdzające autorstwo M. Gottlieba, wystawione przez prof. F. Koperę, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.
Wystawiany
- Wystawa pamiątkowa dzieł Maurycego Gottlieba, Muzeum Narodowe w Krakowie, III 1932 r.
Literatura
- Katalog wystawy pamiątkowej dzieł Maurycego Gottlieba, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1932 r., poz. kat. 52.

Wybitny polski malarz, którego dzieła tkwią w tradycji romantyzmu. Od 1869 r. kształcił się w prywatnej pracowni M. Godlewskiego we Lwowie. Następnie wyjechał do Wiednia, gdzie od 1872 r. był uczniem K. Mayera i K. von Blaasa w tamtejszej akademii. Zapoznał się wówczas z obrazami J. Matejki należącymi do zbiorów cesarskich. Pod ich wpływem ujawniło się w artyście przywiązanie do Polski - postanowił odtąd malować obrazy z dziejów Ojczyzny. W 1873 r. powrócił do Krakowa i zapisał się na II kurs SSP. Wówczas powstał Autoportret w stroju szlachcica, nawiązujący do ubioru powstańca z 1863 r. Ponownie wyjechał do Wiednia w 1874 r., gdzie zapisał się do "szkoły mistrzowskiej" kompozycji historycznej C. Wurzingera, a następnie udał się do Monachium i wstąpił do tamtejszej akademii. Pod wpływem lektury Historii Żydów zaczął malować tematy wschodnie, bliskie historii i tradycji tego narodu.
Portrety zajmują ważne miejsce w dorobku artysty. Przepojone tajemniczą atmosferą, wyłaniające się z ciemnego tła postacie oddają nastrój swej epoki. Charakterystyczna jest ich kolorystyka utrzymana w brązach z domieszką przygaszonej czerwieni. Oryginalne prace M. Gottlieba niezwykle rzadko pojawiają się na rynku antykwarycznym.

Cena wywoławcza PLN 175 000,-
R - obiekt posiada cenę rezerwową
 

 


7. KOPIA OBRAZU JANA MATEJKI

REJTAN - UPADEK POLSKI
1920 r.

Olej na płótnie 146 x 246 cm
Pochodzenie
- zbiory rządowe, Austria
- kolekcja prywatna, Austria
- kolekcja prywatna, Polska, od 1998 r.
Ekspertyza
- M. Buyko, starszy kustosz Domu Jana Matejki w Krakowie
"Interesującym faktem (É) jest pojawienie się obrazu, który co prawda nie wyszedł bezpośrednio spod pędzla Mistrza, ale jest bez mała mistrzowskim powtórzeniem jednego z bardziej znanych dzieł Jana Matejki. Mowa o Rejtanie, którego rozwinięty tytuł brzmi: Rejtan - upadek Polski. Matejkowski Rejtan powstał w 1866 roku, a już w rok później został wystawiony na Wystawie Powszechnej w Paryżu, gdzie wyróżniono go złotym medalem. Efektem tej nagrody był zakup do zbiorów cesarza Austrii Franciszka Józefa I za ogromną na owe czasy kwotę 50 000 franków francuskich. (É) Po upadku cesarstwa, a po odzyskaniu niepodległości przez Polskę obraz w 1921 r. został nabyty ze zbiorów cesarskich do Państwowych Zbiorów Sztuki i przeznaczony dla Zamku Królewskiego w Warszawie. Ocalały z pożogi w 1939 roku znalazł się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i przez wiele lat wisiał na galerii, do momentu kiedy ponownie powrócił do sal zamkowych.
Pewnego rodzaju sensacją jest fakt, że ówczesny rząd austriacki, przed wydaniem obrazu do Polski, zarządził sporządzenie zmniejszonej wersji Rejtana jakby niechcąc do końca rozstać się ze znakomitym obrazem. Dzieło to w Austrii trafiło z czasem do rąk prywatnych i 12 marca 1998 roku zostało wystawione na sprzedaż w wiedeńskim domu aukcyjnym "Dorotheum". Stamtąd trafiło do Polski.
Obraz, o którym mowa, jest zmniejszoną do połowy wersją oryginału, który mierzy - 282 x 487 cm, a mniejszy - 146 x 246 cm. Wedle przeprowadzonych w Krakowie badań konserwatorskich pigmenty użyte do namalowania mniejszego obrazu odpowiadają farbom z palety Jana Matejki, tak więc technologicznie obraz jest jednorodny z oryginałem. Nieznany jest malarz, ale był to niewątpliwie utalentowany współczesny artysta wprawiony w wykonywanie kopii, który około 1920 roku dokonał tego dzieła. O kunszcie malarza świadczy dobre uchwycenie podobieństw fizjonomii czołowych postaci, umiejętność oddania faktur rozmaitych materii, w których niegdyś lubował się Matejko oraz poprawne oddanie dramatyzmu atmosfery cechującej oryginał.
Nieznane są powody dla których nie została dokończona dolna partia kompozycji. (É) Brakuje także jakiegokolwiek napisu na odwrociu, któryby naprowadził na nazwisko odtwórcy. Stąd nie wiadomo czemu obraz nie został ukończony. (É) Niezależnie od tych faktów oraz świadomości, że mamy do czynienia nie z oryginałem lecz pomniejszoną jego wersją, obraz jest w "nastroju" matejkowskim i jako taki stanowi ewenement kolekcjonerski.
Snując marzenia widziałbym jego miejsce w kuluarach Sejmu jako symbolu ścierania się rozmaitych opcji politycznych i patriotycznej postawy".
fragment artykułu Sławomira Bołdoka, 2002 r.

Cena wywoławcza PLN 270 000,-
Cena wylicytowana PLN 440 000,-
 

 


8. BOLESŁAW BUJKO
(Wilno 1878 -?)

PEJZAŻ
1901 r.

Olej na płótnie 48,5 x 80 cm
Sygnowany l.d. - "B. Bujko 901"
Studiował w krakowskiej ASP (1892-1902) u F. Cynka, J. Malczewskiego, A. Dauna i L. Wyczółkowskiego. W 1903 r. wyjechał do Paryża. Debiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym, gdzie z przerwami wystawiał do 1936 r. Wystawiał także na Salonie Niezależnych (1907-1911) oraz Salon Societe Nationale des Beaux-Arts. W 1912 i 1913 r. odbyły się w Zachęcie wystawy prac artysty. B. Bujko uprawiał malarstwo olejne, rysunek oraz akwarelę, która była jego ulubioną techniką. We wczesnej twórczości inspirował się malarstwem J. Stanisławskiego.

Cena wywoławcza PLN 4 000,-
 

 


9. MARCELI HARASIMOWICZ
(Warszawa 1859 - Lwów 1935)

PEJZAŻ Z ROZLEWISKAMI
1903 r.

Olej na płótnie 44,5 x 63,5 cm
Sygnowany p.d. - "M. Harasimowicz / 1903"
W latach 1873-1879 uczęszczał do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Następnie wyjechał do Wiednia, gdzie kontynuował studia u K. Wurzingera (1880-1881). Dzięki stypendium Wydz. Krajowego udał się do Monachium - wstąpił tam do pracowni W. Lindenschmita (1883-1885). Od 1885 r. mieszkał we Lwowie. Był członkiem Koła Literacko-Artystycznego, a od 1931 r. kustoszem Galerii Miejskiej miasta Lwowa. Od 1881 r. wystawiał w TPSP we Lwowie i w Krakowie. Od 1890 r. uprawiał malarstwo pejzażowe. Charakterystyczne dla twórczości artysty były nastrojowe krajobrazy jesiennych rozlewisk i mokradeł.

Cena wywoławcza PLN 17 500,-
Cena wylicytowana PLN 17 500,-
 

 


10. ALFONS KARPIŃSKI
(Rozwadów k. Tarnobrzegu 1875 - Kraków 1961)

WNĘTRZE

1908 r.
Olej na tekturze 61,5 x 52 cm
Sygnowany p.d. - "A. Karpiński Paryż 1908"
Wystawiany
- TPSP w Krakowie, 1909 r.
Alfons Karpiński zasłynął jako malarz kwiatów. Kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego, w Akademii Monachijskiej u Azbego oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu u K. Pochwalskiego. Był członkiem Grupy Dziesięciu, Grupy Zero, T.A.P. "Sztuka" i wiedeńskiej "Secesji". Od 1899 stale wystawiał w TPSP w Krakowie. Obrazy Karpińskiego charakteryzowały się gładką fakturą i rozproszonym światłocieniem.

Cena wywoławcza PLN 13 000,-
Cena wylicytowana PLN 31 000,-
 

 


11. PIOTR HIPOLIT KRASNODĘBSKI
(Borsztyn k. Łęczycy 1876 - Milanówek 1928)

Z OKOLIC MILANÓWKA

1920 r.
Olej na tekturze 25 x 33 cm
Sygnowany l.d. - "P. Krasnodębski 1920"
Na odwrocie resztki nalepki z wystawy z datą 12. XII. 1920 r.
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s. 79 (reprodukcja).
Edukację artystyczną odbył w pracowni J. Owidzkiego i w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona. Następnie wstąpił do krakowskiej ASP, gdzie kontynuował naukę w pracowniach J. Unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego (1898-1902). Był członkiem stowarzyszenia artystów warszawskich "Odłam", Warszawskiego Towarzystwa Artystów Polskich Sztuki Stosowanej, Towarzystwa Sztuk Graficznych (1912-1913) i Stowarzyszenia Artystów Malarzy "Pro Arte" (1922-1928). Od 1908 r. należał do T.A.P. "Sztuka".

Cena wywoławcza PLN 5 000,-
 

 


12. ALFONS KARPIŃSKI
(Rozwadów k. Tarnobrzegu 1875 - Kraków 1961)

ŁĘKAWICA

1922 r.
Olej na desce 16 x 22 cm
Sygnowany p.d. - "A. Karpiński 1922"
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s. 69 (reprodukcja).

