GŁÓWNA   O NAS   SUKCES   AUKCJE   HISTORIA   WYSTAWY   OFERTA   KONTAKT  
 
AUKCJE
Aukcja nr 27

odbyła się
8 lutego 2004 r.

w Hotelu Bristol
Krakowskie Przedmieście 42/44,
00-325 Warszawa
Pod poniższymi adresami można uzyskać
bliższe informacje o naszych aukcjach oraz
składać zamówienia na katalogi:

Polski Dom Aukcyjny 'SZTUKA'

pl. Matejki 7/8
31-157 Kraków
tel: (012) 429 14 13

Krakowskie Przedmieście 33
00-071 Warszawa
tel: (022) 827-00-50
fax: (022) 827-00-59

tel. kom. (czynne podczas aukcji):
(0691) 83 81 41, (0691) 85 71 95
e-mail: sztuka@sztuka.com.pl
 

Zapraszamy do współpracy kolekcjonerów i antykwariuszy. Przedmioty na aukcje przyjmujemy w naszej siedzibie na ul. Szczepańskiej 9 w Krakowie, oraz w naszej galerii na ul.Krakowskie Przedmieście 33 w Warszawie

Dane dotyczące aukcji można zobaczyć również pod adresem www.artinfo.pl

 

NASZA OFERTA1. WALERY ELJASZ RADZIKOWSKI
(Kraków 1841 - Kraków 1905)


W TATRACH


1895 r.
Olej na płótnie 51 x 36 cm
Sygnowany śr.d. - 'mal. Walery Eljasz / 1895.'
Na odwrocie nalepka depozytowa Zamku Królewskiego w Warszawie


Walery Eljasz Radzikowski był uczniem W. Łuszczkiewicza w krakowskiej SSP (1856-1862). Pod wpływem jego twórczości zaczął malować kompozycje historyczne. Naukę kontynuował w Monachium, gdzie specjalizował się w malarstwie akwarelowym w pracowni T. Horschelta (1862-1865). Twórczość Radzikowskiego rozwijała się w dwóch nurtach tematycznych. Do pierwszego należały kompozycje historyczne inspirowane przeszłością narodową oraz literaturą piękną. Do drugiego nurtu należało malarstwo pejzażowe, zwłaszcza widoki tatrzańskie.


Cena wywoławcza PLN 12 000,-
Cena uzyskana PLN 12 500,- 

 

2. JULIUSZ KOSSAK
(Nowy Wiśnicz 1824 - Kraków 1899)


STUDIA RYSUNKOWE


Akwarela, ołówek na papierze 20,5 x 13,5 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - 'Juliusz Kossak'


Juliusz Kossak był niemal samoukiem - nigdy nie odbył regularnych studiów malarstwa, pobierał jedynie lekcje rysunku. Lata 1852-55 spędził w Warszawie; malarski warsztat uzupełniał w Paryżu (1855-61) i Monachium (1869). W 1870 r. osiadł w Krakowie. Uprawiał głównie tematykę historyczną i batalistyczną; w swoich niewielkich akwarelach przedstawiał epizody z bohaterskich dziejów narodu, ale także sceny z codziennego życia szlacheckiego dworu. Umiłowanie narodowej tradycji i obyczaju szlacheckiego sprawiły, że stał się jednym z najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli tzw. swojskiego nurtu w malarstwie polskim XIX w. Dziedziną, w której szczególnie objawił się jego talent, było ilustratorstwo.

Cena wywoławcza PLN 2 800,-
Cena uzyskana PLN 2 800,- 

 

3. FRANZ ROUBAUD
(Odessa 1856 - Monachium 1928)


ODDZIAŁ KOZAKÓW


Rysunek ołówkiem na papierze 30,5 x 23,5 cm
Sygnowany p.d. - 'F. Roubaud'
Dedykacja autorska p.d. - 'an Frau Anna ... / gewidmet'


Urodził się w rodzinie kupca marsylskiego, który przeniósł się do Rosji. Już w wieku 6 lat objawił zdolności rysunkowe i rozpoczął naukę. Jako 21-letni młodzieniec wyjechał na studia artystyczne do Monachium. W latach 1878-80 kształcił się w klasie antyku i technologii malarskiej, jednak ze względu na trudności finansowe zmuszony był powrócić do Odessy. W 1881 r. postanowił odwiedzić kraj swoich przodków, wyjechał do Paryża i na południe Francji. Pod koniec roku powrócił do Monachium, lecz nie na Akademię. Związał się ze środowiskiem polskich artystów, skupionych wokół J. Brandta i kształcił się w jego prywatnej szkole. To właśnie osobowości J. Brandta i A. Wierusza-Kowalskiego wywarły największy wpływ na jego twórczość. Zafascynowany Kaukazem w latach 1883-84 zwiedzał Erewań, Tyflis, Baku, Bucharę, Taszkient, malując sceny z życia tamtejszych mieszkańców i miejscowe zabytki. Wypracował swój indywidualny styl, któremu pozostał wierny do końca życia. W 1885 r. otrzymał zamówienie z Petersburga. Miał wykonać 17 dużych płócien do dekoracji 'Sali Sławy' w Tyflisie, wybudowanej dla upamiętnienia poległych na południowej granicy. Pracował nad zleceniem do 1890 r., kilkakrotnie wyjeżdżając na Kaukaz. Dzieło uwieńczyła panorama 'Achulgho', zakupiona przez cara Aleksandra III. Jego sukces wzbudził zainteresowanie księcia Luitpolda w Monachium, co zaowocowało kolejnymi zamówieniami. Rosła sława i umacniała się pozycja artysty. Car Mikołaj II zamówił u niego panoramę obrony Sewastopola, ukończoną na przełomie 1902 i 1903 r. Roubaud otrzymał za nią tytuł profesora zwyczajnego i w 1903 r. został mianowany dyrektorem Wydziału Malarstwa Batalistycznego Akademii Petersburskiej. Ze względu na sytuację polityczną wyjechał tam jednak dopiero w 1908 r. i prowadził działalność pedagogiczną do 1911 r. Powrócił wtedy do Monachium i podjął pracę nad ostatnią panoramą - 'Borodino' na stulecie bitwy. Do końca życia mieszkał w Monachium, ale stale utrzymywał kontakty z Petersburgiem.

Cena wywoławcza PLN 2 350,-


 

 

4. MAKSYMILIAN PIOTROWSKI
(Bydgoszcz 1813 - Królewiec 1875)


HUGON OPIERAJĄCY SIĘ ZALOTOM ALMANASARIS (Scena z poematu Oberon (1780) Christopha Martina Wielanda, 1733-1813)


1842 r.
Olej na płótnie 98 x 120 cm
Sygnowany p.d. - 'M. Piotrowski / 1842'
Wystawiany - Wybór dzieł sztuki polskiej i z Polską związanych ze zbiorów Fundacji imienia Ciechanowieckich, Zamek Królewski w Warszawie, październik - grudzień 1989, poz. kat. 21, il. 7.
Literatura - Wybór dzieł sztuki polskiej i z Polską związanych ze zbiorów Fundacji imienia Ciechanowieckich, Warszawa 1989, poz. kat. 35.
- Słownik Artystów Polskich, t. VII, Warszawa 2003, s. 222.


Od 1833 r. uczył się w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych, początkowo rysując gipsy i akty, następnie wstąpił do klasy malarstwa historycznego, prowadzonej przez Wilhelma Hensla. W latach studiów podejmował różnorodną tematykę, której poszczególne wątki rozwijał w późniejszej twórczości. Były to sceny rodzajowe, m.in. z życia studenckiego, portrety, obrazy religijne, historyczne. Do tych wczesnych prac należy również oferowany obraz, prezentowany na wystawie w 1842 r. Kontynuował naukę na akademii w Düsseldorfie, gdzie wywarła na niego wpływ osobowość jej dyrektora, Wilhelma Schadowa. W latach 1842-43 odbył dłuższą podróż do Włoch, ulegając wpływom grupy nazareńczyków. Wracając do Berlina zatrzymał się na krótko w Monachium. Następne lata spędził w Berlinie. Od 1849 r. zamieszkał na stałe w Królewcu, gdzie objął stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w klasie rysunku. Zajmował się także malarstwem monumentalnym, był m.in. współtwórcą polichromii auli Uniwersytetu i dekoracji królewskiej poczekalni dworca w Królewcu (zniszczone w czasie II wojny światowej). Choć wykształcił się i działał w kręgu sztuki niemieckiej, zawsze czuł się Polakiem, co często podkreślał, choćby przez tematykę swoich prac. W 1857 r. przyjechał do kraju, odwiedzając Warszawę, Częstochowę i Kraków. Od 1836 r. regularnie wystawiał w Berlinie, również w innych miastach Niemiec i Europy. Stale nadsyłał obrazy na wystawy w polskich Towarzystwach Sztuk Pięknych.

Cena wywoławcza PLN 20 000,-
Cena uzyskana PLN 44 000,- 

 

5. ROBERT BEYSCHLAG
(Nördlingen 1838 - Monachium 1903)


PSYCHE Z URNĄ


Olej na desce 28 x 16,5 cm
Sygnowany l.d. - 'R. Beyschlag'
Na odwrocie nalepka wystawowa z nr 11 i opisem - 'R. Beyschlag / Psyche mit der Urne. / Psyche avec l'Urne.'


Malarz niemiecki. Studiował na Akademii Monachijskiej pod kierunkiem P. Foltza. Autor licznych dzieł o tematyce mitologicznej i portretów kobiecych. Początkowo tworzył prace w kostiumie średniowiecznym. Z czasem przeniósł swoje zainteresowania na tematykę mitologiczną, czego przykładem jest jedno z licznie reprezentowanych w jego twórczości studiów Psyche. Malarz nie unikał tematyki sobie współczesnej, inspirowała go również literatura doby romantyzmu w wydaniu pastoralnej sielanki. Jego twórczość charakteryzuje optymizm, skłonność do teatralizacji i idealizacji przedstawianych postaci oraz bogata kolorystyka. Wykonał też freski dla Bawarskiego Muzeum Narodowego w Monachium, przedstawiające sceny z historii wypraw krzyżowych.


Cena wywoławcza PLN 4 500,-
Cena uzyskana PLN 4 500,- 

 

6. CARLOS CALZADA
(Ameryka Południowa XIX w.)


DZIEWCZYNA Z KOSZEM KWIATÓW


1867 r.
Olej na płótnie 68,5 x 55 cm
Sygnowany po lewej, wzdłuż dolnej krawędzi - 'Carlos Calzada 1867.'
Cena wywoławcza PLN 6 000,- 

 

7. ANDREAS ACHENBACH
(Kassel 1815 - Düsseldorf 1910)


WYBRZEŻE MORSKIE O ZACHODZIE SŁOŃCA


1849 r.
Olej na płótnie 30,5 x 39,5 cm
Sygnowany p.d. - 'A. Achenbach. 1849.'


Ewolucja artystyczna, która uwolniła malarstwo od sztywnych form klasycyzmu podążając w kierunku studiów natury, znajduje swoje niezwykle interesujące odzwierciedlenie w twórczości Andreasa Achenbacha.
Andreas miał doskonałe warunki, by rozwinąć swój talent. W 1828 r. wraz z ojcem, kupcem z Mannheim, wyjechał do Petersburga, gdzie cztery lata później rozpoczął edukację malarską w Akademii Sztuk Pięknych. W czasie nauki był postrzegany jako słaby uczeń, można to jednaktłumaczyć wcześnie dającym o sobie znać indywidualizmem późniejszego reformatora. Po dwóch latach studiów w Petersburgu Andreas przeniósł się do Düsseldorfu, gdzie kształcił się pod kierunkiem Schadowa i Schirmera i zmiana ta miała dla niego jak najlepsze konsekwencje. Studia natury pomogły mu ukształtować własną wizję malarską, którą rozwinął w 1832 r. podczas odbytej wraz z ojcem podróży do Holandii, na wybrzeża Bałtyku i Morza Północnego. W wieku 20 lat opuścił Düsseldorf na rzecz Monachium i Frankfurtu, gdzie ukończył obraz 'Burza u wybrzeży Norwegii', który wraz z 'Rozbitkiem w Fiordzie Hardange' przyniósł mu rozgłos. Po błyskotliwym debiucie Achenbach nie spoczął na laurach - kolejnych 10 lat poświęcił na kształcące podróże. Zwiedził Szwecję, Norwegię, Danię, południowe i północne regiony Niemiec i góry Tyrolu, tworząc wiele wartościowych prac. Wiek nie osłabił jego zamiłowania do podróży. W 1873 r. wybrał się do Włoch, gdzie przebywał przez dwa lata, mieszkając głównie na Capri. Z tego okresu zachowały się przede wszystkim akwarele, przedstawiające widoki południowych Włoch.
Jego twórczość ewoluowała, przechodząc od obecnego w jego wczesnych pracach romantycznego idealizmu do realizmu. Silną inspiracją była dla niego twórczość XVII-wiecznych mistrzów holenderskich.
Achenbach jest jednym z twórców nowoczesnego pejzażu niemieckiego. Dla szkoły niemieckiej pozostaje on pionierem i reformatorem. Wśród jego uczniów wymienić należy brata, Oswalda Achenbacha i Alberta Flamma. Jego prace znajdują się w zbiorach większości znaczących muzeów niemieckich i w wielu kolekcjach prywatnych.


Cena wywoławcza PLN 56 250,- 

 

8. MIECZYSŁAW REYZNER
(Lwów 1861 - Lwów 1941)


PORTRET MODLĄCEJ SIĘ KOBIETY


1893 r.
Olej na płótnie 91,5 x 65,5 cm
Sygnowany l.d. - 'Mieczysław Reyzner / 1893 Paryż'


Malarstwa uczył się w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu i Monachium (1880-1886). Lata 1888-1896 spędził w Paryżu, gdzie otworzył pracownię malarską w pobliżu Ogrodu Luksemburskiego. W 1897 r. osiadł na stałe we Lwowie. Był malarzem scen rodzajowych i kwiatów. Po mistrzowsku malował portrety, zwłaszcza kobiece. Obrazy artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.

Cena wywoławcza PLN 8 000,-
Cena uzyskana PLN 8 000,- 

 

9. ASCAN LUTTEROTH
(Hamburg 1842 - Hamburg 1923)


PEJZAŻ Z JEZIOREM


1898 r.
Olej na płótnie naklejonym na tekturę 39,5 x 59 cm
Sygnowany l.d. - 'A. Lutteroth'
Na odwrocie napis odręczny: 'No 116 See von Ralzeburg 1898'.


Niemiecki malarz pejzażysta związany z Hamburgiem. W latach 1862-64 studiował w Genewie, w latach 1864-67 na Akademii Düsseldorfskiej pod kierunkiem O. Achenbacha. Obok V. Ruthsa - najwybitniejszy hamburski pejzażysta końca XIX w. Jego wczesne prace odznaczały się subtelną, czystą tonacją i wiernością naturze. Pod wpływem szkoły düsseldorfskiej stały się bardziej dekoracyjne, artysta poszukiwał efektów malarskich. Początkowo ze szczególnym upodobaniem sięgał po motywy włoskie, później również często z okolic Hamburga (Elstera, Łaba) oraz po motywy kwitnących drzew owocowych. Jego twórczość jest dobrze reprezentowana w Kunsthalle w Hamburgu, ponadto jego prace znajdują się w zbiorach Nationalgalerie w Berlinie (3 akwarele), muzeach w Lipsku, Stadtsmuseum w Budziszynie i Gdańsku, Kaiser-Friedrichs Museum w Magdeburgu i w praskim Rudolfinum.


Cena wywoławcza PLN 20 000,- 

 

10. JÓZEF SZERMENTOWSKI
(Bodzentyn k. Kielc 1833 - Paryż 1876)


U WODOPOJU


1872 r.
Olej na tekturze 64,5 x 97,5 cm
Sygnowany l.d. - 'J. Szermentowski Paris 1872'
Na odwrocie ekspertyza mgr L. Ludwikowskiego z 1973 r.
Ekspertyzy prof. dr hab. Jerzego Malinowskiego i mgr Janiny Zielińskiej


Jeden z najwybitniejszych polskich pejzażystów połowy XIX w. Naukę malarstwa rozpoczął u F. Kostrzewskiego i kontynuował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u pejzażysty Ch. Breslauera, a także prywatnie u J. Kossaka. Podczas pobytu w Warszawie związany był z Grupą Marcina Olszyńskiego. Początkowo pod wpływem malarstwa Kostrzewskiego i Breslauera tworzył idealistyczne i nastrojowe pejzaże. W 1860 r. otrzymał stypendium na wyjazd do Paryża, gdzie osiadł na stałe poza pobytami w kraju w roku 1866 i 1868 r. We Francji malował pejzaże ze stron rodzinnych przywoływane z pamięci lub na podstawie nadsyłanych z kraju fotografii. Związał się z grupą malarzy plenerzystów, tworzących w okolicach Fontainebleau, stąd określa się go mianem 'polskiego barbizończyka'. W jego twórczości z tego okresu widoczne są również wpływy XVII-wiecznego holenderskiego malarstwa pejzażowego.
Obraz U wodopoju motywem skupiska rozłożystych drzew nad taflą leśnego jeziora nawiązuje do obrazów Jezioro w lesie z 1868 r. w MNW, Bydło schodzące do wodopoju z 1876 r. w MN w Krakowie. W jego twórczości częstym motywem były charakterystyczne elementy swojskiego pejzażu jak wiejskie kościółki, kryte gontem chaty, a także charakterystyczny dla barbizończyków motyw bydła.
Prezentowana praca, utrzymana w ciepłym zielono-złocistym kolorycie, zwraca uwagę nastrojowością, walorami malarskimi, wyjątkowo uchwyconą subtelną grą światła.

Cena wywoławcza PLN 75 000,-
Cena uzyskana PLN 75 000,- 

 

11. JAN CHEŁMIŃSKI
(Brzustów 1851 - Nowy Jork 1925)


PRZED POLOWANIEM


Olej na desce 14,5 x 18,5 cm
Sygnowany p.d. - 'Jan Chełmiński'
Ekspertyza doc. dr hab. Haliny Stępień, 2002 r.


W latach 1866-1868 był uczniem J. Kossaka w warszawskiej Szkole Rysunkowej. Następnie wyjechał do Monachium, gdzie studiował w pracowniach A. Straehubera i A. Wagnera. Od 1882 r. podróżował po Europie, mieszkał w Anglii, Londynie, Petersburgu i Paryżu, gdzie jego obrazy wystawiano na Salon Société des Artistes Francâais. Od 1915 r. przebywał w Nowym Jorku. Początkowo kopiował obrazy swego mistrza - J. Kossaka. W trakcie pobytu w Monachium zaczął malować sceny z polowań inspirowane twórczością J. Brandta oraz sceny rodzajowe w kostiumach historycznych. Od 1890 r. dominującym tematem twórczości J. Chełmińskiego były wojny napoleońskie.

