GŁÓWNA   O NAS   SUKCES   AUKCJE   HISTORIA   WYSTAWY   OFERTA   KONTAKT  
 
AUKCJE
Aukcja nr 30

odbyła się
7 listopada 2004 r.

w Hotelu Bristol
Krakowskie Przedmieście 42/44,
00-325 Warszawa
Pod poniższymi adresami można uzyskać
bliższe informacje o naszych aukcjach oraz
składać zamówienia na katalogi:

Polski Dom Aukcyjny 'SZTUKA'

pl. Matejki 7/8
31-157 Kraków
tel: (012) 429 14 13

Krakowskie Przedmieście 33
00-071 Warszawa
tel: (022) 827-00-50
fax: (022) 827-00-59

tel. kom. (czynne podczas aukcji):
(0691) 83 81 41, (0691) 85 71 95
e-mail: sztuka@sztuka.com.pl
 

Zapraszamy do współpracy kolekcjonerów i antykwariuszy. Przedmioty na aukcje przyjmujemy w naszej siedzibie na ul. Szczepańskiej 9 w Krakowie, oraz w naszej galerii na ul.Krakowskie Przedmieście 33 w Warszawie

Dane dotyczące aukcji można zobaczyć również pod adresem www.artinfo.pl

 

NASZA OFERTA


 
1. CARL JULIUS EMIL LUDWIG
(Römhild 1839 - Berlin 1901)

PEJZAŻ ROMANTYCZNY

 
ROMANTIC LANDSCAPE 

1864 r.   1864 
Olej na płótnie 62,5 x 65 cm   Oil on canvas 62.5 x 65 cm 
Sygnowany l.d. - "CLudwig.1864."   Signed bottom left - "CLudwig.1864." 

Niemiecki malarz pejzażysta, uczeń Piloty'ego. Specjalizował się w widokach górskich, w których pieczołowicie oddawał detale. W latach 90-tych uczestniczył w wystawach sztuki w Berlinie. Jego prace znajdują się w czołowych kolekcjach muzealnych Europy, zwłaszcza Niemiec, m.in. w Rudolphinum w Pradze, Królewcu, Rydze, w galeriach Berlina, Lipska, Drezna, Monachium, Stuttgartu, Wiesbaden i Würzburga.

Cena wywoławcza PLN 15 800,-
 

 
2. JEAN-BAPTISTE LEBROC
(Paryż 1825 - Paryż 1879)

GRAJĄCE PUTTO

 
PLAYING PUTTO 

Brąz patynowany wys. 31,5 cm   Patinated bronze height 31.5 cm 
Sygnowany na podstawie - "Lebroc"   Signed on the base - "Lebroc" 

Rzeźbiarz francuski; kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu. Wykonywał portrety, figury i grupy rzeźbiarskie o tematyce mitologicznej, alegorycznej i religijnej. Wystawiał na Salonach paryskich w latach 1844-1867.

Cena wywoławcza PLN 8 000,-
Cena uzyskana PLN 8 000,-
 

 
3. SOPHIE FÜRSTIN ZUR LIPPE
(Niemcy, XIX w.)

KWIATY W SZKLANYM WAZONIE

 
FLOWERS IN THE GLASS VASE 

Olej na płótnie 140,5 x 62,5 cm   Oil on canvas 140.5 x 62.5 cm 
Sygnowany p.śr. - "Sophie Fürstin zur Lippe"   -Signed in the middle on right - "Sophie Fürstin zur Lippe" 

Praca utalentowanej artystycznie, zapewne dobrze wykształconej autorki, wywodzącej się ze starej i szeroko rozgałęzionej niemieckiej rodziny arystokratycznej.

Cena wywoławcza PLN 23 600,-
 

 
4. JAN BOTH
(Utrecht 1618 - Utrecht 1652)

PEJZAŻ WŁOSKI Z KOBIETAMI NA MULE ORAZ SIEDZĄCĄ PRZY GŁAZIE

 
ITALIAN LANDSCAPE WITH WOMEN RIDING A SILT AND SITTING AT A BOULDER 

Koniec lat 40. XVII w.   Late 1640s 
Olej na płótnie 108 x 154 cm   Oil on canvas 108 x 154 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Ekspertyza - dr Mieczysław Morka, 2001 r.   Expertise - Mieczysław Morka, 2001 

Jan Both - "obok Jana Asselijna (...) i Nicolasa Berchema (...) najwybitniej[szy] przedstawiciel italianizującego pejzażu w siedemnastowiecznym malarstwie holenderskim. Uczył się on w pracowni Abrahama Bloemaerta (1564-1651). Zapewne w 1636 r. śladem swego starszego brata Andresa (...) udał się przez Francję do Włoch. (...) W 1638 r. odnotowany został w rzymskiej Akademii Ćw. Łukasza. Podczas pobytu w Rzymie, silny wpływ wywarła na niego twórczość Claude'a Lorraine'a (1600-1682). Wraz z nim znalazł się w grupie sześciu malarzy realizujących w latach 1631-1637 zamówienie hiszpańskiego ambasadora na serię dwudziestu dwóch obrazów do dekoracji palazzo del Buen Retiro, myśliwskiego pałacyku króla hiszpańskiego Filipa IV w Madrycie [prace te znajdują się obecnie w muzeum Prado]. Po śmierci brata w Wenecji w marcu 1642 r. powrócił do rodzinnego Utrechtu. Stał się tam propagatorem krajobrazu włoskiego, a jego obrazy cieszyły się w Holandii ogromnym powodzeniem, stanowiąc źródło inspiracji dla wielu innych artystów.

Ważnym kompozycyjnie składnikiem w pejzażach [Jana Botha] jest sztafaż nastręczający wielu problemów badaczom jego twórczości. W malarstwie holenderskim XVII w. częsta była bowiem praktyka współpracy dwóch lub trzech wyspecjalizowanych artystów, wspólnie tworzących dane dzieło. (...) W wypadku omawianego obrazu trudno jest z całkowitą pewnością stwierdzić, czy sztafaż wyszedł spod pędzla Botha, czy też któregoś ze współpracujących z nim artystów. Najważniejszym elementem przemawiającym za autorstwem Botha jest "miodowa" świetlistość tonacji całego pejzażu, której nie udało się osiągnąć w żadnym ze znanych mi z autopsji rozlicznych naśladownictw. (...) Rozwiązanie kompozycyjne, elementy składowe pejzażu, brązowozielona tonacja pierwszoplanowych drzew (...) zieleń roślinności, perspektywa barwna, rodzaj sztafażu oraz złocista, "miodowa" kolorystyka całości, są charakterystyczne dla twórczości czynnego w Utrechcie Jana Botha "

[fragment z ekspertyzy Mieczysława Morki]

Cena wywoławcza PLN 440 000,-
Cena uzyskana PLN 440 000,-
 

 
5. GEORGES CHARLES COUDRAY
(Paryż 2. poł. XIX - pocz. XX w.)

KOBIETA GRAJĄCA NA INSTRUMENCIE

 
A WOMAN PLAYING AN INSTRUMENT 

Brąz patynowany wys. 63 cm   Patinated bronze height 63 cm 
Sygnowany z tyłu - "G. Coudray"   Signed on the back - "G. Coudray" 
Z tyłu na podstawie pieczęć - "SOCIÉTÉ   The stamp on the base - "SOCIÉTÉ DES BRONZES DES BRONZES DE PARIS" DE PARIS" 

Rzeźbiarz francuski, działający w Paryżu. Uczeń Thomasa i de Falguie`re'a. W latach 1883-1903 wystawiał na Salonach paryskich. Tworzył posągi, popiersia i medale utrzymane w konwencji realizmu, panującego w rzeźbie francuskiej w drugiej połowie XIX w.

Cena wywoławcza PLN 12 500,-
 

 
6. ZYGMUNT SIDOROWICZ
(Lwów 1846 - Wiedeń 1881)

NOKTURN

 
NOCTURNE 

1879 r.   1879 
Olej na papierze naklejonym na płótno 50 x 40 cm   Oil on paper laid down on canvas 50 x 40 cm 
Sygnowany p.d. - "18ZS79"   Signed bottom right - "18ZS79" 
Ekspertyza - doc. dr hab. Halina Stępień, 1998 r.   Expertise - Halina Stępień, PhD, 1998 

Był uczniem E. Engertha w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu (1864-1869). Od 1873 r. przebywał w Monachium, skąd w 1878 r. powrócił na stałe do Wiednia. Zasłynął jako malarz pejzaży, scen rodzajowych i portretów. Obrazy artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie oraz Lwowskiej Galerii Obrazów.

Cena wywoławcza PLN 19 800,-
 

 
7. HEINRICH VON ZÜGEL
(Murrhardt 1850 - Monachium 1941)

TRZY OWCE

 
THREE SHEEP 

1872 r.   1872 
Olej na płótnie 78 x 100 cm   Oil on canvas 78 x 100 cm 
Sygnowany śr.d. - "H Zügel 1872."   Signed on the bottom - "H Zügel 1872." 

Heinrich von Zugel, niemiecki malarz animalista i dr weterynarii. W latach 1867-69 studiował w Kunstschule w Stuttgarcie, a następnie w akademii monachijskiej u A. Braitha. W 1887 roku udał się na roczne studia do Paryża, dwa lata później do Holandii i Belgii. Od początku lat siedemdziesiątych XIX wieku, aż do lat dwudziestych następnego stulecia, wiele wystawiał, otrzymując liczne medale i nagrody na międzynarodowych wystawach sztuki. W latach 1895-1922 był profesorem w akademii monachijskiej i jednym z bardziej wziętych malarzy animalistów, jego dzieła zdobią największe, niemieckie muzea.

Niniejszy obraz powstał w 1872 roku i przynależy do wczesnego okresu twórczości Zugla, gdy krystalizowały się jego zainteresowania. Dzieło wyróżnia się swobodą wykonania, odsłaniając w pełni ukształtowany już warsztat malarski. Figuruje ono w jednej z pierwszych monografii artysty (por. G. Biermann, Heinrich von Zugel, Bielfeld und Leipzig 1911, s. 6). W jego twórczości wyróżnia się kilka okresów, najwcześniejszy i trwający aż do końca XIX wieku, nosi nazwę "Schaffenperiode" ("okresu owiec"), artysta bowiem z wielkim znawstwem i upodobaniem podejmował ten właśnie temat. Powstały wówczas jego najsłynniejsze kompozycje malarskie i rysunkowe, z tamtego czasu pochodzi też jego wielka popularność. Stylistycznie malarstwo Zugla wiąże się realizmem, aczkolwiek artysta czerpał też wiele z tradycji animalistyki czasów nowożytnych. Niezwykle ważna, dla jego artystycznej formacji, stała się podróż do Paryża, a następnie do Holandii i Belgii w końcu lat osiemdziesiątych, gdzie zaznajomił się twórczością E. Verboeckhovena, A. von Mauvego i J. H. L. Haasa. Utwierdził się wówczas w swych poglądach artystycznych i w dokonanym wyborze.

[oprac. Iwona Danielewicz]

Cena wywoławcza PLN 118 000,-
 

 
8. IGNACY ZYGMUNTOWICZ
(1875-1947)

SANNA

 
SLEIGHING 

Olej na płótnie naklejonym na tekturę 48 x 78 cm   Oil on canvas laid down on cardboard 48 x 78 cm 
Sygnowany p.d. - "I Zygmuntowicz"   Signed bottom right - "I Zygmuntowicz" 

Osoba malarza nie jest dobrze znana o czym może świadczyć fakt, iż utożsamia się go z Czesławem Wasilewskim. Artysta był w dużej mierze samoukiem. Przez krótki czas studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, być może w pracowni W. Kossaka. Brał udział w szeregu wystaw: w Warszawie, Poznaniu, Gdyni, Katowicach, Częstochowie. W twórczości Zygmuntowicza można odnaleźć silne wpływy malarstwa polskich monachijczyków (J. Brandta, J. Chełmońskiego, A. Wierusza-Kowalskiego) oraz Kossaków, czego wyrazem jest ulubiona przez malarza tematyka: sanny, sceny z polowań oraz życia wsi, dzika zwierzyna.

Cena wywoławcza PLN 8 000,-
Cena uzyskana PLN 13 000,-
 

 
9. J. KONARSKI
(XIX/XX w.)

PRZEJAŻDŻKA

 
A TRIP 

Olej na płótnie 26 x 35 cm   Oil on canvas 26 x 35 cm 
Sygnowany p.d. - "J Konarski"   Signed bottom right - "J. Konarski" 

Artysta nawiązujący stylistycznie i tematycznie do twórczości czołowych polskich monachijczyków J. Brandta, A. Wierusza-Kowalskiego.

Cena wywoławcza PLN 12 800,-
 

 
10. STEFAN FILIPKIEWICZ
(Tarnów 1879 - Mauthausen 1944)

MARTWA NATURA Z RÓŻAMI I PORCELANOWĄ FIGURKĄ

 
STILL LIFE WITH FLOWERS AND A CHINA STATUE 

1923/24 r.   1923/24 
Olej na tekturze 99,5 x 77 cm (owal)   Oil on cardboard 99.5 x 77 cm (oval) 
Sygnowany p.d. - "Stefan Filipkiewicz"   Signed bottom right - "Stefan Filipkiewicz";  
oraz na odwrocie - "S.F. 1923/24"   on the reverse - "S.F. 1923/24" 

Uczeń J. Stanisławskiego, uczestnik wspólnych plenerów malarskich, czołowy przedstawiciel jego szkoły. W czasie studiów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1900-1908) otrzymał dwa srebrne medale. Od 1903 r. wielokrotnie wystawiał w TPSP w Krakowie, Lwowie i Warszawie. Był członkiem wiedeńskiej "Secesji" oraz T.A.P. "Sztuka" w Krakowie. W 1930 r. został wykładowcą macierzystej uczelni, od 1937 r. w stopniu profesora. Uprawiał głównie malarstwo pejzażowe; wielokrotnie powtarzał motyw krajobrazu tatrzańskiego i podgórskiego. Znane są także jego martwe natury z kwiatami.

Cena wywoławcza PLN 11 000,-
 

 
11. JAN CZESŁAW MONIUSZKO
(Wilno 1853 - Warszawa 1908)

NA BALU

 
ON A BALL 

1902 r.   1902 
Olej na płótnie 60,5 x 90 cm   Oil on canvas 60.5 x 90 cm 
Sygnowany z lewej, wzdłuż dolnej krawędzi   Signed bottom left -  
- "IAN . C . MONIUSZKO . R . P 1902 ."   "IAN . C . MONIUSZKO . R . P 1902 ." 

Był synem kompozytora S. Moniuszki. Wykształcenie artystyczne zdobył w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego. Od 1878 r. był studentem akademii petersburskiej. Po powrocie do kraju osiadł w Warszawie; wystawiał w tamtejszym TZSP (1879-1882, 1884, 1887), w Salonie A. Krywulta, Salonie Ungra oraz Salonie Artystycznym, gdzie w 1905 r. urządzono zbiorową wystawę jego prac. Moniuszko malował sceny rodzajowe i historyczne, które umiejscawiał najczęściej w czasach stanisławowskich, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. Miały one charakter salonowych scen towarzyskich, tańców i zabaw z udziałem ułanów i kawalerzystów.

Cena wywoławcza PLN 17 500,-
 

 
12. JÓZEF MEHOFFER
(Ropczyce k. Rzeszowa 1868 - Wadowice 1946)

BIAŁA KAMELIA

 
A WHITE CAMELLIA 

Ok 1910-1920   C. 1910-1920 
Olej na płótnie 51,2 x 42,3 cm   Oil on canvas 51.2 x 42.3 cm 
Sygnowany p.d. - "Józef Mehoffer"   Signed bottom right - "Józef Mehoffer" 
Ekspertyza - Anna Zeńczak, 2001 r.   Expertise - Anna Zeńczak, 2001 

Kształcił się równocześnie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, J. Unierzyskiego, J. Matejki. Pod kierunkiem tego ostatniego wykonywał polichromie kościoła Mariackiego w Krakowie. Naukę kontynuował w Paryżu w Académie Julian i École des Arts Décoratifs, a następnie w Académie Colarossi i École des Beaux-Arts (1891-1896). W latach 1894-1896 podróżował pomiędzy Polską, Francją i Szwajcarią, gdzie wygrał konkurs na projekt witraży do katedry św. Mikołaja we Fryburgu.

Od 1896 r. mieszkał w Krakowie, gdzie zaangażował się w pracę pedagogiczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był członkiem wielu stowarzyszeń artystycznych m.in. T.A.P. "Sztuka" (którego był współzałożycielem), Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Brukseli, Sociéte Nationale des Beaux-Arts w Paryżu, "Hagenbundu".

Cena wywoławcza PLN 27 600,-
 

 
13. JACEK MALCZEWSKI
(Radom 1854 - Kraków 1929)

PORTRET SIOSTRY

 
A SISTER'S PORTRAIT 

1924 r.   1924 
Olej na płótnie 39,5 x 48,5 cm   Oil on canvas 39.5 x 48.5 cm 
Sygnowany p.g. - "J. Malczewski 1924 / Lusławice"   Signed top right - "J. Malczewski 1924 / Lusławice" 
Ekspertyza konserwatorska   Expertise of the renovation  
- dr hab. Dariusz Markowski, 2004 r.   - Dariusz Markowski, PhD, 2004 r. 

Jeden z najwybitniejszych artystów okresu Młodej Polski. Od 1872 r. studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza, F. Szynalewskiego i H. Grabińskiego, a w latach 1975-1879 u J. Matejki. Studiował także u E. Lehmana w École des Beaux-Arts w Paryżu. Odbywał liczne podróże m.in. do Azji Mniejszej z K. Lanckorońskim (1884-1885), Monachium (1885-1886) i Włoch (1880, 1890, 1906). Pełnił funkcję profesora, a w latach 1912-1914, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był współzałożycielem i członkiem wielu ugrupowań artystycznych:

Powszechnego Stowarzyszenia Artystów Polskich, T.A.P. "Sztuka", Stowarzyszenia Artystów Polskich, Grupy "Zero". Malczewski tworzył portrety, w tym liczne autoportrety, pejzaże, kompozycje rodzajowe, alegoryczne i biblijne. We wczesnej fazie twórczości inspirował się literaturą Juliusza Słowackiego; malował sceny związane z martyrologią narodu polskiego po Powstaniu Styczniowym. Po 1890 roku zwrócił się do symbolizmu tworząc charakterystyczną dla siebie ikonografię powstałą z łączenia motywów fantastycznych z realistycznymi. Indywidualnie interpretował symbole wywodzące się z mitologii, które często wiązał z polską tradycją.

Cena wywoławcza PLN 70 000,-
 

 
14. TEODOR AXENTOWICZ
(Brasâov w Siedmiogrodzie 1859 - Kraków 1938)

ŚWIĘTO JORDANU

 
THE FEAST OF JORDAN 

Akwarela na papierze 69 x 86,5 cm   Watercolour on paper 69 x 86.5 cm 
Sygnowany p.d. - "T. Axentowicz"   Signed bottom right - "T. Axentowicz" 

Jeden z najwybitniejszych artystów przełomu wieków. W latach 1878-1882 studiował w akademii monachijskiej w pracowniach G. Hackla, A. Wagnera, G. Benczura. Naukę kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Carlous-Durana. Od 1895 r. przebywał w Krakowie, gdzie był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych, przekształconej w 1900 r. w akademię. Dwukrotnie pełnił funkcję rektora tejże uczelni (1910 i 1927). Był członkiem założycielem T.A.P. "Sztuka", należał do wiedeńskiej "Secesji".