Cena wywoławcza PLN 8 800,-
 

 


13. KAROL MASZKOWSKI (Zyndram)
(Lwów 1868 - Warszawa 1938)

STARA CHAŁUPA

1903 r.
Olej na płótnie 54 x 38 cm
Sygnowany l.d. - "Karol Maszkowski 903"
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s. 95 (reprodukcja).
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1887-1892) pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i J. Matejki. Jednocześnie uczęszczał na zajęcia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Naukę kontynuował w Paryżu w pracowni J.L. Ger™me’a i w Academie Julian. Po powrocie do kraju osiadł w Krakowie, kilka lat przebywał we wschodniej Galicji skąd w 1925 r. wyjechał do Poznania. Objął tam stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych. Był członkiem T.A.P. "Sztuka", Towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana" oraz "Warsztatów Krakowskich".

Cena wywoławcza PLN 10 000,-
 

 


14. ARTUR MARKOWICZ
(Podgórze w Krakowie 1872 - Kraków 1934)

WIEŚ ZIMĄ
Ok. 1908 r.

Olej na tekturze 21,5 x 30 cm
Sygnowany l.d. - "Artur Markowicz"
Na odwrocie stempel Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz podpis - "Stwierdzam oryginalną pracę Artura Markowicza / J. Wiercińska"
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Artur Markowicz 1872-1934, wystawa monograficzna. Katalog prac istniejących i zaginionych, oprac. R. Piątkowska, Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Warszawa 1994, nr kat. 27, s. 86.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s.91 (reprodukcja).
Studiował w krakowskiej SSP pod kierunkiem L. Lšfflera, W. Łuszczkiewicza, F. Cynka, J. Matejki (1886-1895). Następnie wyjechał do Monachium, gdzie kontynuował studia w tamtejszej akademii. W latach 1900-1903 kształcił się w Paryżu w pracowni J. L. Ger™me’a. Po powrocie do kraju został Honorowym Prezesem Zrzeszenia Artystów Żydowskich Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie. Wystawiał w TPSP w Krakowie i Lwowie, TZSP w Warszawie oraz w Berlinie, Monachium, Wiedniu i Antwerpii.

Cena wywoławcza PLN 10 625,-
 

 


15. WOJCIECH KOSSAK
(Paryż 1856 - Kraków 1942)

REFUGIUM DOLENTIUM
1915 r.

Olej na płótnie 108,5 x 74 cm
Sygnowany l.d. - "Rodaki Olkuskie 1915 / Wojciech Kossak"
Literatura
- K. Olszański, Wojciech Kossak, Kraków 1990 r., poz. kat. 211.
Syn Juliusza Kossaka. Studiował w Krakowie u W. Łuszczkiewicza, Monachium (od 1874) i Paryżu (1877-1883) w pracowni L. Bonnata. Od 1916 r. był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego styl ukształtował się pod wpływem ojca i J. Brandta, od których przejął zainteresowanie malarstwem batalistycznym oraz historycznym.

Cena wywoławcza PLN 82 000,-
 

 


16. JULIAN FAŁAT
(Tuligłowy k. Przemyśla 1853 - Bystra 1929)

WĘDRÓWKA

Akwarela na papierze naklejonym na płótno 44 x 79 cm
Sygnowany p.d. - "J. Fałat"
W latach 1869-1871 był studentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie wyjechał do Monachium, gdzie zapisał się to tamtejszej Akademii do pracowni A. StrŠhubera i J. L. Raaba (1875-1880). Po studiach wiele podróżował m.in. na Żmudź, Litwę, do Francji i Hiszpanii. W 1886 r. wyjechał do Berlina, gdzie pracował dla cesarza Wilhelma II. Był członkiem berlińskiej Akademii Sztuki. W 1895 r. powrócił do Krakowa, gdzie został powołany na stanowisko dyrektora SSP. Po jej przekształceniu w nowoczesną Akademię (1900) objął stanowisko rektora (1905-1909). W 1910 r. osiadł w Bystrej na Śląsku, gdzie znalazł inspirujące dla siebie plenery.

Cena wywoławcza PLN 17 000,-
Cena wylicytowana PLN 17 000,-
 

 


17. JÓZEF MEHOFFER
(Ropczyce k. Lwowa 1869 - Wadowice 1946)


PORTRET MARII KOCZURÓWNEJ

1932/1933 r.
Akwarela na papierze 103 x 63 cm
Sygnowany p.d. - "Józef Mehoffer"
Wystawiany
- TPSP we Lwowie, 1935 r.
Jeden z czołowych artystów Młodej Polski. Kształcił się równocześnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, J. Unierzyskiego, J. Matejki. Pod kierunkiem tego ostatniego wykonywał polichromie kościoła Mariackiego w Krakowie. Naukę kontynuował w Paryżu w Academie Julian i École des Arts Decoratifs, a następnie w Academie Colarossi i École des Beaux-Arts (1891-1896). Pomiędzy 1894 i 1896 r. podróżował pomiędzy krajem, Francją i Szwajcarią, gdzie wygrał konkurs na projekt witraży do katedry św. Mikołaja we Fryburgu. Od 1896 r. mieszkał w Krakowie, gdzie zaangażował się w pracę pedagogiczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był członkiem wielu stowarzyszeń artystycznych m.in. T.A.P. "Sztuka", którego był współzałożycielem, Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Brukseli, Societe Nationale des Beaux-Arts w Paryżu, "Hagenbundu".

Cena wywoławcza PLN 35 000,-
 

 


18. WACŁAW SZYMANOWSKI
(Warszawa 1859 - Warszawa 1930)


JULIUSZ SŁOWACKI
1908 r.


Gips 39 x 41 x 22 cm
Sygnowana z tyłu na cokole - "W. Szymanowski"
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s.147 (reprodukcja).
Rzeźbiarz, malarz. Uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem W. Gersona. Rzeźbę studiował w Paryżu u C. Godebskiego (1875-1879). W latach 1879-1880 studiował w tamtejszej École des Beaux-Arts a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Od 1892 r. był związany ze stowarzyszeniem artystów "Secesja" w Monachium, wiedeńską "Secesją, Polskim Towarzystwem Literacko-Artystycznym w Paryżu, a od 1897 r. T.A.P. "Sztuka". Rzeźbił portrety, kompozycje symboliczne, pomniki, nagrobki. Pomnik Juliusza Słowackiego został zrealizowany w kościele w Krzemieńcu na Wołyniu. Został odlany w Paryżu i przewieziony do Krzemieńca w 1909 r.

Cena wywoławcza PLN 7 500,-
 

 


19. LUDWIK PUGET
(Kraków 1877 - obóz koncentracyjny w Oświęcimiu 1942)

GŁOWA KRUKA
1904 r.

Terakota 31 x 26 x 36 cm
Sygnowana z tyłu - "L. Puszet / 22 / II 1904", po lewej stronie podstawy cyfry - "3:1"
Wystawiany - Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura - Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s. 127 (reprodukcja).
Rzeźbiarz, malarz, historyk sztuki. Studiował rzeźbę w krakowskiej SSP w pracowni A. Dauna (1895-1897), a od 1909 r. w ASP pod kierunkiem K. Laszczki. W latach 1915-1918 uczył na kursach dla kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie. Od 1904 r. był członkiem T.A.P. "Sztuka". Był współzałożycielem Stowarzyszenia Artystów Polskich "RzeźbaÓ(1910).Wykonywał niewielkich rozmiarów rzeźby, modelowane w glinie, gipsie lub wosku. Pod wpływem Laszczki ożywiał fakturę, łączył statykę bryły z wyważonym ruchem. Był cenionym portrecistą swej epoki. Rzeźba oferowana na aukcji jest prawdopodobnie modelem fragmentu dekoracji architektonicznej.

Cena wywoławcza PLN 7 500,-
 

 


20. WITOLD WOJTKIEWICZ
(Warszawa 1879 - Warszawa 1909)

HOCHZEIT
Ok. 1905 r.

Olej, tempera na płycie 50 x 50 cm
Nie sygnowany
Wystawiany
- Witold Wojtkiewicz 1879-1909. Między ironią a melancholią, Muzeum Śląskie w Katowicach, V.- VII. 1999 r.
Literatura
- Witold Wojtkiewicz, kat. wystawy monograficznej, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1989, s. 167, poz. kat. 304. (reprodukcja).
- Witold Wojtkiewicz 1879-1909. Między ironią a melancholią, kat. wystawy, Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 1999, opis s. 26, (reprodukcja).
Czołowy malarz polskiego symbolizmu i wczesnego ekspresjonizmu. Studiował w warszawskiej Szkole Rysunkowej (od 1898 r.), a następnie w krakowskiej ASP w pracowniach L. Wyczółkowskiego i J. Pankiewicza (1903-1906). W 1907 r. wyjechał do Paryża, na zaproszenie A. Gide’a, który pomógł mu zorganizować wystawę w Galerie Druet. Od 1905 r. Wojtkiewicz był członkiem "Grupy Pięciu", od 1908 r. T.A.P. "Sztuka" i grupy "Zero". Długo uchodzący za zaginiony obraz Hochzeit (Wesele) należy do serii dzieł opisujących wyimaginowany świat artysty, istniejący pomiędzy baśniowością a groteską. Jest to jeden z nielicznych obrazów Wojtkiewicza znajdujący się w kolekcji prywatnej.

Cena wywoławcza PLN 260 000,-
 

 


21. WACŁAW BOROWSKI
(Łódź 1885 - Łódź 1954)

PORTRET ŻONY

Olej na papierze 26 x 18 cm
Sygnowany monogramem p.d. - "WB"
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s.29 (reprodukcja).
W 1905 r. przyjechał do Krakowa, gdzie rozpoczął studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo w ASP w pracowni J. Mehoffera. W latach 1909-1913 przebywał w Paryżu, gdzie zapoznał się z dawnym malarstwem. Był współzałożycielem i prezesem grupy "Rytm", w której działał do 1932 r. Należał do T.A.P. "Sztuka". Od 1926 r. działał w Stowarzyszeniu Artystów Grafików "Ryt". Był autorem malarstwa sztalugowego i monumentalnego (freski na Zamku Królewskim w Warszawie), uprawiał litografię jedno i wielobarwną, tworzył w technice pastelu (cykl Iliada i Odyseja).