Cena wywoławcza PLN 21 000,-


 

 

12. PIOTR MICHAŁOWSKI
(Kraków 1800 - Krzyżtoporzyce 1855)


PARA KONI W UPRZĘŻY


Akwarela, ołówek na papierze 14 x 17 cm (w świetle passe-partout)
Nie sygnowany
Na odwrocie opinia prof. Jerzego Sienkiewicza


Piotr Michałowski studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na uniwersytecie w Getyndze. Naukę rysunku pobierał prywatnie w Krakowie. Od 1823 r. piastował szereg urzędów w administracji Królestwa Polskiego. Jako uczestnik Powstania Listopadowego po jego upadku zmuszony był do emigracji. Od 1832 r. przebywał w Paryżu, gdzie poświęcił się wyłącznie malarstwu. Udoskonalał swój warsztat w pracowni batalisty Charleta, a w Luwrze studiował dzieła dawnych mistrzów. W 1835 r. Michałowski wrócił do Krakowa, a od 1837 r. zajął się rodzinnym majątkiem Krzyżtoporzyce. W latach czterdziestych ponownie przebywał w Paryżu, rozważając możliwość osiedlenia się tam na stałe, jednak ostatecznie powrócił do Krakowa, gdzie w 1853 r. zaproponowano mu stanowisko dyrektora organizowanego właśnie TPSP. Pobyt w Paryżu miał znaczący wpływ na twórczość Michałowskiego, który właśnie tam zaczął poważnie zajmować się malarstwem, a swój warsztat twórczy rozszerzył o technikę olejną.

Cena wywoławcza PLN 16 000,-


 

 

13. WOJCIECH KOSSAK
(Paryż 1856 - Kraków 1942)


EMILIA PLATER W POTYCZCE POD SZAWLAMI


1904 r.
Olej na płótnie 60 x 90,5 cm
Sygnowany l.d. - 'Wojciech Kossak / 1904'
Literatura - K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Ossolineum 1982, s. 25, poz. kat. 158, il.


Syn Juliusza Kossaka. Studiował w Krakowie u W. Łuszczkiewicza, Monachium (od 1874) i Paryżu (1877-1883) w pracowni L. Bonnata. W latach 1895-1902 pracował na dworze cesarza Wilhelma II. Od 1916 r. był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego styl ukształtował się pod wpływem ojca i J. Brandta, od których przejął zainteresowanie malarstwem batalistycznym oraz historycznym.

Cena wywoławcza PLN 118 000,-
Wycofany 

 

14. ZYGMUNT ROZWADOWSKI
(Lwów 1870 - Zakopane 1950)


PRZEJAŻDŻKA BRYCZKĄOlej na tekturze 47,5 x 63 cm
Sygnowany l.d. - 'Z. Rozwadowski'


Po studiach w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych (1887-1897) i Monachium (1892-1893) osiedlił się we Lwowie. Tworzył przede wszystkim obrazy rodzajowe i batalistyczne. Należał do licznych na przełomie wieków malarzy tworzących w duchu realizmu i stroniących od innowacji formalnych.

Cena wywoławcza PLN 10 000,-


 

 

15. WOJCIECH KOSSAK
(Paryż 1856 - Kraków 1942)


POLOWANIE PAR FORCE


1932 r.
Olej na płótnie 66 x 110 cm
Sygnowany p.d. - 'Wojciech Kossak / 1932'
Na odwrocie podpis - 'Stwierdzam autentyczność / Wojciech Kossak' oraz pieczęć lakowa
Cena wywoławcza PLN 36 500,- 

 

16. WOJCIECH KOSSAK
(Paryż 1857 - Kraków 1942)


MARSZAŁEK PIŁSUDSKI


1929 r.
Olej na płótnie 55,5 x 42,5 cm
Sygnowany p.d. - 'Wojciech Kossak / 1929'
Cena wywoławcza PLN 47 000,- 

 

17. EMIL JAKOB SCHINDLER
(Wiedeń 1842 - Westerland na Sylt 1892)


PEJZAŻ


1886 r.
Olej na desce 29,3 x 37,5 cm
Sygnowany l.d. - 'JS 1886'
Dołączone zdjęcie z potwierdzeniem autentyczności z 1992 r., wydane przez prof. Heinricha Fuchsa,


Malarz pejzażysta, przedstawiciel szkoły wiedeńskiej. W latach 1860-69 kształcił się na Akademii Wiedeńskiej pod kierunkiem A. Zimmermanna. Następnie studiował dzieła mistrzów holenderskich XVII w. i malarzy szkoły barbizońskiej (Rousseau, Corot, Daubigny), których oryginalnych dzieł nigdy nie poznał. Młodość Schindlera wiązała się jeszcze z niemieckimi romantykami; na Mönchsberg w Salzburgu rysował cykl do wiersza Zedlitza 'Waldfräulein' i namalował tam swój pierwszy obraz 'Waldfräuleins Geburt'. W 1874 r. odbył pierwszą podróż do Dalmacji, w 1876 do Wenecji, w 1877 do Holandii. W latach 1882-84 spędzał lato w Goisern w Salzkammergut. Od 1885 r. do końca życia mieszkał w Plankenberg w Lesie Wiedeńskim. Zimę 1887/88 spędził na Raguzie i Korfu, gdzie ujawniły się jego zdolności kolorystyczne. W swoich pracach łączył poetycko-liryczne pojmowanie natury z jej osobistą obserwacją. Obrazy artysty znajdują się w zbiorach licznych muzeów w Wiedniu, Monachium, Berlinie, Lipsku, Wrocławiu i innych. Najbogatszą kolekcję posiada córka artysty, Alma Mahler-Werfel i jego uczeń i biograf, malarz Carl Moll.

Cena wywoławcza PLN 37 500,-


 

 

18. EDWARD HARRISON COMPTON
(Feldafing w Górnej Bawarii 1881-1960)


ŚNIEŻNE KOTŁY W SUDETACH


Olej na płótnie dublowanym 70 x 95 cm
Sygnowany p.d. - 'E. HARRISON / COMPTON'


Malarz pejzaży i architektury. Kształcił się początkowo pod kierunkiem swego ojca Edwarda Teodora, następnie w Szkole Sztuk Pięknych i Rzemiosła w Londynie. Osiadł w miejscu urodzenia. Wyrastał w świecie wspaniałych Alp, jednak bardziej zajmowały go pejzaże podgórskie, widoki z okolic Trydentu i z Anglii. Lubił grę słońca w bukowych lasach, jesienne nastroje, chwytane gdzieś na granicy wody i lasu, utrwalanie ulotnej atmosfery poranków i wieczorów. Seria jego prac pojawiła się w monachijskim Kunstvereinie w 1907 r. Z taką samą sprawnością odtwarzał efekty światła w portrecie swojej siostry, Dory Compton i malował kwiatowe martwe natury z surową, naukową prawdą i znajomością formy, mimo ich jaskrawej wielobarwności. Tworzył w technice olejnej i akwarelowej. Wystawiał m.in. w Monachium, Berlinie. Jego prace znajdują się w Galerii Sztuki w Newcastle i Norymberdze.


Cena wywoławcza PLN 35 300,- 

 

19. GEORGE SCHÖBEL
(Berlin 1860 - 1941)


STUDIUM POSTACI - WÓZ KONNY


1916 r.
Akwarela, ołówek na papierze 28,5 x 43,5 cm
Sygnowany p.d. - 'G. Schöbel'
Na odwrocie pieczęć i data - '17 Marz 1916'


Malarz historyczny i ilustrator związany z Berlinem. W 1884 r. był uczniem Akademii Berlińskiej, ale głównie kształcił się sam. Wywarła na niego wpływ twórczość P. Meyerheima i A. Menzla. Malował sceny z życia Fryderyka Wielkiego. Około 1914 r. powstały liczne prace, przedstawiające epizody z I wojny światowej - walki na froncie zachodnim. Ilustrował książki, również dla dzieci.

Cena wywoławcza PLN 3 500,-


 

 

20. GEORGE SCHÖBEL
(Berlin 1860 - 1941)


STUDIUM POSTACI Z WARSZAWSKIEGO RYNKU


Akwarela na papierze 44 x 29,5 cm
Sygnowany l.d. - 'G. Schöbel / Warschau'
Na odwrocie napis - '1213 / Warschau / Typen u Markt'
Cena wywoławcza PLN 3 500,- 

 

21. WENZEL HOLLAR
(Praga 1607 - Londyn 1677)


SERIA 'MAŁE WIDOKI MORZA'


Akwaforta na papierze
Seria ośmiu numerowanych kart z widokami morza i portów, częściowo opisanych przez autora, pozycja 1, 2, 8 sygnowane. Wszystkie prace na odwrocie opatrzone numerami odręcznymi 453-459, 450 i 1912 oraz pieczęcią z napisem 'Museum Stettin'. W katalogu dzieł Hollara autorstwa Partey'a wymieniane jako pozycje 1248-1255.

1. Haarlem, 5 x 12,6 cm (arkusz) Sygnowany l.d. - 'WHollar fecit' (inicjały wiązane)
2. Potrójny przybój, 5 x 12,5 cm (arkusz) Sygnowany l.d. - 'WHollar fecit' (inicjały wiązane)
3. Cztery statki na wzburzonym morzu, 4,9 x 12,5 cm (arkusz)
4. Vesep, Muyen, Amsterdam, 5 x 12,7 cm (arkusz)
5. Puste piaszczyste wydmy, 5 x 12,5 cm (arkusz)
6. Naerden, 5 x 12,8 cm (arkusz)
7. Liczne statki na spokojnym morzu, 5 x 12,6 cm (arkusz)
8. Palisada i płaski brzeg, 4,9 x 12,2 cm (arkusz) Sygnowany l.d. - 'Wenceslaus Hollar inu. et sc.'


Grafik czeski, pochodzący z Pragi. W 1619 r. wyjechał do Frankfurtu nad Menem, gdzie został uczniem M. Meriana. Podróżował po Niemczech, wykonując rysunki i grafiki z widokami miast, które odwiedzał, m.in. Strasburga, Frankfurtu, Kolonii. Tam poznał T. Howarda, hrabiego Arundel, ambasadora Ferdynanda II, z którym powrócił do Pragi, a następnie udał się do Wiednia i do Anglii, gdzie przybył w 1637 r. Został przedstawiony na dworze Karola I i pozostawał w łaskach króla do 1645 r. Ilustrował w grafice uroczystości z okazji przybycia Marii Medyceuszki do Anglii. Po wybuchu wojny domowej w 1645 r. wraz ze swoim mecenasem T. Howardem schronił się w Amsterdamie, następnie, po objęciu tronu przez Karola II, powrócił do Anglii, jednak nie udało mu się odzyskać dawnej pozycji. W 1655 r. wyprawił się z lordem Howardem w podróż do Afryki z misją wykonania dokumentacyjnych rysunków i grafik. Do końca życia, podobnie jak wcześniej w Niemczech, rysował i rytował widoki miast - Lincoln, Southwell, Yorku. Był mistrzem w technice akwaforty, wprowadził tę sztukę w Anglii. Jego dorobek to nie mniej niż 2730 prac. Kompletna seria stanowi dużą rzadkość antykwaryczną.

Cena wywoławcza PLN 16 000,-


 
 

22. JOHANNES RUISCHER
(Francker ok. 1625 - Niemcy po 1675)


Para grafik - CHATA W ŚWIETLE KSIĘŻYCA i JASNA NOC


Akwaforta na papierze 10,6 x 13,5 cm; 10,7 x 13,2 cm (odciski płyt)
Sygnowane l.g. - 'A W. ex'
Na odwrocie zatarte pieczęcie Museum Stettin oraz odręcznie ołówkiem: na pierwszej numer w katalogu Bartscha B.NĄ 39., na drugiej analogiczny numer B.NĄ 40 oraz napis w j. francuskim.


Malarz, rysownik i rytownik niemiecki. Tworzył głównie pejzaże w technice akwaforty. Współpracował z Antonim Waterloo (1609-1690), który po śmierci artysty wydawał jego prace. Stąd wiele z nich uchodziło za dzieła Waterloo.


Cena wywoławcza PLN 1 200,- 


 

23. HENRI BENNER
(Mulhouse 1776 - Mulhouse 1818)


KSIĄŻĘ JÓZEF ANTONI PONIATOWSKI


Miedzioryt punktowy na papierze 38 x 27 cm (płyta), 47 x 35 cm (arkusz)
Literatura - Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających, t. 1-8, Warszawa 1990-1998, poz. 4043.


Portret w półpostaci lekko w lewo, z ręką wspartą na szabli, na tle nieba. Portret w ozdobnej ramie miedziorytowej z obiegającym ja napisem - 'Bog mi powierzył honor Polaków, Bogu go oddam'. Rama zwieńczona mitrą książęca, pod ramą herb Ciołek na tle gronostajowej draperii. Odbitka bez podpisów (avant la lettre). W pełnej wersji pod portretem umieszczono napis - 'Xiążę Józef Poniatowski wódz naczelny Woyska Polskiego marszałek państwa francuskiego'.
Rycina wykonana wg rys. Henri Bennera (1776-1818), płytę rytował Friedrich Theodor John (1769-1843) w Wiedniu na pocz. XIX w. (sygnatury artystów pod kompozycją). Pierwowzorem portretu był obraz Marcella Bacciarellego.
[oprac. Janusz Pawlak]


Cena wywoławcza PLN 1 200,-
Cena uzyskana PLN 1 300,- 

 

24. FIODOR STIEPANOWICZ ROKOTOW
(1732 lub 1735 - Petersburg 1808)


PORTRET CARYCY KATARZYNY II


Miedzioryt na papierze 63,5 x 49 cm (arkusz), 44,5 x 34 cm (płyta)
Napis śr.d. - 'Ekaterina Wtoraja, Imperatrica i Samodierżica, Wsjerossijskaja iproczaja, iproczaja, iproczaja', poniżej - 'Peint par F: Rocotoff. Gravé pas. G: Scorodoumoff Graveur de S. M. J. de toute les Russies a St Petersbourg.'


Urodził się jako poddany księcia P. Repnina, który go wyzwolił. Kształcił się pod kierunkiem P. Rotari i J. L. Le Lorrain. Polecony przez hrabiego I. Szuwałowa, w 1762 r. namalował portret Piotra III. Otrzymał za ten obraz tytuł Adiunkta Akademii Sztuk Pięknych, po czym został zatrudniony na dworze rosyjskim. Wykonał wiele portretów carycy Katarzyny II, które uważane były za najbardziej podobne, również przez samą władczynię. Wykonywał liczne zamówienia dla członków dworu i rodziny cesarskiej. Utrwalał z dużym wdziękiem rosyjski XVIII-wieczny dwór Katarzyny II. W 1765 r. uzyskał tytuł Akademika. W tym samym roku wyjechał do Moskwy, gdzie mieszkał do około 1789 r., po czym powrócił do Petersburga. W Petersburgu pozostawał pod wpływem Rotariego, Tocqueta, Erichsena, w Moskwie wypracował indywidualny styl. Kameralne portrety poetów, wojskowych, urzędników, ówczesnych piękności odznaczały się indywidualizmem i znakomitym wydobyciem bogactwa świata wewnętrznego modeli. Jego twórczość, początkowo zapomniana, została ponownie wysoko oceniona przez odbiorców po prezentacji jego dzieł na wystawie w Pałacu Taurydzkim w Petersburgu w 1905 r. Kolejna duża wystawa miała miejsce tamże w Muzeum Rosyjskim w 1923 r. Obrazy Rokotowa znajdują się w kolekcjach wielu rosyjskich muzeów.
Gawryła Iwanowicz Skorodoumow (1755-1792), rysownik, miedziorytnik i miniaturzysta, związany z Petersburgiem. Kształcił się w tamtejszej Akademii. W młodości podróżował do Anglii. Był tam uczniem Bartolozziego, którego styl naśladował. Uważany jest za pierwszego rosyjskiego grafika, który zyskał poważną sławę. Mieszkał w Londynie w latach 1773-82. Wykonywał tam liczne ryciny według największych mistrzów swojej epoki. Po powrocie do rodzinnego miasta uzyskał w 1785 r. tytuł Akademika i został nadwornym miniaturzystą i rytownikiem. Malował portrety członków rodziny cesarskiej na licznych tabakierkach i pierścieniach, służących jako podarunki. Wykonał 'Portret carycy Katarzyny II' według F. Rokotowa.


Cena wywoławcza PLN 4 800,- 

 

25. GEORGE DAWE
(Londyn 1781 - Kentish Town k. Londynu 1829)


PORTRET CARA ALEKSANDRA I


Miedzioryt na papierze 72 x 45,5 cm
Napis l.d. - 'Painted from nature by Geo Dawe Esgr member of the Royal Academy of arts London, that of St. Petersburg', poniżej napis powtórzony w j. rosyjskim; p.d. - 'Engraved by Thos Wright, London', poniżej napis powtórzony w j. rosyjskim; śr.d. - 'Aleksander I.' w j. rosyjskim i angielskim.
Wydane 1 marca 1826 r. przez G. Colnaghi, następnie w marcu 1826 r. w St Petersburgu.
Z prawej u dołu pieczęć z dwugłowym orłem.


Angielski malarz i miedziorytnik, wybitny i niezwykle płodny portrecista. Ukończył Królewską Akademię w Londynie ze złotym medalem, następnie został jej członkiem, na jej wystawach prezentował swoje prace. Początkowo malował mroczne, pełne ekspresji kompozycje w duchu romantyzmu, jednak w ciągu 10 lat od ukończenia studiów całkowicie zwrócił się ku malarstwu portretowemu. Były to wizerunki osobistości londyńskich i arystokracji. Jednak większość jego prac powstała po powołaniu go na dwór cara Aleksandra I. W 1818 r. wyjechał na kontynent, przebywał w Aachen podczas kongresu 'Świętego Przymierza'. Spośród delegatów sportretował dowódcę sztabu rosyjskiej armii, P. M. Wołkońskiego, który przedstawił go carowi Aleksandrowi I, a ten zaprosił artystę do Petersburga. Pozostał tam przez 10 lat jako malarz nadworny, wielokrotnie portretując samego cara (do jego śmierci w 1825 r.), członków cesarskiej rodziny i rosyjską arystokrację. Pozostawił po sobie około 400 portretów. Przy współpracy malarzy rosyjskich stworzył w Pałacu Zimowym Galerię Wojenną 1812, złożoną z wizerunków zasłużonych dowódców. Sprowadził z Anglii młodszego brata, Henry'ego Edwarda i szwagra, Thomasa Wrighta, rytownika, z którymi prowadził pracownię. Został członkiem honorowym Akademii Petersburskiej. W 1828 r. pracował jeszcze na dworze Fryderyka Wilhelma III w Berlinie, wykonując liczne najwyższe zlecenia i w 1829 r. krótko przebywał w Warszawie, gdzie namalował swój ostatni obraz - portret Wielkiego Księcia Konstantego. Jego prace, utrzymane w konwencji angielskiego portretu salonowego, odznaczają się romantyczną afektacją, podkreślaną kontrastami światła, swobodą i siłą wyrazu, znakomitym warsztatem.
Thomas Wright (1792-1849), angielski rytownik i portrecista, wykształcony w Królewskiej Akademii w Londynie. Szwagier i współpracownik George'a Dawe'a. W latach 1822-26 i 1830-45 mieszkał w Petersburgu. Był członkiem tamtejszej Akademii, podobnie jak Akademii we Florencji i Sztokholmie. W 1836 r. uzyskał tytuł Akademika. Rytował liczne portrety (w większości w manierze punktowej), szczególnie według G. Dawe'a i A. Wivella. Razem z H. E. Dawe'em rytował 200 portretów z Kolekcji Portretów Petersburskiej Galerii Wojennej. Zamierzał wykonać serię wizerunków współczesnych Rosjan według własnych rysunków, ale ukazała się jedynie pierwsza część z 12 portretami. W 1847 r. wykonał w miniaturze portret cara Mikołaja I. W zbiorach Ermitażu znajdują się dwa tomy jego sztychów.