Cena wywoławcza PLN 22 000,-
 

 
15. JULIAN FAŁAT
(Tuligłowy k. Przemyśla 1853 - Bystra 1929)

PEJZAŻ Z BYSTREJ

 
LANDSCAPE FROM BYSTRA 

Ok. 1920 r.   C. 1920 
Akwarela na papierze 56,5 x 110 cm   Watercolour on paper 56.5 x 110 cm 
Sygnowany l.d. - "J. Fałat / Bystra"   Signed bottom left - "J. Fałat / Bystra" 

W latach 1869-1871 był uczniem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie wyjechał do Monachium, gdzie zapisał się do tamtejszej Akademii do pracowni Aleksandra Strähubera i Johanna Leonharda Raaba (1875-1880). Po studiach wiele podróżował m.in. na Żmudź, Litwę, do Francji i Hiszpanii. W 1886 r. wyjechał do Berlina, gdzie pracował dla cesarza Wilhelma II. Był członkiem berlińskiej Akademii Sztuki. W 1895 r. powrócił do Krakowa, gdzie został powołany na stanowisko dyrektora SSP. Po jej przekształceniu w nowoczesną Akademię (1900) objął stanowisko rektora (1905-1909). W 1910 r. osiadł w Bystrej na Śląsku, gdzie znalazł inspirujące dla siebie plenery.

Cena wywoławcza PLN 28 000,-
 

 
16. ALEKSANDER GIERYMSKI
(Warszawa 1850 - Rzym 1901)

CHŁOPIEC NIOSĄCY SNOP

 
A BOY CARRYING A SHEAF 

Ok. 1895 r.   C. 1895 
Olej na płótnie 94 x 77 cm   Oil on canvas 94 x 77 cm 
Na odwrocie napis - "mal. A. GIERYMSKI"   An inscription on the reverse - "mal. A. GIERYMSKI" 

Literatura

- Aleksander Gierymski 1850-1901, kat. wyst., oprac. Juliusz Starzyński, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1938, tabl. 74, s. 26.

- Aleksander Gierymski, oprac. Juliusz Starzyński, Warszawa 1967, il. 92, fig. 43.

- Halina Cękalska-Zborowska, Wieś w malarstwie i rysunku naszych artystów, Warszawa 1974 (reprodukcja).

- Karol Estreicher jr, Straty kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1944 wraz z oryginalnymi dokumentami grabieży, Kraków 2003, s. 436.

- Włodzimierz Kalicki, Gierymski aresztowany "Gazeta Wyborcza" 2004, nr 112, s. 1.

- Włodzimierz Kalicki, Obraz w areszcie "Gazeta Wyborcza" 2004, nr 113, s. 8.

- Włodzimierz Kalicki, Sprzedany przed wojnš "Gazeta Wyborcza" 2004, nr 114, s. 12.

- Jan Bończa-Szabłowski, Gierymski w zawieszeniu "Rzeczpospolita" 2004, nr 113, s. 16.

- Monika Małkowska, Sukces nieobecnego chłopca "Rzeczpospolita" 2004, nr 114, s. 12.

Obrazy Aleksandra Gierymskiego cechuje szlachetny umiar i dyscyplina. Artysta poświęcał wiele czasu swoim pracom, dążąc do doskonałości zarówno w aspekcie kompozycyjnym, jak i stylistycznym. Inspirował się harmonijną sztuką włoskiego renesansu oraz precyzją realistycznych dzieł siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich, bazował także na tradycjach malarstwa polskiego. Realizm Aleksandra Gierymskiego ma wiele wspólnego ze współczesnym mu impresjonizmem. I chociaż twórca nie stykał się bezpośrednio z przedstawicielami tego nurtu, efekt jego pracy był analogiczny do nowoczesnego malarstwa francuskiego: krótkie uderzenia pędzlem, migotliwe przenikanie się kolorów, rozświetlona tonacja barwna (jak np. w słynnym obrazie Altana).

"Chłopiec niosący snop, ukazany w pejzażu, tonącym w blasku słońca, wędruje "ubrany" w snop zboża, który chroni go przed upałem. Cały obraz jest jakby wypełniony migoczącym światłem, które ożywia każdą grudkę ziemi, spływa po daszku słomianym, wtapiając jego kształty w tło. Obraz ten łączy w sobie wyraźniej niż poprzedni cechy realizmu z niektórymi cechami impresjonizmu. Trumna chłopska zamyka pewien rozdział naszego malarstwa o tematyce wiejskiej, a Chłopiec niosący snop jest pracą artysty, który pierwszy w naszej sztuce zaczął operować materią malarską częściowo w sposób pokrewny do impresjonizmu."

[Halina Cękalska-Zborowska, op. cit., s. 190.]

Obraz Aleksandra Gierymskiego Chłopiec niosący snop znalazł się na liście dzieł zaginionych w czasie II wojny światowej. Jego pojawienie się na rynku antykwarycznym wzbudziło wiele emocji. W ciągu kilku ostatnich miesięcy sprawa własności dzieła została ostatecznie wyjaśniona na rzecz obecnego właściciela.

Cena wywoławcza PLN 800 000,-
Wycofany
 


 
17. JACEK MALCZEWSKI
(Radom 1854 - Kraków 1929)

AKT CHŁOPCA

 
A BOY'S NUDE 

Ołówek na papierze 19 x 30 cm   Pencil on paper 19 x 30 cm (image size)  

(w świetle passe-partout)
Sygnowany p.d. - "J. Malczewski"   Signed bottom right - "J. Malczewski" 

Cena wywoławcza PLN 1 600,-
 

 
18. JAN RUBCZAK
(Stanisławów 1882 - Oświęcim 1942)

KOŚCIÓŁ ŚW. ANNY W KRAKOWIE

 
THE CHURCH OF ST. ANNA IN CRACOW 

Akwarela na papierze żeberkowym 33,5 x 43,5 cm   Watercolour on paper 33.5 x 43.5 cm 
Sygnowany p.d. - "Jan Rubczak"   Signed bottom right - "Jan Rubczak" 

W latach 1904-1911 studiował malarstwo i grafikę w ASP w Krakowie; na dalsze studia wyjechał do Lipska, Monachium, a następnie do Paryża, gdzie osiadł na dłużej. Stamtąd odbywał podróże artystyczne do Włoch, Hiszpanii i Anglii. Jego malarstwo - najpierw pod wpływem Pankiewicza, później na podstawie własnych obserwacji - nawiązywało do Cézanne'a. Najczęściej malował pejzaże. W 1917 podjął pracę pedagogiczną w szkole malarstwa w Paryżu. Od 1925 r. należał do Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg". W 1926 r. powrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie.

Pracował w Wolnej Szkole Malarstwa Ludwiki Mehofferowej, był także asystentem w katedrze grafiki w ASP.

Cena wywoławcza PLN 8 500,-
 

 
19. KAZIMIERZ SICHULSKI
(Lwów 1879 - Lwów 1942)

WNĘTRZE POKOJU

 
INSIDE THE ROOM 

1924 r.   1924 
Akwarela na papierze   Watercolour on paper  
46 x 67,5 cm (w świetle passe-partout)   46 x 67.5 cm (image size) 
Sygnowany p.d. - "Sich | 1924"   Signed bottom right - "Sich | 1924" 
Ekspertyza - Ewa Houszka, 2004 r.   Expertise - Ewa Houszka, 2004 

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (1900-1908) u J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego. Naukę kontynuował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule w pracowni A. von Kennera i paryskiej Académie Colarossi. Był profesorem lwowskiej Państwowej

Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego (1920-1930) oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1930-1939). Należał do T.A.P. "Sztuka" i wiedeńskiego "Hagenbundu". Malował obrazy rodzajowe o tematyce huculskiej, martwe natury, pejzaże. Zajmował się projektowaniem witraży i plakatów, był jednym z najlepszych karykaturzystów swej epoki.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 
20. KONSTANTY LASZCZKA
(Makowiec Duży 1865 - Kraków 1956)

GŁOWA KOBIETY - MASKA

 
WOMAN'S HEAD - MASK 

1904 r.   1904 
Terakota, wys. - 31 cm   Terracotta, height 31 cm 
Sygnowana z prawej strony - "K. Laszczka / 1904"   Signed on the right side - "K. Laszczka /  

1904"

Rzeźbiarz, ceramik. Uczył się w prywatnej szkole w Warszawie. W latach 1891-1896 przebywał w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie Julian oraz École des Beaux-Arts. Od 1899 r. był profesorem krakowskiej SSP, a po przemianowaniu na ASP pełnił funkcję rektora. Założyciel i wieloletni prezes T.A.P. "Sztuka", członek "Secesji" wiedeńskiej. Od 1901 r. był pod wpływem twórczości A. Rodina. Był doskonałym portrecistą potrafiącym uchwycić charakter modela.

Prezentowana rzeźba stanowi dobry, czytelnie dający się rozpoznać przykład stylu artysty.

Cena wywoławcza PLN 10 000,-
 

 
21. JERZY KARSZNIEWICZ
(Tarnów 1878- Kraków 1945)

PEJZAŻ

 
LANDSCAPE 

Olej na tekturze 21 x 34 cm   Oil on cardboard 21 x 34 cm 
Niesygnowany   Unsigned 

Studia malarskie odbył w krakowskiej ASP u F. Cynka, J. Malczewskiego i J. Mehoffera (1895-1901). Następnie studiował w "klasie pejzażowej" J. Stanisławskiego; naukę kontynuował w École des Beaux-Arts w Paryżu. Po powrocie do kraju artysta mieszkał w Krakowie oraz w Janówce k.Wieliczki. Uczestniczył w wielu wystawach w krakowskim TPSP, w warszawskiej Zachęcie, w Poznaniu, Lwowie. W roku 1933 miała miejsce indywidualna wystawa prac artysty w TPSP w Krakowie.

Twórczość Karszniewicza pozostawała pod wpływem malarstwa Stanisławskiego. Artysta malował przede wszystkim pejzaże z okolic Krakowa i Wieliczki, jak również portrety i kompozycje figuralne.

Cena wywoławcza PLN 3 700,-
 

 
22. MARIAN PUFFKE
(Kalisz 1888 - Warszawa 1925)

ALTANA ZIMĄ

 
GARDEN HOUSE IN WINTER 

1924 r.   1924 
Olej na płótnie 56 x 84,5 cm   Oil on canvas 56 x 84.5 cm 
Sygnowany p.d. - "M. PUFFKE 1924 r."   Signed bottom right - "M. PUFFKE 1924 r." 
Na odwrocie nalepka - "Zakład i oprawa obrazów,   A label on the reverse - "Zakład i oprawa obrazów,  
Introligatornia | Leopold Nikel | Łódź, Nawrot nr 2   Introligatornia | Leopold Nikel | Łódź, Nawrot nr 2  
| Telefon nr 38 - 11."   | Telefon nr 38 - 11." 

Studiował w Krakowie w pracowniach T. Axentowicza i J. Pankiewicza. Członek Stowarzyszenia Artystów w Poznaniu. Brał udział w szeregu wystaw zbiorowych; w 1925 r. miała miejsce wystawa pośmiertna prac artysty zorganizowana przez Warszawską Zachętę. W swej twórczości artysta był bliski impresjonizmowi; głównym przedmiotem jego zainteresowania była gra świateł i barw; za najodpowiedniejszą do tego typu studiów tematykę uznał tematykę pejzażową. Od swych nauczycieli zaczerpnął przede wszystkim sprawność w tworzeniu szybkim, malarskim gestem.

Cena wywoławcza PLN 5 300,-
 

 
23. STANISŁAW MASŁOWSKI
(Włodawa 1853 - Warszawa 1926)

WILLA GOUILLAN W TAORMINE

 
VILLA GOUILLAN IN TAORMINA 

1922 r.   1922 
Akwarela, gwasz na papierze 97 x 67 cm   Watercolours, gouache on paper 97 x 67 cm  
(w świetle ramy)   (image size) 
Sygnowany p.d. - "S. Masłowski / Taormina 1922"   -Signed bottom right - "Willa Gouillan S. Masłowski. Taormina 1922" 

Był uczniem W. Gersona i A. Kamieńskiego w Warszawskiej Klasie Rysunkowej. Po studiach stale mieszkał w Warszawie, skąd wyjeżdżał na plenery malarskie, m.in. na Ukrainę (1875-1886).

Fascynacja tamtejszym krajobrazem i folklorem sprawiła, że namalował wówczas wiele obrazów rodzajowych z postaciami Kozaków. W 1886 r. przebywał w Monachium; po 1900 kilkakrotnie jeździł do Włoch i do Paryża; w 1912 i 1922 r. podróżował na Sycylię i do Tunisu. Był członkiem TZSP, T.A.P. "Sztuka", Kółka Akwarelistów Polskich, Stowarzyszenia Artystów Malarzy "Pro Arte". Obok malarstwa olejnego uprawiał akwarelę. W malowanych tą techniką krajobrazach łączył walory realistyczne i dekoracyjne.

Cena wywoławcza PLN 7 000,-
 

 
24. ROMAN BRATKOWSKI
(Lwów 1869- Wieliczka 1954)

CAPRI

 
CAPRI 

Olej na płótnie 46 x 64,5 cm   Oil on canvas 46 x 64.5 cm 
Sygnowany p.d. - "R. Bratkowski Capri"   Signed bottom right - "R. Bratkowski Capri" 

Był uczniem krakowskiej SSP, którą ukończył w 1890 r. Następnie przeniósł się do Wiednia, gdzie uzupełniał wykształcenie pod kierunkiem Ch. Gripenkerla i A. Eisenmengera oraz do Monachium, gdzie uczęszczał do prywatnej szkoły A. Az˙bégo (1894-1896). Od 1891 r. brał udział w wystawach w TPSP w Krakowie i Lwowie oraz TZSP w Warszawie. Współpracował ze S. Kaczorem-Batowskim w prowadzonej przez niego szkole malarstwa.

Cena wywoławcza PLN 4 500,-
 

 
25. JAN BOHUSZEWICZ
(Osowiec k. Mławy 1878 - Santa Margerita Ligure we Włoszech 1935)

SŁONECZNY ZAKĄTEK

 
A SUNNY NOOK 

1926 r.   1926 
Olej na tekturze 35 x 29,5 cm   Oil on cardboard 35 x 29.5 cm 
Sygnowany p. d. - "Jan Bohuszewicz - 926 - "   Signed bottom right - "Jan Bohuszewicz - 926 -" 
Na odwrocie nalepka z napisem odręcznym - "520 |   A label on the reverse - "520 | Jan Bohuszewicz |  
Jan Bohuszewicz | Słoneczny Zakątek | (Angelino al   Słoneczny Zakątek | (Angelino al Sole) |  
(Petit Coin an Sole) | (Petit Coin an Soleil) | Ormea 1926"; oraz   Soleil) | Ormea 1926"; the inscriptions on the reverse -  
napisy - "21/ 520"; "Słoneczny zakątek";   "21/ 520"; "Słoneczny zakątek"; "Ormea 1926";  
"Ormea 1926"; "JBohuszewicz"   "JBohuszewicz" 

Cena wywoławcza PLN 3 400,-
Cena uzyskana PLN 3 400,-
 

 
26. JAN BOHUSZEWICZ
(Osowiec k. Mławy 1878 - Santa Margerita Ligure we Włoszech 1935)

DRZEWA

 
TREES 

1926 r.   1926 
Olej na kartonie 25,5 x 30,5 cm   Oil on cardboard 25.5 x 30.5 cm 
Sygnowany p.d. - "Jan Bohuszewicz 926"   Signed bottom right - "Jan Bohuszewicz 926" 

Był znanym pejzażystą malującym w manierze postimpresjonistycznej. Studia malarskie odbył u J. Rapackiego w Warszawie. Po rewolucji w 1905 r., w której brał czynny udział, wyjechał do Włoch.

W 1920 r. miała miejsce indywidualna wystawa artysty w Zachęcie. Znaczącą kolekcję obrazów olejnych i rysunków artysty posiada Muzeum Narodowe w Warszawie.

Cena wywoławcza PLN 2 500,
Cena uzyskana PLN 2 500,-
 

 
27. ADAM BUNSCH
(Kraków 1896 - Kraków 1969)

LAS III

 
FOREST III 

1936 r.   1936 
Pastel na papierze żeberkowym 61 x 47,3 cm   Pastel on paper 61 x 47.3 cm 
Sygnowany l.d. - "Adam Bunsch 1936." oraz   Signed bottom left - "Adam Bunsch 1936."  
p.d. - "617"   and bottom right - "617" 
Na odwrocie nalepka: "Towarzystwo Przyjaciół Sztuk   A label on the reverse - "Towarzystwo Przyjaciół Pięknych w Krakowie  
| R. 1936. Nr 1548 /9/ | Autor Sztuk Pięknych w Krakowie | R. 1936. Nr 1548 /9/ | Bunsch Adam | Adres Bielsko | Dzieło Las III |   Autor Bunsch Adam | Adres Bielsko | Dzieło Las III |  
Wykonanie Pastel"   Wykonanie Pastel" 

Malarz, dramaturg, pedagog. Studia artystyczne odbył w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu (1914-1915) oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1917-1921) w pracowni J. Mehoffera.

Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne. Biegle posługiwał się akwarelą, pastelą oraz technikami graficznymi, wśród, których najbardziej lubił drzeworyt. Bunsch jest autorem witraży (250 okien) m.in. do Kościoła NPM w Katowicach (1936-1939), Kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipniku (1948-1957), Kościoła OO. Paulinów na Skałce w Krakowie (1949-1951).

W latach 1921-1969 brał udział w wielu wystawach w kraju i za granicą, z których ważniejsze to: Wystawa Światowa w Nowym Jorku (1939), "The Art of five Polish Soldiers" Szkocja i Anglia (1941-1943), "Exhibition of Polish Art" Londyn, Ottawa (1945), "Espozicione Internationale di Arte Sacra MCM-MCML" Rzym (1950). Artysta miał około 40 wystaw indywidualnych w Krakowie, Warszawie, Lwowie.

Cena wywoławcza PLN 3 200,-
 

 
28. ZESPÓŁ OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z RODZINĄ HR. BRANICKICH
  A COLLECTION OF OBJECTS ONCE -BELONGING TO THE FAMILY OF EARL BRANICKI 
A) -TŁOK PIECZĘTNY W KSZTAŁCIE BRELOKA   A DESK SEAL IN THE FORM OF PENDANT  
XVIII/XIX w.   18th / 19th century 
Złoto, ametyst, dł. 3,3 cm, kamień 2,4 x 2 cm,   Gold, ametyst, length 3.3 cm, stone 2.4 x 2 cm,  
waga całk. 15 g.   weight 15 g. 

Uchwyt z plecionki w formie trójliści. W kamieniu grawerowane herby Korczak i Engelhardt pod koroną hrabiowską w pochylonych ku sobie owalach, wspartych na płaskim cokoliku.