Cena wywoławcza PLN 4 400,-
 

 


22. HENRYK KUNA
(Warszawa 1879 - Toruń 1945)

DWA AKTY KOBIECE

1926 r.
Technika mieszana, papier naklejony na płótno 61,5 x 46 cm
Sygnowany p.g. - "HKuna 1926"
Rzeźbiarz, malarz. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1902-1904) w pracowni K. Laszczki. Dzięki nagrodzie artystycznej w 1903 r. wyjechał do Paryża. Powrócił tam w 1910 r., doskonaląc warsztat u Pellecota. Od 1921 r. Kuna był członkiem ugrupowania "Rytm". Należał do jego założycieli i czołowych reprezentantów. Malarstwo Kuny, stylistycznie odpowiadało klasycyzmowi. Wyróżniały go: zrównoważona kompozycja, harmonia układów, stylizowane, dekoracyjne formy, wdzięczne, taneczne pozy postaci.

Cena wywoławcza PLN 40 000,-
Cena wylicytowana PLN 92 000,-
 

 


23. JERZY HULEWICZ
(Kościanki k. Wrześni 1886 - Warszawa 1941)

PORTRET EMILA ZEGADŁOWICZA
1924 r.

Olej na płótnie 69 x 55 cm
Sygnowany p.d. - "JHulewicz - 1924"
Lieratura
- J. Malinowski, Sztuka i Nowa Wspólnota. Zrzeszenie artystów Bunt 1917-1922, Wrocław 1991, s. 71, poz. kat. 214 (reprodukcja).
Malarz, grafik, ilustrator, pisarz, dramaturg. Edukację artystyczną odbył w krakowskiej ASP (1904-1906), Paryżu (1910) i Monachium (1913). Po powrocie do kraju czynnie uczestniczył w życiu artystycznym środowiska poznańskiego, był współzałożycielem tamtejszego TPSP, należał do grupy "Bunt" oraz Związku Polskich Artystów Grafików. Był redaktorem i kierownikiem artystycznym pisma "Zdrój". Wystawiał od 1907 r. na Salon des Independants, Salon d’Automne w Paryżu, TPSP w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, wystawach "Buntu" i "Formistów" (1918, 1919, 1920). Twórczość malarska Hulewicza obejmująca portrety, pejzaże, sceny figuralne i religijne, odzwierciedlała antyestetyczne założenia "Buntu". Charakterystyczne były dla niej kompozycje o kubistycznej strukturze, rytmicznie powtarzanych elementach, zimnych tonacjach barwnych. J. Hulewicz pozostawał w bliskiej przyjaźni z portretowanym E. Zegadłowiczem. Był między innymi autorem okładek do jego utworów poetyckich z lat 1923-1925.

Cena wywoławcza PLN 85 000,-
Cena wylicytowana PLN 85 000,-
 

 


24. TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 - Paryż 1932)

MAŁA RODZINKA (LA PETITE FAMILLE)
1929 r.

Olej na płótnie 33 x 46 cm
Sygnowany p.d. - "Tade / Makowski 29"
Na odwrocie sygnatura ozdobna "Tade / Mak / ow / sk / i" oraz napis ręką artysty "La petite famille / 1929 / Paris"
Literatura
- W. Jaworska, Tadeusz Makowski - życie i twórczość, Wrocław- Warszawa, 1964, s. 232 i pozycja katalogowa 520.
Tadeusz Makowski (właściwie Józef Tadeusz) studiował równolegle na wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach J. Unierzyskiego, J. Mehoffera i J. Stanisławskiego. W 1909 r. wyjechał do Monachium, skąd udał się do Paryża, by pozostać tam do końca życia. Początkowo malował widoki miejskie oraz kompozycje inspirowane twórczością Puvis de Chavannes’a. Ok. 1910 r. zaprzyjaźnił się z kubistami - A. Gleizes’em, J. Metzinger’em, A. Archipenką, co miało wpływ na jego malarstwo. Około 1913 r. odszedł od geometryzacji przedstawień i zainteresował się "materialą stroną przedmiotów w obrazie". Wyjechał do Bretani, gdzie gościł u Wł. Ślewińskiego (1914-1915). Zaczął malować kwiaty, martwe natury, pejzaże oraz sceny z życia miejscowych chłopów. W 1918 r. pojawił się główny motyw jego dalszej twórczości - postać dziecka. Pod koniec lat 20-tych ukształtował się dojrzały styl artysty. Charakteryzował się on syntetycznymi, zgeometryzowanymi formami obwiedzionymi konturem, z jednoczesnym zagęszczeniem malarskiej materii. Artysta upraszczał kształty, sprowadzając je do podstawowych figur: trójkątów, walców, stożków. Głównymi postaciami jego obrazów stały się: groteskowa lalka starca oraz dziecko-pierrot, którym towarzyszyły często maski i inne rekwizyty. Motyw bawiących się w rodzinę dzieci był jednym z ulubionych tematów malarza. Powtórzył go m. in. w obrazach Mała rodzinka, 1929 r. (uznany za zaginiony, poz. kat. 536) oraz Przy kołysce, 1929 r. (poz. kat. 524). Obraz T. Makowskiego oferowany na aukcji należy do grupy dzieł powstałych w tym okresie, uznanym za najlepszy w jego twórczości.
Powtórzenie podpisu w formie sygnatury ozdobnej na odwrocie płótna: Tade / Mak / ow / sk / i, wskazuje że artysta uznał swój obraz za dzieło ważne.

Cena wywoławcza PLN 160 000,-
Cena wylicytowana PLN 165 000,-
 


 


25. TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 - Paryż 1932)

DWOJE DZIECI Z CHORĄGIEWKĄ
1931 r.

Olej na płótnie 55 x 46,5 cm
Sygnowany p.d. - "Tade / Makowski"
Ekspertyza - prof. dr hab. W. Jaworska, 1997 r.
Portretowe studia dziecięce pojawiały się w twórczości T. Makowskiego od 1918 r. Typ przedstawień zmieniał się wraz z ewolucją stylu artysty - od realistycznego poprzez groteskowy do kubizującego geometryzmu. Ten ostatni uznany za najbardziej wartościowy w dorobku artysty obejmował lata 1928-1931. Uproszczenie kształtów doprowadziło Makowskiego do stworzenia własnej formuły ludzkiej postaci. Powtarza ją przedstawiona na oferowanym obrazie para stojących dzieci, stylizowanych na wyciosane z drewna kukiełki o kolistych twarzach i czarnych oczach przypominających paciorki. Nastrój obrazu Dwoje dzieci z chorągiewką buduje jego kolorystyka. Czarne tło z dodatkiem ultramaryny skontrastowane z cynobrową czerwienią twarzy, a także snopem światła padającego z górnego lewego rogu obrazu wprowadza aurę tajemniczości. O tego typu scenie w sposób bardzo wrażliwy pisze w swej monografii Tadeusz Makowski - życie i twórczość prof. W. Jaworska: "Widok dwojga małych dzieci, z których jedno obejmuje drugie, jest zawsze, czy to w życiu, czy w sztuce, widokiem miłym, a dla wrażliwszych osób - wzruszającym. Jeżeli natomiast ruch ten wykonuje mała, dziecinna marionetka, podnosząc nieporadnie swą drewnianą rączkę, aby opiekuńczym gestem objąć jeszcze mniejszą od siebie, również drewnianą istotę, (É) wtedy ewokacja uczucia i liryzmu potęguje się do maksimum, bo zostaje już sam symbol, wyzwala się uczucie "jako takie".
Dwoje dzieci z chorągiewką należy do najlepszych obrazów T. Makowskiego z tego okresu.

Cena wywoławcza PLN 230 000,-
Cena wylicytowana PLN 235 000,-
 

 


26. TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 - Paryż 1932)

DZIEWCZYNKA W KAPELUSZU

Ołówek na papierze 31,5 x 24,4 cm (w świetle passe-partout)
Nie sygnowany
W prawym górnym rogu podpis - "yeux bruins / un rouge / capucine / colier argent"
Pochodzenie - kolekcja Jerzego Panka

Cena wywoławcza PLN 10 000,-
Cena wylicytowana PLN 10 000,-
 

 


27. WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI
(Poraj k. Łodzi 1873 - Paryż 1951)

MARTWA NATURA Z OWOCAMI I BUKIETEM KWIATÓW

1918 r.
Olej na płótnie 60 x 81 cm
Sygnowany l.g. - "1918 / W. Terlikowski"
Wystawiany
- Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, Muzeum Narodowe w Szczecinie, XII. 1999 - III. 2000 r.
Literatura
- Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, kat. wystawy, Szczecin 1999, s. 69 (reprodukcja).
Około 1900 r. studiował w Monachium, a następnie w Paryżu w pracowni J.P. Laurensa. Od 1911 r. mieszkał w Paryżu - wiele wystawiał w tamtejszych galeriach, uczestniczył w Salonach: Jesiennym (1912), i Societe Nationale des Beaux- Arts (1930). Malarstwo Terlikowskiego charakteryzowało się bogatymi efektami fakturalnymi i dynamicznymi kontrastami barw. Stylistycznie nawiązywało do impresjonizmu i fowizmu.

Cena wywoławcza PLN 57 000,-
 

 


28. HENRYK HAYDEN
(Warszawa 1883 - Paryż 1970)

PEJZAŻ FRANCUSKI

Olej na płótnie 38 x 46 cm
Sygnowany p.d. - "Hayden"
Od 1902 r. studiował w SSP i na Politechnice Warszawskiej. W 1907 wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczął naukę w Academie "La Palette". Często wystawiał na paryskich Salonach, utrzymywał bliskie kontakty z krytykiem A. Salmonem, który propagował jego malarstwo. Wystawiał w najsłynniejszych galeriach Paryża: Drouet (1911), Zborowski (1923) i Zak (1928, 1933). Do kręgu przyjaciół Haydena należała czołówka ówczesnej bohemy artystycznej: P. Picasso, H. Matisse, M. Jacob, J. Metzinger. Wczesne prace malarza były bliskie konwencji wczesnego kubizmu, często stosował technikę kolażu. Od lat 20-tych uprawiał malarstwo realistyczne, dla którego istotne były walory dekoracyjne.