Cena wywoławcza PLN 4 800,-


 

 

26. DOKUMENT CESARZOWEJ ROSYJSKIEJ KATARZYNY II

Sankt Petersburg, 25 I 1766 r.
Katarzyna II cesarzowa ros., uwolnienie (abszyd) ze służby wojskowej pułkownika Piotra Kiryłowa.
Podpis cesarzowej Katarzyny II.
Odciśnięta przez papier pieczęć cesarzowej Katarzyny II.
J. rosyjski 36,5 x 51 cm. K. 2, papier.

Literatura - W. Serczyk, Katarzyna II, Wrocław 1983 r.
[oprac. Janusz Pezda]


Katarzyna II (Zofia Augusta Fryderka księżna Anhalt-Zerbst) (1729-1796), córka Joanny Elżbiety Holstein-Gottorp i Chrystiana Augusta ks. Anhalt-Zerbst, urodzona w Szczecinie. Żona od 1745 Karola Piotra Ulryka ks. Holstein-Gottorp, późniejszego cara Piotra III. Matka Pawła I, cara rosyjskiego. Od 1762, po złożeniu z tronu męża Piotra, a później jego otruciu, została cesarzową i samowładczynią Rosji. Umocniła absolutystyczny i centralistyczny system rządzenia.


Cena wywoławcza PLN 4 800,-
Cena uzyskana PLN 4 800,- 

 

27. LIST PAPIEŻA PAWŁA IV DO KRÓLOWEJ BONY SFORZA

Rzym, 24 XI 1557 r.
List ('littera apostolica') papieża Pawła IV do królowej-wdowy Bony Sforza zezwalający na przedłużenie o 2 miesiące prezenty osób na wakujące beneficja kościelne będące pod patronatem osób świeckich w Królestwie Polskim, Księstwie Mazowieckim i Wielkim Księstwie Litewskim.
Podpis: 'Io Barengus'
In dorso: adres i ślad po pieczęci.
Pergamin, 1 karta. J. łaciński 16,5 x 50 cm
Druk: 'Antemurale', T. XI, Rzym-Londyn 1967, s. 23-24, wyd. W. Meysztowicz
List napisany 5 dni po śmierci królowej Bony.

Literatura - Bona Sforza królowa Polski, księżna Bari. Katalog wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu 14 IX-19 XI 2000, Kraków 2000; M. Bogucka, Bona Sforza, Warszawa 1989; W. Pociecha, Królowa Bona, t. I-IV, Poznań 1949-1958.
[oprac. Janusz Pezda]


Bona Sforza (1494-1557) córka Izabeli Aragońskiej i Gian Galeazzo Sforzy, księcia Mediolanu. Od 18 IV 1518 r. żona króla Zygmunta I Starego. Matka Izabeli, późniejszej królowej Węgier i Katarzyny, późniejszej królowej szwedzkiej oraz Zygmunta II Augusta - ostatniego Jagiellona na tronie polskim. Niechętna Habsburgom. Zaangażowana politycznie, zmierzała do umocnienia władzy królewskiej, co wywołało opozycję większości szlachty. Skonfliktowana z synem, w 1556 r. powróciła do Włoch i zamieszkała w odziedziczonych przez nią Księstwach Bari i Rossano. Zmarła 19 XI 1557 w Bari, otruta przez swego najbliższego współpracownika Jana Wawrzyńca Papacodę.
Paweł IV (Gian Pietro Caraffa) (1478-1559) papież od 1555. Kardynał od 1536, kierował inkwizycją. Od 1549 arcybiskup Neapolu. W 1557 wydał pierwszy indeks ksiąg zakazanych. Uważany za pierwszego papieża kontrreformacji.
Dołączona, datowana z Rzymu 2 V 1966, karta pocztowa wybitnego historyka ks. Waleriana Meysztowicza do polityka i kolekcjonera Emeryka Hutten-Czapskiego (1897-1979) z załączonym tłumaczeniem na język polski listu papieża Pawła IV do królowej Bony.
J. polski. Karta pocztowa o wym. 10 x 14,5 cm z kopertą oraz 11 kart o wym. 15,5 x 19,5 cm, spiętych zszywką z brulionem tłumaczenia.


Cena wywoławcza PLN 8 000,-
Cena uzyskana PLN 8 000,- 

 

28. MIKOŁAJ PIETROWICZ BOGDANOW-BIELSKI
(Smoleńsk 1868 - Petersburg 1945)


RODZINA PRZY STOLE


1913 r.
Olej na płótnie 42,5 x 53 cm
Sygnowany cyrylicą p.d. - 'Bogdan/Bel'skij/ 1913'


Początkowo kształcił się w klasie malarskiej w klasztorze Troicko-Siergiejewskim, później w Szkole Sztuk Pięknych w Moskwie. Malował w większości sceny narracyjne z życia rosyjskiego ludu, epizody z wiejskich szkół (Próba głosu na lekcji śpiewu, Odwiedziny u chorego wiejskiego nauczyciela) - grupy figuralne w plenerze i we wnętrzu. Podróżował do Włoch, gdzie powstały takie prace jak Florencja, Ponte Vecchio. Wystawiał w Petersburgu w 1908 i 1909 r. Jego obrazy znajdują się w kolekcjach największych rosyjskich muzeów: Muzeum Rosyjskiego w Petersburgu, Galerii Tretiakowskiej w Moskwie i innych.

Cena wywoławcza PLN 33 000,-


 

 

29. JAN KUŚMIDROWICZ
(XIX/XX w.)


HUCUŁ Z FAJKĄ


1926 r.
Olej na sklejce 45 x 59 cm
Sygnowany p.d. - 'Jan Kuśmidrowicz / w Zawojeli 1926'


Malarz związany ze Lwowem. W latach 1923-1938 uczestniczył w wystawach tamtejszego TPSP. W 1930 r. odbył się pokaz jego prac w TZSP w Warszawie.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-


 

 

30. STANISŁAW KAMOCKI
(Warszawa 1875 - Zakopane 1944)


PRZEDWIOŚNIE


Olej na tekturze 51 x 70 cm
Sygnowany p.d. - 'SKamocki'


Uczeń J. Stanisławskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1895-1900), przedstawiciel krakowskiej szkoły pejzażu. Po ukończeniu studiów otrzymał dwukrotnie stypendium na kontynuowanie nauki w Paryżu (1901-1903). Od 1919 r. kierował katedrą pejzażu w ASP w Krakowie. Należał do T.A.P. 'Sztuka', Towarzystwa 'Polska Sztuka Stosowana' i wiedeńskiej 'Secesji'. Kamocki był szczególnie wrażliwy na piękno rodzimej przyrody. Ulubionymi tematami artysty były wiejskie krajobrazy z motywami łanów zbóż, snopków, drewnianych kościółków i dworków, malowane szerokimi pociągnięciami pędzla.

Cena wywoławcza PLN 18 800,-


 

 

31. WOJCIECH WEISS
(Leorda w Rumunii 1875 - Kraków 1950)


MOI MODELE


1906-1910 r.
Olej na płótnie 95,5 x 63,5 cm
Sygnowany p.d. - 'WW'


Twórczość W. Weissa ukształtowała się w okresie Młodej Polski. Wykształcenie w dziedzinie malarstwa otrzymał w krakowskiej SSP w latach 1890-1895, gdzie był uczniem F. Cynka, W. Łuszczkiewicza, J. Matejki oraz w latach 1895-1899 pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i J. Fałata. Naukę uzupełniał w Paryżu i we Włoszech. Od 1907 r. zajmował się pracą pedagogiczną na krakowskiej ASP, jako docent, a od 1910 r. profesor. Dwukrotnie był rektorem macierzystej uczelni. Od 1897 r. należał do T.A.P. 'Sztuka', był członkiem wiedeńskiej 'Secesji'. Wiele wystawiał m.in. w TZSP w Warszawie (od 1897), TPSP w Krakowie (od 1898), na Biennale w Wenecji, w Paryżu, Antwerpii, Rzymie i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dorobek artystyczny malarza był prezentowany na wystawach w Muzeum Narodowym w Krakowie (1962 i 1975), Muzeum Narodowym w Kielcach (1985), Muzeum Okręgowym w Rzeszowie (1986).

Cena wywoławcza PLN 35 000,-


 

 

32. TEODOR GROTT
(Częstochowa 1884 - Kraków 1972)


DZIEWCZYNA PRZY SKRZYNI


Akwarela na papierze 70 x 50,5 cm
Sygnowany l.g. - 'Teod. Grott'
Na odwrocie pieczęć warszawskiego zakładu ramiarskiego


Był uczniem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1908 r. wyjechał na stypendium do Włoch, skąd odbywał liczne podróże artystyczne m.in. do Francji i Anglii. Od 1907 r. wystawiał w warszawskim TZSP oraz krakowskim TPSP.

Cena wywoławcza PLN 3 950,-
Cena uzyskana PLN 5 500,- 

 

33. VLASTIMIL HOFMAN
(Praga 1881 - Szklarska Poręba 1970)


STARZEC I ANIOŁ


1924 r.
Olej na płótnie 68,5 x 99,5 cm
Sygnowany l.d. - 'Wlastimil Hofman / 1924'


Studia artystyczne odbył na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1896-1899 i 1901-1902), gdzie był uczniem J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego i J. Malczewskiego. W 1897 r. wstąpił do T.A.P. 'Sztuka'. Był członkiem 'Grupy Pięciu', Grupy 'Zero', wiedeńskiej 'Secesji', Towarzystwa Artystów Czeskich 'Manes'. Od 1906 r. regularnie wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych.
Postawę twórczą artysty ukształtowało spotkanie z dziełami J. Malczewskiego. Podobnie jak on, uprawiał sztukę symboliczną, w której postaci z realnego świata współistniały z postaciami aniołów, satyrów i faunów. Charakterystyczne typy fizjonomiczne portretowanych osób - starców i dzieci, wiejskich Madonn, włóczęgów, decydują o niezwykłym, pełnym poezji nastroju dzieł Hofmana.

Cena wywoławcza PLN 18 000,-
Cena uzyskana PLN 25 000,- 

 

34. HENRYK SZCZYGLIŃSKI
(Łódź 1881 - Warszawa 1944)


PLANTY


Olej na płótnie 71 x 79 cm
Sygnowany p.d. - 'H. Szczygliński'


Malarz i grafik, kontynuator krakowskiej szkoły pejzażu. Malarstwa uczył się w Szkole Rysunkowej W. Wołczaskiego w Łodzi. Następnie kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1898-1905), gdzie był uczniem J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego i J. Malczewskiego. Był uczniem A. Azbégo w Akademii Monachijskiej. Należał do T.A.P. 'Sztuka'.

Cena wywoławcza PLN 28 200,-


 

 

35. STANISŁAW KAMOCKI
(Warszawa 1875 - Zakopane 1944)


KŁADKA


Olej na tekturze 63 x 51,3 cm
Nie sygnowany
Na odwrocie nalepka wystawowa z nr 640 z 1925 r. oraz resztki dwóch nieczytelnych nalepek
Cena wywoławcza PLN 8 000,- 

 

36. KAZIMIERZ SICHULSKI
(Lwów 1879 - Lwów 1942)


MARTWA NATURA Z CYNIAMI


1935 r.
Olej na sklejce 75 x 97,5 cm
Sygnowany p.d. - 'Sichulski / 1935'


Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1900-1908) u J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego. Naukę kontynuował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule w pracowni Antona von Kennera i paryskiej Académie Colarossi. Był profesorem lwowskiej Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego (1920-1930) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1930-1939). Należał do T.A.P. 'Sztuka' i wiedeńskiego 'Hagenbundu'. Malował obrazy rodzajowe o tematyce huculskiej, martwe natury, pejzaże. Zajmował się projektowaniem witraży i plakatów, był jednym z najlepszych karykaturzystów swej epoki.


Cena wywoławcza PLN 31 800,- 

 

37. FRYDERYK PAUTSCH
(Delatyn k. Stanisławowa 1877 - Kraków 1950)


WESELE HUCULSKIE


Olej na płótnie 98 x 137 cm
Sygnowany p.d. - 'FPautsch'


Malarz pokolenia Młodej Polski. Studiował w krakowskiej ASP (1899-1907) w pracowni J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. W 1905 r. przebywał w Paryżu, gdzie wstąpił do Académie Julian. W 1906 r. zamieszkał we Lwowie, skąd często wyjeżdżał na Huculszczyznę. Od 1925 r. był profesorem krakowskiej ASP. Należał do T.A.P. 'Sztuka' oraz wiedeńskiego 'Hagenbundu'. Głównym tematem twórczości Pautscha były sceny rodzajowe, portrety i pejzaże.

Cena wywoławcza PLN 60 000,-


 

 

38. STANISŁAW KAMOCKI
(Warszawa 1875 - Zakopane 1944)


WIDOK KOŚCIOŁA ŚW. ANDRZEJA W KRAKOWIE


Akwarela na papierze naklejonym na płótno 55 x 80 cm
Nie sygnowanyCena wywoławcza PLN 3 400,-


 

 

39. JAN RUBCZAK
(Stanisławów 1882 - Oświęcim 1942)


PEJZAŻ Z DWOREM W MODLNICY


1910 r.
Olej na płótnie 73 x 92,5 cm
Sygnowany p.d. - 'Jan Rubczak / 910'


W latach 1904-1911 studiował malarstwo i grafikę w ASP w Krakowie; na dalsze studia wyjechał do Lipska, Monachium, a następnie do Paryża, gdzie osiadł na dłużej. Stamtąd odbywał podróże artystyczne do Włoch, Hiszpanii i Anglii. Jego malarstwo - najpierw pod wpływem Pankiewicza, później na podstawie własnych obserwacji - nawiązywało do Cézanne'a. Najczęściej malował pejzaże. W 1917 podjął pracę pedagogiczną w szkole malarstwa w Paryżu. Od 1925 r. należał do Cechu Artystów Plastyków 'Jednoróg'. W 1926 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie. Pracował w Wolnej Szkole Malarstwa Ludwiki Mehofferowej, był także asystentem w katedrze grafiki w ASP.

Cena wywoławcza PLN 29 000,-


 

 

40. TEODOR AXENTOWCZ
(Braszow w Rumuni 1859 - Kraków 1938)


PORTRET KOBIETY


Pastel na papierze 61 x 48 cm
Sygnowany p.g. - 'T. Axentowicz'


Jeden z wybitniejszych artystów przełomu wieków. W latach 1878-1882 studiował w Akademii Monachijskiej w pracowniach G. Hackla, A. Wagnera, G. Benczura. Naukę kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Carlous-Durana. Od 1895 r. przebywał w Krakowie, gdzie był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych, przekształconej w 1900 r. w akademię. Dwukrotnie pełnił funkcję rektora tejże uczelni (1910 i 1927). Był członkiem założycielem T.A.P. 'Sztuka', należał do wiedeńskiej 'Secesji'. Wśród wielu tematów podejmowanych przez artystę portrety kobiece cieszyły się największym uznaniem odbiorców. Charakteryzowały się one wytwornym, eleganckim stylem.


Cena wywoławcza PLN 38 800,- 

 

41. TEODOR GROTT
(Częstochowa 1884 - Kraków 1972)


PIWONIE


Olej na tekturze 89,5 x 66 cm
Sygnowany l.g. - 'Teod. Grott'
Cena wywoławcza PLN 12 900,- 

 

42. ALFONS KARPIŃSKI
(Rozwadów k. Tarnobrzega 1875 - Kraków 1961)


PORTRET KOBIETY


1924 r.
Olej na płycie 79 x 63,5 cm
Sygnowany i datowany p.d. - 'A. Karpiński 1924'


Karpiński zasłynął jako malarz kwiatów oraz portrecista. Kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego, w Akademii Monachijskiej u A. Azbégo oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu u K. Pochwalskiego. Był członkiem Grupy Dziesięciu, Grupy Zero, T.A.P. 'Sztuka' i wiedeńskiej 'Secesji'. Od 1899 stale wystawiał w TPSP w Krakowie. Karpiński malował głównie wizerunki kobiet, które początkowo wpisywały się w stylistykę Młodej Polski, a od lat 20-tych reprezentowały typ portretu salonowego. Charakteryzowały się one gładką fakturą, stłumioną gamą barwną i rozproszonym światłocieniem.


Cena wywoławcza PLN 15 300,- 

 

43. ANTONI TRZESZCZKOWSKI
(Warszawa 1902 - Warszawa 1974)


WYJAZD NA POLOWANIE


Olej na tekturze 27 x 45 cm
Sygnowany p.d. - 'Trzeszczkowski'


Malarz batalista. Uczestniczył w wojnie obronnej w 1920 r. Obrazy artysty znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Arsenale we Wrocławiu.

Cena wywoławcza PLN 3 800,-
Cena uzyskana PLN 3 800,- 

 

44. JAN KOTOWSKI
(Opatkowiczki k. Pińczowa 1885 - Milanówek k. Warszawy 1960)


KONIE U WODOPOJU


Przed 1931 r.
Olej na płótnie 60 x 120 cm
Sygnowany l.d. - 'Jan Kotowski'


W latach 1902-1911 studiował na krakowskiej ASP, gdzie był uczniem J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. W 1908 r. otrzymał stypendium i wyjechał na 3 lata do Paryża. Po powrocie do kraju osiadł w Warszawie. Należał do TZSP, grupy Pro Arte, Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków, Grupy Artystów Plastyków Zachęta. Malował obrazy o tematyce rodzajowej - lubił zwłaszcza sceny z końmi.

Cena wywoławcza PLN 5 900,-


 

 

45. ZENON KONONOWICZ
(Hończary 1903 - Kazimierz Dolny 1971)


TARG


Olej na płótnie 50 x 63 cm
Sygnowany p.d. - 'Kanon'


Studiował w SSP w Riazaniu (1918-1923), krakowskiej ASP (1923-1929) oraz ASP w Warszawie (1929-1933). Po ukończeniu nauki wyjechał do Francji, gdzie poznał J. Pankiewicza i kapistów. To spotkanie miało istotny wpływ na dalszą twórczość artysty, w którego dziełach odtąd dominował kolor organizujący kompozycję. Kononowicz czynnie uczestniczył w życiu artystycznym - należał do T.A.P. 'Sztuka', urgupowania 'Zwornik', 'Pryzmat'.


Cena wywoławcza PLN 6 600,- 

 

46. ZYGMUNT JÓZEFCZYK


WESELE KRAKOWSKIE


Olej na tekturze 47,5 x 68 cm
Sygnowany l.d. - 'Z. Józefczyk'


Zygmunt Józefczyk od 1909 r. studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni L. Wyczółkowskiego. Równocześnie kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1933 r. należał do ZZPAP. Wystawiał w TZSP w Warszawie oraz w Domu Artysty i TPSP w Krakowie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego mieszkał w Krakowie. Malował sceny rodzajowe i pejzaże ukazujące piękno rodzimej przyrody.


Cena wywoławcza PLN 10 000,- 

 

47. IWAN TRUSZ
(Wysocko 1869 - Lwów 1941)


PORTRET KOBIETY


Olej na płycie 57 x 47 cm
Sygnowany p.d. - 'Iwan Trusz'


Kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1892-1897) w pracowniach I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. Następnie studiował w Wiedniu oraz Monachium. Wiele podróżował, m.in. zwiedził Rzym, Krym, Palestynę, Egipt. Na stałe mieszkał we Lwowie, gdzie od 1912 r. pełnił funkcję profesora Wolnej Akademii Sztuki.

