GŁÓWNA   O NAS   SUKCES   AUKCJE   HISTORIA   WYSTAWY   OFERTA   KONTAKT  
 
WYSTAWY
Roman Banaszewski
Malarstwo i grafika

 
       Roman Banaszewski urodził się w roku 1932 w Janikowie. W latach 1954-1959 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie malarstwo i grafikę. W roku 1959 uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki ASP w pracowni litografii u profesora Srzednickiego i w pracowni plakatu u profesora Makarewicza. W roku 1961 rozpoczął pracę pedagogiczną jako asystent na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W roku 1964, po przewodzie I stopnia uzyskał tytuł adiunkta. W roku 1969, równolegle z pracą na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, prowadził zajęcia z podstaw komunikacji wizualnej dla studentów Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych. W roku 1975, po przewodzie II stopnia, otrzymuje tytuł docenta, prowadząc już Pracownię Typografii na Wydziale Grafiki ASP. W roku 1987 otrzymał tytuł profesora. W roku 1988 przebywał w Fachhochschule w Münster, prowadząc tam zajęcia w charakterze profesora gościnnego. Aktualnie kieruje Pracownią Projektowania Grafiki Książki i Typografii ASP. Dwukrotnie kierował Katedrą Grafiki Projektowej. W kadencji 1988/91 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich. Równolegle, od ukończenia studiów nieprzerwanie zajmuje się grafiką warsztatową, rysunkiem i malarstwem; rezultaty tej pracy pokazywał na wielu wystawach, indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą. Utrzymuje stałą współpracę z galeriami w Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
       Prace Romana Banaszewskiego znajdują się w zbiorach muzealnych, galeriach oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą m. in. Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie, Muzeum Ziemi Bydgoskiej, Muzeum Pomorskim w Gdańsku, Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Galerii Sztuki "22" w Oslo, Pratt Institiute w Nowym Jorku, Gabinetu Grafiki w Genewie, Muzeum Miejskiego w Tokio, Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie, Nowej Darmstadzkiej Secesji w Darmstadt, Hessisches Parlamenthaus w Bonn, Galerii Kapller w Darmstadt, Galerii Art & Design w Burgfelden.
       Poprzez kontakty artystyczne z twórcami Nowej Darmstadzkiej Secesji nawiązane w roku 1978, Banaszewski, jak również wielu innych twórców ze środowiska krakowskiego uczestniczy w corocznych plenerach malarskich w południowej Francji. Owocem tych spotkań są dziesiątki wystaw na terenie Francji, Włoch i Niemiec.

       W roku 2000 Roman Banaszewski wziął udział w Międzynarodowym Plenerze w San José de la Esquina w Argentynie oraz w wystawie poplenerowej w galerii Uniwersytetu w Rosario. W roku 2002 otrzymał "Złoty Laur" za mistrzostwo w sztuce za rok 2001, przyznawany przez Fundację Kultury Polskiej.


       Roman Banaszewski was bom in Janikowo in 1932. In the years 1954-1959, he studied painting and graphic arts in the Academy of Fine Arts in Cracow. In 1959 he graduated from the Faculty of Graphic Art in lithography under Professor Srzednicki and in poster art under Professor Makarewicz. In 1961 he began his teaching career as a junior lecturer at the Faculty of Architecture of the Cracow Technical University and in 1964 qualified as lecturer. In 1969, along with his work at the Faculty of Architecture, he began to lecture visual communication for students of the Faculty of Industrial Design at the Academy of Fine Arts. In 1975, he was conferred the title of Docent, being already the head of the Studio of Typography at the Faculty of Graphic Art of the Academy of Fine Arts. In 1987, he was conferred the title of professor. In 1988 Banaszewski worked as a visiting professor at the Fachhochschule in Münster. Currently he is the head of the Studio of Book Graphic Design and Typography. He was twice the head of the Chair of Graphic Design. In 1988-1991 Banaszewski was the Deputy Rector for students' matters. Since his graduation he has practised graphic art, drawing and painting. His artistic output was displayed at many exhibitions in Poland and abroad. He has established permanent co-operation with galleries in Germany and the United States.

       Banaszewski's works can be found in numerous museums, art galleries and private collections in Poland and abroad, including the Ministry of Culture and Art in Warsaw; the National Museums in Warsaw and Cracow; the Museum of the Bydgoszcz Region; the Museum of Pomerania in Gdańsk; the Museum of Western Pomerania in Szczecin; the Museum in Łódź; the National Museum in Poznań; the "22" Art Gallery in Oslo; Pratt Institute in New York; the Graphic Collection in Geneva; the Municipal Museum in Tokio; the Congress Library in Washington; the New Darmstadt Sezession in Darmstadt; Hessisches Parlamenthaus in Bonn; Kappler Gallery in Darmstadt; and Art & Design Gallery in Burgfelden.

       Thanks to the contacts established with artists associated with the New Darmstadt Sezession, since 1978 Banaszewski and other Cracow artists have participated in annual plein-airs in Southern France. The artistic output of these plein-airs had been displayed at numerous exhibitions in France, Italy and Germany.

       In the year 2000 Roman Banaszewski took part in the international Plein-Air in San José de la Esquina in Argentina and exhibited his works at the gallery of the Rosario University there. Recently (2002) the Foundation of Polish Culture awarded him the prize of the "Golden Laurel" for mastery in the arts for the year 2001.


 
PRACE
 
Ślady II, 2002
akryl i kolaż na płycie

77,5 x 77,5 cm
 
 
Spotkania II, 2002
akryl na płycie

80 x 80 cm