Cena wywoławcza PLN 18 000,-
Cena wylicytowana PLN 18 000,-
 

 


29. LEOPOLD GOTTLIEB
(Drohobycz 1879 - Paryż 1934)

PEJZAŻ Z CAGNES

Ok. 1926 r.
Olej na płótnie 73,5 x 91 cm
Sygnowany l.d.- "l. gottlieb"
Ekspertyza
- prof. dr hab. J. Malinowski, 1999 r. - J. Stieglitz Gallery, Nowy Jork (bez daty).
Po 1918 r. L. Gottlieb rozjaśnił paletę swoich obrazów. Porzucił ciemny koloryt i zaczął tworzyć dynamiczne kompozycje o żywych, kontrastowych barwach. W połowie lat 20-tych przebywał na południu Francji, gdzie w takiej kolorystyce namalował pejzaże z Cannes i Colioure. Obraz proponowany na aukcji powstał w tym samym okresie.

Cena wywoławcza PLN 195 000,-
R - obiekt posiada cenę rezerwową
 

 


30. LEOPOLD GOTTLIEB
(Drohobycz 1879 - Paryż 1934)

WIECZERZA RYBAKÓW
1921 r.

Olej na płótnie 49 x 70,7 cm
Sygnowany p.g..- "L. Gottlieb / 921"
Na odwrocie na płótnie nalepka - "3143 / Leopold Gottlieb / Sardiniers / 49 x 70 / 3143" oraz numer "6462085"
Pochodzenie
- kolekcja Josepha Grussa, Nowy Jork, USA
- kolekcja prywatna, Polska
Ekspertyza
- prof. dr hab. J. Malinowski, 1999 r.
Młodszy brat Maurycego Gottlieba. Studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1896-1902) w pracowniach J. Unierzyskiego, J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował w Monachium pod kierunkiem A. Aěbego. Przebywał w Wiedniu, gdzie należał do "Hagenbundu" i w Paryżu. Od 1910 r. mieszkał w Jerozolimie, gdzie uczył malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych "Bezalel". Wystawiał indywidualnie w krakowskim TPSP, z "Grupą Pięciu" w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Wiedniu, Berlinie oraz na paryskich Salonach (1904-1934). Wieczerza rybaków należy do grupy dzieł powstałych w latach 1919-1929 podejmujących tematykę biblijną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej symbolikę. Artysta malował wówczas wielofiguralne sceny z motywem pracy i posiłku rybaków, ogrodników, rolników, piekarzy. Rytmiczne kompozycje tych obrazów, uproszczone ludzkie sylwetki oraz symboliczny kolor pozwalają odczytywać te dzieła w szerszym, uniwersalnym wymiarze. Prof. J. Malinowski w swej ekspertyzie podkreślił, iż obraz Wieczerza rybaków jest "Ébardzo interesującym symptomem przemian twórczości Gottlieba między ekspresjonizmem a "metaforycznym" stylem lat dwudziestych", jak również "É jest jedną z najwcześniejszych kompozycji rybackich po obrazie Mycie ryb w zakładzie dla ociemniałych w Toledo z 1919 (w Muzeum Narodowym w Krakowie).

Cena wywoławcza PLN 160 500,-
Cena wylicytowana PLN 160 000,-
 

 


31. JOACHIM WEINGART
(Drohobycz 1895 - obóz koncentracyjny Auschwitz 1942)

KWIATY W DZBANKU
Ok. 1935 r.

Olej na płótnie 73 x 55 cm
Sygnowany p.d. - "Weingart"
Wystawiany
- École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, TPSP, Kraków, 1998 r.
- Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, Muzeum Narodowe w Szczecinie, XII. 1999 - III.
2000 r. Literatura
- École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wystawy pod red. J. Grabskiego, Kraków 1998, s. 277 (reprodukcja).
- Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, kat. wystawy, Szczecin 1999, s. 187 (reprodukcja).
Studiował malarstwo w Kunstgewerbeschule w Weimarze, a potem w Wiedniu. Od 1923 r. był uczniem Aleksandra Archipenki w Berlinie. Od 1925 r. mieszkał w Paryżu. Uczestniczył w tamtejszych Salonach: Niezależnych (1927, 1928, 1929, 1930), Jesiennym (1925), Tuileries (1928, 1929, 1930). Indywidualną wystawę prac artysty zorganizowano w 1932 r. w siedzibie Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych w Warszawie. Ulubionymi tematami malarza były martwe natury, pejzaże, akty kobiece. Charakterystyczne dla jego stylu są ekspresyjne pociągnięcia pędzla oraz towarzyszące im efekty fakturowe.

Cena wywoławcza PLN 71 000,-
 

 


32. MELA MUTER
(Warszawa 1876 - Paryż 1967)

ULICZKA PARYSKA

Olej na płótnie 85,5 x 66 cm
Sygnowany l.d. - "Muter"
Na odwrocie - AKT LEŻĄCEJ DZIEWCZYNY
Artystka związana z grupą École de Paris. Malarstwa uczyła się w Szkole Rysunku i Malarstwa dla Kobiet M. Kotarbińskiego w Warszawie. W 1901 r. wyjechała do Paryża, gdzie wstąpiła do Academie Colarossi i Academie de la Grande Chaumiere. Debiutowała w 1912 r. wystawą indywidualną w Galerii Jose Dalmau w Barcelonie, wielokrotnie wystawiała na paryskich Salonach. Odbywała liczne podróże artystyczne m.in. do Bretanii i Hiszpanii, gdzie malowała w plenerze. Jej twórczość w początkowym okresie pozostawała pod wpływem malarstwa szkoły Pont-Aven, później uległa fascynacji sztuką E. Vuillarda, V. Van Gogha i P. Cezanne’a.

Cena wywoławcza PLN 100 000,-
R - obiekt posiada cenę rezerwową
 


 


33. MELA MUTER
(Warszawa 1876 - Paryż 1967)

RYBACY NA RODANIE

Olej na desce 46 x 54,5 cm
Nie sygnowany
Wystawiany
- École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, TPSP, Kraków 1998 r.
Literatura
- École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wystawy pod red. J. Grabskiego, Kraków 1998, s. 215 (reprodukcja).

Cena wywoławcza PLN 30 000,-
 

 


34. ALICJA HALICKA
(Kraków 1894 - Paryż 1975)

ULICA NA KAZIMIERZU W KRAKOWIE
1921-1922 r.

Olej na płótnie 33 x 48 cm
Sygnowany l.d. - "Halicka"
Wystawiany
- École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, TPSP, Kraków, 1998 r.
- Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, Muzeum Narodowe w Szczecinie, XII. 1999 - III.
2000 r.
Literatura
- École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wystawy pod red. J. Grabskiego, Kraków 1998, s. 80 (reprodukcja).
- Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, katalog wystawy, Szczecin 1999, s. 177 (reprodukcja).
Edukację artystyczną odbyła w Akademiach Sztuk Pięknych w Krakowie i Monachium. Od 1912 r. przebywała w Paryżu. Studiowała w Academie Ranson u M. Denisa i P. Serusiera. Była malarką, projektantką mody, scenografem. W 1935 r. wyjechała do Nowego Jorku, gdzie współpracowała z magazynami mody - "Harper’s Bazar" i "Vogue". W 1952 r. miała indywidualną wystawę w Warszawie. Była żoną malarza - Louisa Marcoussisa. Malowała sceny rodzajowe, pejzaże, martwe natury, portrety.

Cena wywoławcza PLN 57 000,-
 

 


35. GUSTAW GWOZDECKI
(Warszawa 1880 - Paryż 1935)

KWIATY
1920 r.

Olej na płótnie 73 x 54 cm
Sygnowany l.d. - "Gwozdecki"
Wystawiany
- Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, Muzeum Narodowe w Szczecinie, XII. 1999 - III. 2000 r.
Literatura
- Polski Paryż. École de Paris. Kolekcja Wojciecha Fibaka, kat. wystawy, Szczecin 1999, s. 84 (reprodukcja).
Malarz, rysownik, grafik, rzeźbiarz, krytyk artystyczny. Malarstwa uczył się w Monachium u S. Grocholskiego (1899- 1904), w Warszawie u K. Krzyżanowskiego oraz w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ok. 1904 r. studiował w Paryżu rzeźbę w pracowni H. Poncarme’a. Uczestniczył w paryskich Salonach, wystawiał w Polsce, Wiedniu, Monachium, Lipsku oraz Międzynarodowej Wystawie w Wenecji w 1914 r. Był zwišzany z grupš Formistów - brał udział w jej wystawach w Krakowie i w Warszawie. Od 1916 r. przebywał w Paryżu i w Nowym Jorku. Od 1928 r. pełnił funkcję prezesa Komitetu Stosunków Artystycznych Polsko-Amerykańskich. W malarstwie najczęściej podejmował tematy takie jak portret, akt, martwa natura.

Cena wywoławcza PLN 71 000,-
 

 


36. ERWIN CZERWENKA
(Czerniowce 1887 - Kraków 1970)

MARYLKA NA CAPRI
1915 r.