Franciszek Ksawery Branicki (ok. 1730-1819) hetman wielki koronny, starosta halicki i białocerkiewski. Syn Piotra, kasztelana bracławskiego i Walerii z Szembeków. Kawaler Orderu Orła Białego (1765). W 1781 r. poślubił Aleksandrę Engelhardt (1754-1838) pierworodną córkę Katarzyny II i Sergiusza Sałtykowa, uchodzącą oficjalnie za córkę ziemianina ze Smoleńszczyzny Wasyla Engelhardta i Marty z Potiomkinów, siostry Grzegorza, kolejnego faworyta carycy.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
Cena uzyskana PLN 19 000,-

B) ŁYŻKA PÓŁMISKOWA   A SERVING SPOON 
Lwów 1795   Lvov 1795 
Srebro pr. 13, dł. 28,5 cm, waga 125 g.   Silver 13, length 28.5 cm, weight 125 g. 

Punca miejska lwowska z datą 1795 i punca kontrybucyjna probierni lwowskiej z lat 1806-07

Czerpak owalny. Na spodniej części uchwytu herby Korczak i Engelhardt pod koroną hrabiowską.

Łyżka należy do serwisu hetmana Franciszka Ksawerego Branickiego i Aleksandry z Engelhardtów.

Cena wywoławcza PLN 1 400,-
Cena uzyskana PLN 1 800,-


C) -RÓŻA BRANICKA

(Tulczyn 1780 - Paryż 1862)
MINIATURA - PORTRET MŁODEJ KOBIETY   MINIATURE - PORTRAIT OF A YOUNG LADY 
Ok. 1820-30   C. 1820-30 
Tempera na papierze 11,5 x 9 cm   Distemper on paper 11.5 x 9 cm 
Sygnowany z prawej - "R. Branicka"   Signed on right - "R. Branicka" 

Córka Stanisława Szczęsnego Potockiego i Józefiny Amelii z Mniszchów, I voto Potocka, II voto Branicka (w 1812 r. wyszła za mąż za Władysława Grzegorza hr. Branickiego z Białej Cerkwi). Po śmierci męża w 1843 r. wraz z synem Ksawerym wyjechała do Francji. Ok. 1849 r. zakupiła dla niego zamek w Montresor, w którym zgromadzono liczne polonica. Uzdolniona amatorka. Wiek portretowanej może wskazywać na jedną z jej córek.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
Cena uzyskana PLN 16 000,-
  
29. ZESPÓŁ OBIEKTÓW Z HERBEM LELIWA ZWIĄZANYCH Z RODZINĄ HR. TARNOWSKICH LUB TYSZKIEWICZÓW
  A SET OF OBJECTS ONCE BELONGING TO THE FAMILY OF EARL TARNOWSKI OR TYSZKIEWICZ  
A) TŁOK PIECZĘTNY W KSZTAŁCIE BRELOKA   A DESK SEAL IN FORM OF PENDANT 
XVIII/XIX w.   18th / 19th century 
Brąz złocony, agat, wys. 4,2 cm, kamień 2,8 x 2,5 cm   Gilt bronze, agate, height 4.2 cm, stone 2.8 x 2.5 cm 

W kamieniu grawerowany herb Leliwa pod koroną hrabiowską. Po bokach uchwytu dwa medaliony z amorkami i ptakami w gniazdach.

Cena wywoławcza PLN 3 200,-
Cena uzyskana PLN 5 000,-

B) SYGNET PIECZĘTNY   A SIGNET WITH A DESK SEAL 
poł. XIX w.   Half of 19th century 
Złoto, karneol, kamień 1 x 0,7 cm, waga całk. 10 g.   Gold, cornelian stone, 1 x 0.7 cm, weight 10 g. 

W kamieniu grawerowany herb Leliwa pod koroną hrabiowską. Na obrączce po bokach cyzelowane halabarda i miecz oplecione laurem. Obrączka zmniejszana.

Cena wywoławcza PLN 3 800,-

C) SOLNICZKA KLASYCYSTYCZNA   A SALT CELLAR 
k. XVIII w.   Late 18th century 
Srebro, 4,3 x 7,8 x 5,8 cm, waga 70 g.   Silver, 4.3 x 7.8 x 5.8 cm, weight 70 g. 

Punca imienna "AS" oraz wiedeńska punca kontrybucyjna z lat 1806-07

Korpus owalny, ażurowy, wsparty na czterech wygiętych nóżkach w formie zwierzęcych łapek.

Dekoracja w postaci grawerowanego ornamentu roślinnego. Na boku herb Leliwa w kartuszu na panopliach. Brak szklanego wkładu.

Cena wywoławcza PLN 1 400,-

D) KIELISZEK DO WÓDKI   A SILVER VODKA BEAKER 
Warszawa, pocz. XX w.   Warsaw, early 20th century 
Srebro, wys. 5,5 cm, średn. 3,2 cm, waga 45 g.   Silver, height 5.5 cm, diameter 3.2 cm, weight 45 g. 
Firma Braci Hempel (?),   Hempel Brothers Manufacture (?) 

Wylew i stopka naczynia obwiedzione ornamentem z motywem lancetowatych listków. Na korpusie sztancowana i nakładana litera "T" pod koroną hrabiowską, ujęta w girlandy laurowe.

Cena wywoławcza PLN 400,-
Cena uzyskana PLN 600,-
 
 
30. ZESPÓŁ OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z RODZINĄ HR. POTOCKICH
  A SET OF OBJECTS ONCE BELONGING TO THE FAMILY OF EARL POTOCKI 
A) WITRAŻ Z HERBEM PILAWA   -A STAINED-GLASS WITH THE ARMS OF PILAWA 
K. XIX w.   Late 19th century 
Szkło białe, niebieskie, żółte, fioletowe, częściowo   White, blue, yellow, violet, partly paint glass  
malowane, elementy metalowe, 69,5 x 46,5 cm,   with metal elements, 69.5 x 46.5 cm 

Cena wywoławcza PLN 5 000,-

B) NÓŻ   A KNIFE 
Warszawa, k. XIX w.   Warsaw, late 19th century 
Srebro, dł. 21,2 cm, waga 60 g.   Silver, length 21.2 cm, weight 60 g. 

Na ostrzu punca złotnika "KBIERKOWSKI", imiennik "KB" i gwiazdka.

złotnik Kazimierz Bierkowski, k. XIX w.

Trzonek zdobiony cyzelowanymi ornamentami neorokokowymi. Po jednej stronie herby Pilawa (Potocki) i Korczak (Branicki) w kartuszach pod koroną hrabiowską.

Cena wywoławcza PLN 400,-
Cena uzyskana PLN 400,-

C) JÓZEF ANDRZEJ ZAŁUSKI, DZIEŁA WSZYSTKIE...   JÓZEF ANDRZEJ ZAŁUSKI, COMPLETED WORKS OF PAWEŁ POTOCKI... 

Opera omnia Pauli Comitis in Aureo Potok, Pilavitae Potocki..., Warszawa, wyd. Collegium Societatis Jesu, 1747. Oprawa - skóra pełna brązowa, grzbiet tłoczony w motywy floralne ze śladami złoceń. Na wewnętrznej stronie przedniej okładki wklejony exlibris Biblioteki Łańcuckiej.

Na stronie tytułowej pieczęć z napisem "ŁA-CUT" oraz herbem Pilawa pod koroną hrabiowską.

Obcięcia barwione na czerwono.

Książka zawiera również opublikowane dokumenty związane z innymi członkami rodziny Potockich oraz drzewo genealogiczne rodu, sporządzone przez Józefa A. Jabłonowskiego.

Paweł Potocki (?-1675) kasztelan kamieniecki, dziedzic dóbr w ziemi halickiej; dworzanin królewski, m.in. sekretarz na dworze Władysława IV, poseł na sejmy, autor panegiryków i dzieł historycznych. Syn Stefana wojewody Bracławskiego i Marii Mohilanki.

Cena wywoławcza PLN 3 400,-
Cena uzyskana PLN 10 500,-

D) KSIĄŻKA Z KSIĘGOZBIORU ALFREDA POTOCKIEGO   THE BOOK FROM ALFRED POTOCKI LIBRARY 

Sce`nes de la vie privée et publique des animaux, Paryż, wydawcy Schneider et Lagrand, Lacrampe et Cie, 1842. Stron 394. Oprawa - skóra pełna barwiona na zielono, tłoczona, złocona. Na przedniej okładce superexlibris Alfreda Potockiego - monogram wiązany, również w wersji lustrzanej "AP" pod koroną hrabiowską. Na stronie tytułowej pieczęć z napisem "ŁA-CUT" oraz herbem Pilawa pod koroną hrabiowską.

Zbiór historyjek o zwierzętach różnych autorów, głównie francuskich, m.in.: P.-J. Stahl, H. de Balzak, G. Sand, bogato ilustrowany rycinami znanych ówczesnych drzeworytników: L. H. Brévie`re (1797-1869), A., B., Leloire (spółka rytowników), P. F. Godard (1768-1838), H. D. Porret (XIX w.), C. Tamisier (XIX w.), J. I. I. Gérard (1803-1847), F. Rouget (XIX w.), Caqué, Guilbaut.

Cena wywoławcza PLN 2 800,-
Cena uzyskana PLN 3 000,-
E) ATLAS - MIGEON   THE ATLAS 

Desbuisson i A. T. Chartier, Atlas historique, scientifique, industriel et commercial, Paryż, wyd. J. Migeon, druk J. Claye, 1876. Zawiera 40 map ze stalorytami barwnymi. Oprawa twarda brązowa. Na stronie tytułowej pieczęć z napisem "ŁA-CUT" oraz herbem Pilawa pod koroną hrabiowską.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
Cena uzyskana PLN 9 000,-
 

 
31. ZESPÓŁ OBIEKTÓW ZWIĄZANYCH Z RODZINĄ KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH

A) WOLFGANG PHILIPP KILIAN

(Augsburg 1654 - Królewiec 1732)
JERZY SEBASTIAN LUBOMIRSKI   JERZY SEBASTIAN LUBOMIRSKI 
Miedzioryt na papierze   Copperplate engraving on paper,  
31,3 x 18,3 cm (w świetle passe-partout),   31.3 x 18.3 cm (image size),  
30,8 x 17,6 cm (odcisk płyty)   30.8 x 17.6 (plate size) 
Sygnowany p.d. - "W.P.Kilian. Sc."   Signed bottom right - "W.P. Kilian. Sc." 

Jerzy Sebastian Lubomirski (1616-1667) marszałek wielki, od 1657 r. hetman polny koronny, poseł na sejm województwa krakowskiego, starosta krakowski, chmielnicki i spiski. Syn Stanisława, wojewody krakowskiego i Zofii Ostrogskiej.

Wolfgang Philipp Kilian - rysownik i miedziorytnik, należał do rodziny augsburskich wydawców i miedziorytników działających od XVI do XVIII w. Wykształcony w Lipsku i Dreźnie. W Norymberdze współpracował jako rytownik ze znanym wydawcą Friedrichem Rothscholzem.

Portretował głowy koronowane, szlachtę i patrycjat miejski na pojedynczych rycinach i w seriach wydawanych przez Rothscholza.

Cena wywoławcza PLN 800,-

B) CORNELIS MEYSSENS

(Antwerpia 1640 - ?)
JERZY LUBOMIRSKI   JERZY LUBOMIRSKI 
Miedzioryt na papierze   Copperplate engraving on paper,  
18 x 12,5 cm (w świetle passe-partout),   18 x 12.5 cm (image size),  
17,3 x 12,1 cm (odcisk płyty)   17.3 x 12.1 (plate size) 
Sygnowany p.d. - "Cornelis Meyssens Sculp.",   Signed bottom right - "Cornelis Meyssens sculp.",  
l.d. - "Ioan. Meyssens excud. Antverpiae"   bottom left - "Ionan. Meyssens excud. Antverpiae" 

Cornelis Meyssens - syn Joannesa (1612-1670), malarza, rysownika, miedziorytnika, właściciela wydawnictwa dzieł sztuki w Antwerpii. Od 1660 r. działał jako mistrz. Wiele prac rytował wraz z ojcem, m.in. serie portretów władców i arystokracji. Ok. 1673 r. pracował również w Wiedniu.

Cena wywoławcza PLN 800,-


C) JOHANN CHRISTOPH SYSANG

(Lipsk 1703 - Lipsk 1757)
TEODOR LUBOMIRSKI   TEODOR LUBOMIRSKI 
Miedzioryt na papierze   Copperplate engraving on paper,  
14,5 x 9,2 cm (w świetlepasse-partout)   14.5 x 9.2 cm (image size) 
Sygnowany śr.d. - "Sysang Sc."   Signed bottom in the middle - "Sysang Sc." 

Teodor Lubomirski (1683-1745) wojewoda krakowski, feldmarszałek austriacki, starosta spiski, od 1721 r. właściciel dóbr łańcuckich. Najstarszy syn Stanisława Herakliusza i Elżbiety z Denhoffów. Kawaler Orderu Orła Białego (1730) i Złotego Runa (1734).

Johann Christoph Sysang - miedziorytnik, uczeń M. Bernigerotha. Podczas podróży artystycznej po Europie pracował w Halle, Dreźnie, Pradze. Kopiował mistrzów malarstwa, rytował sceny religijne.

Wykonał ponad 100 portretów szlachty, patrycjatu miejskiego, artystów oraz wiele rycin do dworskich i miejskich kalendarzy. Ilustrował książki.

Cena wywoławcza PLN 600,-
Cena uzyskana PLN 700,-

D) LIST OD KOMISARZY DÓBR ŁĄCKICH DO KS. ALEKSANDRA DOMINIKA LUBOMIRSKIEGO   THE LETTER FROM THE CURATORS OF THE ŁĄCK ESTATE TO PRINCE ALEKSANDER DOMINIK LUBOMIRSKI 

Łąck, 16 VIII 1714 r.

List od komisarzy dóbr łąckich Jana Parzowskiego (?) i Marcina Sadkowskiego do ks. Aleksandra

Dominika Lubomirskiego, dziedzica tychże dóbr, w którym zdają relację z gospodarowania w majątku

Podpis: "Jan Parzowski" (częściowo słabo czytelne) i "Marcin Sadkowski"

Dwie pieczęcie lakowe z herbami Trąby i Rola
Papier, k. 4, j. polski, 32,8 x 20,5 cm   Paper, 4 sheets, in polish, 32.8 x 20.5 cm 

Cena wywoławcza PLN 450,-
Cena uzyskana PLN 450,-
E) STANISŁAW ZYZNOWSKI,   STANISŁAW ZYZNOWSKI,  
PANEGYRICUS   PANEGYRICUS 

Panegyricus Angelico, simulque Sanctissimo Eclesiae Doctori, D. Thomae Aquinati..., Kraków, wyd.

Officina Christophori Schedelii, 1648. Stron 22. Na drugiej stronie herb Szreniawa w kartuszu, na trzeciej dedykacja dla hetmana Jerzego Lubomirskiego (1616-1667) - Ad ilustrissimum dominum D. Georgium Lubomirski...

Cena wywoławcza PLN 800,-
Cena uzyskana PLN 1 700,-
 

 
32. SREBRA STOŁOWE ZE ZBIORÓW KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH - PARA KANDELABRÓW
  THE TABLE SILVER OF THE FAMILY OF PRINCE CZARTORYSKI - A PAIR OF LARGE SILVER CANDELABRAS 
Londyn, firma Hunt & Roskell, 1879-1880
  London, manufacture Hunt & Roskell,  

1879-1880

Srebro odlewane, złocone, cyzelowane,   Silver poured off, gilt, chased,  
wys. 50 cm, waga 7 400 g   height 50 cm, weight 7 400 grams 

Prezentowane obiekty wchodzą w skład surtout de table, należącego do rodziny ks. Czartoryskich, zwanego tradycyjnie "stołem Burbonów". Ta zastawa stołowa była własnością księżnej Dolores de Bourbon Czartoryskiej, żony ostatniego ordynata Augusta, ciotki obecnego króla Hiszpanii Juana Carlosa.

W skład surtout de table wchodziły tafle lustrzane z obramieniem, kandelabry i kosze na owoce - najwyższej klasy dzieła kilku angielskich złotników.

Kandelabry czteroświecowe; podstawy schodkowe, sześciodzielne, z bogatą dekoracją roślinną; trzony kanelowane.

Firma Hunt & Roskell została założona w 1821 r. w Londynie przez Paula Stoora, pracującego dla króla Jerzego III przez Johna Mortimera. Od 1842 r. do dziś działa pod obecną nazwą. Realizowała zamówienia nie tylko dla dworu angielskiego i arystokracji, ale i dla bogatych klientów zza granicy.

Cena wywoławcza PLN 125 000,-
 

 
33. SREBRA STOŁOWE ZE ZBIORÓW KSIĄŻĄT CZARTORYSKICH
  THE TABLE SILVER OF THE FAMILY OF PRINCE CZARTORYSKI 
DWA KOSZE NA OWOCE
  A PAIR OF FRUIT BASKET 

Londyn, firma Edward Barnard & Sons, 1846-1847

 
-London, manufacture Edward Barnard &  


Sons, 1846-1847
Srebro odlewane, złocone, cyzelowane,   Silver poured off, gilt, chased,  
wys. 45 cm, waga 8 000 g   height 45 cm, weight 8 000 grams 

Na trójdzielnej podstawie stoją trzy postaci kobiet w strojach antycznych, podtrzymujące ażurowe kosze o brzegach zdobionych girlandami kwiatów.

Firma Edward Barnard & Sons wywodzi się z jednej z najstarszych i najważniejszych wytwórni w Wielkiej Brytanii założonej przez Anthony'ego Nelme w 1680 r. Obecną nazwę przyjęła w 1829 r., kiedy Edward Barnard stał się jej właścicielem.
ŚWIECZNIK PIĘCIORAMIENNY   THE FIVE-LIGHT CANDELABRA 
Londyn, firma R. & S. Garrard & Co., 1861-1862   London, manufacture R. & S. Garrard &  

Co., 1861-1862
Srebro odlewane, złocone, cyzelowane,   Silver poured off, gilt, chased,  
wys. 74 cm, waga 10 000 g   height 74 cm, weight 10 000 grams 

Część środkowa surtout de table. Podstawa wsparta na czterech stopach, na niej siedzące putto z uniesionym pucharem w dłoni i cztery stylizowane woluty, na których zawieszone ozdobne paterki.

Pięć ramion, zwieńczonych kielichami w formie odwróconych dzwonków jest podtrzymywanych przez trzy nagie putta. Całość bardzo bogato zdobiona motywami floralnymi i ornamentami takimi jak wole oczka, woluty, rozety.

Wytwórnia R. & S. Garrard & Co powstała w Londynie w 1818 r. a jej wyroby szybko zyskały ogromne znaczenie na rynku. W 1843 r. firma została oficjalnym producentem sreber i biżuterii na dwór królewski. Projekty i modele zamawiane były u znanych malarzy i rzeźbiarzy, m.in. Edmunda Cotterill.