Cena wywoławcza PLN 6 500,-


 

 

48. FELICJAN SZCZĘSNY KOWARSKI
(Starosielce k. Białegostoku 1890 - Konstancin k. Warszawy 1948)


SKRAJ LASU


1940 r.
Olej na tekturze 22,5 x 27 cm
Nie sygnowany
Wystawiany - TPSP w Krakowie
- Wystawa pośmiertna prac F. Kowarskiego, Muzeum Narodowe w Warszawie, IV. 1949 r., poz. kat. 33


Malarz, rzeźbiarz, pedagog, projektant założeń urbanistycznych. Rysunku uczył się w szkole Odeskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, od 1910 r. studiował w ASP w Petersburgu, gdzie w 1918 r. uzyskał dyplom w pracowni D. Kardowskiego. Edukację artystyczną kontynuował w czasie dwuletniego pobytu w Monachium. W 1920 r. przyjechał do Polski. Osiadł w Toruniu, gdzie wraz z L. Pękalskim otworzył zakład graficzny 'Sztuka'.
Od 1923 r. kierował pracownią malarstwa dekoracyjnego i monumentalnego krakowskiej ASP, w 1930 r. został profesorem w Katedrze Rysunku i Malarstwa warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Szczególnie interesował go problem integracji malarstwa i architektury. Z inicjatywy Adolfa Szyszko-Bohusza podjął w 1925 r. prace restauratorskie na Wawelu, uczestniczył także w wykonywaniu polichromii na Rynku Starego Miasta w Warszawie. Kowarski należał do Stowarzyszenia Artystów Plastyków RYTM, był jednym z założycieli Cechu Artystów Plastyków Jednoróg i grupy Pryzmat. W jego dorobku znalazły się głównie pejzaże, zwrócił także uwagę na temat heroicznego zmagania się człowieka z przeciwnościami losu.

Cena wywoławcza PLN 9 500,-


 

 

49. FELIKS MICHAŁ WYGRZYWALSKI
(Przemyśl 1875 - okolice Rzeszowa 1944)


AKT NA PLAŻY


1927 r.
Olej na płótnie 76 x 100,5 cm
Sygnowany l.d. - 'F. Wygrzywalski 1927'


Studiował w Akademii Monachijskiej u L. Hertericha i K. Maara, a następnie w Académie Julian w Paryżu. Po 1900 r. zamieszkał w Rzymie. W 1907 r. przeniósł się do Lwowa, gdzie wykonał malowidła ścienne w Izbie Przemysłowo-Handlowej. Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, projektował witraże, dekoracje i kostiumy teatralne. Malował sceny rodzajowe, pejzaże morskie, akty.

Cena wywoławcza PLN 6 250,-


 

 

50. STANISŁAW KACZOR-BATOWSKI
(Lwów 1866 - Lwów 1946)


PEJZAŻ WŁOSKI


Olej na tekturze 32 x 24 cm
Sygnowany p.d. - 'S. K. Batowski'


Studiował w krakowskiej SSP w pracowniach W. Łuszczkiewicza i F. Cynka (1883-1885). Naukę kontynuował w Wiedniu (1885-1887) oraz w Monachium (1887-1889). W latach 90-tych zwiedził Włochy, Hiszpanię, Maroko, Hiszpanię, Krym. Prowadził szkołę malarstwa we Lwowie. Współtworzył Stowarzyszenie Artystów Młoda Sztuka, należał do Związku Artystów Polskich we Lwowie. Malował sceny batalistyczne, portrety i pejzaże.


Cena wywoławcza PLN 3 800,-
Cena uzyskana PLN 7 000,- 

 

51. TADEUSZ PRUSZKOWSKI
(Borucice pod Łęczycą 1888 - Warszawa 1942)


PORTRET KOBIETY


Olej na płótnie naklejonym na deskę 30,5 x 22,5 cm
Sygnowany p.d. - 'T. Pruszkowski'


Malarstwa uczył się od 1904 r. w warszawskiej SSP u. K. Krzyżanowskiego. Po ukończeniu studiów odbył podróże do Francji, Szwajcarii, Algierii oraz Paryża. Od 1922 r. pełnił funkcję profesora macierzystej uczelni; w 1930 r. został mianowany jej rektorem. Pruszkowski był silną osobowością artystyczną, potrafiącą skupić wokół siebie studentów, tworzących później takie ugrupowania jak: Bractwo Św. Łukasza, Szkoła Warszawska, Loża Wolnomalarska, Grupa Czwarta. Realizowały one program Pruszkowskiego oparty na historycznej stylizacji (eklektycznym realizmie). Artysta podkreślał przy tym rolę perfekcyjnego opanowania warsztatu. T. Pruszkowski był współtwórcą ugrupowania Młoda Sztuka i Rytm.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-


 

 

52. WŁADYSŁAW LAM
(Konjica w Hercegowinie 1893 - Gdańsk 1984)


LWÓW


1943 r.
Olej na desce 47 x 58 cm
Sygnowany l.d. - 'W. Lam / 1943'
Na odwrocie napis - 'Lemberg / Blick von der Woywodschaft auf die Stadt / mit Sr.Bernaditzki, Rathausturm, Dominikarnerkirche / Gemalt 1943 von Prof. Lam Lemberg'


Uczeń T. Axentowicza i J. Mehoffera na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1912-1918). W latach dwudziestych odbył podróż do Francji, zwiedził Paryż i południowe regiony tego kraju, gdzie malował liczne pejzaże i studia architektoniczne. W okresie międzywojennym był pedagogiem Politechniki Lwowskiej. Od 1945 r. kierował Katedrą Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Politechnice Gdańskiej. Władysław Lam należał do ugrupowań: 'Świt', 'Awangarda', 'Związków Artystów Grafików'. W 1932 r. wystawiał z członkami Cechu Artystów Plastyków Jednoróg.

Cena wywoławcza PLN 8 800,-
Cena uzyskana PLN 8 800,- 

 

53. TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 - Paryż 1932)


KRZYŻ


Olej na sklejce 40 x 50 cm
Sygnowany l.d. - 'J. Makowski'
Literatura - T. Makowski, Pamiętnik, Warszawa 1961, s. 35, il. 6.
- W. Jaworska, Tadeusz Makowski - życie i twórczość, Wrocław-Warszawa 1964, poz. 17.
Ekspertyza - prof. dr Władysława Jaworska, 2000 r. Certificate - Prof. Dr. Władysława Jaworska, 2000
Pochodzenie - obraz z kolekcji Provenance - Collection of
Andrzeja hr Ciechanowieckiego. Andrzej Count Ciechanowiecki


Tadeusz Makowski (właściwie Józef Tadeusz) studiował równolegle na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach J. Unierzyskiego, J. Mehoffera i J. Stanisławskiego. W 1909 r. wyjechał do Monachium, skąd udał się do Paryża, by pozostać tam do końca życia. Początkowo malował widoki miejskie oraz kompozycje inspirowane twórczością P. Puvis de Chavannesa. Ok. 1910 r. zaprzyjaźnił się z kubistami - A. Gleizesem, J. Metzingerem, A. Archipenką, co miało wpływ na jego malarstwo. Około 1913 r. odszedł od geometryzacji przedstawień i zainteresował się 'materialną stroną przedmiotów w obrazie'. Wyjechał do Bretanii, gdzie gościł u Wł. Ślewińskiego (1914-1915). Zaczął malować kwiaty, martwe natury, pejzaże oraz sceny z życia miejscowych chłopów. W 1918 r. pojawił się główny motyw jego dalszej twórczości - postać dziecka. Pod koniec lat 20-tych ukształtował się dojrzały styl artysty. Charakteryzował się on syntetycznymi, zgeometryzowanymi formami obwiedzionymi konturem, z jednoczesnym zagęszczeniem malarskiej materii. Artysta upraszczał kształty, sprowadzając je do podstawowych figur: trójkątów, walców, stożków. Głównymi postaciami jego obrazów stały się: groteskowa lalka starca oraz dziecko-pierrot, którym towarzyszyły często maski i inne rekwizyty.


Cena wywoławcza PLN 45 000,-
Cena uzyskana PLN 45 000,- 

 

54. TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 - Paryż 1932)


AKT KUBISTYCZNY AKT SIEDZĄCY


Ok. 1912 r.
Ołówek na papierze 30 x 23,5 cm
Nie sygnowany

na odwrocie:
Ok. 1909 r.
Ołówek na papierze 30 x 23,5 cm
Nie sygnowany
Wzdłuż prawej krawędzi napis - 'KUPIONE PRZEZ JERZEGO PANKA OD WANDY MAKOWSKIEJ, SPIS 11.I.2001' i stemple 'Kolekcja Jerzego Panka'
[J. Zagrodzki, Tadeusz Makowski, 1882-1932, katalog wystawy, Muzeum w Bochum 1990, s. 13.]


'Od 1911 r. Makowski wystawia studia kubistyczne w Salonie Niezależnych. [...] Jego akty odznaczają się ostrymi przeciwstawieniami linii, kanciastą budową. Kobiecość modeli zostaje podporządkowana architektonice formy, staje się pretekstem do zgeometryzowanego układu płaszczyzn i linii. Wszelka linia jest opisaniem kształtu, a nie jego formą - pisał - wyjście z formy to wyjście z trzeciego wymiaru'


Cena wywoławcza PLN 9 000,-
Cena uzyskana PLN 9 000,- 


 

55. JAN HRYNKOWSKI
(Żelechów k. Lwowa 1891 - Kraków 1971)


PEJZAŻ


Akwarela na papierze 32 x 48 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - 'J. Hrynkowski'


Studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych malarstwo i rzeźbę w pracowniach J. Pankiewicza i K. Laszczki (1909-1914). Wykształcenie uzupełniał w paryskiej Académie Lhote w dziedzinie malarstwa dekoracyjnego. W 1917 r. współtworzył grupę Ekspresjonistów Polskich, przemianowaną później na Formistów. Do 1922 r. uczestniczył we wszystkich jej wystawach. Był jednym z założycieli Cechu Artystów Plastyków Jednoróg, gdzie działał wspólnie z F. S. Kowarskim, W. Zawadowskim, J. Rubczakiem. Pracował jako scenograf w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie oraz Teatrze im. Wyspiańskiego w Katowicach. Hrynkowski uprawiał wiele gatunków artystycznych: malarstwo olejne, akwarelę, grafikę, rzeźbę, projektował kostiumy teatralne.


Cena wywoławcza PLN 1 500,- 

 

56. JANUSZ MARIA BRZESKI
(Warszawa 1907 - Kraków 1957)


JOANNA Z LUSTREM


1945 r.
Olej na kartonie 24 x 20 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - 'jmBrzeski / 45'


Janusz Maria Brzeski uprawiał grafikę, malarstwo, fotografię, był dekoratorem wnętrz, autorem filmów eksperymentalnych, publicystą. Wykształcenie artystyczne w dziedzinie grafiki, odebrał w poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych pod kierunkiem J. Wronieckiego. Po uzyskaniu dyplomu w 1928 r. brał udział w tworzeniu pawilonu poznańskiego i śląskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. W 1929 r. wyjechał do Francji, gdzie pracował w agencjach graficznych. Pod koniec 1930 r. artysta przyjechał do Krakowa i rozpoczął współpracę z 'Ilustrowanym Kurierem Codziennym'. Należał do Cechu Artystów Plastyków Jednoróg.


Cena wywoławcza PLN 4 000,-
Cena uzyskana PLN 4 000,- 

 

57. JANUSZ MARIA BRZESKI
(Warszawa 1907 - Kraków 1957)


PRZED LUSTREM


1931 r.
Ołówek na papierze 25,5 x 17 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany l.d. - 'jmBrzeski'
Cena wywoławcza PLN 1 250,-
Cena uzyskana PLN 1 250,- 

 

58. JANUSZ MARIA BRZESKI
(Warszawa 1907 - Kraków 1957)


TEN WIELKI ŚWIAT


1935 r.
Tusz, akwarela na papierze 28 x 24 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - 'JMB / 35'
Cena wywoławcza PLN 2 400,-
Cena uzyskana PLN 2 800,- 

 

59. KONRAD WINKLER
(Warszawa 1882 - Kraków 1962)


PEJZAŻ LEŚNY


1950 r.
Olej na tekturze 36 x 54 cm
P.d. dedykacja artysty - 'Wielce Szan. Panu Dz. Romanowi Janiszewskiemu K. Winkler / Kraków 30/III 1950'


Malarz i krytyk artystyczny. Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Lwowskim, malarstwa uczył się przez krótki czas w krakowskiej ASP (1916) i w Académie Lhote w Paryżu (1924-27). Był jednym z najaktywniejszych formistów, wystawiał z grupą od 1919 r., współredagował pismo 'Formiści'. Jako jedyny z grupy pozostał wierny tendencjom formistycznym do ostatnich lat twórczości.
W sposób umiejętny łączył rytmiczną deformację inspirowaną kubizmem z ludową prostotą i ekspresjonizmem, rozumianym w sposób dekoracyjny.

Cena wywoławcza PLN 5 900,-


 

 

60. RUDOLF HACKE
(Berlin 1881 - Stadtlohn 1952)


KOBIETA W CZERWONEJ SUKNI


1929 r.
Olej na desce 70 x 56 cm
Sygnowany p.g. - 'Hacke / 1929'


Malarz, rysownik i grafik niemiecki. Kształcił się w Akademii Berlińskiej, następnie pod kierunkiem E. Brachta w Dreźnie, A. Hertela i U. Hübnera w Berlinie. Wystawił pejzaże i sceny morskie na Wielkiej Wystawie Sztuk Pięknych w Berlinie w 1910 r. Malował również portrety i akty. Do 1945 r. mieszkał w Seitendorf-Katzbach na Śląsku. Podróżował po Finlandii, Włoszech, południowym Tyrolu.

Cena wywoławcza PLN 23 500,-


 

 

61. MAX PECHSTEIN
(Zwickau 1881 - Berlin 1955)


NIEDZIELNY PORANEK


1943 r.
Olej na płótnie 80 x 100 cm
Sygnowany p.d. - 'M. Pechstein 1943'
Na odwrocie napis - ' Ein Sonntagmorgen / M Pechstein / Berlin W. 62. / Kurfürstenstr. 123Ň


Max Pechstein urodził się w Zwickau 31 grudnia 1881 r. W 1900 r. przeniósł się do Drezna, by studiować w tamtejszej Szkole Sztuk Stosowanych, w której już w 1902 r. zdobył pięć z sześciu corocznie przyznawanych nagród. Po tym sukcesie przeszedł do pracowni Otto Gussmanna na drezdeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której studiował aż do 1906 r., kiedy to, na ostatnim roku studiów, zdobył nagrodę państwową w dziedzinie malarstwa - odpowiednik Prix de Rome. W tym też czasie poznał Ericha Heckela i dołączył do grupy 'Die Brücke', biorąc udział w pierwszej wystawie grupy w 1906 r.
Po pobycie w Rzymie w ramach Prix de Rome jesienią 1907 r., w grudniu przyjechał do Paryża (gdzie pozostał aż do lata 1908 r.). Następnie osiadł na stałe w Berlinie.
Był pierwszym z członków grupy 'Die Brücke', którzy przenieśli się z prowincjalnego Drezna do nowoczesnej metropolii, jaką był Berlin. W 1909 wziął udział w wystawie berlińskiej Secesji, ale po odrzuceniu jego prac w roku następnym, założył Nową Secesję, w której ramach w latach 1910-1912 wystawiali artyści z 'Die Brücke'.
W 1912 r. w Kunsthalle w Mannheim została zorganizowana wystawa retrospektywna artysty, a następnie wystawy indywidualne w Magdeburgu oraz w Galerii Tannhaüser w Monachium. Pomiędzy rokiem 1916 a 1922, zostały opublikowane trzy monografie Pechsteina. Miało to miejsce o wiele lat wcześniej niż spotkał się z podobnym uznaniem którykolwiek z pozostałych artystów z 'Die Brücke'. W listopadzie 1918 r. artysta założył w Berlinie wraz Césarem Kleinem 'Novembergruppe', która w założeniu miała stać się miejscem spotkania artystów-ekspresjonistów z socjalistycznym państwem. 'Novembergruppe' była jedną z najważniejszych instytucji życia kulturalnego w Berlinie po I wojnie światowej.
W 1922 r. Pechstein został mianowany profesorem Pruskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Godność tę piastował aż do 1937 r., kiedy to został zdymisjowany przez nazistów. W tym samym roku jego prace zostały pokazane na zorganizowanej przez nazistów w Monachium wystawie 'Sztuka zdegenerowana'. W 1944 r. Pechstein został internowany w obozie pracy na Pomorzu, a jego berlińska pracownia i większość prac - zniszczone. Po II wojnie światowej powrócił na berlińską Akademię. Zmarł w Berlinie 19 czerwca 1955 r.


Cena wywoławcza PLN 470 000,- 

 

62. KASPER POCHWALSKI
(Kraków 1899 - Kraków 1971)


PORTRET SIOSTRY ARTYSTY - BARBARY POCHWALSKIEJ


1934 r.
Olej na płótnie 76 x 59 cm
Sygnowany l.g. - 'Kasper Pochwalski / 1934'


Malarz, krytyk artystyczny, konserwator. Był uczniem J. Mehoffera w krakowskiej ASP (1917-1922). W 1923 r. wyjechał na dalsze studia do Paryża. Uczęszczał do Académie Ranson, gdzie wśród jego profesorów był m.in. M. Denis. Należał do Zrzeszenia Artystów Plastyków 'Zwornik'.

Cena wywoławcza PLN 7 900,-
Cena uzyskana PLN 10 500,- 

 

63. STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ (WITKACY)
(Warszawa 1885 - Jeziory na Polesiu 1939)


PORTRET KOBIETY


1931 r.
Pastel na papierze 63 x 49 cm
Sygnowany l.d. - '(P.K.) / 1931 / Witkacy 24 / X'


Malarz, teoretyk sztuki, dramaturg, filozof. Od 1890 r. wychowywał się w atmosferze Zakopanego 'końca wieku', spotykał się z wybitnymi przedstawicielami nauki i sztuki, którzy bywali w domu jego ojca Stanisława Witkiewicza. W latach 1904-1905 odbył kurs malarstwa u J. Mehoffera w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Malarstwo Witkacego wyrastało z nurtu ekspresjonistycznego. W późnym okresie twórczości artysta ograniczył swą działalność do wykonywania portretów w technice pastelu.

Cena wywoławcza PLN 18 800,-


 

 

64. KASPER POCHWALSKI
(Kraków 1899 - Kraków 1971)


PORTRET NIEZNAJOMEJ


1935 r.
Olej na płótnie 76 x 59 cm
Sygnowany p.d. - 'Kasper Pochwalski / 1935'Cena wywoławcza PLN 7 300,-


 

 

65. JAN MARCIN SZANCER
(Kraków 1902 - Warszawa 1973)


AKT DZIEWCZYNY


1932 r.
Olej na płótnie 115,5 x 66 cm
Sygnowany p.d. - 'J Szancer / 32


Grafik, malarz, scenograf, ilustrator książek. Wykształcenie artystyczne zdobył w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem K. Frycza. Przed wojną zajmował się scenografią teatralną i filmową, ilustracją książek i czasopism. Twórczość lat powojennych przyniosła mu sławę i uznanie w tych dziedzinach. Od 1948 roku pracował jako scenograf między innymi w Teatrze Nowym i Wielkim w Warszawie. Od 1951 roku prowadził Pracownię Ilustracji i Książki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykonywał ilustracje do książek: Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Bolesława Prusa, Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i Mitów Greckich.