Olej na płótnie 57,5 x 47,5 cm
Sygnowany p.d. - "1915 / Erwin Czerwenka"
Na odwrocie nalepka TPSP w Krakowie, 1948 r.
Pochodzenie - kolekcja rodziny artysty
Studiował w krakowskiej ASP w latach 1905/06-10. Był uczniem L. Wyczółkowskiego, którego twórczość - podobnie jak malarstwo J. Stanisławskiego - wywarła na niego duży wpływ. Odbywał częste podróże do Włoch i Francji. Malował pejzaże i portrety, w późniejszym okresie projektował witraże. W latach 1913-1930 był profesorem rysunku w krakowskich gimnazjach. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Plastyków (ok. 1915). Uczestniczył w wielu wystawach m.in.: Wystawa E. Czerwenki i Z. Stryjeńskiej, Kraków (1928), Wystawa w TPSP, Kraków (1921, 1929, 1934), "Wojciech Weiss i jego uczniowie", TPSP Kraków (1934), Wystawa TZSP w Warszawie z "Grupą Czterech". Obrazy artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Cena wywoławcza PLN 5 000,-
Cena wylicytowana PLN 9 500,-
 

 


37. KAROL JÓZEF FRYCZ
(Cieszkowy 1877 - Kraków 1963)

AKT

1938 r.
Akwarela na papierze 55 x 42 cm
Sygnowany p.d.- "K. Frycz 1938"
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r. - Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s. 53 (reprodukcja).
Malarz, grafik, scenograf. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Monachijskiej (1887-1896), a następnie w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u L. Wyczółkowskiego i J. Unierzyskiego. Uczęszczał do wiedeńskiej Kunstgewerbeschule (1902-1904), gdzie zajmował się plastyką teatralną i sztuką dekoracyjną, paryskiej Academie Julian (1904-1905) oraz londyńskiej szkoły W. Morrisa. Uprawiał wiele dziedzin plastyki: malarstwo, scenografię teatralną. W latach 1905-1912 czynnie działał w Towarzystwie "Polska Sztuka Stosowana". Był autorem wystroju Jamy Michalika.

Cena wywoławcza PLN 12 500,-
 

 


38. MARIAN SZCZYRBUŁA
(Kraków 1899 - Tobolsk 1942)

PIWONIE
1922 r.

Olej na tekturze 59 x 45 cm
Sygnowany p.d. - "M. Szczyrbuła / 1922"
Malarz kolorysta. Studiował w krakowskiej ASP (1916-1921) pod kierunkiem J. Mehoffera i W. Weissa. Należał do Komitetu Paryskiego, z którym wyjechał do Paryża w 1924 r. Był członkiem Zrzeszenia Artystów Plastyków "Zwornik".

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 


39. ADOLF SZYSZKO-BOHUSZ
(Nawra w Estonii 1883 - Kraków 1948)


STAW
1937 r.

Olej na płótnie 55 x 65 cm
Sygnowany l.d. - "A. S-B 1937"
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r. - Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s.149 (reprodukcja).
Architekt. W latach 1902-1909 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. W 1912 r. był docentem na krakowskiej ASP, pełnił funkcję profesora Politechniki Lwowskiej (1913-1916), a od 1920 r. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1945 r. był pedagogiem Wydziału Architektury przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1916 r. pełnił funkcję kierownika odbudowy Zamku na Wawelu.

Cena wywoławcza PLN 3 800,-
 

 


40. NIKIFOR KRYNICKI (Epifaniusz Drowniak)
(1895 - Krynica 1968)

PEJZAŻ Z KOŚCIOŁEM

Akwarela, gwasz na papierze 19,5 x 26 cm
Wzdłuż dolnej krawędzi podpis - "RASZBYTNWSIZDROJROSYTAWILLASEŁO"
Na odwrocie pieczęcie - "Pamiątka z Krynicy / Nikifor Malarz", "Nikifor Artysta / Krynica Wieś" Jeden z najbardziej znanych malarzy naiwnych. Tworzył obrazy niewielkich formatów - pejzaże, cerkwie, stacje kolejowe, portrety, w których łączył realistyczne obserwacje z własnymi przeżyciami. Przekonany o ważnej roli swej sztuki niektóre prace podpisywał "Matejko". W 1932 r. obrazy artysty zostały wystawione w "Galerie Le™n Marseille" w Paryżu. Od lat 30-tych, do dziś twórczość Nikifora jest wysoko ceniona przez kolekcjonerów.

Cena wywoławcza PLN 1 900,-
 

 


41. NIKIFOR KRYNICKI (Epifaniusz Drowniak)
(1895 - Krynica 1968)

KOŚCIÓŁ Z TRZEMA WIEŻAMI

Akwarela, gwasz na papierze 19,7 x 25,5 cm
Wzdłuż dolnej krawędzi podpis- "ZWARSZAWAWSIROSYTASEŁOPOWIATARYUILCA"
Na odwrocie pieczęcie - "Pamiątka z Krynicy / Nikifor Malarz", "Nikifor Artysta / Krynica Wieś"

Cena wywoławcza PLN 1 900,-
Cena wylicytowana PLN 1 900,-
 

 


42. NIKIFOR KRYNICKI (Epifaniusz Drowniak)
(1895 - Krynica 1968))

WNĘTRZE ŚWIĄTYNI

Akwarela, gwasz na brązowym kartonie 29,5 x 24 cm
Wzdłuż dolnej krawędzi podpis - "KRYSZAPTOOCEBKOTOG"
Na odwrocie okrągła pieczęć - "Nikifor / Matejko z Krynicy / Wieś / 50000"

Cena wywoławcza PLN 1 500,-
 

 


43. NIKIFOR KRYNICKI (Epifaniusz Drowniak)
(1895 - Krynica 1968)

PEJZAŻ Z DUCHOWNYM I KOŚCIOŁEM

Akwarela, gwasz na papierze 20 x 15 cm
Wzdłuż dolnej krawędzi podpis - "ZWOKWÉSEŁOROSYTA"


Cena wywoławcza PLN 2 500,-
 

 


44. ANTONI MICHALAK
(Kozłowo Szlacheckie 1899 - Kazimierz Dolny 1975)

PORTRET REDAKTORA ALEKSANDRA REKSZY-KOKIETKA
1961 r.

Olej na płycie 65 x 53 cm
Sygnowany p.d. - "Antoni / Michalak / 1961"
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s. 101 (reprodukcja).
Studia artystyczne odbył w warszawskiej Klasie Rysunkowej (1918-1919). Latem 1919 r. kształcił się z malarstwa plenerowego u K. Krzyżanowskiego. Naukę kontynuował w SSP w Warszawie (1923-1925) w pracowni T. Pruszkowskiego. W latach 1925-1926 odbył podróże artystyczne do Paryża, Włoch i Austrii. W 1937 r. otrzymał dyplom honorowy na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Paryżu. Był profesorem w Miejskim Instytucie Sztuki we Lwowie (1933-1939). W latach 1949-1969 prowadził zajęcia z malarstwa, rysunku i technologii malarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Aleksander Reksza-Kokietek (1909-1985) był znanym dziennikarzem sportowym i komentatorem radiowym. W latach 1935-1939 był redaktorem warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia, którą organizował ponownie po wojnie.

Cena wywoławcza PLN 1 250,-
Cena wylicytowana PLN 1 250,-
 

 


45. WITOLD ZACHAREWICZ
(Kraków 1929 - Kraków 1985)

DON KICHOT NA CZERWONYM TLE

Olej na płótnie 55 x 40,5 cm
Sygnowany p.d. - "Zachar"
Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni E. Eibischa (1947-1953). W 1965 r. ukończył architekturę na Politechnice w Krakowie. Typowe dla malarstwa Zacharewicza są kontrastowe barwy tworzące grubą, prawie reliefową fakturę.

Cena wywoławcza PLN 2 200,-
 

 


46. HENRYK STAŻEWSKI
(Warszawa 1894 - Warszawa 1988)

PORTRET KAROLA SZYMANOWSKIEGO
1952 r.

Olej na płótnie 91,5 x 72,5 cm
Sygnowany p.d. - "Stażewski" oraz na odwrocie "H. Stażewski / 1952"


Cena wywoławcza PLN 18 000,-
 

 


47. JAN DUTKIEWICZ
(Stara Sól 1911 - Katowice 1983)

NAD NARWIĄ
1981 r.

Olej na tekturze 34,5 x 48,5 cm
Sygnowany l.d. - J. Dutkiewicz / 1981"
Malarz, scenograf, pedagog. Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP (1931-1938) pod kierunkiem W. Jarockiego, F. Pautscha i S. Kamockiego. W latach 40-tych pracował jako scenograf w Państwowym Teatrze Polskim we Lwowie i Teatrze Śląskim w Katowicach. Prezentowany obraz należy do większego cyklu przedstawiającego pejzaże znad Narwii.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
Cena wylicytowana PLN 3 000,-
 

 


48. CZESŁAW RZEPIŃSKI
(Strusów k. Trembowli 1905 - Kraków 1995)

ANEMONY

Akwarela na papierze 39 x 48 cm
Sygnowany p.d. - "Rzepiński"
Artysta czerpiący z tradycji malarstwa koloru i światła. Edukację artystyczną rozpoczął w Wolnej Szkole Malarstwa L. Mehofferowej; kontynuował je w krakowskiej ASP (1925-1929) u W. Jarockiego, W. Weissa oraz w paryskim oddziale Akademii u J. Pankiewicza. Wystawiał ze "Zwornikiem" oraz w TPSP. W latach 1954-1967 pełnił funkcję rektora krakowskiej ASP.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 


49. ZENON KONONOWICZ
(Hończary 1903 - Kazimierz Dolny 1971)

AKT NA KANAPIE
Ok. 1955 r.

Olej na płótnie 61 x 81 cm
Sygnowany p.d. - "Kanon"
Wystawiany
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r. - Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Katalog wystawy malarstwa Zenona Kononowicza, ZPAP CBWA w Katowicach, 1959, nr kat. 13.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s. 77 (reprodukcja).
Studiował w SSP w Riazaniu (1918-1923), krakowskiej ASP (1923-1929) oraz ASP w Warszawie (1929-1933). Po ukończeniu nauki wyjechał do Francji, gdzie poznał J. Pankiewicza i kapistów. To spotkanie miało istotny wpływ na dalszą twórczość artysty, w którego dziełach odtąd dominował kolor organizujący kompozycję. Kononowicz czynnie uczestniczył w życiu artystycznym - należał do T.A.P. "Sztuka", ugrupowania "Zwornik", "Pryzmat".