Cena wywoławcza PLN 340 000,-
 

 
34. JAN RUBCZAK
(Stanisławów 1882 - Oświęcim 1942)

ŁODZIE W WENECJI

 
BOATS IN VENICE 

Olej na tekturze 22,7 x 38 cm   Oil on cardboard 22.7 x 38 cm 
Sygnowany p.d. - "Jan Rubczak"   Signed bottom right - "Jan Rubczak" 
Na odwrocie nalepka Muzeum Narodowego   A label of the National Museum of Gdansk on the  
w Gdańsku: "Wystawa: Kolekcja pakoska - wokół |   reverse - "Wystawa: Kolekcja pakoska  

- wokół |
Krakowskiej "Sztuki" | IX. 2001 - I. 2002"   Krakowskiej "Sztuki" | IX. 2001 - I. 2002" 

Literatura - -Kolekcja Pakoska - wokół krakowskiej "Sztuki", kat. wyst., Muzeum Okręgowe w

Toruniu, Toruń 2000, s. 128, 129 (reprodukcja).

Cena wywoławcza PLN 17 800,-
Cena uzyskana PLN 17 800,-
 

 
35. PETRO PAWŁOWYCZ OBAL
(Obodiwka 1900 - Obodiwka 1987)

ZACHÓD SŁO-CA

 
SUNSET 

Olej na tekturze 48,7 x 70 cm   Oil on cardboard 48.7 x 70 cm 
Sygnowany cyrylicą p.d.   Signed in cyrillic bottom right  

Na odwrocie nalepka: "TOW. PRZYJACIÓŁ SZTUK   A label on the reverse - "TOW.  

PRZYJACIÓŁ SZTUK
PIĘKNYCH WE LWOWIE | Nr Ew. 1876; Autor Obal |   PIĘKNYCH WE LWOWIE | Nr Ew.  

1876; Autor Obal |
Tytuł dzieła: Zachód słońca | Rodzaj i technika: (...) |   Tytuł dzieła: Zachód słońca | Rodzaj i technika: (...) |  
Cena: 150 (...)"   Cena: 150 (...)" 

Malarz i grafik ukraiński. W latach 1920-26 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W latach 1925-26 wykładał w szkołach średnich. Represjonowany w 1950, został rehabilitowany w 1957. Spośród jego prac malarskich znany jest Autoportret i liczne pejzaże, m.in. Złote Podole, Łemkowskie niwy, Karpackie wierzby. Wśród grafik przeważa tematyka rodzajowa: Na bazar, Bezrobotni, Kamieniarz.

Cena wywoławcza PLN 6 600,-
 

 
36. GEORG WICHMANN
(Lwówek Śląski 1876 - Szklarska Poręba 1944)

GŁAZY W POTOKU

 
STONES IN THE STREAM 

Olej na płótnie naklejonym na tekturę 44,6 x 62,5 cm   Oil on canvas laid down on cardboard 44.6 x 62.5 cm 
Sygnowany p.d. - "G. Wichmann"   Signed bottom right - "G. Wichmann" 

Malarz śląski; w latach 1895-1897 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie (pracownia A. von Wernera), Wrocławiu (pracownie E. Kaempffera i C.E. Morgensterna), Karlsruhe (pracownia L. von Kalckreutha) oraz Królewcu (pracownia O. Jernburga); pracował jako konserwator galerii hrabiego von Pücklera w Szydłowcu oraz galerii hrabiego Praschmy w Niemodlinie; związany był z obszarem Karkonoszy - do 1924 r. mieszkał w jednej z wsi z okolic Kowar, potem w Szklarskiej Porębie, gdzie założył Stowarzyszenie Artystów Św. Łukasza; przyczynił się tym do uczynienia ze Szklarskiej Poręby centrum kulturalnego regionu; zafascynowany karkonoską przyrodą wyspecjalizował się w górskich pejzażach.

Cena wywoławcza PLN 7 000,-
 

 
37. IWAN OLEKSANDROWICZ CHOŁOMIENIUK
(Miziniwka 1926 - ?)

DWIE KOBIETY

 
TWO WOMEN 

Olej na płótnie 117,5 x 74 cm   Oil on canvas 117.5 x 74 cm 
Sygnowany p.d.   Signed bottom right  
Na odwrocie pieczęć zezwolenia na wywóz.   An export stamp on the reverse 

Malarz ukraiński. Od 1970 r. zasłużony działacz sztuk pięknych. W latach 1948-50 kształcił się w kijowskim instytucie malarskim. W 1954 r. ukończył Lwowski Instytut Sztuki Dekoracyjnej i Użytkowej pod kierunkiem J. Bokszaja. Malował sceny rodzajowe i pejzaże, m.in. Szewczenko na etapie, Drwale, Przed świętem, Góry moje, Lirnik oraz portrety.

Cena wywoławcza PLN 11 800,-
 

 
38. STEFAN ŻECHOWSKI
(Książ Wielki k. Miechowa 1912 - Książ Wielki k. Miechowa 1984)

SCENA WE WNĘTRZU

 
AN INTERIOR SCENE 

1943 r.   1943 
Węgiel, kredka na papierze naklejonym na tekturę   Crayon on paper laid down on cardboard  
20,5 x 27,8 cm   20.5 x 27.8 cm 
Sygnowany l. śr. - "STEFAN / 1943"   Signed in the middle on left - "STEFAN / 1943" 

Od 1929 r. studiował w krakowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego. W tym samym roku został przyjęty do "Szczepu Rogate Serce" S. Szukalskiego. W latach 1930-1936 uczestniczył we wszystkich wystawach ugrupowania.

W 1937 r. Żechowski rozpoczął prace nad cyklem 37 ilustracji do powstających Motorów E.

Zegadłowicza. Ilustrował także dzieła A. Mickiewicza, J. Kasprowicza, B. Leśmiana, J. Żuławskiego.

Cena wywoławcza PLN 3 750,-
 

 
39. GEBHARD UTINGER
(1874-1960)

SPACER

 
A WALK 

1916 r.   1916 
Pastel na papierze żeberkowym 53,5 x 42 cm   Pastel laid on paper 53.5 x 42 cm 
Sygnowany p.d. - "Utinger 1916"   Signed bottom right - "Utinger 1916" 

Malarz, rzeźbiarz i architekt szwajcarski. Uczeń szkoły rzemiosła budowlanego w Karlsruhe, Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie; naukę kontynuował w Holandii, Niemczech i Włoszech. Od 1908 r. profesor malarstwa i architektury w Szkole Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu; dyrektor Kunstgewerbeschule w Lucernie. Jego prace znajdują się we Wrocławiu, Brzegu i Branicach.

Cena wywoławcza PLN 7 000,-
 

 
40. MAKSYMILIAN FEUERRING
(Lwów 1896 - Sydney 1985)

AKT

 
A NUDE 

Technika mieszana na papierze   Mixed technique on paper  
26,5 x 19,5 cm (w świetle passe-partou)   26.5 x 19.5 cm (image size) 
Sygnowany p.d. - "MFeuerring"   Signed bottom right - "MFeuerring" 

Studiował w Kunsthochschule w Berlinie oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie (1922-1926).

W latach 1927-1929 mieszkał w Paryżu, gdzie był członkiem Związku Artystów Polskich we Francji. W tym czasie w pełni ukształtował się jego styl bliski ekspresjonizmowi. Po powrocie do kraju związał się ze środowiskami artystycznymi Warszawy i Lwowa. W 1932 r. był współzałożycielem grupy "Nowa Generacja". Wystawiał w lwowskim w TPSP i warszawskim IPS.

Po wojnie zamieszkał w Australii.

Cena wywoławcza PLN 3 500,-
 

 
41. TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 - Paryż 1932)

AKT

 
A NUDE 

Ok. 1912 r.   C. 1912 
Ołówek na papierze 29 x 23 cm   Pencil on paper 29 x 23 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Na odwrocie odręczny napis - "Kupione przez   A handwritten sentence on the reverse - "Kupione  
Jerzego Panka od Wandy Makowskiej, Spis 11.I.2001"   przez Jerzego Panka od Wandy Makowskiej, Spis i stempel Jerzego Panka 11.I.2001"; and a stap of Jerzy Panek 

Tadeusz Makowski (właściwie Józef Tadeusz) studiował równolegle na wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellonskiego i w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowniach J. Unierzyskiego, J. Mehoffera i J. Stanisławskiego. W 1909 r. wyjechał do Monachium, skąd udał się do Paryża, by pozostać tam do końca życia. Początkowo malował widoki miejskie oraz kompozycje inspirowane twórczością Puvis de Chavannes'a. Ok. 1910 r. zaprzyjaźnił się z kubistami - A. Gleizes'em, J. Metzinger'em, A. Archipenką co miało wpływ na jego malarstwo. Około 1913 r. odszedł od geometryzacji przedstawień i zainteresował się "materialną stroną przedmiotów w obrazie". Wyjechał do Bretani, gdzie gościł u Wł. Ślewińskiego (1914-1915). Zaczął malować kwiaty, martwe natury, pejzaże oraz sceny z życia miejscowych chłopów. W 1918 r. pojawił się główny motyw jego dalszej twórczości - postać dziecka. Pod koniec lat 20-tych ukształtował się dojrzały styl artysty. Charakteryzował się on syntetycznymi, zgeometryzowanymi formami obwiedzionymi konturem, z jednoczesnym zagęszczeniem malarskiej materii. Artysta upraszczał kształty, sprowadzając je do podstawowych figur: trójkątów, walców, stożków. Głównymi postaciami jego obrazów stały się: groteskowa lalka starca oraz dziecko-pierrot, którym towarzyszyły często maski i inne rekwizyty.

"Od 1911 r. Makowski wystawia studia kubistyczne w Salonie Niezależnych [...] Zaczął konstruować obrazy. Jego akty odznaczają się ostrymi przeciwstawieniami linii, kanciastą budową. Scalone z tłem figury, zdają się tracić aspekt cielesnej nagości. Kobiecość modeli zostaje podporządkowana architektonice formy, staje się pretekstem do zgeometryzowanego układu płaszczyzn i linii. Wszelka linia jest opisaniem kształtu, a nie jego formą - pisał - wyjście z formy to wyjście z trzeciego wymiaru."

[J. Zagrodzki, Tadeusz Makowski 1882-1932, kat. wyst., Museum Bochum 1990, s. 13]

Cena wywoławcza PLN 9 000,-
Cena uzyskana PLN 9 000,-
 

 
42. ROMAN KRAMSZTYK
(Warszawa 1885 - Warszawa 1942)

MIASTECZKO NAD ZATOKĄ

 
LITTLE TOWN ON THE GULF  

(PEJZAŻ Z PROWANSJI)   (LANDSCAPE FROM PROVENCE) 
Ok. 1914 r.   C. 1914 
Olej na płótnie 81 x 100 cm   Oil on canvas 81 x 100 cm 
Sygnowany l.d. - "Kramstyk"   Signed bottom left - "Kramstyk" 

Wystawiany

- École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, TPSP, Kraków, 1998 r.Literatura

- École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w kolekcji Wojciecha Fibaka, kat. wyst. pod red. J. Grabskiego, Kraków 1998, s. 95 (reprodukcja).

- Słownik Malarzy Polskich od dwudziestolecia międzywojennego do końca XX wieku, tom 2, Warszawa 2001, s. 171 (reprodukcja).

- Roman Kramsztyk. 1885-1942, kat. wyst. pod red. Renaty Piątkowskiej, Żydowski Instytut Historyczny oraz Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa 1997, poz. 19, s. 177 (reprodukcja)

Absolwent szkół artystycznych Krakowa, Monachium i Berlina, od 1922 r. osiadły we Francji, skąd przyjeżdżał do kraju. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu, Polskiego Towarzystwa Artystyczno-Literackiego w Paryżu, "Grupy Pięciu" (1918) oraz grupy "Rytm" (1921).

Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP (wyst. Indywidualna w 1920 r.), Salonie F. Richlinga (1913), Salonie Cz. Garlińskiego (1924, 1926, 1929), na paryskich Salonach, w Galerie Druet (1925, 1928), w Wenecji, Rzymie, Wiedniu, Pradze, Moskwie. Jego wczesna twórczość ukształtowała się pod wpływem francuskiego postimpresjonizmu, a zwłaszcza estetyki P. Cézanne'a.

Cena wywoławcza PLN 195 000,-
Cena uzyskana PLN 195 000,-
 

 
43. LEOPOLD GOTTLIEB
(Drohobycz 1879

- Paryż 1934)

ISADORA DUNCAN   ISADORA DUNCAN 
1924 r.   1924 
Technika mieszana na papierze 63,5 x 48 cm   Mixed technique on paper 63.5 x 48 cm 
Sygnowany p.d. - "leop. gottlieb",   Signed bottom right - "leop. gottlieb",  
l.d. napis - "Wien 924"   bottom left - "Wien 924" 

Młodszy brat M. Gottlieba. Studiował malarstwo w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1896-1902) w pracowniach J. Unierzyskiego, J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował w Monachium pod kierunkiem A. AŚbégo. Przebywał w Wiedniu, gdzie należał do "Hagenbundu" i w Paryżu. Od 1910 r. mieszkał w Jerozolimie, gdzie uczył malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych "Bezalel". Wystawiał indywidualnie w krakowskim TPSP, z "Grupą Pięciu" w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Wiedniu, Berlinie oraz na paryskich Salonach (1904-1934).

Isadora Duncan (1878-1927) - tancerka amerykańska, pionierka stylu modern, która w tańcu widziała wyraz wolnej myśli. Baletowi przywróciła indywidualną ekspresję i naturalny ruch.

Tańczyła boso, odziana w tunikę, z rozpuszczonymi włosami, co było szokujące dla ówczesnej publiczności.

Cena wywoławcza PLN 8 600,-
Cena uzyskana PLN 8 600,-
 

 
44. WACŁAW BOROWSKI
(Łódź 1885 - Łódź 1954)

DZIEWCZYNA Z DZBANEM

 
A GIRL WITH A JUG 

Pastel na papierze   Pastel on paper  
47,5 x 33,5 cm (w świetle passe-partou)   47.5 x 33.5 cm (image size) 
Sygnowany p.d. - "WBorowski"   Signed bottom right - "WBorowski" 

W 1905 r. przyjechał do Krakowa; rozpoczął studia z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni J. Mehoffera. W latach 1909-1913 przebywał w Paryżu, gdzie zapoznał się z dawnym malarstwem. Był współzałożycielem i prezesem grupy "Rytm", w której działał do 1932 r. Należał do T.A.P. "Sztuka". Od 1926 r. działał w Stowarzyszeniu Artystów Grafików "Ryt". Był autorem malarstwa monumentalnego (freski na Zamku Królewskim w Warszawie), uprawiał litografię jedno i wielobarwną, tworzył w technice pastelu (cykl Iliada i Odyseja).

Cena wywoławcza PLN 8 600,-
 

 
45. JAKUB WEINLES
(Wołyń 1870 - Warszawa 1935)

AKT

 
A NUDE 

Olej na płótnie 64,3 x 107,5 cm   Oil on canvas 64.5 x 107.5 cm 
Sygnowany l.d. - "J. Weinles"   Signed bottom left - "J. Weinles" 

Uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona, oraz w latach 90 -tych w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Warsztat malarski artysta uzupełnił w Monachium w pracowniach S. Hollosy'ego i K. Marra. W 1898 r. wrócił do Warszawy. Miał duże indywidualne wystawy w Salonie A. Krywulta w 1904 r. i w Warszawie w ramach IV żydowskiej wystawy sztuki w 1922 r. Artysta odegrał istotną rolę w tworzeniu żydowskiego środowiska artystycznego. Interesował się głównie tematyką żydowską religijno-rodzajową.

Cena wywoławcza PLN 15 000,-
Cena uzyskana PLN 15 000,-
 

 
46. WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI
(Poraj k. Łodzi 1873 - Paryż 1951)

PEJZAŻ

 
LANDSCAPE 

Olej na płótnie 54 x 65 cm   Oil on canvas 54 x 65 cm 
Sygnowany p.d. - "W. Terlikowski"   Signed bottom rigth - "W. Terlikowski" 

Około 1900 r. studiował w Monachium, a następnie w Paryżu w pracowni J. P. Laurensa. Od 1911 r. mieszkał w Paryżu - wiele wystawiał w tamtejszych galeriach, uczestniczył w Salonach: Jesiennym (1912) i Société Nationale des Beaux-Arts (1930). Malarstwo Terlikowskiego charakteryzowało się bogatymi efektami fakturalnymi i dynamicznymi kontrastami barw. Stylistycznie nawiązywało do impresjonizmu i fowizmu.

Cena wywoławcza PLN 18 000,-
 

 
47. EUGENIUSZ ZAK
(Mogilno na Mińszczyźnie 1884 - Paryż 1926)

MŁODZIENIEC Z MANDOLINĄ

 
A YOUNG MAN WITH A MANDOLIN 

1924 r.   1924 
Olej, papier naklejony na płótno 60,5 x 50,4 cm   Oil, paper laid down on cavnas 60.5 x 50.4 cm 
Sygnowany p.d. - "Eug. Zak"   Signed bottom right - "Eug. Zak" 
Ekspertyzy - Barbara Brus-Malinowska, 23 lipca 2001 r.   Expertises - Barbara Brus-Malinowska, 2001;  
Jacek Wybodowski, 7 marca 1998 r.   Jacek Wybodowski, 1998 (expertise of renovation)  

(ekspertyza konserwatorska)
Na odwrocie papierowa nalepka z napisem pismem   A label on the reverse -  

"Bildersammlung / Franz
maszynowym - "Bildersammlung / Franz Pariser,   Pariser, Berlin / Fam. Pariser Tel-Aviv /  

- 135999";
Berlin / Fam. Pariser, Tel-Aviv / - 135999";   a number on canvas - "135999".  

napis na płótnie: "135999".
Na dolnej listwie blejtramu - odręczny napis tuszem   A handwritten inscription in the bottom on  

the reverse -
- "JEUNE HOMME A LA MANDOLINE" oraz nalepka   "JEUNE HOMME A LA MANDOLINE"; and a label of  
Muzeum Narodowego w Warszawie o treści:   The National Museum in Warsaw -  
"Poza muz. 24/98"   "Poza muz. 24/98" 

Literatura

- Stefania Zahorska, Eugeniusz Zak, Warszawa 1927 (Monografje artystyczne, red. M. Treter, XV), il. 20 [nlb.], s. 24 (spis prac artysty), wymieniony pod rokiem 1924 jako "Muzyk (właśc. Franz Pariser, Berlin)".
- Barbara Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak, kat. wyst., Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawawa 2004 r., poz. 215, s. 158 (reprodukcja).Pochodzenie   - -Do roku 1939 - w kolekcji Franza Parisera w Berlinie, następnie w kolekcji rodziny Pariserów w Tel-Avivie. W roku 1997 zakupiony w Izraelu i przywieziony do Polski. Od roku 1998 w kolekcji prywatnej w Polsce. 

W latach 1892-1902 Eugeniusz Zak mieszkał w Warszawie. Od r. 1902 studiował w Paryżu (Académie des Beaux-Arts, Académie Colarossi), a następnie w Rzymie i we Florencji. Studia uzupełniał także w Akademii monachijskiej. W latach 1916-1921 artysta przebywał w Polsce. W r. 1923 powrócił do Paryża.