Cena wywoławcza PLN 15 000,-
Cena uzyskana PLN 15 000,- 

 

66. WALDEMAR SCHLICHTING
(1896 - 1970)


PEJZAŻ MARYNISTYCZNY


Olej na płótnie 70 x 100 cm
Sygnowany l.d. - 'Waldemar Schlichting'


Malarz niemiecki. Marynista, pejzażysta.

Cena wywoławcza PLN 6 250,-


 

 

67. HANNA RUDZKA-CYBISOWA
(Mława 1897 - Kraków 1988)


WAWEL


1938 r.
Gwasz na papierze 50,5 x 36,5 cm
Sygnowany p.d. - 'H. Rudzka 1938 Wawel.'


Współzałożycielka Komitetu Paryskiego. Była uczennicą J. Pankiewicza, z którym wyjechała w 1924 r. do Paryża. Uczestniczyła w pierwszej wystawie kapistów w Galerie Zak. Po wojnie została profesorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; funkcję tę pełniła do 1967 r. Odbywała liczne podróże artystyczne, głównie do Francji i Włoch. Uczestniczyła w wielu wystawach krajowych w Warszawie, Krakowie, Lwowie i zagranicznych. Hanna Rudzka-Cybisowa malowała głównie pejzaże i martwe natury.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-


 

 

68. NIKIFOR KRYNICKI (Epifaniusz Drowniak)
(1895 - Krynica 1968)


SCENA RODZAJOWA


Lata 30-te XX w.
Akwarela na papierze 21 x 27 cm
Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi napisy autorskie
Pochodzenie - kolekcja Tadeusza Kulisiewicza


Jeden z najbardziej znanych malarzy naiwnych. Tworzył obrazy niewielkich formatów - pejzaże, cerkwie, stacje kolejowe, portrety, w których łączył realistyczne obserwacje z własnymi przeżyciami. Przekonany o ważnej roli swej sztuki niektóre prace podpisywał 'Matejko'. W 1932 r. obrazy artysty zostały wystawione w 'Galerie Léôn Marseille' w Paryżu. Twórczość Nikifora jest wysoko ceniona przez kolekcjonerów.

Cena wywoławcza PLN 2 400,-
Cena uzyskana PLN 3 800,- 

 

69. NIKIFOR KRYNICKI (Epifaniusz Drowniak)
(1895 - Krynica 1968)


PEJZAŻ MIEJSKI


Lata 30-te XX w.
Akwarela na papierze 19,5 x 26,6 cm
Pochodzenie - kolekcja Tadeusza Kulisiewicza
Cena wywoławcza PLN 2 400,-
Cena uzyskana PLN 3 500,- 

 

70. KIELICH Z GRUPĄ FIGURALNĄ - MATKA BOSKA Z DZIECIĄTKIEM I JANEM CHRZCICIELEM

Czechy północne, lata 40-te XIX w.
Szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane, lazurowane, wys. 22 cmCena wywoławcza PLN 3 500,-
Cena uzyskana PLN 4 400,- 

 

71. KIELICH Z PORTRETEM KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO NA KONIU

Czechy północne, lata 40-50 XIX w.
Szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane, lazurowane, lazura miedziowa, złocone, wys. 20,8 cm
Cena wywoławcza PLN 4 000,-
Cena uzyskana PLN 4 100,- 

 

72. KIELICH OKOLICZNOŚCIOWY

Czechy, Śląsk, 1851 r.
Szkło bezbarwne, wydmuchiwane, rytowane, wys. 21 cm


Kielich oferowany na aukcji został wykonany jako prezent z okazji 80-tych urodzin jubilata. Na czaszy przedstawione są wizerunki Ratusza, Domku Górskiego oraz kościoła św. Mikołaja w Loban.


Cena wywoławcza PLN 2 500,- 

 

73. WAZON Z PRZEDSTAWIENIEM W OGRODZIE

Chiny, ok. 1800 r.
Porcelana, farby emaliowe, wys. 28,5 cm
Pieczęć na dnie od spodu wazonu


W sztukach plastycznych Chin popularnym tematem scen rodzajowych były cnoty takie jak znajomość literatury, czytanie czy dysputy filozofów. Tłem dla tych przedstawień bywał często pejzaż górski bądź - podobnie jak na wazonie - fragment krajobrazu zamknięty w przestrzeń ogrodową. Jedna z kobiet trzyma rozłożoną książkę, inna przynosi komplet książek w zielonej - zapewne jedwabnej - oprawie, natomiast po prawej stronie leży podobny zestaw w pomarańczowym kolorze.
[oprac. Beata Romanowicz]


Cena wywoławcza PLN 1 000,- 

 

74. PAS OBI

Japonia, pocz. XX w.
Jedwab, nić złota w kilku odcieniach 33 x 400 cm
[wg opinii Katarzyny Maleszko]


Długi pas maru obi noszony przez gejsze, utrzymany jest w tonacji zielono-brązowo-złotej, z wysmakowanymi zestawieniami kilku odcieni zgaszonej zieleni, od ciemnej po jasnooliwkową oraz kilku odcieni złota z niewielkimi akcentami bieli. Bogate, rozbudowane motywy zdobnicze ułożone są w powtarzających się rytmicznie sekwencjach na całej długości tkaniny. Zasadnicze dwie grupy motywów to:
- zwoje i żurawie w locie, sosna, bambus i kwitnąca wiśnia oraz ornament z połączonych rombów hanabishi
- trzy kręgi wypełnione rozmaitymi motywami kwiatowymi: dwa z chryzantemami, a między tymi dwoma fragmentarycznie pokazany krąg ze sznurem, trudnymi do identyfikacji kwiatami, motylami; obok kręgów ornament shippo tsunagi (klejnoty).
W kulturze Japonii symbolika kolorów, zjawisk przyrodniczych, form ze świata flory i fauny jest bardzo rozbudowana w liczne subtelne znaczenia, połączone ze sobą wieloma nawarstwionymi 'piętrowo' treściami. W przypadku omawianej tkaniny zielono-brązowo-złota tonacja oraz takie motywy zdobnicze jak żuraw, sosna i bambus, wskazują, że pas przeznaczony był do zakładania u schyłku pory zimowej, być może także w czasie świętowania japońskiego Nowego Roku (przypada w lutym).
W tkaninach japońskich zachwyca wysmakowana kolorystyka i umiejętność zastosowania bardzo bogatego ornamentu, który jednak nie sprawia wrażenia natłoku i przesady. Tak dzieje się i tym razem, gdzie na złoto-zielonym, długim pasie wielość znaczeń symbolicznych i obfitość motywów tworzy wspaniałą, harmonijną całość.


Cena wywoławcza PLN 10 000,- 

 

75. WAZON DEKORACYJNY

Francja, Emile Gallé, 1904-1914 r.
Szkło warstwowe, trawione, wys. 30,5 cm
Sygnatura trawiona - 'Gallé'


Wazon o kulistym brzuścu z wysoką rurkowatą szyjką z dekoracją roślinną - brzusiec i szyjkę oplata łodyga z liśćmi, pędami i kwiatami glicynii, rośliny pochodzącej Chin, w Europie jednego z ulubionych pnączy służącego do obsadzania ścian i altan. Wykonany w typowym dla tej wytwórni warstwowym szkle (wewnątrz w dolnej partii wazonu łososiowym, na zewnątrz zielonym i brązowym) z trawioną dekoracją.
Wazony z motywami m.in. kwiatów glicynii należą do tzw. 'Standard Gallé', które w latach 1904-1914 produkowano seryjnie, szkła o różnych kształtach zdobiono podobnymi motywami roślinnymi, najczęściej trawiąc warstwy dwu- lub trzykrotnie.
[oprac. Aleksandra Kasprzak]


Cena wywoławcza PLN 6 000,- 

 

76. WAZON DEKORACYJNY

Francja, Emile Gallé, ok. 1905 r.
Szkło warstwowe, trawione, wys. 44,5 cm
Sygnatura trawiona - 'Gallé'


Emil Gallé (1846-1904) wybitny przedstawiciel Art Nouveau, inicjator szkoły z Nancy, projektant i producent szkieł artystycznych i mebli, których wytworne kształty o bogatej gamie barwnej, łączące różne techniki i efekty stawiają go w rzędzie najwybitniejszych twórców francuskich przełomu XIX i XX w.
Wazon o prostym, eleganckim kształcie, ale niezwykłej wysokości, kwalifikującej go jako wyrób reprezentacyjny o monumentalnym charakterze. Jest przykładem niezwykłego kunsztu hutniczego, który został osiągnięty w dziełach wytwórni Emila Gallé. Szkło zostało wykonane w typowym dla tej wytwórni warstwowym szkle (na matowanym bezbarwnym szkle warstwy żółto-pomarańczowe) z miękko, wielokrotnie trawioną dekoracją. Tematyka kwiatowa, jedna z ulubionych w okresie secesji, odwołująca się do otaczającego artystów świata roślinnego, należała do szczególnie ulubionych przez twórców ze szkoły w Nancy, stąd zastosowanie w dekoracji motywów liści i kwiatów nasturcji.
[oprac. Aleksandra Kasprzak]


Cena wywoławcza PLN 12 000,- 

 

77. PAS KONTUSZOWY LITY, CZTEROSTRONNY

Słuck, manufaktura w administracji Skarbu Radziwiłłowskiego, po 1807 r.
Przędza jedwabna i nić metalowa złocona
Technika - taquete faconne (technika śródziemnomorska), gęstość splotu ok. 28 nitek wątków i 16 nitek osnowy na 1 cm2 (x 2); lansowany i broszowany
489 x 35 cm (bez frędzli)
Sygnowany - w narożnikach jednej z głów wytkany cyrylicą w dwóch rzędach napis: 'W gradie / Słuckie'

Stan zachowania - bardzo dobry, jedynie miejscami nić metalowa jest spatynowana (przyczerniona) oraz przy jednej z głów są niewielkie wysnucia nitek wątku

Literatura - Por. noty autorstwa M. Taszyckiej, nr kat. 39-43, s. 177-185, w: Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka polska 1572-1764 (Land of the Winged Horsmen. Art in Poland 1572-1764, exh. cat.), kat wystawy, 1999
[oprac. Jadwiga Chruszczyńska]


Głowy (zakończenia) pasa dwudzielne z motywami medalionów z ukwieconymi rozetami. Wciąż (środek) pasa z motywem 'karpiołuski'. Obrzeżenia pasa poziome i pionowe mają zróżnicowany ornament stylizowanej wici kwiatowej. Koloryt mało zróżnicowany, ogranicza się do barwy złotej z mocno prześwitującymi nitkami czerwonymi oraz błękitnej, różowej, kremowej, brunatnej i bardzo jasnej żółtozielonej. Na zakończeniach pasa doszyta gruba złocona frędzla.
Najsłynniejsza polska persjarnia założona została w Słucku w 1767 r. przez Ormianina Jana Madżarskiego za zgodą - nieobecnego wówczas w kraju - Karola Radziwiłła 'Panie Kochanku'. Pasy wykonywano przede wszystkim na potrzeby dworu radziwiłłowskiego. Sygnowano je najczęściej napisami 'Słuck' lub 'Me fecit Słuciae'.
W 1776 r. Jan Madżarski przejął persjarnię w dzierżawę. Wówczas na pasach pojawiła się zmodyfikowana sygnatura: obok nazwy miejscowości tkano nazwiska dzierżawcy w wersji łacińskiej: 'Joannes Madzarski'.
W latach 1780-1807 manufakturę dzierżawił syn Jana - Leon Madżarski. Pasy sygnowano wówczas cyrylicą, tkając nazwę Słucka i nazwisko dzierżawcy w wersji 'Leo Mażarskij' obok 'W gradie / Słuckie'. Po 1807 r., po zrzeczeniu się przez Madżarskiego dzierżawy, persjarnia zaczęła powoli upadać. Wypadki wojenne 1812 r. niemal zruinowały fabrykę. Była ona kierowana bądź dzierżawiona przez pracowników fabrycznych lub słuckich Żydów, aż do 1844 r. Pasy sygnowano wówczas: 'F.K.S.R. / Słuckie' i 'Słuckie'.
Pas sygnowany cyrylicą wymienia tylko nazwę miasta, powstał więc już po 1807 r.
Pas jest wprawdzie 'suty', jego długość dochodzi prawie do 500 cm, a do jego wytkania użyto obok przędzy jedwabnej nici metalowej złoconej, to jednak jest to nić metalowa niewysokiej jakości. Gęstość splotów jest też mniejsza (tylko ok. 28 nitek wątku na 1 cm2) niż w pasach słuckich z wcześniejszych okresów, która wahała się od 36 do 50 nitek wątku na 1 cm2.


Cena wywoławcza PLN 28 000,- 


 

78. ZEGAR KONSOLOWY

Michael Charles Macé, Paryż, ok. 1720-25 r.
Konstrukcja szafy - dąb, fornir - heban, inkrustacja - blacha mosiężna, szylkret
Mechanizm - mosiądz, stal, dąb, spiż
127 x 42,5 x 20 cm
Sygnowany na tarczy i tylnej płycie mechanizmu - 'Macé A Paris'
Stan zachowania - obudowa: bardzo dobry, po konserwacji; mechanizm: kompletny, po konserwacji zachowawczej


Literatura porównawcza - Tardy, La pendule francâaise, 1re Partie: Des origines au Louis XV, Paris 1974, s. 67-146.
- Kjellberg P., Encyclopédie de la pendule francâaise du Moyen Age au XXe siécle, Paris 1997, s. 35-165, il. na s. 44, 50, 51.
- Pradere A., French Furniture Markers, Malibu 1989, s. 60-109.
- Prószyńska Z., Dawne zegary, Warszawa 1998, s. 33-34.
- Kwiatkowska A., Zegary w zbiorach wilanowskich, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2000, s. 95-107; 112-115.
[wg opinii Stefana Mieleszkiewicza]


Zegar z wybrzuszoną w przekroju pionowym podstawą, prostymi, przeszklonymi bokami oraz półkolistym daszkiem, zwieńczony nakładaną kopułką o czworobocznej podstawie, z mosiężną figurką - personifikacją 'Sławy'. Szafka osadzona na zwężającej się ku dołowi, profilowanej konsoli, zawieszanej na ścianie. Całość zdobiona markieterią bulowską - szafka w układzie premie`re partie, konsola w premie`re partie i contre partie - oraz odlewanymi z brązu okuciami i plakietą ze sceną figuralną - kobietą z puttem grającym na lirze - na przeszklonych drzwiczkach. Tarcza mosiężna, grawerowana, z godzinowymi cyframi rzymskimi na białych emaliowanych plakietach.
Mechanizm ze szkieletem płytowym, o napędzie sprężynowym, z wychwytem hakowym (z masywną kotwicą) taktowanym krótkim wahadłem, wyposażony w zapadowe urządzenie bicia godzin typu paryskiego.
Obiekt należy do grupy francuskich luksusowych zegarów wahadłowych (fr. pendule lub reliqieuse) w drewnianych szafkowych obudowach, przeznaczonych do ustawiania na meblach, kominkach i konsolach, o cechach stylu Ludwika XIV i regencji z 1. ćw. XVIII w. Wyróżnia się zarówno dobrymi proporcjami, kompozycją szafki, jak i jakością odlewów, emalii, markieterii, a także znakomitym wykonaniem mechanizmu. Zalicza się do obiektów rzadko występujących w polskich kolekcjach muzealnych (np. cztery zegary z kolekcji pałacu wilanowskiego i jeden w zamku łańcuckim), prywatnych i na rynku antykwarycznym w Polsce.


Cena wywoławcza PLN 140 000,- 

 

79. KONRAD SRZEDNICKI
(Wysokie Mazowieckie 1894-1993)


NA SPACERZE


1948 r.
Olej na dykcie 59 x 77,5 cm
Sygnowany l.d. - 'Konrad Srzednicki 1948'


Grafik, malarz. W latach 1921-1924 uczęszczał do Szkoły Malarstwa i Rysunku K. Krzyrzyżanowskiego, w latach 1924-1930 studiował malarstwo u T. Pruszkowskiego i M. Kotarbińskiego oraz grafikę u W. Skoczylasa w krakowskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1936 r. Od 1939 r. profesor Katedry Grafiki na macierzystej uczelni. Jeden z najwybitniejszych polskich grafików. Członek grupy grafików 'Ryt'. Od 1929 wielokrotnie nagradzany za swoje prace prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych, m.in.: na wystawie 'Sztuka i Technika', Paryż (1937), Światowa Wystawa Grafiki, Londyn (1962), I Międzynarodowe Biennale Grafiki, Florencja (1968). Członek honorowy Florenckiej Akademii Sztuki.

Cena wywoławcza PLN 6 500,-


 

 

80. JERZY SKARŻYŃSKI
(Kraków 1924 - Kraków 2004)


PROJEKT SCENOGRAFII DO BALU MASKOWEGO GIUSEPPE VERDIEGO


1972 r.
Tempera na papierze naklejonym na tekturę 69,5 x 95,5 cm
Sygnowany p.d. - 'Jerzy Skarżyński / Warszawa 1972.'


Jerzy Skarżyński - malarz, scenograf, rysownik, autor plakatów filmowych i teatralnych. Studiował w Kunstgewerbeschule, a po 1945 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był związany z Teatrem Podziemnym T. Kantora. Należał do Grupy Młodych Plastyków (1942-1947), Klubu Artystów (1948-1949). Był członkiem II Grupy Krakowskiej. W latach 1948-1958 razem z żoną Lidią Minticz-Skarżyńską współpracowali z Teatrem 'Groteska', a od 1958 r. z Teatrem Starym w Krakowie. Pełnił funkcję profesora w Podyplomowym Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej w krakowskiej ASP.
Oferowany projekt scenografii powstał dla opery 'Bal maskowy' G. Verdiego w reżyserii K. Hendriksena dla Teatru Wielkiego w Warszawie.

Cena wywoławcza PLN 2 800,-
Cena uzyskana PLN 2 800,- 

 

81. ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
(Wilno 1927 - Tatry 1957)


STUDIUM PEJZAŻU


Olej na płótnie 56,5 x 86 cm
Nie sygnowany
Pochodzenie - kolekcja Krystyny Wróblewskiej


Andrzej Wróblewski był jednym z najwybitniejszych, najbardziej samodzielnych polskich artystów powojennych. Techniki drzeworytniczej zaczął się uczyć już w latach 1944-1945 pod kierunkiem matki, Krystyny Wróblewskiej, artysty grafika. W latach 1945-1952 studiował na Wydziale Malarstwa i Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Z. Radnickiego, Z. Pronaszki, H. Rudzkiej-Cybisowej i J. Fedkowicza. Niemal równolegle (1945-1948) studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Pierwsze prace malarskie Wróblewskiego utrzymane były w duchu kapistowskim; pod koniec lat czterdziestych zaczął buntować się przeciwko dominacji koloryzmu w kształceniu akademickim. Na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej (Kraków 1948), gdzie zadebiutował jako malarz, pokazał także oryginalne formy przestrzenne. Pozostał jednak przy malarstwie, z którym wiązał nadzieje wykraczające poza kształt plastyczny dzieła. W nich właśnie - w ambicjach stworzenia sztuki zaangażowanej społecznie, komunikatywnej - miał swoje źródło jego sprzeciw wobec koloryzmu. Przybrał on kształt organizacyjny: w roku 1948 Wróblewski zainicjował powstanie w krakowskiej akademii, przy Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej, Grupy Samokształceniowej. Główna teza głoszonego przez Wróblewskiego programu akcentowała konieczność sztuki, w której 'elementy estetyczne i ideologiczne splatałyby się nierozerwalnie'.
Sam malarz tworzył w tym okresie (1947-1948) prace eksperymentalne, poszukiwał indywidualnych środków wyrazu, ulegając wszakże wpływom tendencji (surrealizm, abstrakcja geometryczna), które oddziaływały silnie również na sztukę innych artystów skupionych w środowisku krakowskim. W trakcie tych poszukiwań Wróblewski doszedł do własnego języka form. Jego źródłem była wnikliwa, bezpośrednia obserwacja rzeczywistości.
Wraz z utworzeniem Koła Samokształceniowego Wróblewski opowiedział się za doktryną socrealizmu. Przez kilka następnych lat malował obrazy, które świadomie podporządkowywał narzucanym wzorcom artystycznym oraz ideologicznym.
Do własnych zainteresowań powrócił w połowie lat pięćdziesiątych. Namalował wtedy szereg kompozycji figuratywnych, związanych z motywem rodziny. Operując zwięzłą formą i zdecydowaną kolorystyką, malarz osiągnął w nich niezwykłe napięcie emocjonalne. Dorobek Wróblewskiego, zmarłego w wieku zaledwie trzydziestu lat, jest bogaty, ale niejednorodny. Najwybitniejszą jego część stanowi wspomniana własna (choć tworzona pod wpływem m.in. Fougerona i meksykańskich muralistów) formuła malarstwa figuratywnego.
Umarł podczas samotnej wycieczki w Tatrach.