Cena wywoławcza PLN 6 250,-
 

 


50. JAN SZANCENBACH
(Kraków 1928 - Kraków 1998)

MARTWA NATURA

Akwarela, gwasz na papierze 68 x 48 cm
Sygnowany p.d. - "Szancenbach"
Malarz wierny tradycji polskiego koloryzmu. Studiował w Kunstgewerbeschule (1940-1942) pod kierunkiem St. Kamockiego, J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Od 1945 kontynuował naukę w Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1952 r. Dyplom uzyskał w pracowni E. Ebischa. Od 1979 r. był profesorem, a w latach 1987-1993 rektorem krakowskiej uczelni. Miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Malował pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury i portrety. Poza malarstwem sztalugowym uprawiał malarstwo architektoniczne, grafikę projektową, film rysunkowy.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
  


51. HENRYK STAŻEWSKI
(Warszawa 1894 - Warszawa 1988)

KOMPOZYCJA

1976 r.
Akryl na płycie 22,5 x 22,5 cm
Sygnowany na odwrocie - "1976 / H. Stażewski"
Członek ugrupowań "Blok", "Praesens" i "a. r.". Był jednym z pionierów abstrakcji geometrycznej w Polsce. Początkowo nawiązywał do kubizmu, był zwolennikiem suprematyzmu i neoplastycyzmu. Tworzył w przekonaniu, że geometria łączy sztukę wszystkich epok. Po 1945 r. zbliżył się do nurtu figuratywnego, malował pejzaże, martwe natury. Od lat 60-tych tworzył abstrakcyjne, przestrzenne obrazy - reliefy, poprzez które podjął zagadnienia zmienności obrazu i ruchu. Henryk Stażewski był jednym ze współzałożycieli Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi (1931). Po II wojnie światowej był związany z "Galerią Krzywe Koło", w 1965 r. współtworzył "Galerię Foksal".

Cena wywoławcza PLN 12 500,-
Cena wylicytowana PLN 12 500,-
 

 


52. JERZY NOWOSIELSKI
ur. Kraków 1923 r.

ZEJŚCIE ZE SCENY
1977 r.

Olej na płótnie 73 x 59,5 cm
Sygnowany na odwrocie - "Jerzy Nowosielski 1977"
Malarz, rysownik, autor monumentalnych kompozycji ściennych. Edukację artystyczną rozpoczął w 1940 r. w krakowskiej Kunstgewerbeschule w pracowni S. Kamockiego. Wychowany w tradycji prawosławnej wstąpił w 1942 r. do nowicjatu Ławry Św. Jana Chrzciciela pod Lwowem, gdzie przyswoił sobie zasady sztuki malowania ikon, a także poznał zbiory Muzeum Ikon we Lwowie. Wydarzenia te miały zasadniczy wpływ na dalszą drogę artystyczną Nowosielskiego. Po wojnie podjął naukę na ASP w Krakowie w pracowni E. Eibischa. W 1945 r. jako członek Grupy Młodych (lub Nowoczesnych) wziął udział w wystawie w lokalu Związku Literatów. Obok niego wystawiali: T. Kantor, T. Brzozowski, B. Szwacz, J. Skarżyński, K. Mikulski. J. Nowosielski uczestniczył w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 r., gdzie zaprezentował miedzy innymi "Bitwę o Addis Abebę" i "Zimę w Rosji" - dojrzałe obrazy utrzymane w nurcie abstrakcji geometrycznej. Odtąd będzie ją stale rozwijał równolegle z malarstwem figuratywnym. W latach 50-tych utrzymywał się głównie z polichromowania cerkwi i kościołów (cerkiew Św. Eliasza Proroka w Białymstoku), do czego powrócił w latach 80-tych (kościół Opatrzności Bożej w Wesołej). W latach 1957-1962 pełnił funkcje pedagoga w PWSSP w Łodzi. W latach 1962-1993 wykładał malarstwo na ASP w Krakowie. Od 1957 r. jest członkiem II Grupy Krakowskiej. W 1985 r. otrzymał nagrodę im. J. Cybisa.

Cena wywoławcza PLN 45 000,-
R - obiekt posiada cenę rezerwową
 

 


53. JERZY TCHÓRZEWSKI
(Siedlce 1928 - Warszawa 1999)

POSTAĆ
1968 r.

Olej na płótnie 163 x 97 cm
Sygnowany l.d. - "J. Tchórzewski 68"
Wystawiany
- XXXIV Biennale Internazionale d’Arte, Wenecja 1968 r.
- Jerzy Tchórzewski - malarstwo, Zachęta, Warszawa 1969 r.
- Moderne Polnische Malerei und Graphik, Berlin 1969 r.
- Jerzy Tchórzewski - wystawa retrospektywna, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1980 r.
- W kręgu nadrealizmu, Philips Ontspannings Centrum, Eindhoven i Musee des Beaux-Arts, Mons 1980 r.
- Jerzy Tchórzewski - malarstwo, Muzeum Archidiecezjalne, Warszawa 1986 r.
- Opening up. Six major polish painters, Hammer Galleries, Nowy Jork, XI. 1991 r.
Literatura
- Opening up. Six major polish painters, kat. wystawy, Hammer Galleries, Nowy Jork 1991, s. 49 (reprodukcja).
Malarz, członek założyciel "Grupy Krakowskiej", związany z międzynarodowym ruchem "Phases". Zadebiutował na Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 r. W 1955 r. uczestniczył w Arsenale. Od 1954 r. pracował jako pedagog w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Uhonorowany Nagrodą im. C. K. Norwida (1980), Nagrodą im. Jana Cybisa (1987) oraz Nagrodą Herdera (1993). Wczesny, figuratywny okres twórczości Tchórzewskiego był bliski konwencji surrealistycznej. Od lat 50-tych artysta zaczął malować abstrakcyjne obrazy, budzące skojarzenia z pejzażami kosmicznymi, niekiedy wprowadzał schematyczne postaci ludzkie i zwierzęce. W latach 60-tych zaczął wzbogacać i różnicować fakturę, wykorzystując możliwości grubo zaschniętej farby. Prace J. Tchórzewskiego prezentowane były na 30 indywidualnych wystawach m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, Chicago, Brukseli, Liege, Wenecji, Lozannie, Wiedniu. Obraz wystawiany na aukcji pochodzi z najbardziej znanego okresu twórczości artysty (1966-1970). Postać jest jednym z pierwszych obrazów olejnych, w których pojawiają się wyraźne przedstawienia figuratywne.

Cena wywoławcza PLN 35 000,-
Cena wylicytowana PLN 107 000,-
 

 


54. JERZY TCHÓRZEWSKI
(Siedlce 1928 - Warszawa 1999)

NOC II
1966/1967 r.

Olej na płótnie 162 x 97 cm
Sygnowany p.d.- "J. Tchórzewski 66/67"
Wystawiany
- XXXIV Biennale Internazionale d’Arte, Wenecja 1968 r.
- First Triennale India, Lalit Kola Akademii New Delhi, Delhi 1968 r.
- Jerzy Tchórzewski - malarstwo, Zachęta, Warszawa 1969 r.
- Moderne Polnische Malerei und Graphik, Berlin 1969 r.
- Jerzy Tchórzewski - wystawa retrospektywna, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 1980 r.
- Jerzy Tchórzewski - malarstwo, Muzeum Archidiecezjalne, Warszawa 1986 r.
- Opening up. Six major polish painters, Hammer Galleries, Nowy Jork, XI. 1991 r.
Literatura
- Opening up. Six major polish painters, kat. wystawy, Hammer Galleries, Nowy Jork 1991, s. 41 (reprodukcja).
Obraz Noc II powstał w okresie, gdy J. Tchórzewski zaczął odchodzić od czystej abstrakcji lirycznej, którą uprawiał od 1957 r. Jest to jedna z ostatnich prac z 1967 r. gdzie nie pojawił się jeszcze wyraźny element figuratywny.

Cena wywoławcza PLN 35 000,-
Cena wylicytowana PLN 60 000,-
 

 


55. ANDRZEJ NOWACKI
ur. Rabka 1953 r.

19.09.2000-2
2000 r.

Relief
Akryl na płycie 54 x 54 cm
Sygnowany na odwrocie - "A. Nowacki / 19.09.2000-2"
Wystawiany
- Andrzej Nowacki. Po drugiej stronie kwadratu. Reliefy, pastele, rysunki, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2002 r.
Andrzej Nowacki od 1977 roku przebywa poza Polską, od kilkunastu lat mieszka i pracuje w Berlinie. Od 1982 r. prowadził w Dźsseldorfie Agencję Malarstwa Współczesnego "Advance", z której ramienia współpracował między innymi przy organizacji "Documenta 7" w Kassel. Decydujący wpływ na ukształtowanie postawy twórczej Andrzeja Nowackiego miało spotkanie z Henrykiem Stażewskim (1982). Artysta tworzy obrazy i reliefy, operując podstawowymi formami geometrycznymi zestawiając je w dynamiczne układy o kontrastowych barwach. Andrzej Nowacki miał kilkanaście wystaw indywidualnych m.in. w: Lederman Fine Art Gallery, Nowy Jork (1994), Galerie Henryk Berinson, Berlin (1995), Galerie Heinz Teufel, Berlin (2000), Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków (2002); uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych reprezentujących nurt abstrakcji geometrycznej. W 2001 r. malarz został stypendystą Fundacji Pollock-Krasner z Nowego Jorku. Prace artysty znajdują się w znanych kolekcjach m.in.: Muzeum Gropius-Bau w Berlinie, SPD Willy Brand-Haus w Berlinie, Risop Collection w Nowym Jorku, Berlinische Galerie w Berlinie, Dieter-Rickert Collection w Grunwald (Niemcy).