Już od 1904 r. Zak wystawiał w Paryżu w Salonach: Jesiennym, Niezależnych, Tuileries. Pomimo, że na stałe mieszkał za granicą, brał czynny udział w polskim życiu artystycznym. Wystawy indywidualne artysty miały miejsce w Warszawie (1917, 1918), w Paryżu (Galerie Devambez, 1925) oraz pośmiertnie w Galerie Zak, należącej do żony artysty (1936, 1938). Był członkiem T.A.P. "Sztuka", "Formistów", "Rytmu".

W ostatnim etapie twórczości (z którego pochodzi prezentowany obraz) artysta malował kompozycje z postaciami ujętymi w teatralnych, opartych na kontrapoście pozach, umieszczonymi zazwyczaj w pustych wnętrzach. Charakterystyczny był w nich kanon ludzkich sylwetek: wydłużonych, "giętkich", z twarzami o klasycznych profilach i zwężonych oczach.

Obraz powstał w roku 1924 i należy do ostatniego, paryskiego okresu twórczości artysty. Znane są jego dwie wersje. Druga (z krzesełkiem i bukietem kwiatów) była reprodukowana w monografii Zaka, pióra Stefanii Zahorskiej (por. BIBLIOGRAFIA, il. 22 nlb.)

Około 1920 r. w malarstwie Zaka zaczyna przeważać nowa tematyka i nowe ujecie postaci - we wnętrzach. Zamiast lirycznych bohaterów sielanek na łonie natury pojawia się świat nierzeczywisty, świat "na opak", którego mieszkańcami są ludzie "wolni": komedianci, tancerze, muzycy, aktorzy kukiełkowi, pijacy i włóczędzy. Te idealizowane postaci, bierne wobec rzeczywistości, egzystują na marginesie życia, znajdując ukojenie bólu istnienia w muzyce, tańcu, teatrze i - alkoholu. Ich świat jest nierzeczywisty, fantastyczny, a je same cechuje sielankowa łagodność połączona z melancholią i życiowym zagubieniem.

Po okresie tradycjonalizmu we wczesnej twórczości, Zak zerwał z realistycznym ujęciem rzeczywistości. Zainteresował się problematyką kompozycji obrazu, rytmiką linii, równowagą brył i harmonią barw. Postaci i przedmioty łączyły się z tłem w jedną strukturę barwną. W doborze barw Zak nie kierował się kolorem rzeczywistym. "Abstrakcyjny" kolor tworzył nastrój, wzmagał dekoracyjność i harmonijny układ obrazu. Kolorystyka jego prac, zwłaszcza w ostatnim okresie twórczości, odznacza się subtelnością i wibracją tonów, wykonanie zaś - finezją i technicznym mistrzostwem.

Zak zazwyczaj opracowywał pojedyncze motywy figuralne, łącząc je potem w większe kompozycje.

Motywy Młodzieńca z mandoliną oraz Tancerki (znane także dwie wersje) zostały połączone w obrazie Tancerka i muzyk.

Cena wywoławcza PLN 195 000,-
 

 
48. EUGENIUSZ EIBISCH
(Lublin 1895 - Warszawa 1987)

KWIATY W WAZONIE

 
FLOWERS IN THE VASE 

Olej na płótnie naklejonym na tekturę 55,8 x 46 cm   Oil on canvas laid down on cardboard 55.8  

x 46 cm
Sygnowany l.d. - "Eibisch"   Signed bottom left - "Eibisch" 

Wybitny polski kolorysta. Ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych (1912-1922). Po studiach wyjechał na stypendium rządu francuskiego do Paryża, gdzie związał się z artystami École de Paris - C. Soutine'm, H. Haydenem, E. Zakiem, W. Zawadowskim. Wystawiał na paryskich Salonach: Jesiennym (1925) i Niezależnych (1926) oraz indywidualnie w galerii Bernheima (1928). Do kraju powrócił w 1939 r., osiadł w Krakowie, gdzie objął katedrę rysunku. Od 1945 r. pełnił funkcję rektora macierzystej uczelni. Został uhonorowany nagrodą Solomon R. Guggenheim Museum (1960).

Cena wywoławcza PLN 12 000,-
 

 
49. ABRAM ADOLF MILICH
(Tyszowice k. Zamościa 1884 - Paryż 1964)

PORTRET PANI WALTER

 
A PORTRAIT OF MRS WALTER 

1945 r.   1945 
Olej na płótnie naklejony na tekture 116 x 89,5 cm   Oil on canvas laid down on cardboard 116 x 89.5 cm 
Sygnowany p.d. - "milich"   Signed bottom right - "milich" 
Na odwrocie napis odręczny - "A. Millich /   An inscription on the reverse - "A. Millich /  
Mme Walter 1945"; oraz numer - "194"   Mme Walter 1945"; a number - "194" 

W latach 1901-1902 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych a następnie w latach 1903-1904 w Akademii Monachijskiej, gdzie został wyróżniony nagrodą. W latach 1905-1915 przebywał we Włoszech i Szwajcarii. Po 1920 r. artysta osiadł na stałe we Francji. W 1922 r. został członkiem Związku Zawodowego Malarzy i Rzeźbiarzy Polskich w Paryżu. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w Paryżu, Lyonie, Zurichu, Genewie, Bazylei, Lucernie, Lugano, Bernie, Haifie i Jerozolimie.

Artysta daleki był od współczesnych nurtów, szukał własnych środków wyrazu. Jego pejzaże i martwe natury wyróżniają się południową intensywnością barw. Jego malarstwo jest jednolite i pełne radości życia.

Cena wywoławcza PLN 14 000,-
 

 
50. JANUSZ MARIA BRZESKI
(Warszawa 1907 - Kraków 1957)

ROMANS

 
ROMANCE 

1935 r.   1935 
Tusz, ołówek na papierze   Ink, pencil on paper  
22 x 17,5 cm (w świetle passe-partout)   22 x 17.5 cm (image size) 
Sygnowany p.d. - "JMB / 35"   Signed bottom right - "JMB / 35" 


Cena wywoławcza PLN 1 000,-
 

 
51. JANUSZ MARIA BRZESKI
(Warszawa 1907 - Kraków 1957)

JONA

 
JONA 

Ok. 1933 r.   C. 1933 
Technika mieszana na papierze   Mixed technique on paper  
33 x 15 cm (w świetle passe-partout)   33 x 15 (image size) 
Niesygnowany   Unsigned 
Literatura   -- "As", tygodnik ilustrowany, XI. 1935 r. (reprodukcja z podpisem autora). 

Janusz Maria Brzeski uprawiał grafikę, malarstwo, fotografię, był dekoratorem wnętrz, autorem filmów eksperymentalnych, publicystą. Wykształcenie artystyczne w dziedzinie grafiki odebrał w poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych pod kierunkiem J. Wronieckiego. Po uzyskaniu dyplomu w 1928 r. brał udział w tworzeniu pawilonu poznańskiego i śląskiego na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. W 1929 r. wyjechał do Francji, gdzie pracował w agencjach graficznych. Pod koniec 1930 roku artysta przyjechał do Krakowa i rozpoczął współpracę z "Ilustrowanym Kurierem Codziennym". Należał do Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg".

Cena wywoławcza PLN 3 200,-
 

 
52. EUGENIUSZ GEPPERT
(Lwów 1890 - Wrocław 1979)

TAM NA BŁONIU BŁYSZCZY KWIECIE

 
-THERE FLOWER BLAZES ON THE GRASSY LAND 

1964 r.   1964 
Olej na płótnie 97,5 x 130 cm   Oil on canvas 97.5 x 130 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Na odwrocie nalepka: Wystawa "20 lat PRL   The exhibition label on the reverse - Wystawa "20 lat  
w twórczości | plastycznej Wrocław" | autor -   PRL w twórczości | plastycznej Wrocław" | autor -  
Eugeniusz Geppert | tytuł - Martwa nat. "Tam na   Eugeniusz Geppert | tytuł - Martwa nat.  
"Tam na błoniu błoniu | błyszczy kwiecie" | (...) pł. wym: 97 x 130 cm   | błyszczy kwiecie" | (...) pł. wym: 97 x 130 cm 
Literatura   - -Eugeniusz Geppert, Przeszłość daleka i bliska, Wrocław - Gdańsk, 1977 il. 13 (reprodukcja). 

Malarz, rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem J.

Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 1925-1927 przebywał w Paryżu, gdzie zainteresował się sztuką H. Matisse'a i R. Dufy. Po powrocie do kraju osiedlił się w Krakowie; wstąpił do ugrupowania "Zwornik", któremu bliskie było podejmowanie problemów związanych z zagadnieniami formy, zwłaszcza koloru i faktury. Po 1945 r. przeniósł się do Wrocławia; podjął pracę w tamtejszej PWSSP, gdzie objął funkcję rektora.

Cena wywoławcza PLN 30 000,-
 

 
53. EUGENIUSZ GEPPERT
(Lwów 1890 - Wrocław 1979)

KWIATY W WAZONIE

 
FLOWERS IN THE VASE 

1975 r.   1975 
Akwarela na papierze 80,5 x 52 cm   Watercolour on paper 80.5 x 52 cm 
Sygnowany p.d. - "Eugeniusz Geppert 1975"   Signed bottom right - "Eugeniusz  

Geppert 1975"


Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 
54. EUGENIUSZ GEPPERT
(Lwów 1890 - Wrocław 1979)

DWÓCH JEŹDŹCÓW

 
TWO RIDERS 

1974 r.   1974 
Olej na płótnie 89 x 116,5 cm   Oil on canvas 89 x 116.5 cm 
Sygnowany p.d. - "Eugeniusz Geppert 1974"   Signed bottom right - "Eugeniusz  

Geppert 1974"


Cena wywoławcza PLN 28 000,-
Cena uzyskana PLN 28 000,-
 

 
55. MARGIT SIELSKA-REICH
(Kołomyja 1903 - Lwów 1980)

MIASTECZKO

 
A LITTLE TOWN 

1935 r.   1935 
Olej na płótnie 33 x 39,5 cm   Oil on canvas 33 x 39.5 cm 
Sygnowany p.d. - "sielska / 1935"   Signed bottom right - "sielska / 1935" 
Na odwrocie numer "95." i "277"   Numbers on the reverse - "95." and "277" 

Studia artystyczne odbyła w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie (1919-1922).

Wykształcenie, w zakresie rysunku, uzupełniała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem W. Jarockiego oraz I. Pieńkowskiego. W 1925 r. udała się na dalsze studia do Paryża, gdzie została uczennicą F. Légera i A. Ozenfanta. Po powrocie do kraju była współzałożycielką Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes"; uczestniczyła w jego wystawach we Lwowie, Warszawie, Łodzi, Krakowie, Tarnopolu i Stanisławowie. W okresie paryskim tworzyła syntetyczne kompozycje.

Posługiwała się techniką kolażu, łącząc wycinki zdjęć z fragmentami reprodukcji malarskich i kawałkami barwionego papieru. W okresie przynależności do "Artesu" malowała pejzaże i sceny rodzajowe nawiązujące do sztuki naiwnej.

Cena wywoławcza PLN 4 000,-
Cena uzyskana PLN 4 000,-
 

 
56. ROMAN SIELSKI
(Sokal 1903 - Lwów 1990)

MARTWA NATURA NAD ZATOKĄ

 
STILL LIFE ON THE GULF 

1980 r.   1980 
Olej na płótnie 91 x 64,5 cm   Oil on canvas 91 x 64.5 cm 
Sygnowany na odwrocie |   Signed on the reverse  
"| 1980 - ti p | ?/? 91 x 54,5"   "| 1980 - ti p | ?/? 91 x 54,5" 

Uczył się malarstwa w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, brał też prywatne lekcje u D. Nowakiwskiego. Potem wstąpił do Szkoły Przemysłowej, w której uczył K. Sichulski. W latach 1922-1927 studiował na ASP w Krakowie. Wśród jego profesorów byli J. Mehoffer i J. Pankiewicz.

Część tych studiów odbył w paryskiej filii ASP (1925-26). Wracał do Francji jeszcze w latach 1928/29 i w r. 1937. Kształcił się także w paryskiej Conservatoire des Arts et Métiers. Wraz z innymi lwowskimi artystami - J. Janischem, M. Wysockim, L. Lille, H. Strengiem założył w r. 1927 "ARTES". Sztuka Sielskiego wpisywała się w nurt sztuki metaforycznej. Jego wczesne prace charakteryzowały się "magicznym realizmem" (np. Wyjazd). Po 1937 r. artysta zbliżył się do koloryzmu. Malował widoki morskie z Helu, zimowe pejzaże z Karpat, cykl Wnętrza, cykl Sztandary, uprawiał grafikę. Te same tematy podejmował po wojnie poszerzając uprawiane techniki o ceramikę i tkaninę artystyczną. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów Lwowa i Kijowa, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Toruniu oraz wielu kolekcjach prywatnych.

Cena wywoławcza PLN 15 900,-
 

 
57. UTAGAWA KUNISADA
(1786-1864)

AKTORZY TEATRU KABUKI

 
THE ACTORS OF THE KABUKI  


THEATRE
- Nakamura Shijaku i Iwai Kumezaburo,   - Nakamura Shijaku and Iwai Kumezaburo,  
Kawqarazaki Sanjuro, Seki Sanjuro   Kawqarazaki Sanjuro, Seki Sanjuro and  
i Ichimura Hazaemon - w swoich   Ichimura Hazaemon - starring their  
słynnych rolach   famous parts 
Japonia, Edo, ok. 1862-63   Japan, Edo, c. 1862-63 
Tryptyk oban tate-e   Triptych oban tate-e 
Drzeworyt barwny nishiki-e, 35 x 74,3 cm   Coloured woodblock nishiki-e, 35 x 74.3 cm 
Sygnatura - Ki-o Toyokuni ga   Signature - Ki-o Toyokuni ga  

["namalował Toyokuni w wieku 77 lat"]
Stempel cenzorski aratame z datą   Censor's stamp aratame with a date 
Wydawca: Kagaya   Publisher: Kagaya 

Jeden z licznych tryptyków działającego w Edo Utagawy Kunisady, jednego z czołowych przedstawicieli schyłkowego okresu nurtu ukiyo-e i dominującej wówczas szkoły Utagawa.

Przedstawia sławnych aktorów teatru kabuki w ich charakterystycznych rolach. Kunisada, który w 1844 przyjął imię swego mistrza Toyokuniego, zdobył wielką popularność dzięki niezliczonym podobiznom ówczesnych gwiazd mieszczańskiego teatru, a także dzięki nie mniej licznym wizerunkom pięknych kobiet, choć nie dorównywały one wielkim mistrzom bijinga.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
  
58. -SHOGETSU KOJIMA
(czynny ok. 1880-90)

SHOGUN TOKUGAWA

 
SHOGUN OF TOKUGAWA  

NA POLOWANIU Z SOKOŁAMI   HUNTING WITH FALCONS 
Japonia, Tokio, ok. 1889   Japan, Tokio, c. 1889 
Tryptyk oban tate-e   Triptych oban tate-e 
Drzeworyt barwny nishiki-e, 35,1 x 72,5 cm   Coloured woodblock nishiki-e, 35.1 x 72.5 cm 
Sygnatura artysty - Shogetsu; pieczęć artysty   Signature - Shogetsu; artist's stamp 
Wydawca: Asaga Kinjiro   Publisher: Asaga Kinjiro 

Twórczość tego artysty jest typowa dla schyłkowego okresu ery Meiji. Tworzył sceny historyczne i ilustrujące współczesne wydarzenia. Do najbardziej znanych jego prac należy cykl ukazujący wydarzenia z wojny chińsko- -japońskiej z lat 1894-95. W tym tryptyku dynamiczne sceny rodzajowe ukazują z dużym realizmem polowanie, na które wybrał się z liczną służbą shogun Tokugawa.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
  
59. UTAGAWA KUNISADA
(1786-1864)

AKTORZY TEATRU KABUKI W ROLACH

 
-THE ACTORS OF THE KABUKI  


THEATRE PLAYING THEIR PARTS
Japonia, Edo, 1854 r.   Japan, Edo, 1854 
Tryptyk oban tate-e   Triptych oban tate-e 
Drzewory barwny 36,5 x 75 cm   Coloured woodblock 36.5 x 75 cm 
Sygnatura artysty: Toyokuni ga   Signature - Toyokuni ga 
Stempel cenzora z datą: aratame/ 1 tora   censor's stamp with a date - aratame  

(= pierwszy miesiąc roku Tygrysa)
Wydawca: Tsutaya Jusaburo   Publisher: Tsutaya Jusaburo 

Tryptyk, na którym artysta ukazał całopostaciowe podobizny słynnych aktorów teatru kabuki z Edo, w dynamicznych pozach charakterystycznych dla kreowanych przez nich ról. Dziesiątki podobnych portretów aktorskich przyniosły Kunisadzie sławę i dziś należą do najbardziej charakterystycznych prac tego twórcy, uważanego za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli schyłkowego okresu szkoły Utagawa. Ten tryptyk należy do jednej z ciekawszych prac tego rodzaju.

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
  
60. TOYOHARA CHIKANOBU
(1838-1912)

PIĘKNE KOBIETY WŚRÓD KWIATÓW,

 
BEAUTIFUL WOMEN AMONG  


FLOWERS,
FRAGMENT TRYPTYKU (?)   A PART OF A TRIPTICH (?) 
Napis w kartuszu - Setsugekka-no uchi   Inscription - Setsugekka-no uchi  
("Śnieg, księżyc i kwiaty")   ("Snow, moon and flowers") 
Japonia, Tokio, ok. 1880-85   Japan, Tokio, c. 1880-85 
Format oban tate-e   Format oban tate-e 
Drzeworyt barwny nishiki-e, 34,5 x 24,2 cm   Coloured woodblock nishiki-e, 34.5 x 24.2 cm 
Sygnatura artysty: yoshu Chikanobu hitsu   Signature - yoshu Chikanobu hitsu 


Cena wywoławcza PLN 1 500,-
 

 
61. TOYOHARA CHIKANOBU
(1838-1912)

ŚNIEG W OKAZAKI

 
SNOW IN OKAZAKI 

Rycina z serii: Setsugekka, Śnieg, księżyc i kwiaty   -From series - Setsugekka, Snow, moon and flowers 
Japonia, Tokio, ok. 1880-85   Japan, Tokio, c. 1880-85 
Format oban tate-e   Format oban tate-e 
Drzeworyt barwny nishiki-e, 32,5 x 21,5   Coloured woodblock nishiki-e, 34.5 x 24.2 cm 
Sygnatura artysty: yoshu Chikanobu hitsu,   Signature - yoshu Chikanobu hitsu, pierścień toshidama with toshidama seal 
Wydawca: Kobayashi Tetsujiro   Publisher - Kobayashi Tetsujiro 

Toyohara Chikanobu, uczeń Kunichiki, to jeden z bardziej znanych artysów ukiyo-e epoki Meiji.

Tworzył liczne wizerunki pięknych kobiet (bijinga), sceny historyczne, sceny rodzajowe z życia dworu cesarskiego. Jego prace odznaczają się intensywną kolorystyką i widocznymi wpływami realizmu sztuki Zachodu, choć nie zrezygnował ze stylizacji charakterystycznej dla drzeworytu ukiyo-e. Cykl graficzny Śnieg, księżyc i kwiaty należy do ciekawszych prac tego artysty.