Cena wywoławcza PLN 35 000,-


 

 

82. ANDRZEJ WRÓBLEWSKI
(Wilno 1927 - Tatry 1957)


UWAGA, NADCHODZI! (NALOT, ALARM)


1955 r.
Olej na płótnie 120 x 139,5 cm
Nie sygnowany
Malowany: 11-26, 18-23, 25-30 kwietnia; 3-6, 10, 11 (ukończony), 16, 17 maja (poprawki).
Pochodzenie - kolekcja rodziny artysty

Wystawiany - L. Wilkowa, Katalog prac olejnych, [w:] Andrzej Wróblewski 1927-1957. katalog wystawy w 10. rocznicę śmierci, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1967, kat. wyst., s. 38, nr 66
- 1968, Muzeum Narodowe w Warszawie (kat. jw.)
- Lengyel Festeszet 1944-1984, kat. wyst., Budapeszt 1984, Mücsarnok, s. 48
- Obraz wojny we współczesnej sztuce polskiej, kat. wyst., Instytut Kultury Polskiej, Londyn, 1989
- Wróblewski, kat. wyst., Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice, 1993, nr 8, il.
- Odwilż. Sztuka około 1956 r., Praca zbiorowa, red. P. Piotrowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1996, s. 220, nr 19
- Andrzej Wróblewski. Retrospektywa, kat. wyst., red. Z. Gołubiew, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta (Warszawa 1995, kurator: H. Wróblewska), Muzeum Narodowe w Krakowie (1996, kurator: Z. Gołubiew), Warszawa 1998, nr kat. 148, s. 116-117
Literatura - Spis prac niewystawionych, [w:] Andrzej Wróblewski. Wystawa pośmiertna (kat. wyst.), Kraków 1958, s. 54, nr 89
- M. Tarabuła, Kronika wydarzeń, [w:] Andrzej Wróblewski nieznany, red. J. Michalski, Galeria Zderzak, Kraków 1993, s. 298.
- [Andrzeja Wróblewskiego Kalendarz na rok] 1955
- A. Wróblewski, Spis prac wykonanych w 1955, [w:] Andrzeja Wróblewskiego Kalendarz na rok 1955, nr 10
Cena wywoławcza PLN 450 000,-
Cena uzyskana PLN 490 000,- 

 

83. TADEUSZ PIOTR POTWOROWSKI
(Warszawa 1898 - Warszawa 1962)


PÓŁAKT


Akwarela na papierze 27 x 24 cm
Nie sygnowany
Pochodzenie - kolekcja rodziny artysty


Wybitny polski malarz okresu powojennego, przedstawiciel szkoły koloryzmu. Studia artystyczne odbył w szkole K. Krzyżanowskiego w Warszawie oraz krakowskiej ASP, gdzie był uczniem J. Pankiewicza. W 1924 r. wyjechał z członkami Komitetu Paryskiego do Francji, gdzie pozostał do 1933 r. Po powrocie do kraju osiadł w Wielkopolsce. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Anglii, gdzie pozostał do 1958 r. W 1946 r. miał indywidualną wystawę w londyńskiej Redfern Gallery. Był wykładowcą w Bath Academy of Art w Corsham, należał do London Group (od 1949 r.) i Royal West of England Academy (od 1956 r.). Po przyjeździe do kraju prowadził pracę pedagogiczną w PWSSP w Gdańsku i Poznaniu. Dorobek artystyczny Potworowskiego został zaprezentowany na Biennale w Wenecji (1960 r.), gdzie uhonorowano go nagrodą.
Podstawowym zagadnieniem sztuki P. Potworowskiego był kolor. Dzięki niemu artysta konsekwentnie odchodził od malarstwa przedstawiającego i dochodził do abstrakcji. Pejzaż - główny motyw jego malarstwa, pozostawał z czasem jedynie źródłem inspiracji, był pretekstem do studiów barwy ukazywanej w różnych tonacjach i oświetleniu.

Cena wywoławcza PLN 3 500,-


 

 

84. TADEUSZ PIOTR POTWOROWSKI
(Warszawa 1898 - Warszawa 1962)


MARTWA NATURA Z CZERWONĄ ZASŁONĄ


Akwarela na papierze 26 x 19,5 cm (w świetle passe-partout)
Nie sygnowany
Pochodzenie - kolekcja rodziny artysty
Cena wywoławcza PLN 3 500,- 

 

85. TADEUSZ KANTOR
(Wielopole Skrzyńskie 1915 - Kraków 1990)


INFORMEL


Olej na płótnie 65 x 80 cm
Sygnowany p.d. - 'Kantor'
Obraz opisany na odwrocie - 'T Kantor / Cracovie'
Na odwrocie nalepki depozytowe Muzeum Narodowego w Warszawie oraz nalepka Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z 1959 r.


Malarz, teoretyk sztuki, reżyser, scenograf, autor zdarzeń parateatralnych, pedagog krakowskiej ASP. W czasie okupacji był założycielem teatru eksperymentalnego, którego działalność kontynuował teatr Cricot 2. Współtworzył Grupę Młodych Plastyków (1945), był współorganizatorem I Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948), intensywnie działał w II Grupie Krakowskiej (1957).
Przez całe twórcze życie podkreślał konieczność takich poszukiwań, które odpowiadałyby wyzwaniom współczesnego świata. T. Kantor wyjechał do Paryża w 1947 r. i 1959 r. Podróże te dostarczyły mu inspiracji do własnej twórczości; jednocześnie pozwoliły zapoznać się z aktualnymi tendencjami w sztuce światowej, a zwłaszcza malarstwem gestu. Cenił zwłaszcza osiągnięcia Fautriera, Wolsa, Mathieu. Po powrocie do kraju od połowy lat 50-tych uprawiał malarstwo informel - spontaniczne, nieskrępowane estetyką, będące 'manifestacją życia'.


Cena wywoławcza PLN 45 000,- 

 

86. JANINA
KRAUPE-ŚWIDERSKA
ur. Sosnowiec 1921 r.


WIECZORNE MYŚLI


1959 r.
Monotypia na papierze 79 x 50 cm
Sygnowany p.d. - 'J. Kraupe 1959'


Studia artystyczne odbyła w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uprawia malarstwo sztalugowe, monumentalne oraz grafikę. Profesor ASP w Krakowie. Od 1958 r. jest członkiem Grupy Krakowskiej. Uhonorowana licznymi nagrodami m.in.: Nagrodą Specjalną II Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie (1968), I Nagrodą 'Temat muzyczny w grafice' (1975), Nagrodą I stopnia MKiS (1984), Medalem 'Amici Pomero' - Mediolan (1994), Nagrodą im. Witolda Wojtkiewicza i Nagrodą Miasta Krakowa (1997). Prace artystki znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Pradze, Albertiny w Wiedniu, Zbiorach Villan'y w Zwickau, Museum Junge Kunst we Frankfurcie oraz w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Cena wywoławcza PLN 2 500,-
Cena uzyskana PLN 2 500,- 

 

87. ZBIGNIEW MAKOWSKI
ur. Warszawa 1930 r.


TANTRIC DREAM


1965 r.
Tusz chiński na papierze 57 x 82 cm
Sygnowany na odwrocie - 'ZBIGNIEW MAKOWSKI'


Malarz, poeta. W latach 1950-1956 studiował w warszawskiej ASP. Dyplom uzyskał w pracowni prof. K. Tomorowicza. Na początku lat 60-tych przebywał w Paryżu, gdzie zetknął się z A. Bretonem oraz artystami związanymi z surrealizmem. Współpracował z członkami ugrupowania PHASES, brał udział we wspólnych wystawach. Prace Z. Makowskiwego znajdują się w wielu muzeach w Polsce i za granicą, między innymi w Muzeach Narodowych w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, Galerii Sztuki Współczesnej 'Zachęta', Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Musée d'Art Moderne w Paryżu, Kunsthalle w Düsseldorfie i wielu innych. W 1991 r. obraz artysty został przekazany jako dar Rządu Polskiego do Biura ONZ w Genewie.

Cena wywoławcza PLN 12 500,-


 

 

88. JAN LEBENSTEIN
(Brześć nad Bugiem 1930 - Kraków 1999)


LESANIMAUX CHASSENT DES HOMMES Ilustracja do Folwarku zwierzęcego George'a Orwella


1974 r.
Tusz chiński na kartonie 50,5 x 65 cm
Sygnowany l.d. - 'Lebenstein 74'
Obraz opisany na odwrocie


Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1948-1954) pod kierunkiem prof. E. Eibischa i prof. A. Nachta-Samborskiego. W 1954 r. uczestniczył w zbiorowej wystawie Okręgu Warszawskiego, gdzie wystawił obraz pt. Pejzaż z Woli. W 1955 r. uczestniczył w wystawie w Arsenale. W tym samym roku powstały pierwsze Figury, kreślone na papierze milimetrowym. Rozwinięciem tego cyklu było namalowanie w latach 1958-1962 serii Figur osiowych, które wystawiał w Paryżu i Stanach Zjednoczonych. Od 1964 r. Lebenstein malował Bestiarium, po którym zaczął wprowadzać do swoich obrazów ludzkie postaci. W latach 1972-1975 pracował nad cyklem grafik do Folwarku zwierzęcego George'a Orwella. W latach 1976-1989 tworzył prace o tematyce mitologicznej i biblijnej m.in.: ilustracje do Księgi Hioba i Apokalipsy. Od 1959 r. mieszkał w Paryżu. Uhonorowany wieloma nagrodami w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959), Nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego, Nowy Jork (1976), Nagrodą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (1985), Nagrodą im. J. Cybisa (1987). W 1992 r. w Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie odbyła się retrospektywna wystawa prac artysty, powtórzona w Muzeach Narodowych we Wrocławiu i Krakowie, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano szeroki wybór prac olejnych artysty.


Cena wywoławcza PLN 12 000,-
Cena uzyskana PLN 12 000,- 

 

89. JAN LEBENSTEIN
(Brześć nad Bugiem 1930 - Kraków 1999)


BETE VERTE (ZIELONY ZWIERZAK)


1975 r.
Tusz, akwarela, ołówek na papierze 70 x 38,3 cm
Sygnowany p.d. - 'Lebenstein 75'
Obraz opisany na odwrocie
Cena wywoławcza PLN 8 000,-
Cena uzyskana PLN 8 000,- 

 

90. JAN LEBENSTEIN
(Brześć nad Bugiem 1930 - Kraków 1999)


FIGURA OSIOWA


1963 r.
Tusz, akwarela na papierze 54,3 x 36,4 cm
Sygnowany l.d. - 'Lebenstein 63'
Obraz opisany na odwrocie
Cena wywoławcza PLN 8 000,-
Cena uzyskana PLN 8 000,- 

 

91. MARIA JAREMA
(Stary Sambor 1908 - Kraków 1958)


FORMY


1957 r.
Monotypia, tempera na papierze 65 x 50 cm
Nie sygnowany
Na odwrocie opis ręką Kornela Filipowicza z oznaczeniem poz. katalogu rodzinnego 58
Literatura - Maria Jarema, katalog wystawy, Pałac Sztuki, Galeria Krzysztofory, Kraków XI 1962 r.
- B. Ilkosz, Maria Jarema 1908-1958, katalog wystawy, Wrocław 1998, poz. kat. 296.


Malarka, rzeźbiarka, scenograf. W latach 1929-1935 studiowała w krakowskiej ASP. Była współorganizatorką założonej ok. 1932 r. Grupy Krakowskiej, reprezentującej radykalną postawę artystyczną. Od 1934 r. współpracowała jako scenograf z eksperymentalnym teatrem 'Cricot', a w latach 1956-1957 z teatrem 'Cricot 2'. Działalność artystyczną rozpoczęła od rzeźby, później zwróciła się ku malarstwu, początkowo tworząc niewielkie kompozycje wprowadzające elementy groteski, malowane temperą, akwarelą, gwaszem. Pojawiły się w nich typowe dla twórczości artystki układy przestrzenne, w których linia i barwa traktowane są jako czynniki współtworzące strukturę obrazu. Stopniowo w obrazach coraz silniejsze stawało się dążenie do precyzji formy i przejrzystości kompozycji. W latach 1950-1958 Jarema osiągnęła pełną dojrzałość i samodzielność artystyczną. W tym okresie najczęściej łączyła techniki monotypii i tempery. Powstałe po 1954 r. cykle zawierają sumę doświadczeń twórczych artystki, która zbliża się w nich ku formom abstrakcyjnym, a czynnikami decydującymi stają się ruch i rytm.


Cena wywoławcza PLN 120 000,- 

 

92. ROMAN ARTYMOWSKI
(Lwów 1919 - Łowicz 1993)


BEZ TYTUŁU


Lata 60-te XX w.
Technika mieszana, kolaż na płótnie 62,5 x 60,5 cm
Nie sygnowany
Wystawiany - Roman Artymowski. W kręgu słońca, Polski Dom Aukcyjny 'Sztuka', Hôtel de Saxe, Warszawa 8-30 IX 2003 r., Pałac Larischa, Kraków 8 X-15 XI 2003 r.
Literatura - Roman Artymowski. W kręgu słońca, katalog wystawy, Kraków- Warszawa 2003, poz. kat. 19, s. 69 (reprodukcja).


Ukończył krakowską ASP w 1949 r. Jako student związany był, podobnie jak Wajda, Strumiłło czy Wróblewski, z Grupą Samokształceniową. Po dyplomie przeniósł się do Warszawy, gdzie został asystentem na Wydziale Malarstwa ASP. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wielokrotnie przebywał za granicą, wykładając na uczelniach artystycznych Bagdadu, Damaszku i Asilah (Maroko). W Polsce związany był z łódzką PWSST i ASP w Warszawie, której rektorem został w 1983 r. Artymowski, uczeń kolorysty E. Eibischa wszedł do dziejów sztuki jako artysta szczególnie wyczulony na niuanse barwne i walory niezwykłych faktur. Początkowo realista, oddalał się stopniowo od malarstwa figuratywnego w stronę informelu, by w końcu przyjąć konwencję swoiście rozumianej abstrakcji geometrycznej.

Cena wywoławcza PLN 12 000,-


 

 

93. JAN TARASIN
ur. Kalisz 1929 r.


NIESTABILNE OBIEKTY


1988 r.
Olej na płótnie 95 x 65 cm
Sygnowany p.d. - 'Jan Tarasin 88'
Wystawiany - Galeria Fibak & Büchner, 2003 r.
Literatura - R. Noyce, Contemporary Painting in Poland, 1995, s. 197 (reprodukcja).


Malarz, grafik. W 1951 ukończył malarstwo na krakowskiej ASP pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pronaszki. W czasie studiów zadebiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948/49. Członek Grupy Krakowskiej. W latach 50-tych powstają cykle litograficzne: 'Nowa Huta i jej mieszkańcy', 1954, 'Dom', 1955. Od połowy lat pięćdziesiątych mieszka w Warszawie. Po 1955 związany z Galerią 'Krzywe Koło'. Po 1956 tworzy obrazy niefiguratywne. Wyodrębnione graficzne elementy artysta umieszcza na płaszczyźnie lub w niedookreślonej przestrzeni (cykl 'Wnętrze', 1957, 'Uczta', 1957, 'Przedmioty policzone', od 1968, 'Kolekcja', 1971).
W latach 1963-67 wykładowca na Wydziale Architektury Wnętrz krakowskiej ASP. Od 1974 roku uczy na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. W latach 1987-90 rektor tej uczelni. Laureat Nagrody Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida w 1976 roku i Nagrody im. Jana Cybisa w 1984 roku.
W 1995 r w warszawskiej Zachęcie miała miejsce monograficzna wystawa artysty.


Cena wywoławcza PLN 13 500,-
Cena uzyskana PLN 17 000,- 

 

94. WOJCIECH FANGOR
ur. Warszawa 1922 r.


BEZ TYTUŁU


1964 r.
Olej na płótnie 80 x 80 cm
Sygnowany na odwrocie - 'Fangor / 21 / 1964'


Malarz, grafik i rzeźbiarz. Malarstwa uczył się u T. Pruszkowskiego i F. S. Kowarskiego. W 1946 roku uzyskał dyplom na warszawskiej ASP. W latach 50-tych w odpowiedzi na obowiązujący socrealizm poświęca się realizowaniu własnego języka plastycznego w grafice i plakacie. Współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu. Od 1958 roku współpracuje z Stanisławem Zamecznikiem przy realizacjach przestrzennych i organizacji przestrzeni wystawienniczych (wystawa Studium przestrzeni). W malarstwie abstrakcyjnym z lat 50-tych i 60-tych zajmują Fangora zjawiska światła i ruchu. Powstają kompozycje kręgów, fal, przenikających się kontrastowych pól barwnych. W dalszej swojej twórczości artysta wykorzystuje w malarstwie efekt złudzenia optycznego. Jego twórczość podlega ciągłym zmianom. Począwszy od malarstwa w duchu postkubizmu, poprzez studia realistyczne, po pierwsze w Polsce environments i realizacje obiektów w ostatnim okresie. Wojciech Fangor jest wykładowcą wielu prestiżowych uczelni artystycznych w Stanach Zjednoczonych. Autor szeregu znaczących wystaw, m.in.: Berlin (1965), Londyn (1966), Guggenheim Museum w Nowym Jorku (1970).

Cena wywoławcza PLN 36 000,-
Cena uzyskana PLN 37 000,- 

 

95. STANISŁAW FIJAŁKOWSKI
ur. Zdołbunowo na Wołyniu 1922 r.


AUTOSTRADA CCCXXXV


1994 r.
Olej na płótnie 46 x 38 cm
Sygnowany na krosnach - 'S. Fijałkowski'


Malarz, grafik. Studiował w łódzkiej PWSSP w pracowniach W. Strzemińskiego, L. Tyrowicza i S. Wegnera (1946-1951). Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON. Reprezentował Polskę na Biennale w Sa~o Paulo (1969) i Biennale w Wenecji (1972). Uhonorowany wieloma nagrodami, w tym Nagrodą Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida (1972) oraz Nagrodą im. J. Cybisa (1990). Jest laureatem nagrody Kolekcjonerów dr L. Siudy za 2001 r. Twórczość S. Fijałkowskiegon ukształtowała się pod wpływem pism W. Kandynsky'ego, P. Mondriana oraz surrealizmu. W swoich pracach artysta łączy wartości emocjonalne i intelektualne. Często operuje środkami typowymi dla abstrakcji, nie narzucając jednocześnie interpretacji dzieł.