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 


56. JANUSZ ORBITOWSKI
ur. Kraków 1940 r.

11/92
1992 r

Relief
Akryl na tekturze 80 x 60 cm
Sygnowany na odwrocie - "Janusz Orbitowski 1992"
Wystawiany
- Janusz Orbitowski - malarstwo, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, I.-II. 2002 r.
Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni A. Marczyńskiego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1967 r. Jest profesorem zwyczajnym macierzystej uczelni; obecnie pełni funkcje kierownika Katedry Rysunku. Miał dwadzieścia wystaw indywidualnych w kraju i za granicą; uczestniczył w ponad stu wystawach zbiorowych reprezentujących nurt abstrakcji geometrycznej. Głównym obiektem zainteresowań J. Orbitowskiego są: przestrzeń, światło, ruch i ich wzajemne relacje. Od 1970 r. istotnym środkiem wyrazu jest dla malarza relief. Obrazy J. Orbitowskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz wielu kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Szwecji. Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Janusz Orbitowski jest tegorocznym stypendystą Fundacji Pollock-Krasner z Nowego Jorku.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 


57. RYSZARD WINIARSKI
ur. Lwów 1936 r.

OBSZAR 144

1973 r.
Akryl na sklejce, drewno 100 x 100 x 10 cm (obraz przestrzenny)
Sygnowany na odwrocie - "Winiarski 1973 OBSZAR 144"
Studiował na Politechnice Warszawskiej i ASP w Warszawie. W 1965 r. powstały pierwsze obrazy z serii "Prób wizualnej prezentacji układów statycznych", gdzie podstawową jednostką struktury był czarny i biały kwadrat, a ich układ wynikał z przypadku - rzutu kostką lub monetą. Z czasem rozmieszczenie kwadratów stało się coraz bardziej skomplikowane i wynikało ze złożonych obliczeń matematycznych. W latach 70-tych powstały pierwsze kompozycje przestrzenne. Artysta brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Brazylii.

Cena wywoławcza PLN 35 000,-
Cena wylicytowana PLN 44 000,-
 


 58. JERZY PANEK
(Tarnów 1918 - Kraków 2001)

AUTOPORTRET W KAPELUSZU
1999 r.

Pastel na papierze 29 x 21cm (w świetle passe-partout)
Nie sygnowany
Jeden z najwybitniejszych polskich grafików. Edukację artystyczną rozpoczął w 1937 r. w ISP w Krakowie pod kierunkiem A. Jurkiewicza i W. Jarockiego. W latach 1945-1947 kontynuował naukę w krakowskiej ASP w pracowni E. Eibischa. Dyplom otrzymał w 1955 r. Był założycielem klubu MARG. W latach 60-tych został przyjęty do Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów drzeworytu XYLON.
Stworzył kilkanaście cykli graficznych, między innymi: "Autoportrety", "Kobiety obłąkane", "Próby portretu Józefa Gielniaka", "Próby portretu Mikołaja Kopernika", "Portrety jarmarczne".
Jerzy Panek przez całe swoje twórcze życie tworzył cykle autoportretów. Wykonywał je w różnych technikach, najczęściej graficznych. Kiedy nie mógł wykonywać drzeworytów, zwłaszcza w ostatnim okresie życia, posługiwał się pastelą.

Cena wywoławcza PLN 2 500,-
 

 


59. JANINA KRAUPE-ŚWIDERSKA
ur. Sosnowiec 1921 r.

PRZY KAMIENIACH
1961 r

Monotypia na płótnie 51 x 32,5 cm
Sygnowany p.d. - "J. Kraupe"
Studia artystyczne odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne oraz grafikę. Profesor ASP w Krakowie. Od 1958 r. jest członkiem "Grupy Krakowskiej". Uhonorowana licznymi nagrodami m.in.: Nagrodą Specjalną II Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie (1968), I Nagrodą "Temat muzyczny w grafice" (1975), Nagrodą I stopnia MKiS (1984), Medal "Amici Pomero" - Mediolan (1994), Nagrodą im. Witolda Wojtkiewicza i Nagrodą Miasta Krakowa (1997). Prace artystki znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym w Pradze, Albertiny w Wiedniu, Zbiorach Villan’y w Zwickau, Museum Junge Kunst we Frankfurcie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Cena wywoławcza PLN 2 500,-
Cena wylicytowana PLN 2 500,-
 

 


60. BEATA SARAPATA
ur. Kraków 1957 r.

EPIFANIE I
2000 r.

Olej na tekturze 70 x 50 cm
Sygnowany p.d. - "B. Sarapata 2000"
W 1995 r. ukończyła studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w Katedrze Scenografii pod kierunkiem prof. A. Kreutz-Majewskiego. Jest stypendystką Ashton Art School w Sydney. B. Sarapata jest autorką scenografii i projektów kostiumów do przedstawień: "238 próba Fausta", prezentowanych w Teatrze PWST w Krakowie (1995), "Dziadów" A. Mickiewicza wystawianych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (1995), "Wesela" St. Wyspiańskiego. W latach 1995-1997 B. Sarapata wykonała cykle obrazów inspirowanych dziełami literackimi m.in.: Elegie, Sonety do Orfeusza - inspirowane poezją R. M. Rilkego, Ptaki - nawiązujące do prozy A. de Saint-Exupery. Studia filozoficzne i antropologiczne, które artystka odbyła w Papieskiej Akademii Teologicznej, a następnie w Sydney University w Australii (1988-1991) zaowocowały serią obrazów powstałych pod wpływem kultury aborygeńskiej. Prezentowany dyptyk pochodzi z cyklu inspirowanego sztuką środkowego Sepiku (Nowa Gwinea), gdzie formy jakby odcieleśnione służą tworzeniu stylizowanych postaci ludzkich o metafizycznej symbolice. Wśród postaci znajduje się autoportret artystki.

Cena wywoławcza PLN 1 200,-
Cena wylicytowana PLN 1 200,-
 

 


61. BEATA SARAPATA
ur. Kraków 1957 r.

EPIFANIE II

2000 r.
Olej na tekturze 70 x 50 cm
Sygnowany p.d. - "B. Sarapata 2000"


Cena wywoławcza PLN 1 200,-
Cena wylicytowana PLN 1 200,-
 

 


62. EUGENIUSZ TUKAN-WOLSKI
ur. Pińsk w Rosji

PEJZAŻ ZE SŁOŃCEM

Technika mieszana na płycie 37 x 37,5 cm
Sygnowany l.d. - "tukan"
Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom otrzymał w 1957 r. w pracowni prof. T. Łakomskiego. Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą m. in.: w Fundacji Kościuszkowskiej w Stanach Zjednoczonych (1965), Nowym Jorku (1987, 1988), Kolonii (1984), Kilonii (1985). Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w Szwecji, Włoszech - kolekcja Vittorio Matery, Francji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W 1998 r. obraz pt. "Martwa natura z portretem w tle" został przyjęty do Zbiorów Centrum Dokumentacji Jana Pawła II w Watykanie.
Obrazy artysty cechują się wysublimowanym kolorem oraz oryginalną, liryczną poetyką form.

Cena wywoławcza PLN 8 000,-
 

 


63. EUGENIUSZ TUKAN-WOLSKI
ur. Pińsk w Rosji


MARTWA NATURA Z BUTELKĄ

Technika mieszana na kartonie 37 x 25,5 cm
Sygnowany p.d. - "tukan"


Cena wywoławcza PLN 8 000,-
 

 


64. MAŁGORZATA TOBOROWICZ
ur. Rybnik 1966 r.

OBMYCIE

1999 r.
Tempera na desce 90 x 50 cm
Sygnowany p.d. - "M. Toborowicz 1999"
W latach 1986-1991 odbyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - dyplom z malarstwa w pracowni prof. W. Kunza z aneksem z tkaniny artystycznej. Uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne, rysunek, tkaninę artystyczną. Miała sześć wystaw indywidualnych, uczestniczyła w wielu pokazach zbiorowych w Krakowie, Częstochowie, Bielefeld (Niemcy).
Po ukończeniu studiów malowała ekspresyjne, niefiguratywne, olejne obrazy o dużych formatach, gdzie zasadnicze znaczenie miały kolor i materia. W 1993 r. zmieniła technikę i skalę swoich dzieł - odtąd maluje temperą na deskach. Materiał, którym się posługuje stanowi integralną część sensu ideowego jej obrazów. Deski, które opracowuje mają kilkadziesiąt, a czasem ponad sto lat. W momencie znalezienia przez artystkę były materiałem odrzuconym, który poprzez działanie w nim został podniesiony do rangi dzieła sztuki. Obrazy Małgorzaty Toborowicz posiadają duże walory estetyczne. Artystka eksponuje urodę starego drewna, latami rzeźbionego ludzkimi dłońmi (np. fragmenty starych wrót), pozostawia pęknięcia i wyżłobienia, które pokryte farbą nabierają symbolicznych znaczeń.

Cena wywoławcza PLN 2 500,-
Cena wylicytowana PLN 2 500,-
 

 


65. WITOLD PAŁKA
ur. Katowice 1928 r.

TEATR
2002 r.

Olej na płótnie 60 x 80 cm
Sygnowany p.g. - "Pałka W./ 2002"
Studiował w krakowskiej ASP w pracowniach E. Eibischa, J. Fedkowicza i W. Taranczewskiego. Dyplom otrzymał w 1953 r. Brał udział w Wystawie Młodej Plastyki w Arsenale w 1955 r.. Był członkiem stowarzyszenia "Arkat" w Katowicach. W 1997 r. otrzymał pierwsze miejsce za obraz "Teatr" w Ogólnopolskim Konkursie na Dzieło Malarskie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Śląskim w Katowicach, Galerii Sztuki "Zachęta" w Warszawie oraz kolekcjach prywatnych w Niemczech, Anglii, Szwecji, Holandii, USA, Francji.