Cena wywoławcza PLN 1 500,-
 

 
62. UTAGAWA KUNISADA
(1786 - 1864)

PARA AKTORÓW TEATRU KABUKI

 
TWO ACTORS OF THE KABUKI THEATRE  

W ROLACH   PLAYING THEIR PARTS 
Japonia, Edo, ok. 1861   Japan, Edo, c. 1861 
Format oban tate-e   Format oban tate-e 
Drzeworyt barwny nishiki-e, 34,8 x 23,6 cm   Coloured woodblock nishiki-e, 34.8 x 23.6 cm 
Sygnatura artysty - Toyokuni hitsu, pierścień toshidama   Artist's signature - Toyokuni hitsu, with toshidama seal 
Stempel cenzora aratame z datą   Censor's stamp aratame with a date 
Wydawca: Ise-ya   Publisher: Ise-ya 

Podobizny aktorów teatru kabuki to wiodący temat w twórczości Utagawy Kunisady. Tu ukazał jedną z gwiazd tego teatru, Iwai Kumezaburo, w jednej z charakterystycznych ról. Kunisada wielokrotnie ukazywał w swoich drzeworytach tych samych aktorów w ich najbardziej znanych rolach. Ta rycina jest dobrym przykładem stylu Kunisady, który lubił ukazywać idoli teatru w popiersiach, choć stworzył też liczne wizerunki całopostaciowe.

Cena wywoławcza PLN 1500,-
 

 
63. TADEUSZ KANTOR
(Wielopole Skrzyńskie 1915

- Kraków 1990)

POWTÓRNIE ZASZEDŁ MI DROGĘ   NAPOLEON'S SOLDIER FROM THE  

GOYA'S
NAPOLEO-SKI ŻOŁDAK Z OBRAZU GOI   PAINTING STEPPED MY WAY  

AGAIN
1989-1990 r.   1989-1990 
Technika mieszana na papierze 31,7 x 23 cm   Mixed technique on paper 31.7 x 23 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Ekspertyza - Józef Chrobak, 2003 r.   Expertise - Józef Chrobak, 2003 

Malarz, teoretyk sztuki, reżyser, scenograf, autor zdarzeń parateatralnych, pedagog krakowskiej ASP.

W czasie okupacji był założycielem teatru eksperymentalnego, którego działalność kontynuował teatr Cricot 2. Współtworzył Grupę Młodych Plastyków (1945), był współorganizatorem I Wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948), intensywnie działał w drugiej Grupie Krakowskiej (1957).

Przez całe twórcze życie podkreślał konieczność takich poszukiwań, które odpowiadałyby wyzwaniom współczesnego świata.

Oferowane dzieło powstało na kanwie obrazu Pewnego dnia żołdak napoleoński z obrazu Goi wtargnął do mego pokoju z cyklu Dalej już nic.

Cena wywoławcza PLN 8 000,-
 

 
64. JAN LEBENSTEIN
(Brześć nad Bugiem 1930

- Kraków 1999)

KOMPOZYCJA   COMPOSITION 
1956 r.   1956 
Tusz, akwarela na papierze 42,5 x 30 cm   Ink, watercolour on paper 42.5 x 30 cm 
Sygnowany p.d. - "Lebenstein 1956"   Signed bottom right - "Lebenstein 1956" 

Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1948-1954) pod kierunkiem prof. E. Eibischa i prof. A. Nachta-Samborskiego. W 1954 r. uczestniczył w zbiorowej wystawie Okręgu Warszawskiego, gdzie wystawił obraz pt. Pejzaż z Woli. W 1955 r. uczestniczył w wystawie w Arsenale. W tym samym roku powstały pierwsze Figury, kreślone na papierze milimetrowym.

Rozwinięciem tego cyklu było namalowanie w latach 1958-1962 serii Figur osiowych, które wystawiał w Paryżu i Stanach Zjednoczonych. Od 1964 r. Lebenstein malował Bestiarium, po którym zaczął wprowadzać do swoich obrazów ludzkie postaci. W latach 1976-1989 tworzył prace o tematyce mitologicznej i biblijnej m.in.: ilustracje do Księgi Hioba i Apokalipsy. Od 1959 r. mieszkał w Paryżu. Uhonorowany wieloma nagrodami w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959), Nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego, Nowy Jork (1976), Nagrodą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej (1985), Nagrodą im. J. Cybisa (1987). W 1992 r. w Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie obyła się retrospektywna wystawa prac artysty, powtórzona w Muzeach Narodowych we Wrocławiu i Krakowie, gdzie po raz pierwszy zaprezentowano szeroki wybór prac olejnych artysty.

Cena wywoławcza PLN 6 500,-
 

 
65. JAN LEBENSTEIN
(Brześć nad Bugiem 1930 - Kraków 1999)

RÓŻOWA GŁOWA

 
A PINK HEAD 

1973 r.   1973 
Technika mieszana na papierze 64,5 x 48 cm   Mixed technique on paper 64.5 x 48 cm 
Sygnowany l.d. "Lebenstein 73"   Signed bottom left - "Lebenstein 73" 


Cena wywoławcza PLN 8 000,-
 

 
66. JERZY NOWOSIELSKI
ur. Kraków 1923 r.

KOMPOZYCJA Z FIGURAMI

 
COMPOSITION WITH FIGURES 

1987 r.   1987 
Olej na płótnie naklejonym na deskę 40 x 60 cm   Oil on canvas laid down on board 40 x 60 cm 
Sygnowany na odwrocie na desce   Signed on the reverse  
- "Jerzy Nowosielski 1985"   - "Jerzy Nowosielski 1985" 
Na płótnie na odwrocie data "1987"   A date on the reverse - "1987" 

Malarz, rysownik, autor monumentalnych kompozycji ściennych. Edukacje artystyczną rozpoczął w 1940 r. w krakowskiej Kunstgewerbeschule w pracowni S. Kamockiego. Wychowany w tradycji prawosławnej wstąpił w 1942 r. do nowicjatu Ławry Św. Jana Chrzciciela pod Lwowem, gdzie przyswoił sobie zasady sztuki malowania ikon, a także poznał zbiory Muzeum Ikon we Lwowie.

Wydarzenia te miały zasadniczy wpływ na dalszą drogę artystyczną Nowosielskiego. Po wojnie podjął naukę na ASP w Krakowie w pracowni E. Eibischa. J. Nowosielski uczestniczył w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 r., gdzie zaprezentował miedzy innymi "Bitwę o Addis Abebę" i "Zimę w Rosji" - dojrzałe obrazy utrzymane w nurcie abstrakcji geometrycznej. Odtąd będzie ją stale rozwijał równolegle z malarstwem figuratywnym. W latach 50-tych utrzymywał się głównie z polichromowania cerkwi i kościołów (cerkiew Św. Eliasza Proroka w Białymstoku), do czego powrócił w latach 80-tych (kościół Opatrzności Bożej w Wesołej).

W latach 1957-1962 pełnił funkcje pedagoga w PWSSP w Łodzi. W latach 1962-1993 wykładał malarstwo na ASP w Krakowie. Od 1957 r. jest członkiem II Grupy Krakowskiej. W 1985 r. otrzymał nagrodę im. J. Cybisa.

Cena wywoławcza PLN 55 000,-
 

 
67. ERNA ROSENSTEIN
ur. Lwów 1913 r.

KOMPOZYCJA

 
COMPOSITION 

Olej na płycie 26 x 45,5 cm   Oil on panel 26 x 45.5 cm 
Sygnowany p.d. - "ER"   Signed bottom right - "ER" 
Na odwrocie napis - "Erna Rosenstein | POLEN"   -An inscription on the reverse - "Erna  

Rosenstein | POLEN"

Malarka, członkini I i II Grupy Krakowskiej. Studiowała w wiedeńskiej Frauen Akademie (1932-1934) oraz krakowskiej ASP (1934-1936), gdzie była uczennicą W. Weissa. Od 1949 r. mieszka i pracuje w Warszawie. Uczestniczyła w Wystawach Sztuki Nowoczesnej (1948-1949, 1957, 1959), Wystawie "Dziewięciu" (1955) oraz wielu pokazach w Galerii Krzysztofory i Galerii Krzywe Koło.

Malarstwo artystki wyrasta z osobistych doświadczeń - snu, fantazji i należy nurtu ekspresyjnej metafory.

Cena wywoławcza PLN 4 000,-
Cena uzyskana PLN 4 000,-
 

 
68. WACŁAW TARANCZEWSKI
(Czarnków 1903 - Kraków 1987)

SZTALUGA

 
AN EASEL 

Olej na płótnie 46,6 x 33,4 cm   Oil on canvas 46.6 x 33.4 cm 
Sygnowany p.d. - "T"   Signed bottom right - "T" 
Na odwrocie nr - "36"   A number on the reverse - "36" 

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1925-1929) pod kierunkiem F. Pautscha i F. Kowarskiego. Należał do grupy "Pryzmat".

Był twórcą PWSSP w Poznaniu (1945). Od 1947 r. pełnił funkcję profesora malarstwa w krakowskiej ASP.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 
69. TADEUSZ PIOTR POTWOROWSKI
(Warszawa 1898 - Warszawa 1962)

KOBIETA W SUKIENCE W PASKI

 
WOMAN WEARING STRIPED DRESS 

Przed 1953 r.   Before 1953 
Akwarela, tusz na papierze 20 x 25,5 cm   Watercolour, ink on paper 20 x 25.5 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Pochodzenie - kolekcja rodziny artysty   Provenance - the artist's family 

Wybitny polski malarz okresu powojennego, przedstawiciel polskiej szkoły koloryzmu. Studia artystyczne odbył w szkole K. Krzyżanowskiego w Warszawie oraz krakowskiej ASP, gdzie był uczniem J. Pankiewicza. W 1924 r. wyjechał z członkami Komitetu Paryskiego do Francji, gdzie pozostał do 1933 r. Po powrocie do kraju osiadł w Wielkopolsce. Po wybuchu II wojny światowej wyjechał do Anglii, gdzie pozostał do 1958 r. W 1946 r. miał indywidualna wystawę w londyńskiej Redfern Gallery. Był wykładowcą w Bath Academy of Art. W Corsham, należał do London Group (od 1949 r.) i Royal West of England Academy (od 1956 r.). Po przyjeździe do kraju prowadził prace pedagogiczną w PWSSP w Gdańsku i Poznaniu. Dorobek artystyczny Potworowskiego został zaprezentowany na Biennale w Wenecji (1960 r.), gdzie został uhonorowany nagrodą.

Podstawowym zagadnieniem sztuki P. Potworowskiego był kolor. Dzięki niemu artysta konsekwentnie odchodził od malarstwa przedstawiającego i dochodził do abstrakcji. Pejzaż - główny motyw jego malarstwa, pozostawał z czasem jedynie źródłem inspiracji, był pretekstem do studiów barwy ukazywanej w różnych tonacjach i oświetleniu.

Cena wywoławcza PLN 3 500,-
 

 
70. TADEUSZ PIOTR POTWOROWSKI
(Warszawa 1898 - Warszawa 1962)

WIDOK Z OKNA PRZEZ RZEKĘ

 
VIEW BY THE WINDOW ACROSS  


THE RIVER
Olej na płótnie 49 x 65,5 cm   Oil on canvas 49 x 65.5 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Pochodzenie - kolekcja rodziny artysty   Provenance - the artist's family 

Cena wywoławcza PLN 15 000,-
Cena uzyskana PLN 40 000,-
 

 
71. KONSTANTY MACKIEWICZ
(Brześć n. Bugiem 1894 - Łódź 1985)

KADZIDŁA ZAGŁADY

 
INCENSES OF DESTRUCTION 

Olej na płycie 85 x 121,5 cm   Oil on panel 85 x 121.5 cm 
Sygnowany l.d. - "K Mackiewicz"   Signed bottom left - "K Mackiewicz" 
Na odwrocie nalepki -   Labels on the reverse - 
1.) nalepka z odręcznym napisem - "Konstanty 83 x 12   1.) a label with a handwritten inscription  

- "Konstanty
(...) | MACKIEWICZ | KADZIDŁA ZAGŁADY |   83 x 12(...) | MACKIEWICZ |  

KADZIDŁA ZAGŁADY |
olej, dykta"   olej, dykta" 
2.) nalepka z DESY: "Autor Konstanty Mackiewicz |   2.) a label from DESA - "Autor  

Konstanty Mackiewicz |
Tule: TSER WAREN LEUTE | (...)"   Tule: TSER WAREN LEUTE | (...)" 

Studiował w Szkołach Artystycznych w Odessie i w Penzie, a następnie w moskiewskiej Wyższej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury w pracowni W. Kandinsky'ego. W latach 20-tych był dekoratorem teatralnym w Moskwie, Odessie i Lwowie. Od 1922 r. był czynny w Polsce, początkowo we Lwowie, a później w Łodzi, gdzie osiadł na stałe. W latach 1926-1939 tworzył scenografie dla łódzkiego Teatru Miejskiego. Uczestniczył w wystawach ZZPAP, IPS-u, warszawskiego TZSP oraz ekspozycjach międzynarodowych, m.in. w Brukseli (1933), Paryżu (1937), Nowym Jorku (1939). Był członkiem ugrupowań "Rytm" i "Start". Początkowo tworzył w manierze kubofuturyzmu, potem ekspresjonizmu i impresjonizmu (cykl Katedry, od 1927 r.). Po wojnie stworzył cykle malarskie: Miasto i Tu byli ludzie, będące wyrazem zwątpienia w cywilizację technologiczną.

Cena wywoławcza PLN 8 000,-
Cena uzyskana PLN 8 000,-
 

 
72. ROMAN ARTYMOWSKI
(Lwów 1919 - Łowicz 1993)

PIONY

 
VERTICALS 

Ok. 1960 r.   C. 1960 
Olej na płótnie 90,5 x 110 cm   Oil on canvas 90.5 x 110 cm 
Niesygnowany   Unsigned 

Wystawiany

- Roman Artymowski. W kręgu słońca, Polski Dom Aukcyjny "Sztuka", Hôtel de Saxe, Warszawa 8-30 IX 2003 r., Pałac Larischa, Kraków 8 X-15 XI 2003 r.

Literatura

- Roman Artymowski. W kręgu słońca, kat. red. Józef Grabski, Wyd. IRSA, Kraków

- Warszawa 2003 r., poz. 21, s. 71 (reprodukcja).

Ukończył krakowską ASP w 1949 r. jako student związany był, podobnie jak Wajda, Strumiłło czy

Wróblewski z Grupą Samokształceniową. Po dyplomie przeniósł się do Warszawy, gdzie został asystentem na Wydziale Malarstwa ASP. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wielokrotnie przebywał za granicą, wykładając na uczelniach artystycznych Bagdadu, Damaszku i Asilah (Maroko). W Polsce związany był z łódzką PWSST i ASP w Warszawie, której rektorem został w 1983 r. Artymowski, uczeń kolorysty E. Eibischa wszedł do dziejów sztuki jako artysta szczególnie wyczulony na niuanse barwne i walory niezwykłych faktur. Początkowo realista, oddalał się stopniowo od malarstwa figuratywnego w stronę informelu, by w końcu przyjąć konwencję swoiście rozumianej abstrakcji geometrycznej.

Cena wywoławcza PLN 14 000,-
Cena uzyskana PLN 18 000,-
 

 
73. ROMAN ARTYMOWSKI
(Lwów 1919 - Łowicz 1993)

BEZ TYTUŁU

 
UNTITLED 

Gwasz na kartonie 38 x 48,8 cm   Gouache on cardboard 38 x 48.8 cm 
Niesygnowany   Unsigned 

Wystawiany - Roman Artymowski. W kręgu słońca, Polski Dom Aukcyjny "Sztuka", Hôtel de Saxe, Warszawa 8-30 IX 2003 r., Pałac Larischa, Kraków 8 X-15 XI 2003 r.

Literatura

- Roman Artymowski. W kręgu słońca, kat. red. Józef Grabski, Wyd. IRSA, Kraków

- Warszawa 2003 r., poz. 72, s. 117 (reprodukcja).

Cena wywoławcza PLN 4 000,-
 

 
74. ALINA SZAPOCZNIKOW
(Kalisz 1926 - Praz-Coutant 1973)

BEZ TYTUŁU

 
UNTITLED 

Ok. 1970-1971   About 1970-1971 
Tusz na papierze żeberkowym z filigranem   Ink on laid paper watermarked 'Arches  

Ecole Ingres'

"Arche Ecole Ingres",
63 x 48 cm   63 x 48 cm 
Sygnowany p.d. flamastrem - "AS" (w kole)   Signed bottom right in felt-tip pen: "AS" (in oval) 
Na odwrocie p.d. ołówkiem - 30, KW. 194/74,   Inscribed on the reverse bottom right in pencil: 30, KW.  
MS.SN Rys./D/588; IRSA 2004/616   194/74, MS.SN Rys./D/588; IRSA 2004/616 
Pochodzenie - rodzina artystki   Provenance - the artist's family 

Wystawiany

- Zatrzymać życie - Alina Szapocznikow. Rysunki i rzeźby. Galeria IRSA Fine Art w Warszawie 13 V - 30 VII 2004.

Literatura

- Zatrzymać życie. Alina Szapocznikow. Rysunki i rzeźby. red. Józef Grabski, Kraków

- Warszawa 2004, poz. kat. 573, s. 276 (reprodukcja).

Rzeźbiarka pochodzenia żydowskiego lata młodzieńcze spędziła w gettach i obozach koncetnracyjnych. Po wojnie odbyła praktykę w pracowni Otokara Velimskiego oraz studiowała w

Wyższej Szkole Artystyczno-Przemysłowej w pracowni J. Wagnera (1945-1947) w Pradze. W 1947 r. wyjechała do Paryża, gdzie rozpoczęła studia w École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, w pracowni P. Niclausse'a (1947-1950). W 1951 r. powróciła do kraju i wzieła udział w rekonstrukcji warszawskiej i gdańskiej Starówki. Artystka była zapraszana do udziału w międzynarodowych pokazach sztuki polskiej (m.in. w Berlinie, Wiedniu, Indiach); wzięła też udział w Exposition Internationale de la Sculpture Contemporaine w Musée Rodin w Paryżu. W roku 1963 ponownie wyjechała do Paryża i zamieszkała tam na stałe. W 1965 r. zdobyła nagrodę Fundacji Coplaya za asamblaż zatytułowany Goldfinger; jej pracę oceniało grono najsłynniejszych artystów XX wieku (M. Duchamp, J. Arp, M. Ernst i R. Matta). Stanowiło to odzwierciedlenie rangi Szapocznikow w międzynarodowej hierarchii artystycznej lat sześćdziesiątych.