Cena wywoławcza PLN 19 500,- 

 

96. RYSZARD WINIARSKI
ur. Lwów 1936 r.


OBSZAR 142.23


1973 r.
Akryl na płótnie 50 x 50 cm
Sygnowany na odwrocie - 'WINIARSKI / 1973'
Wystawiany - Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny 'Sztuka', Kraków VI-VIII 2002, Warszawa I-II 2003.
Literatura - Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, red. J. Grabski, katalog wystawy, Kraków 2002, poz. 13, s. 52 (reprodukcja).


Studiował na Politechnice Warszawskiej i ASP w Warszawie. W 1965 r. powstały pierwsze obrazy z serii 'Prób wizualnej prezentacji układów statycznych', gdzie podstawową jednostką struktury był czarny i biały kwadrat, a ich układ wynikał z przypadku - rzutu kostką lub monetą. Z czasem rozmieszczenie kwadratów stało się coraz bardziej skomplikowane i wynikało ze złożonych obliczeń matematycznych. W latach 70-tych powstały pierwsze kompozycje przestrzenne. Artysta brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Brazylii.


Cena wywoławcza PLN 15 000,-
Cena uzyskana PLN 15 000,- 

 

97. JERZY NOWOSIELSKI
ur. Kraków 1923 r.


AKT Z MARTWĄ NATURĄ


1988 r.
Olej na płótnie 100 x 90 cm
Sygnowany na odwrocie - 'Jerzy Nowosielski 1988'


Malarz, rysownik, autor monumentalnych kompozycji ściennych. Edukację artystyczną rozpoczął w 1940 r. w krakowskiej Kunstgewerbeschule w pracowni S. Kamockiego. Wychowany w tradycji prawosławnej wstąpił w 1942 r. do nowicjatu Ławry Św. Jana Chrzciciela pod Lwowem, gdzie przyswoił sobie zasady sztuki malowania ikon, a także poznał zbiory Muzeum Ikon we Lwowie. Wydarzenia te miały zasadniczy wpływ na dalszą drogę artystyczną Nowosielskiego. Po wojnie podjął naukę na ASP w Krakowie w pracowni E. Eibischa. J. Nowosielski uczestniczył w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 r., gdzie zaprezentował między innymi Bitwę o Addis Abebę i Zimę w Rosji - dojrzałe obrazy utrzymane w nurcie abstrakcji geometrycznej. Odtąd będzie ją stale rozwijał równolegle z malarstwem figuratywnym. W latach 50-tych utrzymywał się głównie z polichromowania cerkwi i kościołów (cerkiew Św. Eliasza Proroka w Białymstoku), do czego powrócił w latach 80-tych (kościół Opatrzności Bożej w Wesołej).
W latach 1957-1962 pełnił funkcję pedagoga w PWSSP w Łodzi. W latach 1962-1993 wykładał malarstwo na ASP w Krakowie. Od 1957 r. jest członkiem II Grupy Krakowskiej. W 1985 r. otrzymał nagrodę im. J. Cybisa. W ubiegłym roku w Zachęcie odbyła się monograficzna wystawa artysty, której towarzyszył bogato ilustrowany katalog.


Cena wywoławcza PLN 45 000,-
Cena uzyskana PLN 55 000,- 

 

98. HENRYK WANIEK
ur. Oświęcim 1942 r.


OSTATNI DZIEŃ WRZEŚNIA


1987 r.
Olej na płótnie 50 x 60 cm
Sygnowany na odwrocie - 'HENRYK WANIEK'
Obraz opisany na odwrocie


Studia na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie, filia w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1970 roku. Członek grupy 'Oneiron' (m.in. Andrzej Urbanowicz, Urszula Brol), poszukującej inspiracji w mistycyzmie i filozofii Wschodu. Główny przedstawiciel nurtu fantastyczno-ezoterycznego w polskiej sztuce. W jego twórczości rozległej wyobraźni erudyty towarzyszy nienaganne opanowanie warsztatu malarza realisty.

Cena wywoławcza PLN 5 500,-


 

 

99. EDWARD DWURNIK
ur. Radzymin 1943 r.


WENECJA


2001 r.
Olej na płótnie 80,5 x 100 cm
Sygnowany p.d. - 'E. Dwurnik 2001'
Obraz opisany na odwrocie, nr autorski IX 985 2680


Edward Dwurnik studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1963-1970. Uhonorowany Nagrodą Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida (1981) oraz Nagrodą Fundacji Coutts & Co w Zurychu (1992). Od 1965 r. tworzył rysunki i akwarele pod wpływem malarstwa Nikifora. W kolejnym cyklu zatytułowanym Podróże autostopem, kontynuowanym od 1966 r. do dziś, malarz obrazuje życie miast wypełnionych ludzkim tłumem, ukazanych z perspektywy lotu ptaka. Za namalowanie tego cyklu otrzymał Nagrodę Kulturalną 'Solidarności' w 1983 r. Retrospektywna wystawa dzieł E. Dwurnika odbyła się 2001 r. w Galerii Sztuki 'Zachęta'.


Cena wywoławcza PLN 9 000,- 

 

100. MARIAN CZAPLA
ur. Gacki k. Szydłowca 1946 r.


TORS A TORSOz cyklu 'Ecce Homo'


1992 r.
Akryl na płótnie 150 x 64,5 cm
Sygnowany p.d. - 'Czapla' 92'


Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom 1972). Studia w pracowni malarstwa S. Gierowskiego i grafiki H. Chrostowskiej. Współzałożyciel grupy artystycznej 'Sympleks S4'. Profesor malarstwa w macierzystej uczelni. W 2002 r. obchodził jubileusz 30-lecia pracy twórczej. Autor cykli obrazów figuratywnych, malowanych w żywych kolorach, nawiązujących stylistycznie do zdobyczy światowego ekspresjonizmu, jednocześnie mających głęboko humanistyczny wydźwięk. Prace w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych w kraju oraz Włoszech, Francji, Finlandii, Anglii, Szwajcarii i USA.

Cena wywoławcza PLN 10 000,-


 

 

101. JAN DOBKOWSKI
ur. Łomża 1942 r.


KEA


2000-2001 r.
Akryl na płótnie 146 x 114 cm
Sygnowany p.d. - 'Jan Dobkowski 2000-01'


Studia artystyczne odbył w warszawskiej ASP (1962-1968) pod kierunkiem J. Studnickiego i J. Cybisa. Od połowy lat 60-tych maluje obrazy o gładkiej, jednorodnej fakturze w zawężonej gamie kolorystycznej. Początkowo współpracuje z J. Zielińskim, tworząc ugrupowanie 'Neo-Neo-Neo'. W 1968 r. namalował pierwszy obraz czerwono-zielony, który obecnie znajduje się w kolekcji Muzeum Guggenheim. Od połowy lat 80-tych artysta maluje cykle obrazów, gdzie na czarnych tłach biegną kolorowe wiązki linii. Odbył liczne podróże artystyczne - do Ameryki Południowej, Grecji, Finlandii, Izraela. Źródłem inspiracji dla jego sztuki, a zwłaszcza ostatnich cykli, stał się świat przyrody i kultur odwiedzanych krajów. W 1994 r. Jan Dobkowski został uhonorowany nagrodą im. J. Cybisa za całokształt twórczości.

Cena wywoławcza PLN 12 500,-


 

 

102. LEON MICHALSKI
(Łódź 1911 - Warszawa 1989)


ZAKROCZYM WIOSNĄ


1975 r.
Olej na płótnie 56 x 61,5 cm
Sygnowany l.d. - 'L. Michalski'


W latach 1934-1939 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. M. Kotarbińskiego. Po otrzymaniu dyplomu w 1946 r. rozpoczął pracę dydaktyczną na Wydziale Grafiki tejże uczelni. Od 1973 r. profesor. W latach 1962-1965 prorektor ASP. Zajmował się malarstwem sztalugowym, ściennym, rysunkiem, grafiką warsztatową i wystawiennictwem. Po raz pierwszy pokazał swoje prace na wystawie indywidualnej w 1948 r. w Klubie Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych, m. in. w Galerii Zachęta w Warszawie (1960, 1968, 1977, 1986). Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. W swojej twórczości bliski był kolorystom z kręgu Komitetu Paryskiego. Zajmowało go przede wszystkim poszukiwanie właściwego brzmienia koloru, a nie ilustrowanie anegdoty. Szczególnie wysoko cenił twórczość J. Cybisa, z którym się przyjaźnił i współpracował. Był współtwórcą polichromii Starego Miasta w Warszawie (1953) i w Lublinie (1954), zaprojektował i wykonał w 1955 r. plafon w warszawskim hotelu 'Bristol'.


Cena wywoławcza PLN 4 500,- 

 

103. JAN WODYŃSKI
(Jasło 1903 - 1988)


DUET


1980 r.
Olej na płótnie 91 x 65 cm
Sygnowany p.d. - 'WODYŃSKI'


W latach 1924-29 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Weissa i F. S. Kowarskiego, w 1929 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1931 r. uzyskał dyplom. Był członkiem grupy Rytm w latach 1933-39 oraz warszawskiej grupy Pryzmat, założonej przez uczniów F. S. Kowarskiego. Wodyński uprawiał malarstwo sztalugowe, zajmował się także malarstwem monumentalnym - uczestniczył w pracach nad polichromią Starego Miasta w Lublinie. Szczególnie interesowała go przyroda, malował także martwe natury i portrety. Jego twórczość zalicza się do nurtu postimpresjonistycznego. Pod koniec lat 60-tych malował również abstrakcje. Był profesorem UMK w Toruniu, PWSSP w Gdańsku i ASP w Warszawie. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Wystawie Światowej w Nowym Jorku. Wielokrotnie nagradzany. Jego prace znajdują się w muzeach w całym kraju.

Cena wywoławcza PLN 3 500,-


 

 

104. JERZY STAJUDA
(Falenica 1936 - Warszawa 1992)


KOMPOZYCJA 2411


Akwarela na papierze 47,5 x 33,5 cm
Sygnowany p.d. - 'Stajuda'


Malarz, rysownik, krytyk. Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej - dyplom w 1959 r. W latach 1967-1990 kierował działem plastyki w 'Miesięczniku Literackim'. Pisał do 'Przeglądu Artystycznego', 'Współczesności', 'Nowej Kultury'. W ostatnich latach życia wykładał na warszawskiej ASP, gdzie cieszył się wielkim autorytetem wśród studentów. Twórczość J. Stajudy należy do nurtu abstrakcji lirycznej. Artysta inspirował się chińską kaligrafią, muzyką, a także metafizycznym malarstwem P. Klee.

Cena wywoławcza PLN 1 500,-


 

 

105. JERZY STAJUDA
(Falenica 1936 - Warszawa 1992)


KOMPOZYCJA 3011


Tusz na papierze 48 x 34 cm
Sygnowany p.d. - 'Stajuda'
Cena wywoławcza PLN 1 500,-
Cena uzyskana PLN 1 500,- 

 

106. TADEUSZ KULISIEWICZ
(Kalisz 1899 - Warszawa 1988)


AKT LEŻĄCY


Tusz, tusz lawowany na papierze 35,4 x 44 cm
Sygnowany l.d. (pod passe-partout) - 'Kulis'


Jeden z najwybitniejszych rysowników XX w. Studiował w Szkole Sztuk Dekoracyjnych w Poznaniu (1911-1923) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1923-1927). Pierwszą indywidualną wystawę miał w 1930 r. w Salonie Garlińskiego. Odbywał liczne podróże artystyczne, m.in. do Francji, Holandii, Rumunii, Chin, na Kaukaz, do Indii, Meksyku, Brazylii, które dostarczały mu wielu inspiracji. Głównym tematem twórczości Kulisiewicza była postać kobieca. W licznych studiach analizował jej sylwetkę i ruch, posługując się syntetyczną linią wyznaczającą kontur postaci.

Cena wywoławcza PLN 2 400,-
Cena uzyskana PLN 2 800,- 

 

107. IGOR MITORAJ
ur. Oederan w Niemczech 1944 r.


BEZ TYTUŁU


1996 r.
Grafika na papierze
95 x 66,5 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - 'Mitoraj 96'


Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował malarstwo w pracowni T. Kantora. Od roku 1968, kiedy opuścił kraj, poświęcił się przede wszystkim rzeźbie. Pierwszą indywidualną wystawę miał w 1976 roku w paryskiej Galerie La Hune. Zakończyła się ona sukcesem, a prace artysty znalazły uznanie publiczności i krytyków. Od tamtej pory Mitoraj jest zaliczany do grona najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy. Jego prace znajdują się w kilkudziesięciu muzeach i fundacjach na świecie, m.in. w dzielnicy Paryża Défense, w Muzeum Olimpijskim w Lozannie, British Museum w Londynie. Zafascynowany pięknem greckiej i rzymskiej rzeźby antycznej tworzy figury bogów, herosów, centaurów, tytanów. Jego dzieła odlane w brązie, odkute w marmurze, poddane destrukcji przypominają o utraconej Arkadii.

Cena wywoławcza PLN 4 700,-
Cena uzyskana PLN 4 800,- 

 

108. ŁUKASZ KOROLKIEWICZ
ur. Warszawa 1948 r.


ZŁOTY AMOR


1991 r.
Olej na płótnie 132 x 177,8 cm
Sygnowany na odwrocie - 'Łukasz Korolkiewicz'


W latach 1965-1971 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w 1971 roku w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. W latach 70-tych związany z grupą artystów świadomie odcinających się od aktualnego nowatorstwa, a kładących nacisk na doskonałość malarskiego warsztatu. W latach 80-tych związany z ruchem kultury niezależnej. Początkowo tworzący kompozycje abstrakcyjne, z czasem sięga po środki realistyczne, akcentując rolę fotografii. Malarstwo Korolkiewicza ma charakter głęboko osobistej, indywidualistycznej wizji rzeczywistości. Bywa tajemnicze, sugestywne, pełne nostalgii, ale i niepokojące. W swojej twórczości malarz prowadzi dialog z tradycją polskiego malarstwa. W jego obrazach dostrzec można pokrewieństwo ze świetlnymi efektami w malarstwie Aleksandra Gierymskiego i Władysława Podkowińskiego, a także z nastrojowością płócien Jacka Malczewskiego, Józefa Mehoffera i Wojciecha Weissa. Od 1996 roku Łukasz Korolkiewicz jest profesorem warszawskiej ASP. Laureat Nagrody im. J. Cybisa w 1991 roku.

Cena wywoławcza PLN 24 000,-


 

 

109. BEATA SARAPATA
ur. Kraków 1957 r.


PRZYBYSZ


2003 r.
Olej na tekturze 100 x 70 cm
Sygnowany l.d. - 'B. Sarapata 2003'


W 1995 r. ukończyła studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w Katedrze Scenografii pod kierunkiem prof. Andrzeja Kreutz-Majewskiego. Jest stypendystką Ashton Art School w Sydney. B. Sarapata jest autorką scenografii do dramatów S. Wyspiańskiego, A. Mickiewicza, których projekty były wystawiane w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (1995). W latach 1995-1997 B. Sarapata wykonała cykle obrazów inspirowanych dziełami literackimi R. M. Rilkego i A. de Saint-Exupéry. Studia filozoficzne i antropologiczne, które artystka odbyła w Papieskiej Akademii Teologicznej, a następnie w Sydney University w Australii (1988-1991) zaowocowały serią obrazów powstałych pod wpływem kultury aborygeńskiej. Obraz Przybysz pochodzi z cyklu dzieł inspirowanych sztuką Polinezji i Pacyfiku.

Cena wywoławcza PLN 2 200,-
Cena uzyskana PLN 2 200,- 

 

110. JAN MŁODOŻENIEC
(Warszawa 1929
- Warszawa 2000)


VIVALDI


Tempera na papierze
49 x 34,5 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany wzdłuż lewej krawędzi - 'Jan Młodożeniec'


Jeden z najwybitniejszych polskich artystów XX w. Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1948-1955) w katedrze grafiki i plakatu prof. H. Tomaszewskiego. Od 1953 r. projektował plakaty, grafikę książkową i ilustracje, współpracując z takimi wydawnictwami jak: Czytelnik, PIW, Iskry, WAG, KAW. W ostatnich latach życia znaczące miejsce w jego twórczości zajęło malarstwo. Dzieła artysty były prezentowane na ponad 40 wystawach indywidualnych w Wiedniu, Berlinie, Pradze, Sztokholmie, Paryżu, Essen, Tokio i wielu polskich miastach. Prace Jana Młodożeńca znajdują się m.in. w Stedelijk Museum w Amsterdamie, Kunstbibliothek w Berlinie, Musée d'Arts Décoratifs w Paryżu, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Muzeum Narodowym w Poznaniu, Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Cena wywoławcza PLN 2 500,-
Cena uzyskana PLN 2 500,- 

 

111. JAN BERDYSZAK
ur. Zawory k. Książa Wielkopolskiego 1934 r.


LXVII


1962 r.
Technika mieszana na papierze 59 x 30,5 cm
Sygnowany l.g. - 'JAN / BER / DYSZ / AK'


Studiował rzeźbę w PWSSP w Poznaniu w latach 1952-58. Dyplom uzyskał w pracowni B. Wojtowicza. Wykłada rzeźbę w macierzystej uczelni. W 1960 roku rozpoczyna cykl kół i elips. Malowane początkowo w tradycyjnym formacie, z czasem wychodzą poza obręb klasycznego obrazu (Koła podwójne, 1962-1964). Powstają kompozycje kół zestawionych jedno nad drugim. Kolejnym krokiem było zaanektowanie przez obrazy rzeczywistej przestrzeni poprzez wykonanie w nich wycięć (Obrazy, 1965-1970). Artysta kontynuuje podział obrazu na części, które eksponuje w różnych zestawieniach. Z czasem obiekty autorstwa Berdyszaka lokują się na pograniczu malarstwa i rzeźby. W latach 1982-1984 powstaje cykl Fragment jako całość radykalna, charakteryzujący się dużą autonomicznością poszczególnych elementów.
W 1990 roku artysta tworzy cykl Passe-partout - składają się na niego rysunki, grafiki i instalacje, dla których punktem wyjścia jest forma zewnętrznej, pustej w środku oprawy.

Cena wywoławcza PLN 3 500,-
Cena uzyskana PLN 3 500,- 

 

112. JERZY PANEK
(Tarnów 1918 - Kraków 2001)


AUTOPORTRET PODWÓJNY


1980 r.
Tusz na papierze gazetowym 30,5 x 47 cm
Sygnowany p.d. - 'Panek / 80'


Jerzy Panek przez całe swoje twórcze życie tworzył cykle autoportretów. Wykonywał je w różnych technikach, najczęściej graficznych. Kiedy nie mógł wykonywać drzeworytów, zwłaszcza w ostatnim okresie życia, posługiwał się pastelą lub tuszem.

Cena wywoławcza PLN 1 500,-
Cena uzyskana PLN 1 500,- 

 

113. GRZEGORZ MORYCIŃSKI
ur. Augustów 1936 r.


ZABAWA Z KONIKIEM


1995 r.
Olej na płótnie 100 x 80 cm
Sygnowany p.d. - 'G. Moryciński'
Obraz opisany na odwrocie


Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1956-1961). Był uczniem A. Nachta-Samborskiego i S. Szczepańskiego. W latach 1977-1978 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1988 r. otrzymał Nagrodę Komitetu Kultury Niezależnej 'Solidarności'. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Prace artysty znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie, Galerii Zachęta w Warszawie.
Ważną rolę w twórczości artysty odgrywa symbolika rekwizytów - masek, zabawek, kostiumów teatralnych.