Cena wywoławcza PLN 7 000,-
 

 


66. FRANCISZEK STAROWIEYSKI
ur. Kraków 1930 r.

ROZWIJANIE PANI THONET

1979 r.
Pastel na papierze 173,5 x 134 cm
Sygnowany monogramem śr.- "FS 1679"
Wystawiany
Obrazy nowojorskie (1979-1981) Franciszka Starowieyskiego, Galeria Piano Nobile, Kraków XI. 1999 r.
W latach 1949-1952 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem W. Weissa i A. Marczyńskiego, a następnie, w latach 1952-1955 w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w kraju i za granicą. Retrospektywne ekspozycje dzieł artysty odbyły się w Poznaniu (1975), Krakowie (1985), na Zamku w Reszlu (1992). W 1985 r. jako jedyny Polak miał indywidualną wystawę w Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej (1974-1975) w Stanach Zjednoczonych. Starowieyski jest artystą interdyscyplinarnym, uprawia plakat, malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę, scenografię. Od 1980 r. prowadzi Teatr Rysowania - spektakle, w trakcie których tworzy wielkie obrazy przy udziale publiczności. Obraz oferowany na aukcji należy do cyklu powstałego w Nowym Jorku w latach 1979-1981.

Cena wywoławcza PLN 50 000,-
Cena wylicytowana PLN 50 000,-
 

 


67. EDWARD DWURNIK
ur. Radzymin 1943 r.

WARSZAWA - PLAC ZWYCIĘSTWA
1981 r.

Olej na płótnie 97 x 146 cm
Sygnowany p.d. - "1981. E. Dwurnik 729"
Obraz opisany i katalogowany numerem autorskim na odwrocie - "1981 / E. Dwurnik / XI-35-729"
Edward Dwurnik studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1963-1970. Uhonorowany Nagrodą Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida (1981) oraz Nagrodą Fundacji Coutts & Co z Zurychu (1992). Od 1965 r. tworzył rysunki i akwarele pod wpływem malarstwa Nikifora. W kolejnym cyklu zatytułowanym Podróże autostopem, kontynuowanym od 1966 r. do dziś, malarz obrazuje życie miast wypełnionych ludzkim tłumem, ukazanych z perspektywy lotu ptaka. W 1981 r. artysta stworzył serię obrazów pt. Warszawa, do którego należy oferowana praca, zapowiadającą stan wojenny w Polsce. Za namalowanie tego cyklu otrzymał Nagrodę Kulturalną "Solidarności" w 1983 r. Retrospektywna wystawa dzieł E. Dwurnika odbyła się 2001 r. w Galerii Sztuki "Zachęta".

Cena wywoławcza PLN 18 000,-
 

 


68. ALLAN RZEPKA
ur. Kraków 1940 r.

TRESER

1999 r.
Olej na płótnie 81 x 100 cm
Sygnowany l.d. - "allan Rzepka 99 IX-X"
Wystawiany
- Malarstwo w teatr uwikłane, Muzeum Historyczne - Galeria Teatralna, Kraków, 2000 r.
Studiował w Krakowskiej ASP na Wydziale Malarstwa u prof. Cz. Rzepińskiego i na Wydziale Scenografii u prof. A. Stopki. Dyplom uzyskał w 1963 r. Od 1976 r. jest pracownikiem macierzystej uczelni. Obecnie pełni funkcję profesora. Dwukrotnie uczestniczył w Biennale Młodych w Paryżu w 1965 i 1967 roku. Uprawiał malarstwo sztalugowe i ścienne, grafikę, rzeźbę oraz scenografię. Obecnie ograniczył twórczość do dwóch dyscyplin - malarstwa i rysunku. Swoje dzieła łączy w cykle liczące od kilku do kilkudziesięciu obrazów. Artysta uczestniczył w wielu wystawach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Ważniejsze to: XIV, XV, XVI Konkurs na rysunek J. Miro - Hiszpania, III Biennale Grafiki - Kraków, Malarstwo Polskie - Dźsseldorf, Ystadt, Tokyo, Artyści ASP wobec Wyspiańskiego - Kraków. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Ministerstwie Kultury i Sztuki, Zbiorach Sztuki na Wawelu, Zbiorach TPSP w Krakowie (nagrodzone medalem), BWA we Wrocławiu, Olsztynie i wielu innych. Uhonorowany Nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Sztuki.

Cena wywoławcza PLN 3 500,-
 

 


69. STASYS EIDRIGEVICIUS
ur. Miediniškiai 1949 r.

POMIĘDZY CZERWIENIĄ I BIELĄ
2001 r.

Fotografia 175 x 120 cm
Wystawiana
- Stasys Eidrigevicius. At the Window, Galeria Sztuki Współczesnej Platan, Budapeszt 2001 r.
Literatura
- Stasys Eidrigevicius. At the Window, kat. wystawy, Galeria Sztuki Współczesnej Platan, Budapeszt 2001, poz. kat. 1.
Malarz, grafik i ilustrator. Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie. W 1980 przeniósł się do Polski. Jego twórczość nawiązuje do tradycji surrealizmu. Malarz porusza się w świecie przesyconych tajemnicą metafor, czasem pełnych pogody, innym razem - smutku. Zdołał przy tym stworzyć swój własny, niepowtarzalny styl. Poetyka jego dzieł zyskała duże uznanie, czego miarą dziesiątki wystaw na całym świecie i nagrody artystyczne.

Cena wywoławcza PLN 10 000,-
Cena wylicytowana PLN 10 000,-
 

 


70. ZEGAREK JACKA MALCZEWSKIEGO

EARDLEY NORTON, LONDON

Anglia XVIII w.
Niezwykle interesujący zegarek kieszonkowy z repetierem kwadransowym oraz datownikiem. Koperta: srebrna, średnica 58 mm, delikatnie grawerowana przy brzegu.
Tarcza: biała, emaliowana, sygnowana "Eardley Norton London", cyfry godzinowe rzymskie, cyfry minutowe arabskie i takie same na tarczy ze wskazaniem daty. Wskazówki godzinowa i minutowa oksydowane, wskazówka datownika mosiężna.
Mechanizm: złocony, sygnowany "Eardley Norton London", bogato grawerowany, z ładnym kokiem o napędzie na bęben wyrównawczy i łańcuszek Galla, wychwyt wrzecionowy, złocona puszka osłaniająca cały mechanizm z powtórzoną na niej sygnaturą z mechanizmu i tarczy. Wewnątrz koperty dzwonek do wybijania godzin i kwadransów. Etui: srebrne z centralnie wygrawerowanym monogramem J. M. w oplocie z liści dębowych i liści laurowych oraz biegnącą po owalu dedykacją - "Szanownemu Panu Profesorowi Jackowi Malczewskiemu w dowód hołdu ofiarowuje szczerze wdzięczny L. Goldberg."
Stan zachowania bardzo dobry.
Zegary firmy Eardley Norton z Londynu znajdują się m.in. w zbiorach muzealnych Pałacu Buckingham, Muzeum Narodowym w Sztokholmie, Muzeum Okręgowym w Kassel, Muzeum Pałacowym w Pekinie.

Cena wywoławcza PLN 40 000,-
Cena wylicytowana PLN 50 000,-
 

 


71. ZEGAR KOMINKOWY
Francja ok. 1840 r.

Obudowa z brązu złoconego o wys. 41 cm, szer. 30,5 cm. Na tarczy nieczytelna sygnatura - "ÉA PARIS", na ramce oraz tarczy osłaniającej mechanizm nr 846, system bicia paryski.

Cena wywoławcza PLN 8 500,-
 

 


72. REWOLWER KAPISZONOWY COLTA
model 1849 "Dragoon"

Ok. poł. XIX w.

Numer seryjny 12968, zgodny z pozostałymi częściami broni
Kaliber 44 z sześcio strzałowym bębnem. Długość lufy 71/2 cala
Na lufie napis - "ADDRESS SAML COLT NEW-YORK CITY"
Rama rewolweru z lewej strony sygnowana - "COLT/PATENT"
Egzemplarz ma oryginalne wykończenie to jest brunirowanie o odcieniu brązowym. Rewolwer zewnętrznie nie posiada wyraźnych śladów korozji i niefachowej obsługi. Wnętrze lufy i komory bębna noszą ślady używania w dawnych latach. Działanie mechanizmów jest bardzo dobre. Mosiężne okucia zawierają 10% oryginalnego srebrzenia. Politura na rękojeści wytarta. Ogólny stan zachowania bardzo dobry.


Cena wywoławcza PLN 11 000,-
Cena wylicytowana PLN 11 000,-
 

 


73. KAROL TICHY
(Bursztyn k. Bohatyna 1871 - Warszawa 1939)

SZAFA I SZAFKA Z KOMPLETU MEBLI DO SYPIALNI
1909 r.

Sosna, czereśnia, jawor, palisander, jesion, brzoza, mosiądz
Szafka - 95,5 x 50,5 x 47,5 cm
Szafa - 186 x 120 x 68 cm
Konserwacja przeprowadzona w 2000 r. przez P. Trybuszewskiego i K. Szałkowskiego w Pracowni Konserwacji Mebli w Toruniu
Wystawiane
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Okręgowe w Toruniu, VIII.-X. 2000 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum w Grudziądzu, I.-III. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, II.-IX. 2001 r.
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", Muzeum Narodowe w Gdańsku, IX. 2001-I. 2002 r.
Literatura
- Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wystawy, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2000, s. 157 (reprodukcja).
Malarz, ceramik, scenograf, projektant sztuki użytkowej. Studiował w krakowskiej SSP (1889-1893) u F. Szynalewskiego i I. Jabłońskiego, a następnie w Paryżu w École des Beaux-Arts w pracowni L. Bonnata. Po powrocie do kraju zamieszkał w Krakowie. Był członkiem T.A.P. "Sztuka" oraz współtwórcą Towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana".
Meble oferowane na aukcji zostały zaprojektowane na konkurs na sypialnię, rozpisany przez Miejskie Muzeum Techniczno-Przemysłowe w Krakowie w 1908 r. Otrzymały I nagrodę z nadesłanych osiemnastu projektów. Cała sypialnia składała się z dwóch łóżek, dwóch szaf, dwóch szafek nocnych, toalety, fotela, dwóch gondolek. Pierwotnie meble te były własnością T. Stryjeńskiego. Inny identyczny komplet mebli eksponowany jest na Galerii Polskiej Sztuki Zdobniczej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Cena wywoławcza PLN 25 000,-
Cena wylicytowana PLN 25 000,-