Rysunek pochodzi z serii datowanej na lata 1970-1971, powstałej na wystawę "Instant et Chose" w Galerii "Aurora" w Genevie.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 
75. JERZY PANEK
(Tarnów 1918 - Kraków 2001)

PEJZAŻ

 
LANDSCAPE 

Akwarela na papierze 21 x 29,6 cm   Watercolour on paper 21 x 29.6 cm 
Sygnowany p.d. - "Panek"   Signed bottom right - "Panek" 

Jeden z najwybitniejszych polskich grafików. Edukację artystyczną rozpoczął w 1937 r. w ISP w Krakowie pod kierunkiem A. Jurkiewicza i W. Jarockiego. W latach 1945 -1947 kontynuował naukę w krakowskiej ASP w pracowni E. Eibischa. Dyplom otrzymał w 1955 r. Jeszcze w czasie studiów powstały pierwsze zachowane do dziś akwaforty Panka. Był założycielem klubu MARG. W latach 60-tych został przyjęty do Międzynarodowego Stowarzyszenia Artystów drzeworytu XYLON.

W latach 1952-1954 powstał pierwszy powojenny drzeworyt pt. Lekcja geografii rytowany według fotografii. W 1955 r. artysta odbył podróż do Chin. Zetknął sie tam ze sztuką rzeźb, kaligrafią. Od tego momentu ciął już wprost na deskach, bez wstępnych szkiców. Pracę zawsze poprzedzał kontemplacją. Stworzył kilkanaście cykli graficznych, między innymi: Autoportrety, Kobiety obłąkane, Próby portretu Józefa Gielniaka, Próby portretu Mikołaja Kopernika, Portrety jarmarczne.

Cena wywoławcza PLN 5 000,-
 

 
76. ADAM HOFFMANN
(Kraków1918 - Kraków 2001)

AUTOPOTRET

 
SELFPORTRAIT 

1973 r.   1973 
Olej na płycie 50 x 41 cm   Oil on board 50 x 41 cm 
Sygnowany p.d. - "ah / 29 X / 1973"   Signed bottom right - "ah / 29 X / 1973" 
Obraz opisany na odwrocie   The painting described on the reverse 

Malarz, rysownik, grafik. Kształcił się w prywatnej Szkole Malarstwa A. Terleckiego (1938-1939).

Studiował w Kunstgewerbeschule (1940-1942) pod kierunkiem Wł. Jarockiego i St. Kamockiego, a następnie w krakowskiej ASP (1945-1948) na Wydziale Malarstwa w pracowni E. Eibischa. Zasłynął jako rysownik, biegle operował światłocieniem. Bohaterami swoich prac uczynił anonimowe, często karykaturalne postaci naznaczone piętnem biologizmu.

Cena wywoławcza PLN 4 700,-
Cena uzyskana PLN 4 700,-
 

 
77. TADEUSZ DOMINIK
ur. Szymanów 1928 r.

PEJZAŻ

 
LANDSCAPE 

Lata 80-te XX w.   1980s 
Olej na płótnie 80 x 100 cm   Oil on canvas 80 x 100 cm 
Sygnowany l.d. - "Dominik"   Signed bottom left - "Dominik" 

Studiował w ASP w Warszawie w pracowni J. Cybisa. Dyplom otrzymał w 1953 r. Był pedagogiem macierzystej uczelni, od 1965 r. prowadził pracownię malarstwa. Otrzymał stypendium rządu francuskiego oraz Fundacji Forda z USA. Zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in.: Złoty Medal Sympozjum Złotego Grona w Zielonej Górze (1963), Grand Prix Festiwalu Sztuk Pięknych w Monte Carlo (1964). W 1973 został laureatem nagrody George'a Rowney'a w Londynie i Nagrody im. Jana Cybisa.

Artysta korzysta ze zdobyczy polskiego koloryzmu. Od połowy lat 50-tych maluje obrazy abstrakcyjne inspirowane naturą. Początkowo były one bliskie nurtowi informel. Z czasem artysta wprowadził więcej elementów dekoracyjnych, ożywił barwę, zrytmizował kompozycję.

Cena wywoławcza PLN 10 000,-
Cena uzyskana PLN 10 000,-
 

 
78. ZDZISŁAW STANEK
(Kraków 1925 - Szczecinek 1996)

ŚWIATŁA W MIĘDZYPRZESTRZENI

 
LIGHTS IN INTERSPACE 

1960 r.   1960 
Technika mieszana na płótnie 60 x 80 cm   Mixed technique on canvas 60 x 80 cm 
Sygnowany p.d. - "Z. Stanek 60"   Signed bottom right - "Z. Stanek 60" 

Malarz strukturalista. Był współzałożycielem grupy "St-53". Uczestniczył w II i III Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Całe twórcze życie poświęcił problemowi zobrazowania natury światła.

Od 1958 r. malował cykl Świateł w międzyprzestrzeni, w którym łączył organiczne formy z rygorem geometrycznych konstrukcji.

Cena wywoławcza PLN 6 500,-
 

 
79. JERZY TCHÓRZEWSKI
(Siedlce 1928 - Warszawa 1999)

BEZ TYTUŁU

 
UNTITLED 

1947 r.   1947 
Tusz na papierze 30,5 x 21,5 cm   Ink on paper 30.5 x 21.5 cm 
Sygnowany l.d. - "J Tchórzewski 47"   Signed bottom left - "J Tchórzewski 47" 

Wystawiany - Jerzy Tchórzewski. Rysunki, Galeria Polskiego Domu Aukcyjnego "Sztuka", Hôtel de Saxe, Warszawa 20.III.- 22.IV. 2003 r.

Literatura - Jerzy Tchórzewski. Rysunki, kat. red. Józef Grabski, Wyd. IRSA, Kraków- Warszawa 2003, poz. 4, s. 87 oraz s. 42 (reprodukcja).

Malarz, członek założyciel "Grupy Krakowskiej", związany z międzynarodowym ruchem "Phases".

Zadebiutował na Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 r. W 1955 r. uczestniczył w Arsenale. Od 1954 r. pracował jako pedagog w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Uhonorowany Nagrodą im. C. K. Norwida (1980), Nagrodą im. Jana Cybisa (1987) oraz Nagrodą Herdera (1993). Wczesny, figuratywny okres twórczości Tchórzewskiego był bliski konwencji surrealistycznej. Od lat 50-tych artysta zaczął malować abstrakcyjne obrazy, budzące skojarzenia z pejzażami kosmicznymi. Niekiedy wprowadzał schematyczne postaci ludzkie i zwierzęce. W latach 60-tych zaczął wzbogacać i różnicować fakturę, wykorzystując możliwości grubo zaschniętej farby.

Prace J. Tchórzewskiego prezentowane były na 30 indywidualnych wystawach m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, Chicago, Brukseli, Liege, Wenecji, Lozannie, Wiedniu.

Cena wywoławcza PLN 3 500,-
 

 
80. JERZY TCHÓRZEWSKI
(Siedlce 1928 - Warszawa 1999)

BEZ TYTUŁU

 
UNTITLED 

1952/53   1952/53 
Ołówek na papierze 42 x 29,5 cm   Pencil on paper 42 x 29.5 cm 
Niesygnowany   Unsigned 

Wystawiany - Jerzy Tchórzewski. Rysunki, Galeria Polskiego Domu Aukcyjnego "Sztuka", Hôtel de Saxe, Warszawa 20.III.- 22.IV. 2003 r.

Literatura - Jerzy Tchórzewski. Rysunki, kat. red. Józef Grabski, Wyd. IRSA, Kraków - Warszawa 2003, poz. 15, s. 90 (reprodukcja).

Cena wywoławcza PLN 4 000,-
 

 
81. HENRYK STAŻEWSKI
(Warszawa 1894 - Warszawa 1988)

RELIEF

 
RELIEF 

1979 r.   1979 
Akryl na płycie 34 x 34 cm   Acrylic on board 34 x 34 cm 
Sygnowany na odwrocie - "1979 / H. Stażewski"   Signed on the reverse - "1979 / H. Stażewski" 

Członek ugrupowań "Blok", "Praesens" i "a. r.". Był jednym z pionierów abstrakcji geometrycznej w Polsce. Początkowo nawiązywał do kubizmu, był zwolennikiem suprematyzmu i neoplastycyzmu.

Tworzył w przekonaniu, że geometria łączy sztukę wszystkich epok. Po 1945 r. zbliżył się do nurtu figuratywnego, malował pejzaże, martwe natury. Od lat 60-tych tworzył abstrakcyjne, przestrzenne obrazy - reliefy, poprzez które podjął zagadnienia zmienności obrazu i ruchu. Henryk Stażewski był jednym ze współzałożycieli Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi (1931). Po II wojnie światowej był związany z "Galerią Krzywe Koło", w 1965 r. współtworzył "Galerię Foksal".

Cena wywoławcza PLN 15 000,-
Cena uzyskana PLN 15 000,-
 

 
82. RYSZARD WINIARSKI
ur. Lwów 1936 r.

OBSZAR 142.17

 
AREA 142.17 

1973 r.   1973 
Akryl na płótnie 50 x 50 cm   Acrylic on canvas 50 x 50 
Na odwrocie krosien odręczny napis:   A handwritten inscription on the reverse  
"WINIARSKI 1973 AREA 142 17"   - "WINIARSKI 1973 AREA 142 17" 

Wystawiany - Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, Polski Dom Aukcyjny "Sztuka", Pałac Larischa, Kraków VI.-VIII. 2002, Hôtel de Saxe, Warszawa I.- II. 2003.

Literatura - Ryszard Winiarski. Prace z lat 1973-1974, red. J. Grabski, katalog wystawy, Kraków 2002, poz. 10, s. 46 (reprodukcja).

Studiował na Politechnice Warszawskiej i ASP w Warszawie. W 1965 r. powstały pierwsze obrazy z serii "Prób wizualnej prezentacji układów statycznych", gdzie podstawową jednostką struktury był czarny i biały kwadrat, a ich układ wynikał z przypadku - rzutu kostką lub monetą. Z czasem rozmieszczenie kwadratów stało się coraz bardziej skomplikowane i wynikało ze złożonych obliczeń matematycznych. W latach 70-tych powstały pierwsze kompozycje przestrzenne. Artysta brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Brazylii.

Cena wywoławcza PLN 15 000,-
Cena uzyskana PLN 15 000,-
 

 
83. LECH KUNKA
(Pabianice 1920 - Łódź 1978)

KOMPOZYCJA I

 
COMPOSITION I 

Technika własna na płycie 37,5 x 35 cm   Self-technique on panel 37.5 x 35 cm 
Sygnowany p.d. - "L. Kunka"   Signed bottom right - "L. Kunka" 

Malarz; uczeń W. Strzemińskiego. W trakcie studiów w PWSSP w Łodzi (1945-1951) wyjechał na stypendium do Paryża (1948-1949), gdzie kontynuował naukę w pracowni F. Légera. Po uzyskaniu dyplomu został pedagogiem macierzystej uczelni. Należał do grupy St-53. W 1955 r. uczestniczył w

Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki "Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi" w Arsenale w Warszawie. Wystawiał swój projekt w ramach I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu w 1963 r.;

Pod koniec lat 50. artysta odszedł od malarstwa figuratywnego. Uprawiał malarstwo, tworzył kompozycje przestrzenne, projektował scenografię filmową i teatralną. Prezentowane tu prace dobrze oddają charakter jego eksperymentów lokujących się na pograniczu płaskiego malarstwa oraz przestrzennej sztuki.

Cena wywoławcza PLN 4 000,-
Wycofany
 

 
84. LECH KUNKA
(Pabianice 1920 - Łódź 1978)

KOMPOZYCJA II

 
COMPOSITION II 

Technika własna na płycie 44,5 x 35,5 cm   Self-technique on panel 44.5 x 35.5 cm 
Sygnowany p.g. - "L. Kunka"   Signed top right - "L. Kunka" 

Cena wywoławcza PLN 5 300,-
Wycofany
 

 
85. EDWARD DWURNIK
ur. Radzymin 1943 r.

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

 
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 

2004 r.   2004 
Gwasz na papierze 43,5 x 52,5 cm   Gouache on paper 43.5 x 52.5 cm 
Sygnowany p.d. - "04 | E. Dwurnik"; oraz wzdłuż   Signed bottom right - "04 | E. Dwurnik";  

along
dolnej krawędzi - "KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE"   the bottom edge - "KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE" 

Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1963-1970. Uhonorowany Nagrodą Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida (1981) oraz Nagrodą Fundacji Coutts & Co z Zurychu (1992). Od 1965 r. tworzył rysunki i akwarele pod wpływem malarstwa Nikifora. W kolejnym cyklu zatytułowanym Podróże autostopem, kontynuowanym od 1966 r. do dziś, malarz obrazuje życie miast wypełnionych ludzkim tłumem, ukazanych z perspektywy lotu ptaka. Za namalowanie tego cyklu otrzymał Nagrodę Kulturalną "Solidarności" w 1983 r. Retrospektywna wystawa dzieł E. Dwurnika odbyła się 2001 r. w Galerii Sztuki "Zachęta".

Cena wywoławcza PLN 4 000,-
 

 
86. LEON TARASEWICZ
ur. Waliły

na Białostocczyźnie 1957 r.

BEZ TYTUŁU   UNTITLED 
1988 r.   1988 
Olej na płótnie 80,5 x 60,3 cm   Oil on canvas 80.5 x 60.3 cm 
Sygnowany na odwrocie - "L. Tarasewicz 1988"   Signed on the reverse - "L. Tarasewicz 1988" 

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1984 r.; dyplom z malarstwa otrzymał w pracowni T. Dominika. Od początku działalności artystycznej interesował się podstawowymi zagadnieniami malarskimi takimi jak kolor i światło, przy pomocy których przedstawiał indywidualną wizję natury i świata. Początkowo malował obrazy, w których czytelne były fragmenty pejzażu: pnie drzew, bruzdy zaoranego pola itp. Z czasem zaczął przedstawiać naturę w sposób bardziej elementarny - przy pomocy barwnych pasów, tworzących abstrakcyjne kompozycje.

L. Tarasewicz jest jednym z najpopularniejszych polskich artystów współczesnych. Miał wiele wystaw w najbardziej znaczących galeriach w kraju i za granicą m.in. Nowym Jorku, Sztokholmie, Londynie. Reprezentował Polskę na 49 Biennale w Wenecji w 2001 r.

Cena wywoławcza PLN 43 500,-
 

 
87. STANISŁAW MŁODOŻENIEC
ur. Warszawa 1953 r.

KOMPOZYCJA

 
COMPOSITION 

2004 r.   2004 
Olej na płótnie 71 x 92 cm   Oil on canvas 71 x 92 cm 
Sygnowany p.g. - "S. M 2004"   Signed top right - "S. M 2004" 
Na odwrocie napis - "S. MŁODOŻENIEC |   An inscription on the reverse - "S.  
MŁODOŻENIEC | COMPOSITION 2004 | oil/canvas"   COMPOSITION 2004 | oil/canvas" 

W latach 1972-1978 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem M. Byliny i J. Sienickiego. Jego inspiracją były dokonania wielkich artystów awangardowych XX w. Od dwudziestu lat mieszka i tworzy w Nowym Jorku, który chętnie uwiecznia w swoich pracach. Niektóre obrazy malowane były prosto z fotografii oddając w realistyczny sposób utrwalone w ułamku sekundy chwile. Stanisław Młodożeniec wprowadza do swojej twórczości pewne formalne rozwiązania szczególnie widoczne w portretach, w modelunku twarzy i celowej nieporadności w malowaniu rąk czy twarzy.

W tym roku prace Stanisława Młodożeńca prezentowane były na zbiorowej wystawie "New New Yorkers" w Warszawie.

Cena wywoławcza PLN 8 000,-
 

 
88. RYSZARD WOŹNIAK
ur. Białystok 1956 r.

PIERWSZY KOLONIZATOR MARSA

 
FIRST COLONIZER OF MARS 

1984 r.   1984 
Olej na płótnie 100 x 80 cm   Oil on canvas 100 x 80 cm 
Sygnowany na odwrocie - "PIERWSZY   Signed on the reverse - "PIERWSZY  
KOLONIZATOR KOLONIZATOR MARSA | 1984 | olej, 100 x 80 cm |   MARSA | 1984 | olej, 100 x 80 cm |  
RYSZARD RYSZARD WOŹNIAK"   WOŹNIAK" 

Ukończył Wydział Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni S. Gierowskiego (1981 r.). Od 1982 r. był związany z "Gruppą" - jednym z najważniejszych ugrupowań artystycznych lat 80-tych.

Uczestniczył we wszystkich jej wystawach, współredagował wydawane przez nią pismo Oj dobrze już. W 1987 r. został uhonorowany I nagrodą na II Biennale Młodych Droga i Prawda we Wrocławiu. Poza malarstwem sztalugowym uprawia performances (od 1983 r.) i sztukę instalacji (lata 90-te).

Cena wywoławcza PLN 8 000,-
 

 
89. BEATA SARAPATA
ur. Kraków 1957 r.

WIDOWNIA

 
AUDIENCE 

2003 r.   2003 
Olej na tekturze 100 x 70 cm   Oil on cardboard 100 x 70 cm 
Sygnowany l.d. - "B SARAPATA 03"   Signed bottom left - "B SARAPATA 03" 
Wystawiany   - -Beata Sarapata, Ślady przodków, Polski Dom Aukcyjny "SZTUKA", Kraków,  

Pałac Larischa, VII.2004 r.
Literatura   - -Beata Sarapata, Ślady przodków, kat. wyst., red. Józef Grabski, Kraków 2004, s. 28 (reprodukcja). 

W 1995 r. ukończyła studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskała w Katedrze Scenografii pod kierunkiem prof. Andrzeja Kreutz-Majewskiego. Jest stypendystką Ashton Art School w Sydney. B. Sarapata jest autorką scenografii do dramatów S. Wyspiańskiego, A. Mickiewicza, których projekty były wystawiane w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (1995).

W latach 1995-1997 B. Sarapata wykonała cykle obrazów inspirowanych dziełami literackimi R. M. Rilkego i A. de Saint-Exupery. Studia filozoficzne i antropologiczne, które artystka odbyła w Papieskiej Akademii Teologicznej, a następnie w Sydney University w Australii (1988-1991) zaowocowały serią obrazów powstałych pod wpływem kultury aborygeńskiej.

Prezentowany obraz inspirowany jest motywami abstrakcji geometrycznej zaczerpniętej z aborygeńskich malowideł na korze, gdzie każdy element ma wymiar symboliczny, i tak prostokat oznacza pustą ziemię, owal uosabia świat obecny i przyszły, a linia biegnąca przez pionową oś masek to magiczny sznur łączący niebiosa i ziemię.

Cena wywoławcza PLN 2 500,-
 

 
90. JACEK MAŚLANKIEWICZ
ur. 1955 r.

ŹRÓDŁO z cyklu "KATEDRA"

 
SPRING from the cycle  


"CATHEDRAL"
1996 r.   1996 
Olej na płótnie 92 x 73 cm   Oil on canvas 92 x 73 cm 
Niesygnowany   Unsigned 
Na odwrocie autorski napis - "JACEK |   Signed on the reverse - "JACEK |  

MAŚLANKIEWICZ |
MAŚLANKIEWICZ | 1996 | Z CYKLU "KATEDRA" |   1996 | Z CYKLU "KATEDRA" |  

"ŹRÓDŁO"

"ŹRÓDŁO"

Artysta studiował od 1975 roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu oraz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem R. Ziemskiego, B. Lisa i B. Urbanowicza. W latach 1986 do 1992 skupił się na działalności Stowarzyszenia Ruchu

Artystycznego "Ćwiat" biorąc udział w kilkudziesięciu zbiorowych pokazach w Polsce i w Niemczech.