Cena wywoławcza PLN 4 400,- 

 

114. JOLANTA JOHNSSON
ur. Poznań 1955 r.


CZY TEN HORYZONT JEST NASZ


1997 r.
Olej na płótnie 102 x 96 cm
Sygnowany p.d. - 'J. Johnsson '97'


W latach 1984-1989 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w pracowni prof. H. Chrostowskiej i R. Strenta oraz w pracowni malarstwa prof. J. Tchórzewskiego.


Cena wywoławcza PLN 3 800,-
Cena uzyskana PLN 3 800,- 

 

115. TADEUSZ ŁODZIANA
ur. Borowa 1920 r.


TRÓJKĄTNA


1964 r.
Brąz patynowany, wys. 59 cm
Sygnowana na podstawie - 'TŁ'


Studiował w Instytucie Sztuk Plastycznych we Lwowie (1937-1941), a następnie w PWSSP w Sopocie (1947-1950) pod kierunkiem prof. M. Wnuka. Otrzymał dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1953). Profesor Wydziału Rzeźby, wieloletni dziekan tego wydziału i prorektor warszawskiej ASP. Wystawia w kraju i za granicą. Uczestniczy w konkursach architektoniczno-rzeźbiarskich uwieńczonych nagrodami i realizacjami wielu liczących się pomników i rzeźb dla architektury. Rzeźba monumentalna stanowi istotną pozycję w dorobku artysty. Jest także autorem rzeźb kameralnych, których głównym tematem jest akt kobiecy.

Cena wywoławcza PLN 6 200,-


 

 

116. ANDRZEJ SEWERYN KOWALSKI
ur. Sosnowiec 1930 r.


OBRAZ R-P-F


1970 r.
Olej na płótnie 100 x 69,5 cm
Sygnowany p.d. - 'A. S. Kowalski 1970'


Ukończył Wydział Malarstwa ASP w Krakowie (1955), otrzymując dyplomy w pracowniach A, Marczyńskiego i L. Gardowskiego. Od 1959 r. jest pedagogiem filii krakowskiej ASP w Katowicach, obecnie w stopniu profesora. W latach 1975-1978 wykładał w filii UŚl. w Cieszynie, a w latach 1989-1990 na Wydziale RTV tejże uczelni. Od 1958 r. jest członkiem II Grupy Krakowskiej, a od 1965 r. Grupy Arkat. Współpracował z 'Teatrem 38', w latach 50-tych pracował w redakcji 'Zebry'. Jest autorem licznych publikacji z zakresu krytyki sztuki, także podziemnych. Uprawia malarstwo sztalugowe i monumentalne oraz grafikę. Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz wielu kolekcjach prywatnych.

Cena wywoławcza PLN 12 000,-


 

 

117. LESZEK SOBOCKI
ur. Częstochowa 1934 r.


ŻAŁOBNICA


1982 r.
Olej na płótnie 75 x 60 cm
Sygnowany p.d. - 'Sobocki 82'
Wystawiany - Wystawa poplenerowa, Klasztor na Jasnej Górze, 1982 r.
- Myśl artysty, wystawa zorganizowana w 100-lecie śmierci C. K. Norwida, TPSP Kraków, 1983 r.


Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z siedzibą w Katowicach (1953-1956), a następnie na Wydziale Malarstwa tejże uczelni (1956-1959) oraz na Wydziale Reżyserii PWSTiF w Łodzi (1959-1960). L. Sobocki był współzałożycielem i członkiem ugrupowania WPROST. Wspólnie z kolegami z tej grupy - M. Bieniaszem. Z. Grzywaczem, J. Waltosiem otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida (1967) i Nagrody Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (1984). Twórczość artysty jest związana z tradycją sztuki Młodej Polski - czasem wręcz stanowiła cytat malarstwa Jacka Malczewskiego.

Cena wywoławcza PLN 12 000,-


 

 

118. BRONISŁAW KRZYSZTOF
ur. Mszana Górna 1956 r.


Z cyklu ZNAK


1998 r.
Brąz, wys. 67 cm
Sygnowany z prawej strony u dołu - 'B K / 98'
Wystawiany - Bronisław Krzysztof, Dotyk światła, Rzeźba, medale, rysunki, Polski Dom Aukcyjny 'Sztuka', Warszawa 4 IX - 15 XI 2003, Kraków 18 XI 2002 - 15 I 2004.
Literatura - Bronisław Krzysztof, Dotyk światła, Rzeźba, medale, rysunki, katalog wystawy, red. J. Grabski, Kraków-Warszawa 2003, s. 56, 57 (reprodukcje).


Bronisław Krzysztof ukończył warszawską Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Rzeźby, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza. Następnie związał się z zakopiańskim Liceum Sztuk Plastycznych, którego jest absolwentem, gdzie współpracował m.in. z Władysławem Hasiorem. Brał udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. w Paryżu, Londynie, Rawennie, Tokio i Kolonii. Był wielokrotnie nagradzany. Stale współpracuje z Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.
Głównym tematem prac Bronisława Krzysztofa jest człowiek. Natura i realizm ciała stają się punktem wyjścia i tworzywem, z którego artysta kształtuje własną wizję. Niektóre fragmenty rzeźbionych przez niego ciał zdają się jakby nadal tkwić w swoim naturalnym materiale: marmurze, glinie, metalu. Rzeźbiarski kształt wyłania się z pierwotnej materii. Zwłaszcza w medalach i plakietach Krzysztofa obraz zdaje się walczyć, by wynurzyć się z metalu. Posługując się naturalnymi kolorami metalu i patyny, wykorzystując zróżnicowanie faktur, rzeźbiarz uzyskuje niezwykłe efekty barwne. Kontrasty faktur, gładkie - chropowate, stają się dopełnieniem kontrastów form. Pełnoprawną materią twórczą jest dla Krzysztofa wolna przestrzeń.
Specyficznym zabiegiem stosowanym przez Bronisława Krzysztofa jest zestawianie niezależnie istniejących elementów, nadające całej kompozycji nowe znaczenia. Prowokując widza do samodzielnego dodawania bądź odejmowania poszczególnych części Krzysztof stwarza możliwość dialogu między twórcą i odbiorcą, a także między elementami wewnątrz dzieła. Powstaje dialog form, znaków, który powoduje, że rzeźby Bronisława Krzysztofa stają się utworami, które można czytać jak wiersz.
Obok rzeźb i medali artysta tworzy unikatowe meble, jest także autorem projektu korka do perfum firmy Sisley. Prace B. Krzysztofa znajdują się w wielu kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą, m.in. w British Museum, Muzeach Watykańskich, Kolekcji Sądu Najwyższego w Kolonii, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Śląskiego w Katowicach, kolekcjach Huberta i Isabelle D'Ornano, Davida de Rothschild, Susie Sainsbury, Anny i Jerzego Staraków.

Cena wywoławcza PLN 55 000,-
Cena uzyskana PLN 59 000,- 

 

119. BRONISŁAW KRZYSTZOF
ur. Mszana Górna 1956 r.


STUDIUM DO RZEŹBY ZNAK


1998 r.
Ołówek na papierze 70 x 50 cm
Sygnowany p.d. - 'Bronisław Krzysztof / 1998'
Wystawiany - Bronisław Krzysztof, Dotyk światła, Rzeźba, medale, rysunki, Polski Dom Aukcyjny 'Sztuka', Warszawa 4 IX - 15 XI 2003, Kraków 18 XI 2002 - 15 I 2004.
Cena wywoławcza PLN 1 500,-
Cena uzyskana PLN 1 500,- 

 

120. STASYS EIDRIGEVIČIUS
ur. Miediniškiai na Litwie 1949 r.


NA BRZEGU


1993 r.
Pastel na papierze 39,5 x 30 cm
Sygnowany p.d. - 'Stasys 93'
Obraz opisany na odwrocie


Malarz, grafik i ilustrator. Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie (1968-1973). W 1980 przeniósł się do Polski. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię, zajmuje się sztuką instalacji i scenografią. Jego twórczość nawiązuje do tradycji surrealizmu. Malarz porusza się w świecie przesyconych tajemnicą metafor, czasem pełnych pogody, innym razem - smutku. Zdołał przy tym stworzyć swój własny, niepowtarzalny styl. Poetyka jego dzieł zyskała duże uznanie, czego miarą dziesiątki wystaw na całym świecie i nagrody artystyczne.


Cena wywoławcza PLN 6 200,- 

 

121. STASYS EIDRIGEVIČIUS
ur. Miediniškiai na Litwie 1949 r.


EX LIBRIS LIUCIJOS (SINKIEWICZ)


1976 r.
Akwaforta, akwatinta na papierze 12,5 x 10,6 cm
Sygnowany p.d. - 'Stasys'
Nakład - 9/30
Literatura - Stasys 50, katalog wystawy, red. J. Grabski, Kraków 1999, poz. kat. 138, s. 99 (reprodukcja).
Cena wywoławcza PLN 700,- 

 

122. STASYS EIDRIGEVIČIUS
ur. Miediniškiai na Litwie 1949 r.


EX LIBRIS GRĄëINOS DIDELYT–S


1976 r.
Akwaforta, akwatinta na papierze 12,3 x 8,7 cm
Sygnowany p.d. - 'Stasys'
Nakład - 23/30
Literatura - Stasys 50, katalog wystawy, red. J. Grabski, Kraków 1999, poz. kat. 135, s. 97 (reprodukcja).
Cena wywoławcza PLN 700,- 

 

123. LICHTARZE

Europa Środkowa, XVI w.
Brąz, wys. 34,4 i 34,6 cm


Dwa lichtarze o podobnej formie, nie stanowiące pary. Brak oryginalnych kolców do osadzania świecy. Na jednym pęknięcia na stopie i reperacje.

Cena wywoławcza PLN 5 000,-
Cena uzyskana PLN 5 000,- 

 

124. PÓŁMISEK ZE SREBRA

Emil Radke, Warszawa
Lata 30-te XIX w.
Srebro walcowane, odlewane, wybijane, próba 12 łut, waga 1015 g, dł. 45 cm
Literatura - H. Lileyko, Srebra warszawskie w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Warszawa 1979, s. 68-69.


Emil (Emilian) Radke - złotnik warszawski. Czynny od lat 30-tych XIX w. do około 1867 r. W latach 1844 i 1854 wymieniany w spisach jubilerów i złotników jako złotnik. Jego warsztat mieścił się przy ulicy Miodowej nr hip. 496 w pałacu Biskupów Krakowskich. Od lat 70-tych tenże warsztat i magazyn wyrobów srebrnych należały do Gustawa Radke, przypuszczalnie syna Emila. W swoich wyrobach Radke stosował formy późnoklasycystyczne i dekoracje empirowe, ale również barokowe, które odznaczały się bujnością i dekoracyjnością. Jego srebra reprezentują bardzo wysoki poziom techniczny. Używał kilku rodzajów sygnatury imiennej: 'Radke' lub 'E. Radke' w polu prostokątnym o zaokrąglonych narożach, 'RADKE' w polu prostokątnym oraz znaku firmowego, przedstawiającego półksiężyc i trzy gwiazdki w polu owalnym.


Cena wywoławcza PLN 6 600,- 

 

125. KABINET

Europa Środkowa, XVII/XVIII w.
Konstrukcja - dąb, grusza barwiona na wiśnię; okucia - blacha mosiężna, mosiądz odlewany, stal, 21 x 40,3 x 28,3 cm
Stan zachowania - dobry, spękania ścianek korpusu; ślady napraw (klejenia listewek falistych; struganie lekko wypaczonych den szufladek; listwy faliste wymienione, zapewne po poł. XIX w., na licu środkowej szufladki wykonane podczas ostatniej naprawy; klucz nieoryginalny); zamek popsuty, prawdopodobnie nieoryginalny.
[oprac. Stefan Mieleszkiewicz]


Mebel w formie prostopadłościennej skrzyni, zamknięty dwuskrzydłowymi drzwiczkami, zdobiony mosiężnymi, ażurowymi i grawerowanymi okuciami, z antabami na bokach, mieszczący wewnątrz, w czterech rzędach, osiem szufladek. Krawędzie korpusu okute mosiężnymi listwami, naroża pól na drzwiczkach i bokach zdobione ażurowymi aplikacjami z symetrycznymi motywami geometryczno-roślinnymi. Analogiczne ażury zdobią również pseudopłycinowe lica szufladek, ujęte profilowaną listwą. Lica szufladek obwiedzione wąskimi listewkami z ornamentem tzw. 'morskiej wody'. Zawiasy mosiężne. Zamek stalowy, przykładano-wpuszczany, jednoryglowy.
Kabinety występują w odmianach o zróżnicowanej dekoracji i wielkości, od małych, nastawianych na stół lub inne meble, do wielkich rozmiarów na specjalnie zaprojektowanej i wykonanej podstawie. Służyły one do przechowywania rozmaitych drobnych, a często wartościowych przedmiotów (np. tłoków pieczętnych, kolekcji numizmatycznych), dokumentów, a nawet pieniędzy. Przeważała w nich funkcja dekoracyjna, jednak skromne egzemplarze wykorzystywane były do przechowywania drobnych przedmiotów przez zegarmistrzów i kupców, zaś odmiany z odkładaną klapą, służące jako przenośne lub stacjonarne meble do pisania, były protoplastami sekreter.
Omawiany kabinet wykonany został prawdopodobnie w środkowej Europie, na przełomie XVII i XVIII w. Trzy analogiczne obiekty ze zbiorów Muzeów Narodowych w Poznaniu, Krakowie i Warszawie mogą wskazywać na jego powstanie w Polsce.
Ze względu na niewielkie wymiary, prostopadłościenny, jednokondygnacyjny korpus oraz oszczędną dekorację i brak luksusowych, drogich materiałów należy do prostszych, skromnych egzemplarzy, zapewne podróżnych.
Mosiężne, ażurowe aplikacje tego obiektu wywodzą się z w. XVII, zaś redakcja plastyczna dwugłowego orła cesarskiego z końca XVI w. Listwy faliste użyte do obramowania lic szufladek należały niemal w całej Europie, w XVII w. do podstawowych zdobień meblowych, wszelkiego rodzaju ram i różnorodnych wyrobów stolarskich.


Cena wywoławcza PLN 6 500,- 


 

126. MAPA POLSKI I LITWY

1776 r.
A New and Accurate Map of Poland, Lithuania & c. Divided into It's Palatinats z atlasu: The Maps and Charts to the Modern Part of the Universal History
Miedzioryt kolorowany na papierze 34,5 x 42,5 cm
W katalogu Imago Poloniae opisana pod nr K50/4Cena wywoławcza PLN 2 000,-
Cena uzyskana PLN 2 000,- 

 

127. WIDOK LWOWA

1618 r.
LEOPOLIS Russiae Australis Urbs primaria emporium mercium Orientalium celeberrimum, z atlasu: Civitates orbis terrarum, t. VI, Kolonia 1618 r.
Miedzioryt na papierze ręcznie kolorowany w epoce 29,5 x 52 cm (w świetle passe-partout)

Literatura - O. Czerny, Lwów na dawnej rycinie i planie, Wrocław 1997, poz. 32.
- W. Szolgina, Ikonografia dawnego Lwowa, cz.1: Najstarsze widoki Lwowa, Warszawa 1991, poz. 1.
- S. J. Tabkowski, Widoki dawnego Lwowa i Krakowa, katalog wystawy, Kraków [199-], poz. 3.
[oprac. Janusz Pawlak]


Panorama miasta od zachodu, wg rysunku Aureliusza Passarottiego (inżyniera na dworze Zygmunta III, rysunek wykonałpo 1614 r.) płytę rytował Franciszek Hogenberg. Rycina została opublikowana w szóstym, ostatnim tomie pracy G. Brauna i F. Hogenberga Civitates orbis terrarum (Kolonia 1618).Pod górną ramką kartusz tytułowy oraz dwa różne herby miasta, herb Królestwa Polskiego i Ziemi Lwowskiej. Rycina jest najstarszym drukowanym widokiem Lwowa i przez blisko półtora wieku była jedynym znaczącym jego portretem. Na uwagę zasługuje staranne kolorowanie wykonane w epoce.


Cena wywoławcza PLN 3 000,-
Cena uzyskana PLN 3 200,- 

 

128. MAPA POLSKI I KSIĘSTWA ŚLĄSKIEGO

1662 r.
Wilem Jansszon Blaeu (1571-1638), Joan Blaeu (1598-1673) wyd.
Polonia Regnum et Silesia Ducatus z: Atlas Maior, 1662-1672
Miedzioryt kolorowany na papierze 42,5 x 52,5 cm (w świetle passe-partout)
Cena wywoławcza PLN 3 750,- 

 

129. MAPA POLSKI

1626 r.
John Speed (1552-1629)
A new map of Poland z atlasu: A prospect o the Most Famous Part of the World, Londyn 1627 r.
Miedzioryt kolorowany na papierze 41,5 x 52,5 cm (w świetle passe-partout)
Cena wywoławcza PLN 13 500,- 

 

130. MALARZ NIEZNANY

RATUSZ WE WROCŁAWIU


Akwarela na papierze 29 x 44,5 cm (w świetle passe-partout)
P.d. napis - 'Breslau'
Cena wywoławcza PLN 3 000,- 

 

131. PLAN WROCŁAWIA

1587 r.
Georg Braun, Frans Hogenberg (1535-1590)
Wratislavia, 1587, z: Civitates Orbis Terrarum, Kolonia 1588 (t. IV)
Miedzioryt na papierze 37,5 x 50,5 cm (w świetle passe-partout)
Cena wywoławcza PLN 4 300,- 

 

132. MAPA EUROPY

1743 r.
Spadkobiercy Homanna, Norymberga
Miedzioryt kolorowany na papierze 49 x 56 cm (w świetle passe-partout)
Cena wywoławcza PLN 5 700,-
Cena uzyskana PLN 6 800,- 

 

133. MAPA ŚWIATA

1752 r.
Robert de Vaugondy fils, Paryż
Orbis vetus in utraque continente
Miedzioryt kolorowany na papierze 48 x 71,5 cm (w świetle passe-partout)
Cena wywoławcza PLN 6 500,- 

 

134. MAPA KRÓLESTWA POLSKIEGO I WIELKIEGO KSIĘSTWA LITEWSKIEGO

Ok. 1715 r.
Johan Baptist Homann (1664-1724)
Regni Poloniae Magnique ducat. Lithuaniae, Norymberga
Miedzioryt kolorowany na papierze 50 x 56,5 cm (w świetle passe-partout)
Cena wywoławcza PLN 2 900,-
Cena uzyskana PLN 3 800,- 

 

135. WIDOK WARSZAWY

1730 r.
M. Bodenehr wg rys. C. H. Erndta
Miedzioryt kolorowany na papierze
17,5 x 38 cm (w świetle passe-partout)
Sygnowany - 'Ryt. Moritz Bodenehr'
Cena wywoławcza PLN 3 500,-
Cena uzyskana PLN 4 200,- 

 

136. PLAN I WIDOKI MIASTA WARSZAWY

1772 r.
Antoni Jan Rizzi Zannoni, z atlasu: Carte de la Pologne, Londyn (pierwszej szczegółowej mapy Polski przedrozbiorowej)
Miedzioryt na papierze 42,5 x 61 cm (w świetle passe-partout)Cena wywoławcza PLN 12 900,-