Cena wywoławcza PLN 4 600,-
 

 
91. STASYS EIDRIGEVICIUS
ur. Miediniskiai na Litwie 1949 r.

W KRĘGU

 
IN A CIRCLE 

1991 r.   1991 
Kolaż na papierze 21 x 30 cm   Collage on paper 21 x 30 cm 
Sygnowany p.d. - "1991 | Stasys"   Signed bottom right - "1991 | Stasys" 
Literatura   - -Teatrum Corporis. Stasys Eidrigevicius, kat. wystawy pod red. J. Grabskiego, Kraków - Warszawa 2003, poz. 84, s. 119 (reprodukcja). 

Malarz, grafik i ilustrator. Studiował w Instytucie Sztuk Pięknych w Wilnie (1968-1973). W 1980 przeniósł się do Polski. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę, rzeźbę, fotografię, zajmuje się sztuką instalacji i scenografią. Jego twórczość nawiązuje do tradycji surrealizmu. Malarz porusza się w świecie przesyconych tajemnicą metafor, czasem pełnych pogody, innym razem - smutku. Zdołał przy tym stworzyć swój własny, niepowtarzalny styl. Poetyka jego dzieł zyskała duże uznanie, czego miarą dziesiątki wystaw na całym świecie i nagrody artystyczne.

Cena wywoławcza PLN 2 500,-
Cena uzyskana PLN 2 500,-
 

 
92. STASYS EIDRIGEVICIUS
ur. Miediniskiai na Litwie 1949 r.

TWARZYCZKA I oraz TWARZYCZKA II

 
LITTLE FACE I and LITTLE FACE II 

1995 r.   1995 
Kolaż na papierze 20 x 17 cm ("Twarzyczka I");   Collage on paper 20 x 17 cm ("Little face I");  
24 x 20 cm ("Twarzyczka II")   24 x 20 cm ("Little face II") 
Sygnowany z prawej - "Stasys"   Signed on right - "Stasys" 
Literatura   - -Teatrum Corporis. Stasys Eidrigevicius, kat. wystawy pod red. J. Grabskiego, Kraków - Warszawa 2003, poz. 85, 86, s. 119 (reprodukcja). 

Cena wywoławcza PLN 4 500,-
 


 
93. JOLANTA JOHNSSON
ur. Poznań 1955 r.

POSTAĆ

 
A FIGURE 

1992 r.   1992 
Technika mieszana na kartonie 65 x 50 cm   Mixed technique on cardboard 65 x 50 cm 
Sygnowany p.d. oraz l.d. - "Jolanta Johnsson 92"   Signed bottom right and bottom left  

- "Jolanta Johnsson 92"

W latach 1984-89 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w pracowni prof. H. Chrostowskiej i R. Strenta oraz w pracowni malarstwa prof. J. Tchórzewskiego.

Cena wywoławcza PLN 1 200,-
 

 
94. MAREK ŻUŁAWSKI
(Rzym 1908 - Londyn 1985)

ZUZANNA

 
SUSANNAH  

z cyklu "ZUZANNA I STARCY" - III   -from the cycle "SUSANNAH AND  

THE ELDERS" - III
1975 r.   1975 
Serigrafia barwna na papierze 49,3 x 38,3 cm   Silk screen on paper 49.3 x 38.3 cm 
Sygnowany p.d. - "Marek 75"   Signed bottom right - "Marek 75" 
Nakład 24/100   Print-run - 24/100 
Na odwrocie tytuł - "3. Susannah awaiting the Elders"   -A title on the reverse - "3. Susannah awaiting the Elders" 

Malarz, grafik, ilustrator, felietonista. Od 1926 r. studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod opieką K. Tichego, F. S. Kowarskiego i L. Pękalskiego. W 1935 r. wyjechał na stypendium do Paryża, skąd udał się do Londynu, by pozostać tam na stałe. W 1946 r. odbyła się pierwsza w kraju wystawa prac artysty w Muzeum Narodowym w Warszawie. Od 1948 r. obrazy artysty były prezentowane na ponad 150 wystawach zbiorowych w Wielkiej Brytanii i poza jej granicami.

Cena wywoławcza PLN 2 000,-
 

 
95. TADEUSZ ŁODZIANA
ur. Borowa 1920 r.

SIEDZĄCA

 
A SITTING WOMAN 

1957 r.   1957 
Brąz patynowany wys. 28,5 cm   Patinated bronze height 28.5 cm 
Sygnowany - "TŁ"   Signed - "TŁ" 

Studiował w Instytucie Sztuk Plastycznych we Lwowie (1937-1941), a następnie w PWSSP w Sopocie (1947-1950) pod kierunkiem prof. Wnuka. Otrzymał dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1953). Profesor Wydziału Rzeźby, wieloletni Dziekan tego Wydziału i Prorektor warszawskiej ASP. Wystawia w kraju i za granicą. Uczestniczy w konkursach architektoniczno-rzeźbiarskich uwieńczonych nagrodami i realizacjami wielu liczących się pomników i rzeźb dla architektury. Rzeźba monumentalna stanowi istotną pozycję w dorobku artysty. Jest także autorem rzeźb kameralnych, których głównym tematem jest akt kobiecy.

Cena wywoławcza PLN 6 000,-
 

 
96. TADEUSZ TREPKOWSKI
(Warszawa 1914 - Warszawa 1954)

OSTATNI ETAP

 
THE LAST STAGE 

1948 r.   1948 
Offset barwny na papierze 85 x 59,3 cm   Color offset on paper 85 x 59.3 cm 
Sygnowany l.g. - "T. TREPKOWSKI | 48"   Signed top left - "T. TREPKOWSKI/48" 
Literatura   - -Muzeum ulicy, Plakat polski w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa  

1996, poz. kat. 106, s. 151 (reprodukcja).

Jeden z najwybitniejszych polskich plakacistów. Studiował Grafikę. Od 1931 r. projektował plakaty.

W latach 1936-1939 był członkiem KAW. W 1937 r. otrzymał Grand Prix na Międzynarodowej Wystawie Expo w Paryżu. Prace artysty były wystawiane w Kanadzie (1960), Włoszech (1964), Danii, Szwecji (1965).

Cena wywoławcza PLN 3 500,-
 

 
97. -WOJCIECH FANGOR
ur. Warszawa 1922 r.

HATIFA

 
HATIFA 

1961 r.   1961 
Offset brawny na papierze 83,5 x 57 cm   Color offset on paper 83.5 x 57 cm 
Sygnowany p.d. - "Fangor"   Signed bottom right - "Fangor" 

Malarz, grafik i rzeźbiarz. Malarstwa uczył się u Tadeusza Pruszkowskiego i Felicjana Szczęsnego-Kowarskiego. W 1946 roku uzyskał dyplom na warszawskiej ASP. W latach 50-tych w odpowiedzi na obowiązujący socrealizm poświęca się realizowaniu własnego języka plastycznego w grafice i plakacie. Współtwórca "Polskiej Szkoły Plakatu".

Cena wywoławcza PLN 1 500,-
 

 
98. WALDEMAR ŚWIERZY
ur. Katowice 1931 r.

BULWAR ZACHODZĄCEGO SŁO-CA

 
SUNSET BOULEVARD 

1957 r.   1957 
Offset barwny na papierze 85 x 58 cm   Color offset on paper 85 x 58 cm 
Sygnowany p.g. - "ŚWIERZY"   Signed top right - "ŚWIERZY" 
Literatura   - -Krzysztof Dydo, Mistrzowie polskiej sztuki plakatu, Bielsko-Biała 1995, s. 29 (reprodukcja). 

- Muzeum ulicy, Plakat polski w kolekcji Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa 1996, poz. kat. 145, s. 164 (reprodukcja).

- Waldemar Świerzy, Warszawa 2000, s. 32 (reprodukcja).

Cena wywoławcza PLN 3 000,-
Cena uzyskana PLN 3 000,-
 

 
99. WALDEMAR ŚWIERZY
ur. Katowice 1931 r.

MY Z KRONSZTADTU

 
WE ARE FROM KRONSTADT 

1967 r.   1967 
Offset barwny na papierze - 83,3 x 58 cm   Color offset on paper 83.3 x 58 cm 
Sygnowany l.d. wzdłuż pionowego boku - "ŚWIERZY"   Signed bottom left - "ŚWIERZY" 

Współtwórca "Polskiej Szkoły Plakatu". W 1952 r. ukończył filię krakowskiej ASP w Katowicach na Wydziale Grafiki. Po otrzymaniu dyplomu przeniósł się do Warszawy, gdzie rozpoczął współpracę z Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym, teatrami i wydawnictwami książkowymi. W. Świerzy stworzył do tej pory ponad 1500 plakatów głównie o tematyce kulturalnej - filmowej, teatralnej, towarzyszących festiwalom, koncertom.

Cena wywoławcza 2 000,-
 

 
100. ROMAN CIEĆLEWICZ
(1930 - 1996)

NAFTA

 
NAFTA 

1961 r.   1961 
Offset barwny na papierze 82,5 x 58,5 cm   Color offset on paper, 82.5 x 58.5 cm 
Sygnowany l.d. wzdłuż pionowego boku   Signed bottom left - "R. CIEĆLEWICZ 61" - "R. CIEĆLEWICZ.61" 
Literatura   - -Roman Cieślewicz, in memoriam, kat. wyst. Muzeum Plakatu w Wilanowie, 1998, poz. kat. 46, s. 34 (reprodukcja). 

Cena wywoławcza PLN 1 000,-
 

 
101. ROMAN CIEĆLEWICZ
(1930 - 1996)

KATASTROFA

 
CATHASTROPHY 

1961 r.   1961 
Offset barwny na papierze 84,4 x 58,5 cm   Color offset on paper 84.4 x 58.5 cm 
Sygnowany p.d. wzdłuż pionowego boku   Signed bottom right - "R. CIEĆLEWICZ 61" - "R. CIEĆLEWICZ 61." 
Literatura   - -Roman Cieślewicz, in memoriam, kat. wyst. Muzeum Plakatu w Wilanowie, 1998, poz. kat. 53, s. 34 (reprodukcja). 

Cena wywoławcza PLN 2 000,-
 

 
102. FRANCISZEK STAROWIEYSKI
ur. Kraków 1930 r.

NA POLU CHWAŁY

 
ON THE BATTLEFIELD OF GLORY 

1958 r.   1958 
Offset barwny na papierze 58,5 x 83,5 cm   Color offset on paper 58.5 x 83.5 cm 
Sygnowany l.d. wzdłuż pionowego boku   Signed bottom left - "F.  

STAROWIEYSKI" - "F. STAROWIEYSKI"

Cena wywoławcza PLN 1 000,-
 

 
103. FRANCISZEK STAROWIEYSKI
ur. Kraków 1930 r.

WIATR W OCZY

 
WIND IN THE FACE 

1960 r.   1960 
Offset barwny na papierze 85 x 58,5 cm   Color offset on paper 85 x 58.5 cm 
Sygnowany l.d. - "F. STAROWIEYSKI"   Signed bottom left - "F. STAROWIEYSKI" 

W latach 1949-1952 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem W. Weissa i A. Marczyńskiego, a następnie, w latach 1952-1955 w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Starowieyski jest artystą interdyscyplinarnym, uprawia malarstwo sztalugowe, rysunek, grafikę, plakat, scenografię. Otrzymał wiele nagród w dziedzinie plakatu m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes (1974), Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie (1974, Srebrny Medal, 1978, Srebrny Medal), Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Chicago (1979, 1982).

Cena wywoławcza PLN 1 500,-
 

 
104. FRANCISZEK STAROWIEYSKI
ur. Kraków 1930 r.

MADEMOISELLE JEAN MOREAU

 
MADEMOISELLE JEAN MOREAU 

1970 r.   1970 
Offset barwny na papierze 83,7 x 58 cm   Color offset on paper 83.5 x 58 cm 
Sygnowany p.g. wzdłuż pionowego boku   Signed top right - "Fr. B.  

STAROWIEYSKI 70" - "Fr. B. STAROWIEYSKI 70"

Cena wywoławcza 1 800,-
 

 
105. JERZY TREUTLER
ur. Raszyn 1931 r.

TRZEBA PRZEJĆĆ I PRZEZ OGIE-

 
AND THE FIRE SHALL BE  


CROSSED
1970 r.   1970 
Offset na papierze 83,5 x 58,5 cm   Colour offset on paper 83.5 x 58.5 cm 
Sygnowany p.d. wzdłuż pionowego boku   Signed bottom right - "J. TREUTLER 70"  

- "J. TREUTLER 70"

Studiował grafikę w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni T. Kulisiewicza. Dyplom otrzymał w 1955 r.

Cena wywoławcza PLN 1 000,-
 

 
106. JANUSZ ANTONI PASTWA
ur. 1955 r.

POSTAĆ

 
A FIGURE 

1987 r.   1987 
Brąz, wys. 22 cm, szer 22 cm   Bronze, height 22 cm, width 22 cm 
Sygnowany z tyłu - "Pastwa 87"   Signed on the back - "Pastwa 87" 

Rzeźbiarz; twórca obok działalności artystycznej prowadzi również działalność dydaktyczną na warszawskiej ASP, w której jest profesorem oraz dziekanem Wydziału Rzeźby. Brał udział w konkursach Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w których dwukrotnie zdobywał nagrody (1980, 1986). Razem z A. Myjakiem wykonał kwadrygę Apollona umieszczoną nad głównym wejściem do Teatru Wielkiego w Warszawie. J. Pastwa zajmuje się rzeźbą pomnikową oraz mniejszymi realizacjami. Jego prace można między innymi oglądać w Muzeum Rzeźby w Orońsku. Artysta wykłada również konserwację rzeźby na ASP w Warszawie.

Cena wywoławcza PLN 4 000,-
 

 
107. IDA PAULIN - WAZKA
  IDA PAULIN - A BOWL 
Augsburg, Niemcy, lata 30-te XX w.
  Augsburg, Germany, 1930s 

Szkło bezbarwne z dekoracją optyczną, farby emaliowe,

 
Colourless glass with an optical decoration,  

wys - 7 cm, śr. - 16 cm   enamel paint, height - 7 cm, diameter - 16 
Sygnowany monogramem wiązanym - "IP",   Signed with a monograph - "IP",  
na spodzie sygnatura trawiona - "IDA PAULIN"   Etched signature at the bottom - "IDA PAULIN" 

Ida Paulin (1880-1955), malarka, projektantka i malarka na szkle. W latach 1898/99 studiowała malarstwo w Monachium w Damenakademie des Münchner Künstlerinnenvereins. Na stałe mieszkała w Augsburgu, gdzie od 1914 malowała na szkle, rzadziej na porcelanie, wykonywała także prace techniką batiku. W 1914 wystawiła swoje prace w Koloni, a od 1916 stale uczestniczyła w Targach Lipskich. W okresie dwudziestolecia międzywojennego jej prace z dekoracją malowaną farbami emaliowymi, najczęściej o żółto-czerwono-niebieskiej kolorystyce, cieszyły się dużą popularnością. W latach trzydziestych w swoim Atelier zatrudniała sześciu artystów. W 1937 na wystawie światowej w Paryżu za kolekcję szkła otrzymała srebrny medal. W 1944 jej dom i pracownia w Augsburgu zostały zniszczone przez działania wojenne.

Cena wywoławcza PLN 1 200,-
 

 
108. WAZON DEKOROWANY
  VASE DECORATED  
KWIATAMI MAKÓW
  WITH POPPY FLOWERS 

Vereinigte Lausitzer Glaswerke, 1918-1929

 
Vereinigte Lausitzer Glaswerke, 1918-1929 

szkło warstwowe, trawione, wys. 32,8 cm   Multi-layered, etched glass; hight 32.8 cm 
sygn. trawiona: "Arsall"   Etched signature - "Arsall" 

Huta szklana w Weißwasser na Łużycach, działająca w latach 1918-1929. Założona przez Nicolasa Rigot, który wraz z braćmi przybył do Niemiec w 1918 z huty w Münzthal (Argental) w Lotaryngii.

Podstawą produkcji były szkła artystyczne z dekoracją trawioną w stylu szkoły w Nancy. Związane było to ze wstrzymaniem eksportu szkieł francuskich do Niemiec w czasie I. wojny światowej i po wojnie.

Niemieckie wyroby szklane przejęły charakterystyczną dla szkieł francuskich metodę trawienia w szkle wielowarstwowym, propagując popularne wzory roślinne, najczęściej motywy kwiatowe, nanoszone na wazony o uproszczonej sylwetce.

Użyta sygnatura Arsall jest skrótem od "ARS ALLemande".

Cena wywoławcza PLN 8 000,-
 

 
109. KOBIERZEC SZYRWAN - MARAZALI
  SZYRWAN - MARAZALI  
CARPET

4 ćw. XIX w.

 
Late 19th century 

Kaukaz wsch., Szyrwan pd., okolice miasta Maraza   Eastern Caucasus, Szyrwan, near Maraza 
Osnowa, wątek, runo - wełna owcza 150 x108 cm   Sheep wool 150 x 108 cm 

Na piaskowożółtym tle sieć z zębatych listków, której romboidalne pola wypełniają stylizowane drzewka kilku typów rozmieszczonych w skośnych rzędach układających się w kształt litery "V". W pasie głównym bordiury różnobarwne sześcioboki z wpisanym motywem hakowym.

Wzór należy do klasycznych kompozycji szyrwańskich, najczęściej występujących w wersji modlitewnej - pole tak dekorowane, bez mihrabu występuje rzadziej.

Stan zachowania dobry, po kosmetycznych interwencjach konserwatorskich.

Cena wywoławcza PLN 6 600,-
 

 
110. SKRZYNIA - ŁAWA W KSZTAŁCIE
  CHINESE THRONE-SHAPED  
CHINSKIEGO TRONU
  CASE-BENCH 

Chiny, XIX w.

 
China, 19th century 

Drewno twarde, barwione na kolor brązowy;   Brown coloured wood;  
wys. 130 cm; dłg. 149 cm; głb. 60 cm   hight 130 cm; lenght 149 cm; depth 60 cm 

Mebel nawiązujący kształtem do form cesarskich chińskich tronów, o pełnym, rzeźbiarsko rozwiązanym zaplecku i poręczach z reliefową dekoracją. Motywem przewodnim zdobienia całego mebla jest smok, mityczny stwór, który stał się symbolem Chin i cesarza. Stwora otaczają stylizowane obłoki. Podobną reliefową dekorację mają przednie i boczne ścianki skrzyniowego siedziska. Tu głęboki relief otacza pola z groszkowanym tłem, na którym, na ściance przedniej widnieje delikatny reliefowy motyw stylizowanej wici roślinnej, a na ściankach bocznych zwinięte wolutowo, smukłe cielsko smoka. Zakończenia poręczy w kształcie smoczych łbów. Mebel jest znakomitym artystycznie przykładem tradycyjnej chińskiej sztuki meblarskiej.

Cena wywoławcza PLN 18 000,-
Cena uzyskana PLN 18 000,-